A01K 5/02

Zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3616

Dátum: 11.09.2003

Autor: Hamžík Pavel

MPK: A01K 5/02, A01K 39/04

Značky: zásobník

Text:

...zásobník. Obr. 4 znázorňuje ekvivalenty spojovacích elementov, obr. 4 a znázorňuje závitový spoj, obr. 4 b znázorňuje drážkový spoj, obr. 4 c znázorňuje drážkový spoj so zámkom obr. 4 d znázorňuje spojovací element vo forme prevlečného tyčovćho prvku a obr. 4 e znázorňuje integrovaný priestorový spojovací element . Na obr. 5 je ďalšie zobrazenie zásobníka s vytvorením vstupu na úložnej nádobe.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZásobník...

Kŕmiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282999

Dátum: 16.12.2002

Autor: Fahlbusch Klaus

MPK: A01K 5/02

Značky: kŕmiace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kŕmiace zariadenie je určené na prípravu a privádzanie čerpateľných kŕmnych zmesí pre dobytok a roztok liečiv k spotrebiteľským miestam (11). Je vybavené prvým miešacím zásobníkom (1) na zložky krmiva, ktorý obsahuje prvý miešací stroj (2) a prvé vážiace zariadenie (15), je pripojený na prvé okružné dopravné vedenie (5) vybavené prvým ventilom (9) na tok dopredu a prvým ventilom (10) na spätný tok a prvým dopravným čerpadlom (7), a druhým...

Zariadenie na uloženie a odoberanie materiálu, najmä krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 277894

Dátum: 11.07.1995

Autori: Mihina Štefan, Talich Stanislav

MPK: A01K 5/02

Značky: materiálů, najmä, odoberanie, krmiva, uloženie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uloženie a odoberanie materiálu, najmä krmiva, obsahujúce vertikálny zdvihák (3) mobilného materiálového zásobníka (6), nad ktorým je uložený odoberací materiálový transportér (11). Mobilný materiálový zásobník (6) je vybavený aspoň jednou vertikálne posuvnou stenou (7) vybavenou uvoľňovacím istením (9) polohy a uchytenou k úchytke (5) pevného úložného rámu (1). Vertikálny zdvihák (3) je vybavený aspoň jednou úložnou podperou (2)...

Zariadenie na registrovaný výdaj krmív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278008

Dátum: 06.10.1993

Autori: Mihina Štefan, Talich Stanislav

MPK: A01K 5/02

Značky: krmiv, zariadenie, registrovaný, výdaj

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na registrovaný výdaj krmív zvieratám, vybavené prívodom (8) krmiva, pri ktorom je uložená kŕmna stanica (16) s aspoň dvoma kŕmnymi plochami (10), z nich jedna sa nachádza v plniacom mieste (9) a druhá v kŕmnom mieste (19) uloženom pri kŕmnom priestore (27) zvieraťa, a táto kŕmna plocha (10) je umiestnená na pohyblivom telese (32) uchytenom k pohyblivému nosiču (12) a vybavená ovládacím dorazom (21) na snímač hmotnosti (23) uložený v...

Zariadenie na kŕmenie hydiny alebo zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 280227

Dátum: 14.10.1992

Autori: Swartzendruber Ray, Cole Theodore John

MPK: A01K 5/02, A01K 39/012

Značky: zariadenie, zvierat, hydiny, kŕmenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kŕmenie hydiny alebo zvierat obsahuje kŕmiacu rúru (32) na prívod krmiva do kŕmidla (10), pričom kŕmiaca rúra (32) je prevádzkovo spojená s dopravníkom krmiva. Zariadenie ďalej obsahuje ústrojenstvo na zdvíhanie a spúšťanie kŕmidla (10) a dopravníka krmiva na podlahu (30) a kužeľ (34) voľne obklopujúci kŕmiacu rúru (32) na reguláciu uloženia a množstva krmiva v kŕmidle (10). Kŕmidlo (10) obsahuje panvu (38) na krmivo, mrežu (36)...

Řídicí zařízení pro dávkování krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268791

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gajsinskij Emmanuil, Černov Michail

MPK: A01K 5/02

Značky: krmiva, zařízení, dávkování, řídící

Text:

...oprana 1 3 auexwpnuecxue uuyunncu,xowopue noncqumnnanw peaepcnaxnä cuewuux 12 nuuynscon. Ha nuxone cuewuuxa 12 noanuanwcn cmrxanu n anna queen, xomopue cxeua 13 cpaanenus cpaananaew c uuouauu, auópannmuu na áanawvune 14 ěpouwa xopnnexua. npu coananenuu oóoux qncex cxeun 13 cpanueuus nunaew curnax daoxy 9 Qopuuponanua xouaxn, uomopuü nxznuaew nocpencwnou dxoua 10 ynpaauenua nuwawanau npuaon 6 numawean 5. nocxennun uauunaem paóoławb,...

Mobilní dávkovač a zakladač krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 265952

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fuka Antonín, Mleziva Jaroslav

MPK: A01K 5/02

Značky: krmiv, zakladač, dávkovač, mobilní

Text:

...komponentů, včetně granulí, které se samostatné dávkují do korby. Zařízení s velkou přesností t 5 dávkuje rozdílné dávky pro jednotlivé skupiny zvířat na základě jejich počtu V kotci (skupině), hmotnosti a potřebě (možnostech),a to s ohledem na nestejnoměrné hmotnostní a kusové zastoupení po obou stranách krmného stolu s ručním ovládáním řídícího panelu. zařízení rozhrnuje uloženou pící na krmném stolu na dvě strany směrem do žlabu. Při...

Zařízení pro plnění podélných koryt ve stájích s chovem prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 263679

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brož Václav, Matoušek Aleš

MPK: A01K 5/02

Značky: stájích, zařízení, plnění, prasat, podélných, chovem, koryt

Text:

...uzavřené potrubní odbočky s uzávěry nad koryty. Tyto dopravní rozvody s odbočkami umožňují dopravu kapalného krmiva, jeho dávkováni a proplachování trubního systému i čistění a desinfekci celé soustavy. Nevýhodou tohoto zařízení jevšak dávkování kapalného krmiva do koryta jen z jednoho stálého místa. Pro podélná korytsto nedostačuje, neboť V kapalné krmné směsi, zejména pokud má menší obsah sušiny. pevné částice rychle sedimentují. Tím...

Zařízení pro dopravu a dávkování tekutého stabilizovaného krmiva mladým selatům

Načítavanie...

Číslo patentu: 261618

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pešek Milan

MPK: A01K 5/02

Značky: krmiva, dávkování, dopravu, mladým, zařízení, selatům, tekutého, stabilizovaného

Text:

...selat nevýhoda, tíebot potrubí se zbýtečně pro. dlužuje a zůstává v- něm velké IHHOŽSÍVÍ krmiva - selata na rozdíl od prasat spotřebují In-alé množství tekutého krmiva - dimense potrubí vzhledem ke stejné viskozltě krmiva však zůstávají stejné. Z toho tedy vyplýva, že poměr mezi zkrmení/ní objemem krmiva a objemom krmiva, který züstane v potrubí po zkrmení se V případě krmení selat výrazně zhoršuje. V praxi by procento krmiva zbylého v potrubí...

Krmivový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 259823

Dátum: 15.11.1988

Autor: Ernest František

MPK: A01K 5/02

Značky: krmivový, zásobník

Text:

...do koryt. Válcový tvar podélné nádoby zvyšuje samonosnost apevnost konstrukce, ČÍIIIŽ se podstatné snižuje Celková hmotnost zařízení. Vyčnělé uspořádání koryt mimo půdorysný obrys podélné nádoby výhodně zlepšuje jejich dostupnost pro dobytek.Příklad provedení krmivoveho zásobníku podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkresoch, kde značí obr. 1 celkový nárys a obr. 2 řez rovinou A - A podle obr. 1.Podélná nádoba 1 obr. 1 má tvar...

Zařízení pro dopravu tekutého krmiva do koryt ve stájích s chovem prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 259135

Dátum: 17.10.1988

Autori: Matoušek Aleš, Brož Václav

MPK: A01K 5/02

Značky: koryt, stájích, dopravu, chovem, krmiva, prasat, zařízení, tekutého

Text:

...desinfekce celého potrubního zařízení najednou. Jelikož použitá kapalína se nedostane do koryt může mít vysokou teplotu a může obsahovat i velký obsah desinfekčních příead a vytvořit tak režim, zabezpečující čistotu a zdravotní nezávadnost celého potrubního zeřízení. Malý okruh zařízení vytvořený dopravní polohou armatur, umožňujeí dopravu krmiva nejkratší přímou cestou. Dávkování krmiva do jednoho z koryt na lince probíhá příslušnou najkratší...

Kotec pro individuální výkrm dobytka, zejména vepřů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254965

Dátum: 15.02.1988

Autor: Harmsen Jan

MPK: A01K 5/02

Značky: dobytka, zejména, vepřů, individuální, výkrm, kotec

Text:

...dvířky a postoupilo do blízkosti dávkovače 3 píce, sepne se níagnetícký spínač 22 v důsledku čehož se přivede proud do motoru 9, do e» lektromagnetu 19 a do časového relé 23. Výsledkom je přísun krmné dávky a v důsledku napájení elekntromagnetu ll uzamčení jnřístupového otvoru kotce 1, takže zvíře se může v uzavřeném kotci 1 nerušeně krmit. Po nastaveném časovém intervalu je elektrický obvod 20 vypnut časovým relé 23. Tím se uvolni...

Mikropočítačový dávkovací automat jadrného krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238735

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kostka František, Braun Jaromír, Soušek Miloslav, Kubec František, Berka Zbyněk

MPK: G01F 11/00, A01K 5/02

Značky: krmiva, automat, mikropočítačový, dávkovací, jadrného

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru živočišné výroby. Dosavadní automaty nejsou vhodné pro vazné ustájení skotu. Jsou navíc nákladné, rytmus dávkování je zdlouhavý. Podstata zařízení spočívá v tom, že identifikátor polohy je tvořen kódovou kartou umístěnou před každým stáním na kolejnici pro pojezd zásobníku krmiva a alespoň dvěma bezkontaktními induktivními snímači pro snímání synchronizačních značek a značek dat kódovaného místa paralelně rozmístěných na...

Zařízení pro dopravu a dávkování krmiva pro skot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231742

Dátum: 15.07.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: A01K 5/02

Značky: krmiva, zařízení, dopravu, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu tvoří polyamidový nebo polyesterový pás, na svých stranách spojený kabelovým způsobem s tažnými lanky, která tvoří neměnitelnou délku dopravníku. Tato lanka na obou stranách dopravního pásu jsou vedena a nesena dvojicemi koleček kladkového tvaru, uložených svou drážkou proti sobě. Dvojicemi vodicích koleček je spodní lanko s dopravním pásem vedeno do hořejšku zadní části žlabu a pás je tažen po hladké ploše této kovové...