A01M 1/02

Zariadenie na znižovanie počtu škodlivého podkôrneho hmyzu biologickou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 288336

Dátum: 27.01.2016

Autori: Kautman Václav, Kozánek Milan, Florián Štefan, Slávová Magda

MPK: A01M 5/02, A01M 1/02, A01N 63/04...

Značky: znižovanie, podkôrneho, počtu, cestou, biologickou, škodlivého, hmyzu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z krycej striešky (1) vybavenej závesným držiakom (2), ktorá je spojená s  lamelami (3) prostredníctvom spojovacieho komponentu (4). Lamely (3) sú spojené so zberným cylindrom (5), do ktorého je zvnútra umiestnený aplikačný disk (6), ktorý je pokrytý vrstvou adhezívnej emulzie obsahujúcej spóry entomopatogénnych húb.

Feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7170

Dátum: 01.07.2015

Autor: Galko Juraj

MPK: A01M 5/02, A01M 1/02, A01N 37/00...

Značky: feromónový, hmyzu, lievikový, drevokazného, lapač, nárazový, podkôrneho

Text:

...a má perforované dno, čím je výborne prispôsobená na odtok zrážkovej vody, čo je jeden z hlavných a najčastejších problémov V používaných modeloch feromónových lapačov V lesníckej praxi. PerforoVané dno odchytovej nádoby je Vytvorené sieťkou alebo sitkom. Ďalšou výhodou je, že Odchytová nádoba je vybavená vertikálnou priesvitnou stupnicou, ktorá umožňuje ľahké odčítanie množstva odchyteného podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu. Stupnica...

Feromónový krížový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7169

Dátum: 01.07.2015

Autor: Galko Juraj

MPK: A01M 1/02, A01M 5/02, A01N 37/00...

Značky: drevokazného, lapač, hmyzu, feromónový, křížový, podkôrneho, nárazový

Text:

...jednoduchým rozbalením a zaaretovaním. Podstatnou výhodou tohto lapača je aj fakt, že je zabezpečený odvod kondenzačnej alebo zrážkovej vody, V dôsledku čoho V zbernej nádobe nenastávajú fermentačné procesy so sprievodným zápachom, tým pádom lapač nemusí mat striešku ako ochranu pred zrážkovou vodou, čím sa jeho konštrukcia zjednodušuje oproti komerčným modelom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie feromónového krížového nárazového...

Bariérový feromónový lapač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6713

Dátum: 02.04.2014

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/02

Značky: feromónový, lapač, bariérový

Text:

...pripojeného na lapač napr. Ecotrap umožňujú plynule infikovať časť odchytávanej populácie lykožrúta, vracať ju späť do lokality, prípadne ich využívať na jednoduché (až dvojnásobne) zväčšenie nárazovej plochy a následne významne zvýšiť potenciálna účinnosť lapača, a tým účinnejšie využiť atraktívnu kapacitu aplikovaného odpamíka.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie opísané pomocou neobmedzujúcich príkladov uskutočnenia...

Usporiadanie vaničkovej pasce štrbinového lapača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6060

Dátum: 02.03.2012

Autori: Ujhelyiová Liana, Varkonda Štefan, Witasek, Nesrsta Miroslav

MPK: A01M 1/14, A01M 1/02

Značky: usporiadanie, vaničkovej, štrbinového, pásce, lapača

Text:

...problémom je zabezpečiť pre spóry patogénna vhodné prostredie, v ktorom by boli dostatočne perzistentné, čiastočne chránené pred vplyvmí vonkajšieho prostredia a v ktorom by bol zabezpečený dostatočný infekčný tlak, t. j. kontakt s cieľovým hmyzom. Zo stavu techniky je známe, že štrbinové lapače je možné dodatočne vybaviť vaničkovou pascou, ktorá je prednostne z priehľadného plastu a má vo svoj om dne vytvorené otvory na odvod...

Lapač hmyzu, najmä ôs

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5777

Dátum: 06.06.2011

Autor: Vaculík Jiří

MPK: A01M 1/02, A01M 1/00

Značky: najmä, lapač, hmyzu

Text:

...nad sebou obr. 3 - v reze umiestnenie vyberateľného sitka na stene a dne nádoby obr. 4 - pohľad na tvar otvorov vo vrchnálcu.Lapač hmyzu znázornený na obr. 1 až 4 je vytvorený z plastových prvkov a pozostáva z priehľadnej nádoby l, na ktorú je naskrutkovaný vrchnák ž, na ktorého homom čele sú vytvorené tri kónické otvory 31 zužujúce sa dovnútra nádoby 1, ako je znázornené na obr. 4. Otvorrní 31 sa do nádoby dostávajú osy. Na stene l 2...

Izomérne čistý tetradeka-8,10-dienál, spôsob jeho výroby, jeho použitie a jeho dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 287049

Dátum: 30.09.2009

Autori: Hrdý Ivan, Hoskovec Michal, Svatoš Aleš, Kalinová Blanka, Kindl Jiří

MPK: A01M 1/02, A01N 35/00, A01N 31/00...

Značky: výroby, použitie, dávkovač, čistý, spôsob, izomérne, tetradeka-8,10-dienál

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa izomérne čisté tetradeka-8,10-dienály a ich použitie ako sexuálne priťahovače pre zamorovače listov stromov z rodu Gracillariridae (Lepidoptera, Insecta), najmä spôsoby výroby (E8, Z10)-tetradeka-8,10-dienálu a jeho použitie ako sexuálneho priťahovača pre zamorovača listov pagaštanu konského. Uvedené zlúčeniny sa pripravujú tak, že (E)-9-(terc-butoxy)-1-jodnon-1-én reaguje s 1-pentínom v zásaditom rozpúšťadle, výhodne v alkylamíne, v...

Pasca na hmyz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14030

Dátum: 06.07.2007

Autori: Hurling Rainer, Habermann Michael, Hoffmeister Rainer, Fus Heinz-rüdiger, Goecke Siegbert, Zühlke Thomas

MPK: A01M 1/02, A01M 1/20

Značky: pasca

Text:

...transport. Táto pasca na hmyz vykazuje prinajmenšom jeden otvor na vydávanie prchavej vábiacej látky do okolia. Na základe tejto vábiacej látky je hmyz prilákaný k pasci na hmyz a pristáva na vonkajšej ploche plášťa,ošetrenej insekticídom. Tam užije tento insekticíd aje rýchlo usmrtený. Plášť je pri tomto na nosnom stojane nainštalovaný tak, že hmyz môže pristávať iba na plochách, ošetrených insekticídom.0010 Plášť tejto pasce na...

Odparník na regulované uvoľňovanie prchavých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4570

Dátum: 07.09.2006

Autori: Florián Štefan, Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/02

Značky: prchavých, látok, uvoľňovanie, regulované, odparník

Text:

...zvlášť výhodnépri prípravkoch na ochranu rastlín, kde podľa nového riešenia môže odpamík fungovať dlhšie, než trvá vegetačná sezóna.Nasledujúce príklady ilustrujú, ale neobmedzujú predmet technického riešenia.Terrnicky upravený zmesový termoplastický materiál pozostávajúci z polymémej zložky A s parametrom rozpustnosti 16,9 (J/m 3)2 a polymémej zložky B s parametrom rozpustnosti 19,5 (J/m 3)m, ktoré sú vo vzájomnom hmotnostnom pomere A B...

Lapače na chytanie lesných, záhradných a poľnohospodárskych hmyzích škodcov a spôsob chytania a uchovávania lesných, záhradných a poľnohospodárskych hmyzích škodcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8520

Dátum: 30.07.2004

Autori: Cwiklinski Leszek, Barczyk Andrzej

MPK: A01M 1/02, A01M 1/10

Značky: záhradných, hmyzích, lapače, chytanie, lesných, spôsob, poľnohospodárských, chytania, uchovávania, škodcov

Text:

...segmentovanú nádobu na uchovávanie chyteného drevokazného hmyzu.Medzi horným adolným segmentom sú vložené medziľahlé segmenty vybavenésieťkovými napínačmi. Tie sú usporiadané tak, že segmenty s najredšou sieťkou súumiestnené nad segmentmi s hustejšou sieťkou.Ďalšie známe riešenie je prezentované vpoľskom patente č. 154420, ktorý opisuje zemný lapač na chytanie hmyzu. Jeho hlavným prvkom je nádoba vybavenávstupným otvorom, okolo ktoreho sa...

Striž na odchyt dravého roztoča Phytoseiulus persimilis

Načítavanie...

Číslo patentu: 278023

Dátum: 11.10.1995

Autor: Jedličková Jozefína

MPK: A01M 1/02, A01K 67/00, A01M 1/00...

Značky: phytoseiulus, striž, persimilis, roztoča, odchyt, dravého

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidová striž sa homogenizuje s vodou počas 2 až 10 minút pri teplote 10 až 30°C, pričom hmotnostný pomer striže a vody je 1 : 0,8 až 1,5, vysuší sa, znovu sa homogenizuje s vodou, prípadne živným roztokom počas 2 až 10 minút pri teplote 10 až 30°C, pričom hmotnostný pomer striže, vody a živného roztoku je 1 : 0,01 až 0,2 : : 0,0001 až 0,002. Takto pripravená striž je vhodným atraktantom pre dravého roztoča Phytoseiulus persimilis.

Dispenzor na aplikáciu feromónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 554

Dátum: 07.09.1994

Autor: Varkonda Štefan

MPK: B29D 9/00, A01M 1/02, B32B 15/14...

Značky: dispenzor, feromónov, aplikáciu

Text:

...vrstvu tvori spojivo odolné voči organickým rozpúšťadlám a tretia vrstva je z kovovej fólie. Vnútorný priestor vrecka je rozdelený širšími zvarmi najmenej na dve komory, z ktorých horná komora predstavuje zásobník účinnej látky a dolná komora predstavuje vyrovnávací priestor na konci ktorého je pri aplikácii, po odstrihnutí časti dolného zvaru, vlastný odparník. Vo vnútri vrecka je umiestnený a najmenej dvomi zvarmi fixovaný knôt , ktorý...

Závesný lapač so súčastným ničením nežiaducého lietajúceho hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242648

Dátum: 11.05.1988

Autor: Strnad Miroslav Ždírec

MPK: A01M 1/02

Značky: lietajúceho, súčastným, hmyzu, závěsný, lapač, nežiaducého, ničením

Text:

...neobmedzene.Na pripojených výkresoch je na obr.l znázornený lapač v reze a na obr.2. je v pohľade zo spodu..Lapač sa skladá zo sklenenej nádoby §, ktorá je stvarovaná do z hora uzavreného medzikružia, jej ustie kuželovite je určené pre vlet lietajíceho hmyzu. Nádoba je naplnené roztokom lg a je V najnižšom mieste opatrená vypušťacím otvorom lg.-2 242 D 48 Ochranný nepriesvitný kryt, tvarove prispôsobený sklenennej nádobe § je prevedený z...

Lapač na selektívny odchyt a ničenie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244959

Dátum: 15.11.1987

Autori: Uklonskij Dmitrij Andrejevie, Gerber Vladimír Davidovie, Lavrišeev Lev Petrovie, Severnyj Vadim Vladimirovie, Grafkin Boris Nikolajevie, Sedova Olga Ivanovna, Lojev Alexandr Michajlovie, Krstev Cvetan Petrov

MPK: A01M 1/02

Značky: selektívny, hmyzu, odchyt, lapač, ničenie

Text:

...lievikoveho tvaru so sitom 4 a s vábidl-om B. V dolnej časti pasce 3 je umiestnená zberná nádoba 6 s vymeniteľným dnom 13 z kovovej sieťoviny. Na obr. 2 je na dolnú časť nárazových stien Z prostredníctvom obruče 5 pripevnená pasca 3 rukávového tvaru v dolnej časti s vymeniteľným dnom 12 s vrstvou nevysychavého lepidla. Na obr. 1 aj 2 jedna nárazová stena 2 je po stranách opatrená otvormi 7 na pripevnenie ku k-oliku 1 U.Lapač na selektívny...

Válcový lapač kůrovců

Načítavanie...

Číslo patentu: 239116

Dátum: 01.11.1987

Autori: Novák Jaroslav, Václavek Miroslav, Novák Vladimír, Bastl Vladimír, Sýkora Stanislav

MPK: A01M 1/02

Značky: lapač, válcový, kůrovců

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká válcového lapače kůrovců, určeného především k zachycování a hubení nejvíce škodlivých a nejrozšířenějších druhů kůrovců-lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) a lýkožrouta menšího (Ips amitinus E.). Válcový lapač je tvořen dutým válcovým tělesem, v jehož vnitřní dutině je umístěn nosič s látkou lákající hmyz a jehož čela jsou opatřena odnímatelnými víky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že duté válcové těleso o výšce 500 až 1...

Záchytný lapač hlavne na podkôrny hmyz

Načítavanie...

Číslo patentu: 242236

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kaláb Zdenik, Novák Jan

MPK: A01M 1/02

Značky: lapač, záchytný, hlavne, podkôrny

Text:

...otvorov, ktoré zodpovedajú rozmerove veľkosti lapaného podkôrneho hmyzu, zabraňujú vnikaniu iného hmyzu do lapača, čím lapač zaručuje vysokú selektivitu.Kedže lapač tvori úplne uzavretý priestor z vnútornej strany opatrený hladkou fóliou nie je danná možnost úniku lapeného hmyzu čo znižuje nároky na obsluhu.Kedže lapač tvori úplne uzavretý priestor, 242236z vnútornej strany opatrený hladkou fóliou,nie je daná možnosť úniku lapeného...

Zařízení pro odchyt škodlivého hmyzu, zejména švábovitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 236559

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pulpán Jan, Laštovka Petr

MPK: A01M 1/02

Značky: zejména, zařízení, hmyzu, škodlivého, odchyt, švábovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno krabicí s atraktantem, která je propojena s vnějším prostředím alespoň jedním průnikovým komínem směřujícím šikmo vzhůru dovnitř krabice a opatřeným na výstupu návlekem z ohebného materiálu, ústícím volně do nitra krabice.