A01K 1/03

Zariadenie na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6937

Dátum: 04.11.2014

Autori: Žitňák Miroslav, Moravčík Ľuboš, Lendelová Jana, Jablonický Juraj

MPK: G01N 21/88, A01K 1/03, G01B 7/00...

Značky: zmien, ležísk, hodnotenie, povrchu, tvarových, zariadenie

Text:

...na meranie v mobilnom stave umožňuje aj pripojenie Zariadenia na hodnotenie tvarových zmien povrchu k traktoru prostrednictvom jeho trojbodového závesu.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l Umiestnenie zariadenia na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk V ustajňovacom priestore.Zariadenie na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk použité pri snímaní povrchových deformácií na stelive zo separovaného kalu hnojovice s obsahom sušiny...

Koterec na chov mláďat hlodavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12266

Dátum: 30.04.2009

Autor: Odermatt Meinrad

MPK: A01K 1/03

Značky: koterec, mláďat, hlodavcov

Text:

...byť uzavretý otvor na hornej strane prepravného boxu. Veko pritom môže byť upevnitelné na prepravnom boxe o sebe známym spôsobom, napr. zasúvatelné, pripínatelné atď.0011 Držiak na veko je vytvorený tak, že veko môže byt na prepravný box nasunuté, zasunuté, položené alebo priklopené. Tým je možný zvlášť rýchly a súčasne jednoduchý uzáver prepravného boxu. Veko môže byť na prepravný box nasunuté, keď je prepravný box pridržiavaný pod...

Presúvateľný krytý košiar

Načítavanie...

Číslo patentu: 242304

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hradil Jaroslav

MPK: E04H 5/08, A01K 1/03

Značky: krytý, košiar, presúvateľný

Text:

...alebo rozmontovat a znovu namontovať v poľnohospodárskom podniku v zimnom období pre garážovanie alebo pre skladovacie účely.Vplyvom budovania presúvateľných krytých košiarov podľa vynálezu umožní sa rozšírenie takýchto košiarov pre budovanie areálov - lúčnopasienkových líospodárstiev pre živočíšnu veľkovýrobu.Príkladné prevedenie presúvateľných krytých košiarov podľa vynálezu je znázornené na výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený košiar...

Skleněná klec ke studiu metabolismu drobných pokusných zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 246672

Dátum: 15.10.1987

Autori: Banášová Marcela, Brzobohatý Alois, Vespalec Radim, Víška Jarmil, Otýpka Jioí

MPK: A01K 1/03

Značky: zvířat, drobných, studiu, pokusných, metabolismu, skleněná

Text:

...matice zajiščují hermetické uzavření klece. Rozšíření postranních trubic zabraňuje tomu, aby se nepotřená potrava mísila s exkrety a kovový zadržovač peletované potravy zabraňuje okusování krmítka.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a schematicky znázorněno na připojeném výkresu, který představuje nárysný osový řez skleněnou kleoí.Skleněná klec Ä jako celek sestává z víka 3 zakrývajicího válcovitý korpus 3, k němuž je zespodu...