A01K 29/00

Zariadenie na vykonávanie potreby zvierat v exteriéri

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7513

Dátum: 01.08.2016

Autor: Marinko Dušan

MPK: A01K 29/00, A01K 23/00

Značky: vykonávanie, zariadenie, zvierat, potreby, exteriéri

Text:

...tak, že samotné vytvára prekrytie, aby doň nepršalo a nesnežilo. Stlp je tiež vybavený zásobnikom na vrecká a na ochranné rukavice. Na stlpe je primontované zariadenie na upevnenie vôdzky a možnosťou jej uzamknutia. Stlp je vybavený lopatkou na výkaly, pričom lopatka je upevnená na dlhšom spojovacom lanku. Vrchná časť stĺpa je vybavená plochou na umiestnenie reklamy alebo informácií. Nad plochou je umiestnený solárny panel, ktorý je...

Konštrukcia s fixačnými klietkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7247

Dátum: 03.09.2015

Autor: Buday Jozef

MPK: A01K 1/00, A01K 13/00, A01K 15/04...

Značky: fixačnými, konštrukcia, klietkami

Text:

...zníženie hmotnosti a prípadný únik moču. Protiľahlé pozdĺžne okraje dna l sú spojené so spodnými tyčami z. V priečnom smere, kolmom na spodné tyče z a dno l, sú s dnom l spojené pevné stienky il, ktoré sú súčasne aj pevne spojené s párom vrchných tyčí 3, pričom každá vrchná tyč ě je umiestnená nad spodnou tyčou g. Pevné stienky Q sú spojené aj so spodnými tyčami g. V konštrukcii s fixačnými klietkami je päť pevných stienok i usporiadaných v...

Záznamový systém polohovej identifikácie zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6925

Dátum: 03.10.2014

Autori: Olejár Martin, Cviklovič Vladimír, Lendelová Jana, Pogran Štefan

MPK: A01K 29/00, A01K 1/035

Značky: zvierat, systém, záznamový, polohovej, identifikácie

Text:

...prepojenie v rámci modulov jedného boxu. Blok pre asynchrónnu sériovú komunikáciu (UART - univerzálny asynchrónny prijímač - ďalej UART) je pripojený na prevodník UART/RS-485 a je spojený s hlavnou komunikačnou linkou medzi boxami a jednotkou na zber údajov. Meraná je aj teplota vnútri zariadení kvôli zamedzeniu systematických chýb z dôvodu veľmi vysokých teplôt.Navrhované riešenie používa vlnu s frekvenciou 40 kHz, pretože hovädzí...

Použitie škrupín vlašských orechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6919

Dátum: 03.10.2014

Autor: Toporková Tatiana

MPK: A01K 29/00, A01K 1/00, A01K 1/015...

Značky: použitie, orechov, škrupín, vlašských

Text:

...Stelivo na zachytenie tekutých výkalov, kde je opísané stelivo, tvorené zmesou bentonítu a surového kaolínu,ktoré majú zrnitosť 0,5 mm až 5 mm. Nevýhodou tohto technického riešenia je jeho malá absorpčná schopnosť tekutín a pachov.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v českom zapísanom úžitkovom vzore č. 7555 s názvom Podstielka pre drobné zvieratá, ktorá je tvorená viac ako 50 hmotn. celulózy, 0,1 hmotn. až l hmotn. absorbéra,...

Nábytok pre mačky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6264

Dátum: 02.10.2012

Autor: Tarbajovská Lucia

MPK: A01K 1/02, A01K 15/04, A01K 29/00...

Značky: mačky, nábytok

Text:

...v interiéri bytu a môže byť umiestnený aj V jeho centrálnej časti. Zmenou farby čalúnenia nábytku alebo vymeniteľnosťou poťahov pre mačky bude možné sa prispôsobovať zmenám interiéru, čo bude pôsobiť esteticky.Navrhnutá zostava nábytku pre mačky je veľmi jednoduchá a variabilná aje možné vytvárať ľubovoľne dlhé zostavy a zostavy z rôznych druhov písmen, znakov alebo symbolov tým, že nábytok je možné flexibilne otáčať - v prípade ak stojí...

Nábytok pre mačky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5748

Dátum: 06.05.2011

Autor: Tarbajovská Lucia

MPK: A01K 1/02, A01K 1/00, A01K 15/00...

Značky: mačky, nábytok

Text:

...pre písmeno C. Obr. 2 b znázorňuje tvarovanú výplň pre písmeno C. Obr. 2 c znázorňuje skompletovanú zostavu pre písmeno C v čelnom pohľade. Obr. 2 d znázorňuje spojenie stojin s tvarovanými výplňarni pre písmeno C. Obr. 2 e znázorňuje skompletovanú zostavu pre písmeno C v bočnom pohľade.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa, že jednotlive uskutočnenia nábytku pre mačky podľa technického riešenia sú predstavované pre...

Spôsob výroby mlieka alebo mliečnych výrobkov majúci vysoký obsah melatonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8080

Dátum: 30.11.2006

Autor: Gnann Tony

MPK: A23C 9/00, A01K 29/00, A61K 35/20...

Značky: spôsob, majúci, výrobkov, mlieka, výroby, obsah, melatonínu, vysoký, mliečných

Text:

...telesná teplota, hormonálny a imunitný systém, a tiež správanie v zmene denného cyklu. 24 hodinový rytmus tohto vnútorného stimulátora nie je však riadený vonkajšími časovými informáciami. Tento tzv. celodenný systémnezodpovedá presne dni. Výraz celodenný (circadian) je odvodený od latinských výrazov circa (asi) a dies (deň).0010 synchronizácia vnútorného stimulátora s vonkajšint rytmom deň a noc nastáva pomocou časových zdrojov,...

Spôsob získania a analýzy populácie cicavcov s prakticky totožným metabolómom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7588

Dátum: 10.07.2006

Autori: Walk Tilmann, Mellert Werner, Ravenzwaay Bennard Van, Looser Ralf, Wiemer Jan, Coelho Palermo Cunha Georgia, Haake Volker

MPK: A01K 1/02, A01K 29/00, A01K 67/00...

Značky: prakticky, spôsob, populácie, analýzy, totožným, získania, metabolómom, cicavcov

Text:

...zlúčenín alebo liekov, za optimalizovaných podmienok. Techniky na získanie cicavcov s prakticky totožným metabolómom sú základom pre spoľahlivú a účinnú metabolómovú analýzu. Napriek existencii tejto potreby také techniky ešteVzhľadom na uvedené je technickým problémom, ktorý je základom predloženého vynálezu, poskytnutie metód uspokojujúcich vyššie uvedené potreby,t.j. poskytnutie populácie cicavcov, ktorá má v podstate totožný...

Způsob olfaktorické stimulace reprodukce lišky polární – modré (pesce) sexuálními feromony

Načítavanie...

Číslo patentu: 266718

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bartoš Luděk, Fiedler Jaromír, Rödl Pavel

MPK: A01K 29/00

Značky: stimulace, způsob, modré, lišky, reprodukce, olfaktorické, sexuálními, feromony, polární, pesce

Text:

...za provozních podmínek. Podrobný popis postupu včetně dosažených výsledků, viz výše, je uveden v kap. 5 dílčí závěrečné zprávy přípravené k oponentnímu řízení (Příloha 1).Pro konkrétní provedení způsobu stimulace je třeba provést vyvolání kompletního sexuálního chování kastrované samice, otestovat její sexuální aktivitu, získat její moč a pakteprve tuto moč aplikovat.K vyvolání sexuálního chování je vhodná dospělé samice, která byla...

Zapisovací přístroj pro řízení reprodukčního procesu ve stádě plemenic skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255151

Dátum: 15.02.1988

Autor: Holý Lubomír

MPK: A01K 29/00

Značky: plemenic, reprodukčního, skotu, procesu, řízení, stádě, zapisovači, prístroj

Text:

...řízení reprodukčního procesu, je nutné provést v příslušném výřezu záznam čísel plemenic skotu, které zaěínají býti sledovány a denním otočením o 1/42 činné délky čelního panelu záznamy nabíhají ve stanovených intervalech do dalších výřezů,čímž je upozorněno na plemenice, u nichž je nutno provést stanovená úkony.Hlavní výhody přehledného způsobu evidence dlouhodobého řízení reprodukčního procesu ve stadě plemenic skotu podle vynálezu spočíva v...

Podtlakové telicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239864

Dátum: 01.07.1987

Autor: Patoeka Petr

MPK: A01K 29/00

Značky: telicí, podtlakově, zařízení

Text:

...na fyzickou namáhavost,při dodržení všech bezpečnostních opstření,atává se často,že jde o nezvládnutelné porody.Výše uvedene nedostatky jsou odstraněny předmětem vynálezu,jehož podstata spočívá v tom , že ezi předním víkem a zadním víkem je uložen pružný měch,ve kterém je umístěn jisticí člen,přičemž k přednímu víku je připojena tlakové hadice e rychlospojkon vázací členy a ventilový prvek a k zadnímu víku je připojen kotvící člen s napínacím...

Zařízení vkládaué do bachoru přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238353

Dátum: 15.04.1987

Autor: Simpson Barbara Elen

MPK: A01K 29/00

Značky: bachoru, vkládaué, zařízení, přežvýkavce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení vkládaného do žaludku přežvýkavce. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z ocelového dutého válce (1) otevřeného na obou koncích, přičemž poměr vnitřního průměru k délce válce (1) je v oblasti rozsahu 0,50 až 0,75, válec (1) má měrnou hmotnost v rozsahu 2,0 až 3,5 g/cm3, na vnitřní stěně válce (1) jsou s odstupy vytvořeny zádržné prostředky (3) a válec (1) je opatřen povlakem z niklu, hořčíku, stříbra, hliníku, umělé...

Tabule pro evidenci hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 234123

Dátum: 01.10.1986

Autor: Štěpánek Přemysl

MPK: A01K 29/00

Značky: zvířat, evidenci, tabule, hospodářských

Zhrnutie / Anotácia:

Tabule je určena pro evidenci a signalizaci změn reprodukčního cyklu hospodářských zvířat ve velkokapacitních ustájeních. Na základní tabuli se značkami znázorňuje rozmístění zvířat v prostoru ustájení. Přes tuto tabuli pojíždí jezdec ve tvaru mřížky, jejíž rozteče jsou úměrné časovým intervalům jednotlivých fází reprodukčního cyklu. Základní čára jezdce se nastavuje k současnému datu na příslušném poli tabule a ostatní vlákna mřížky pak...

Zařízení pro identifikaci zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231333

Dátum: 15.05.1986

Autori: Žák Miroslav, Tlustý Josef, Hašlar Ladislav, Koula Adolf, Orgoník Miloš

MPK: A01K 29/00

Značky: zařízení, identifikaci, zvířat

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro pasívní identifikaci zvířete, zejména skotu, za účelem dosažení individuálního přístupu při jeho ošetřování. Je tvořeno nosným tělesem se dvěma rezonátorovými pouzdry. Ta obsahují cívkové vinutí na feritovém jádru, které je fixováno do úložného můstku. Na feritovém jádru je nasazen nosný můstek s pájecími lištami. K nim jsou připájeny konce cívkového vinutí a alespoň jeden dolaďovací kondenzátor.