A01G 7/00

Kombinácia kvartérnych bioregulačne aktívnych zložiek v kombinácii s metconazolom a jej použitie ako regulátora nadzemnej časti rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287895

Dátum: 15.02.2012

Autori: Kober Reiner, Ziegler Hans, Fries Jürgen, Rademacher Wilhelm

MPK: A01N 33/12, A01G 7/00, A01H 3/04...

Značky: částí, aktívnych, regulátora, bioregulačne, metconazolom, nadzemnej, použitie, kombinácia, kvartérnych, rastlín, kombinácii, zložiek

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka použitia konkrétnych kvartérnych bioregulačne aktívnych zložiek v kombinácii s triazolovými derivátmi, najmä metconazolom alebo jeho poľnohospodársky využiteľnou soľou ako regulátorov rastu rastlín. Sú opísané aj zodpovedajúce kompozície.

Kompozície na báze homogénnej fázy a ich stabilizácia dusičnanom amónnym, spôsob ich prípravy a použitie týchto kompozícií ako bioregulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287567

Dátum: 21.01.2011

Autori: Rademacher Wilhelm, Kober Reiner, Fricke Hans-michael

MPK: A01N 25/00, A01G 7/00, A01N 33/00...

Značky: amonným, fázy, bioregulátorov, stabilizácia, báze, týchto, kompozícií, spôsob, homogénnej, použitie, přípravy, kompozície, dusičnanom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú kompozície na báze homogénnej vodnej fázy obsahujúcej aspoň jednu aktívnu zložku z triedy kvarternizovaných zlúčenín, etylénoxid-propylénoxidových blokových kopolymérov a dusičnanu amónneho. Zahrnuté môžu byť aj ďalšie aktívne zložky. Homogénna fáza sa stabilizuje dusičnanom amónnym. Je taktiež opísaný spôsob ich prípravy a použitie kompozícií ako bioregulátorov.

Spôsob indukcie rezistencie rastlín proti vírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286590

Dátum: 02.01.2009

Autori: Seehaus Kai, Köhle Harald, Conrath Uwe

MPK: A01N 37/36, A01N 37/44, A01G 7/00...

Značky: indukcie, vírusom, rezistencie, proti, rastlín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob indukcie rezistencie rastlín proti vírusom, ktorý je charakterizovaný tým, že rastliny, pôda alebo semená sa ošetria s účinným množstvom zlúčeniny, ktorá sa absorbuje v rastlinách alebo semenách, pričom touto zlúčeninou je zlúčenina vzorca (I), v ktorom: X znamená halogén, C1-C4-alkylovú skupinu alebo trifluórmetylovú skupinu m znamená 0 alebo 1 Q predstavuje C(=CH-CH3)-COOCH3, C(=CH-OCH3)-COOCH3, C(=N-OCH3)-CONHCH3,...

Spôsob stanovenia suchej hmotnosti listov jarných výhonkov buka lesného metódou prepočtových koeficientov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285421

Dátum: 20.12.2006

Autor: Cicák Alojz

MPK: G01B 7/32, G01B 7/004, A01G 7/00...

Značky: jarných, suchej, hmotnosti, lesného, stanovenia, prepočtových, výhonkov, metodou, koeficientov, listov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu stanovenia suchej hmotnosti listov jarných výhonkov buka lesného (Fagus sylvatica L.) metódou prepočtových koeficientov. Prepočtový koeficient je bezrozmerná veličina, matematicky definovaná ako podiel súčtu hodnôt suchej hmotnosti všetkých listov na výhonku a hodnoty suchej hmotnosti konkrétneho listu v poradí od bázy výhonka. Postup aplikácie metódy prepočtových koeficientov je takýto: a) na každom výhonku sa stanový...

Embryogénna bunková kultúra odvodená od lipnicových rastlín podčeľade Pooideae, spôsob prípravy protoplastov a bunkovej kultúry schopných regenerácie na kompletné rastliny, spôsob regenerácie uvedených lipnicových rastlín, lipnicovité rastliny, ic…

Načítavanie...

Číslo patentu: 283603

Dátum: 29.09.2003

Autori: Horn Michael, Harms Christian, Shillito Raymond

MPK: A01G 7/00, C12N 15/81, A01H 1/00...

Značky: podčeľade, uvedených, přípravy, spôsob, kompletné, bunkovej, schopných, odvodená, embryogénna, kultury, kultúra, lipnicových, pooideae, rastliny, lipnicovité, bunková, rastlín, protoplastov, ic, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná regenerácia rastlín z čeľade Gramineae z podčeľade Pooideae z protoplastov. Uvedené sú embryogénne bunkové kultúry, ako aj kalusy, ktoré slúžia ako východiskový materiál pre protoplasty, ktoré potom môžu regenerovať na celé rastliny. Taktiež je opísaný spôsob výroby uvedených embryogénnych bunkových kultúr, ako aj transgénne rastliny z podčeľade Pooideae, ktoré sa regenerujú z geneticky modifikovaných protoplastov.

Spôsob merania morfologických parametrov listov jarných výhonkov buka lesného metódou prepočtových koeficientov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281860

Dátum: 19.06.2001

Autor: Cicák Alojz

MPK: A01G 7/00

Značky: výhonkov, prepočtových, merania, spôsob, parametrov, morfologických, jarných, lesného, koeficientov, metodou, listov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu merania morfologických parametrov - plochy, dĺžky a šírky listov jarných výhonkov buka lesného (Fagus sylvatica L.) metódou prepočtových koeficientov. Prepočtový koeficient každého z uvedených morfologických parametrov je bezrozmerná veličina matematicky definovaná ako podiel súčtu nameraných hodnôt príslušného parametra všetkých listov na výhonku a hodnoty parametra konkrétneho listu. Postup aplikácie metódy...

Zariadenie na stimuláciu biologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266255

Dátum: 13.12.1989

Autor: Horváth Ľubomír

MPK: A61B 6/00, A01G 7/00, A61B 6/08...

Značky: biologických, stimuláciu, procesov, zariadenie

Text:

...modrej oblasti spektra. Použitie projekčnej optiky nie je potrebné, pretoželokálne nerovnomernosti osvetlenia sú zanedbateľné.Na priloženom výkrese je priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu v pohľade z boka.Svetelným zdrojom je halogenidová výbojka l s primesami lítia (Li), sodíka (Na), tália(Tl) a india (In) o výkone l 000 W, ktorá je umiestnená vo svietidle 3 s parabolickým reflektorom Q tak, že pozdĺžna os výbojky l je totožné s...

Zařízení pro biotesty s háďátkem bramborovým a rakovinou brambor

Načítavanie...

Číslo patentu: 263734

Dátum: 11.04.1989

Autor: Potoček Jan

MPK: A01G 7/00

Značky: biotesty, rakovinou, brambor, zařízení, bramborovým, háďátkem

Text:

...živých zárodků obou škodlivých činitelů při průzkumu jejich výskytu, přezkuěování zamořenosti pozemků a ověřování účinnosti jejich hubení.Předmět vynálezu je schematicky znázorněn na výkresu, v němž obr. 1 představuje inokulační trubku v podélném řezu a obr. 2 axonometrický pohled na inokulační regál.Zařízení sestává z inokulační trubky ł kőnického tvaru pro připevnění ke korunkově části hlízy bramboru a naplnění inokulačním kompostem...

Zařízení pro hnojení zemědělských plodin v zálivce

Načítavanie...

Číslo patentu: 254844

Dátum: 15.02.1988

Autor: Skalský Jiří

MPK: A01G 7/00

Značky: plodin, hnojení, zálivce, zařízení, zemědělských

Text:

...pro indikaoi velikosti štěrbiny. Plášř válcové nádobky může být proveden-z průhledného materiáluZařízení podle vynálezu umožňuje používat ke hnojenív zálivoe přímo grenulovaná hnojiva, určená pro zemědělekou aplikaci rozmetánim, která jsou na trhu i pro drobné epotřebitele. Nastavením velikosti štěrbíny lze volit rychlost rozpouštěni hnojiva, umístěného ve válcové nâdobce, čímž se zaručuje pravidelné dávkování hnojiva.Zařízení podle vynálezu...

Způsob pěstování dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250676

Dátum: 14.05.1987

Autori: Horák Endre, Gáti Ferenc, Karakas János, Hallász Edit, Nemes László, Csányi Róza

MPK: A01G 7/00

Značky: způsob, drevín, pěstování

Text:

...trifenylacetát cínu BRESTAN a/neblo ldĺthĺlütkłümbülľľľáty zínku la/nebçi manganu MANEB, MANCOZEB a ZINEB iapod.K regulaci biologických pochodů v rrost~ lině je možno do v|oidyn přidat také látky s homnioináliní-m ílčinikem, například kyselinu gřbberelovion, její deriváty, auxin ľleblĺ) cytokinin, dále látky, ktere se mění v rostlině na látky s homrnclnálníní účinkem, například prekursicury těchto látek METHIONINL Voda je paid tlaxkem 3 až 4...