A01G 9/14

Skleníkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18788

Dátum: 19.11.2008

Autori: Giesen Leon, Villari Valentino, Rutten Jacques

MPK: A01G 9/14, B32B 17/10

Značky: skleníkový, systém

Text:

..., obzvlášť prednostné až do 100 zasklenia a obzvlášť zasklenia strechy skleníkového systému.0023 Prispôsobené na rastlinnú kultúru podľa predloženého vynálezu pritom môže znamenať, že minimálne jedna vlastnosť časti zasklenia skleníkového systému je vďaka minimálne jednej funkčnej vrstve priblížená príslušnému optimu pre túto rastlinnú kultúru. Pritom môže byť obzvlášť napríklad podiel difúzneho prechádzajúce svetla respektíve...

Spôsoby a zariadenia na využitie tlaku i prúdenia vnútri konštrukcie nesenej vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20192

Dátum: 27.06.2007

Autor: Chelf Jonathan David

MPK: E04G 11/04, A01G 9/14, A01G 9/24...

Značky: prúdenia, tlaku, nesenej, spôsoby, zariadenia, vzduchom, využitie, vnútri, konštrukcie

Text:

...vzduchu. Tento prístup tiež poskytuje priestor so vzduchom, ktorý zaisťuje izoláciu. medzi0006 Túto stratégiu používa patent US c. 4,160,523 priznaný Stevensovi (1979) a patent US Č. 6,061,969 priznaný Learymu0007 Pojenl VZduChOHl nafukovaná konštrukcia opisuje uvedené nafukovacie konštrukcie, ktorých tvar je vytváraný trubicami s natlakovaným vzduchom alebo komorami, pričom vzduch obsiahnutý V priestore uzavretom touto konštrukciou...

Skladovacia platforma na skladovanie a zavlažovanie rastlín, ako aj zavlažovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6336

Dátum: 09.12.2005

Autori: Schomaker Rudolf, Trinczek Reinhold, Korte Hermann

MPK: A47B 43/00, A01G 9/14, A47B 87/00...

Značky: platforma, zavlažovacie, zavlažovanie, rastlín, zariadenie, skladovanie, skladovacia

Text:

...vynímanie skladovacej platformy v priečnom smere v priebehu jediného pohybu v len jednom smere, takže vyššie objasnené nevýhody sa odstránia. Označenie vkladanie v priečnom smere znamená v rámci daného vynálezu, že pravouhlá skladovacia platforma sa musí pri vkladaní závesných koncových úsekov prídržných elementov do s nimi spolupôsobiacich prijímacích prostriedkov stojín rámu, napríklad závesných vybratí,alebo vynímaní z nich, pohybovať...

Polyolefínové alebo kopolymérne polyolefínové fólie so zlepšenou stabilitou proti účinkom svetla a rezistenciou proti pesticídom, spôsob ich stabilizácie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284320

Dátum: 23.12.2004

Autor: Bonora Michela

MPK: A01G 9/14, C08K 13/02

Značky: rezistenciou, spôsob, světla, zlepšenou, kopolymérne, fólie, proti, pesticídom, stabilizácie, polyolefinové, stabilitou, účinkom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polyolefínové alebo kopolymérne polyolefínové fólie pre poľnohospodárske aplikácie, stabilizované stéricky bráneným amínom a oxidom alebo hydroxidom kovu vybraným zo súboru zahrnujúceho oxidy zinku, hliníka, vápnika a horčíka, a hydroxidy zinku, hliníka a vápnika, ktoré majú zlepšenú stabilitu proti účinkom svetla a rezistenciu proti pesticídom. Ďalej sa opisuje použitie takýchto fólií, spôsob ich stabilizácie a skleníky pokryté...

Skladovacia platforma na skladovanie a zavodňovanie rastlín a zavodňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1487

Dátum: 15.08.2003

Autori: Trinczek Reinhold, Korte Hermann, Schomaker Rudolf

MPK: A01G 31/02, A01G 9/14

Značky: platforma, skladovanie, zavodňovacie, zariadenie, skladovacia, zavodňovanie, rastlín

Text:

...upevňovacích otvorov stojanových stojín, pričom každý pripevňovací element má záberový koncový úsek, prebiehajúci pozdĺž príslušnej úzkej strany a voľne končiaci V smere kvždynajbližšie ležiacej dlhej strane.Výhodne sú záberové koncové úseky pripevňovacích elementov usporiadané vždy V rohovejoblastí skladovacej platformy. Pripevňovacie elementy môžu byť vytvorené v tvare písmena L amajú prídržné rameno a závesné rameno, tvoriace záberový...

Skladovacia platforma na skladovanie a zavodňovanie rastlín a zavodňovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 962

Dátum: 15.08.2003

Autori: Schomaker Rudolf, Trinczek Reinhold, Korte Hermann

MPK: A01G 9/14

Značky: platforma, rastlín, zavodňovanie, skladovacia, zariadenie, skladovanie, zavodňovacie

Text:

...pozdlžnom smere,takže medzi úzkymi stranami skladovacej platformy a stojanovými stojinami nemusí byť kVynález prednostne upravuje, že záberove koncové úseky pripevňovacích elementov sú usporiadané vždy V rohovej oblasti skladovacej platformy. Pripevňovacie elementy môžu byť vytvorené V tvare písmena L a majú prídržne rameno a závesné rameno, tvoriace záberovýPrídržné ramená môžu byt upevnené na bočnej stene, a záberové koncové úseky môžu...

Pěstební stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267619

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rochelt Volker, Kučera Miroslav

MPK: A01G 9/14

Značky: pěstební, stůl

Text:

...konstrukcí pěstebnícn stolů. Zjednodušení spoćívá v tom, že pěstební desky jsou uloženy v příčnících, které jsou přímo uloženy na odvalovacích trubkách a vzdálenost příčníků je dána velikosti samonosných desek. ľoto řešení umožňuje zcela vypustit podpěrné prvky pěstebních desek. Z toho vyplývá značná úspora materiálu, zjednodušená konstrukce, úspora živé práce pri výrobě i montáži stolu a podstatné snížení nákladů při porovnatelné...

Stolový skleník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249419

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kučera Miroslav, Fišer František, Rochelt Volker

MPK: A01G 9/14

Značky: skleník, stolový

Text:

...stoly se posunou pod žlebový úrovňový stůl nebo pevný úrovňový etůl. Takto lze vytvorit pracovní uličku mezi libovolnymi stoly v jedné lodi skleníku.Príklad provedení stolovehosakleníku podle vgmálezu je schematicky znáeornän na připojených výkresoch, kde obr. l predstavuje čelní pohled na pěstební stoly v základní poloze e obr. 2 představuje ěelní pohled na pěstební stoly v jedná krajní poloze.Stolový skleník podle vynálesu má podól...

Stolový skleník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239288

Dátum: 15.05.1985

Autori: Veselský Otto, Teplík Michal, Bílek František

MPK: A01G 9/14

Značky: skleník, stolový

Text:

...a je přesouvatelná v jedné lodi, zatímco v ostatních lodích mohou uličky odpadnout. , Tuto pracovní uličku je možno posunem přesuvných stolů a žlabového přesuvného stolu pŕesunout do sousední, případně dalších lodí. Další výhodou je, že se dosahuje využití pěstební plochy i pod žlabem, což dosavadní stav neumožňoval. Použití mechanizačních prostředků pro manipulaci s výpěstky sadbou a pěstebním substrátem vynález neovlivñuje.Příklad...