A01K 1/00

Konštrukcia s fixačnými klietkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7247

Dátum: 03.09.2015

Autor: Buday Jozef

MPK: A01K 1/00, A01K 15/04, A01K 13/00...

Značky: klietkami, fixačnými, konštrukcia

Text:

...zníženie hmotnosti a prípadný únik moču. Protiľahlé pozdĺžne okraje dna l sú spojené so spodnými tyčami z. V priečnom smere, kolmom na spodné tyče z a dno l, sú s dnom l spojené pevné stienky il, ktoré sú súčasne aj pevne spojené s párom vrchných tyčí 3, pričom každá vrchná tyč ě je umiestnená nad spodnou tyčou g. Pevné stienky Q sú spojené aj so spodnými tyčami g. V konštrukcii s fixačnými klietkami je päť pevných stienok i usporiadaných v...

Výmena vzduchu v maštali pre ošípané s bezpodstielkovou technológiou s odsávaním vzduchu pod roštom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7224

Dátum: 04.08.2015

Autori: Mihina Štefan, Gálik Roman, Dubeňová Monika, Boďo Štefan

MPK: A01K 1/00, A01K 1/02, F24F 7/06...

Značky: odsáváním, technológiou, bezpodstielkovou, výmena, vzduchu, maštali, roštom, ošípané

Text:

...súčasnosti je používaný systém, kde sú na bočných stenách maštale umiestnené otvory (okná), cez ktoré sa v prípade potreby a priaznivého počasia nasáva čistý vzduch. V strope maštale sú umiestnené ventilátory, ktoré odsávajú vzduch z maštale. Takto vznikajú oblasti s intenzívnym vetraním a miesta s nedostatočnou obmenou vzduchu. Pri ustajnení sa využíva bezpodstielkový systém vzhľadom na to, že je nedostatok slamy,ktorá sa v minulosti...

Spôsob výmeny vzduchu v hale nosníc, zameraný na odsávanie vzduchu z podroštového priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7019

Dátum: 03.02.2015

Autori: Gálik Roman, Boďo Štefan, Mihina Štefan

MPK: A01K 31/18, A01K 1/00

Značky: odsávanie, vzduchu, nosníc, výměny, zameraný, spôsob, priestoru, podroštového

Text:

...odsávajú vzduch z haly. Toto riešenie nezabezpečuje rovnomemú výmenu vzduchu v hale. Vytvára oblasť s intenzívnym vetranim a miesta s nedostatočnou obmenou vzduchu. To spôsobuje, že škodlivé látky, ktoré sa vytvárajú na trusnom páse, sú roznášané po celej hale, a tak sa podieľajú na zhoršení kvality ovzdušia v hale, V ktorej sa nachádzajú nosnice. Tu pôsobí na ne vyššia rýchlosť prúdenia vzduchu, na ktorý sú nosnice citlivé. Dýchajú...

Použitie škrupín vlašských orechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6919

Dátum: 03.10.2014

Autor: Toporková Tatiana

MPK: A01K 1/00, A01K 1/015, A01K 29/00...

Značky: použitie, orechov, škrupín, vlašských

Text:

...Stelivo na zachytenie tekutých výkalov, kde je opísané stelivo, tvorené zmesou bentonítu a surového kaolínu,ktoré majú zrnitosť 0,5 mm až 5 mm. Nevýhodou tohto technického riešenia je jeho malá absorpčná schopnosť tekutín a pachov.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v českom zapísanom úžitkovom vzore č. 7555 s názvom Podstielka pre drobné zvieratá, ktorá je tvorená viac ako 50 hmotn. celulózy, 0,1 hmotn. až l hmotn. absorbéra,...

Skladacia klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287971

Dátum: 06.07.2012

Autor: Hornoveský Ján

MPK: A01K 1/015, A01K 1/00

Značky: skladacia, klietka

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia klietka je tvorená štvorcovým dnom (1) z plného pevného materiálu s vyvýšenými okrajmi na zachytenie prípadných nečistôt a na usadenie bočných dielov (2) navzájom otočne voľne spojených pomocou svoriek, ktoré tvoria steny kocky, kde hlavný zadný diel (3) má na vrchnej hrane (4) otočne pevne pomocou svoriek upevnený horný diel (5), pričom tento hlavný zadný diel (3) je do šírky väčší v porovnaní s ostatnými bočnými dielmi (2) a má...

Nábytok pre mačky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5748

Dátum: 06.05.2011

Autor: Tarbajovská Lucia

MPK: A01K 15/00, A01K 1/02, A01K 1/00...

Značky: mačky, nábytok

Text:

...pre písmeno C. Obr. 2 b znázorňuje tvarovanú výplň pre písmeno C. Obr. 2 c znázorňuje skompletovanú zostavu pre písmeno C v čelnom pohľade. Obr. 2 d znázorňuje spojenie stojin s tvarovanými výplňarni pre písmeno C. Obr. 2 e znázorňuje skompletovanú zostavu pre písmeno C v bočnom pohľade.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa, že jednotlive uskutočnenia nábytku pre mačky podľa technického riešenia sú predstavované pre...

Skladacia klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5679

Dátum: 04.03.2011

Autor: Hornoveský Ján

MPK: A01K 1/00

Značky: klietka, skladacia

Text:

...na Lunožnenie zloženia bočných dielov g k tomuto hlavnému zadnému dielu 5 bez poškodenia svoriek, spájajúcich bočné diely g navzájom. K hlavnému zadnému dielu 5 bez poškodenia svoriek je možné príklopiť aj horný diel 5. Takouto konštrukciou sa dosiahne to, že bočné diely g, zadný diel 5 a homý diel 5 bez vzájomného rozobratia je možné uložiť do dna l s vyvýšenými okrajmi a zaistiť istiacimi prvkami, nachádzajúcirni sa na okraji dna l. Dno l...

Stelivo na zachytenie tekutých výkalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5421

Dátum: 07.04.2010

Autor: Kudrna Otakar

MPK: A01K 23/00, B01J 20/00, A01K 1/00...

Značky: zachytenie, výkalov, tekutých, stelivo

Text:

...uvoľňujúcu vo vodných roztokoch vodíkové ióny.Zmes tiež môže na zlepšenie svojej atraktivity z hľadiska použitia domácimi zvieratami obsahovať aspoňjednu látku vybratú zo skupiny tvorenej silicami, fenolmi, flavónmi, chinónmi, alkaloidmi alebo ich derivát m 1. Z estetických dôvodov však tiež môže byt aspoň časť častíc z bentonitu a zeolitu a prípadne organického výťažku zo zmesi aspoň na časti svojho povrchu vybavená hygienicky...

Stelivo na zachytenie tekutých výkalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5389

Dátum: 08.03.2010

Autor: Kudrna Otakar

MPK: B01J 20/00, A01K 1/00, A01K 23/00...

Značky: tekutých, stelivo, zachytenie, výkalov

Text:

...kyselinu uvoľňujúcu vo vodných roztokoch vodíkové ióny.Zmes tiež môže na zlepšenie svojej atraktivity z hľadiska použitia domácimi zvieratami obsahovat aspoň jednu látku vybratú zo skupiny tvorenej silicami, fenolmi, flavónmi, chinónmi, alkaloidrni alebo ich derivátm 1.Z estetických dôvodov však tiež môže byť aspoň časť častíc z napúčavých ílov a pórobetónu a/alebo plynosilikátu a prípadne organického výťažku zo zmesí aspoň na časti svojho...

Výstavná klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5367

Dátum: 08.03.2010

Autor: Hornoveský Ján

MPK: A01K 31/00, A01K 1/00, A01K 1/02...

Značky: výstavná, klietka

Text:

...sklopit k sebe v diagonálnom smere, v jednom zo zvislých dielov je vytvorený otvor s dvierkami. Dno a strop klietky sú namontovateľné k zvislým sklopným dielom. Nevýhodou tohto riešenia je,že pozorovateľovi alebo návštevníkovi výstavy alebo majiteľovi nie je umožnený dokonalý výhľad na zvieratko, ktoré sa v klietke nachádza a to kvôli predněmu mrežovanému dielu a súčasne nie je zabezpečená dostatočná ochrana ako vystavovaného zvieraťa, tak aj...

Spôsob dojenia zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1994

Dátum: 30.09.2004

Autori: Bos Greorgius Rudolphius, Van Den Berg Karel

MPK: A01J 7/00, A01J 5/00, A01K 1/00...

Značky: zvierat, dojenia, spôsob

Text:

...vlastnú kŕmnu vaňu. Prístup na plošinu a výstup z plošiny sa ovláda pomocouniekoľkých brán. Keď sa majú zvieratá dojiť, použijú sa automatické vodiace zariadenia na vedenie kráv na plošinu. Počas dojenia sa rýchlosť rotácie plošiny nastaví tak, aby zvera strávilo asi 10 až 15 minút na plošine (teda jedna rotácia plošiny zaberie asi 10 až 15 minút). Ked nie je potrebné dojiť, plošina sa použije ako kŕmna plošina. Vtomto prípade sa automatické...

Zariadenie na kŕmenie zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 277833

Dátum: 12.04.1995

Autor: Weelink Johannes Martinus Willibrordus

MPK: A01K 1/00, E04H 17/00, A01K 5/00...

Značky: zariadenie, zvierat, kŕmenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z jednej ohrady, ktorá má rám s radom tyčí. Tyče v páre vymedzujú otvory, ktorými môžu zvieratá prestrkovať hlavu, a rám je opatrený doskou na premiestňovanie kŕmiacej ohrady po zemi. Na ráme (4) ohrady (2, 3) je motorový pohon (11), ktorého súčasť tvorí reverzačný elektromotor, pričom rám (4) má podpory priamo na zemi, čo vedie k zlepšeniu celkového prijímania zeleného krmiva zvieratami a k zníženiu znehodnocovania tohto...

Přirozené větrání stájí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266530

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brož Václav, Vobořil Karel, Hončík Antonín, Matoušek Aleš, Bláha Jaroslav, Kymla Jan

MPK: A01K 1/00

Značky: stáji, větrání, přirozené

Text:

...jejich ovládání. Zavěšení návětrných desek na kosntrukci krytu štěrbiny je vhodnější než upevnění na krytinu. Všechny pohyblivé díly, tj. klapky ve vyúsčovacích otvoreoh i hřebenové klapky jsou upevněny ke střešním nosníkům a tak je zajištěna jejich stabilní poloha i dobrá ovladatelnost.Na připojených výkresech je znázorněn příklad zařízení pro přirozené Větrání podle vynálezu, kde na obr. 1 je částečný příčný řez stavbou se zakreslením...

Pastevní zásobník suché píce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240086

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bernáth Gábor, Mészáros Zoltán, Krejeí Jaroslav, Knoll József, Fülöp Ferenc

MPK: A01K 1/00

Značky: pastevní, zásobník, suché, píce

Text:

...přes jesle odebírána hovězím dobytkem při přikrmování. ľastevní přístřešek, vytvořený kolem hlavního vícebokého hranolu se suchou pící poskytuje hovězímu dobytku potřebnou ochranu při nepřízni počasí. Uchyoení hlavní stanové střechy pod stanovým zástřeškem k vrchnímu okraji hlavního vícebokého hranolu je jednak jednoduché a jednak vytváří další prstencový odvzdušňovací prostor pro odvod par z uskladněné suché píce a odvětrání...

Mobilná viacpodlažná klietka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232001

Dátum: 01.04.1987

Autor: Pauer Gustáv

MPK: A01K 1/00

Značky: viacpodlažná, klietka, mobilná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vyriešenie odstraňovanie výkalov samospádom v mobilných viacpodlažných klietkach. Uvedeného účelu sa dosiahne nainštalovaním samospádových kalových zberačov lievikového tvaru, ktoré sú umiestnené v každej samostatnej klietke pod prepadovým roštom, pričom dno predchádzajúceho kalového zberača ústi do nasledujúceho kalového zberača. Kalový zberač najspodnejšej samostatnej klietky ústi do centrálneho kalového zberača, ktorý je...

Zapojení výměníků klimatizačního zařízení pro generační stáj

Načítavanie...

Číslo patentu: 233570

Dátum: 01.02.1987

Autor: Balcar Jan

MPK: A01K 1/00

Značky: generační, výměníku, zařízení, zapojení, klimatizačního, stáj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení výměníků (6) odtahových (4, 13) a vstupních klimatizačních jednotek (8, 14) v generační stáji, zejména pro chov prasat, která se zkládá z čekárny (l), porodny (2) a alespoň jedné výkrmny (3), eventuálně dalších místně oddělených výkrmen (12). Jeho účelem je vhodně rozdělit teplo, získané v odtahových klimatizačních jednotkách (4, 13) do jednotek vstupních (8, 14). Tomu napomáhá vřazení společné nádrže (15) tepelného...

Hrazení kotců pro chovy zvířat, hlavně prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 230037

Dátum: 15.09.1986

Autori: Brož Václav, Houdek Josef

MPK: A01K 1/00

Značky: hlavne, hrazení, zvířat, chovy, prasat, kotců

Zhrnutie / Anotácia:

Hrazení kotců pro chovy zvířat, hlavně prasat, sestavené z deskových nebo mřížových dílů, případně jejich kombinace, vyznačené tím, že svislé sloupky (1) jsou sestaveny nejméně ze dvou otevřených profilů (11) s podélnými přírubami (12), mezi které jsou vloženy okraje deskových dílů (2), a/nebo pomocné lišty (3) pro upevnění mřížových dílů (4).