A01G 3/03

Lišta na uniformný rez tenkých konárov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270072

Dátum: 13.06.1990

Autor: Mocný Ernest

MPK: A01G 3/03

Značky: tenkých, lišta, uniformný, konárov

Text:

...pri montáži na zariadenie na unitormný rez, na obr. 2 je v pohľade P pôdorys častí z obr. 1 a na obr 3 je v pohľade M 2 obr. 1 bokorys adaptera v pravom vyhotovení.Lišta na uniformný rez tenkých konarov v pravom i ľavom vyhotovení je konštrukčnezhodným zrkadlovým obrazom pozostávajúcim-z rovnakých častí. Pozostáva z hlavného nosní ka ł, na ktorom sú uchytené vedenia g, v ktorých sa pohybujú protibežné kosy 2. V dolnej časti hlavneho nosníka...

Ventilový dezinfikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258389

Dátum: 16.08.1988

Autor: Ronďoš Josef

MPK: A01G 3/03

Značky: dezinfikátor, ventilový

Text:

...zabezpečuje správné dávkování roztoku na řeznou ránu, přičemž množství dávkovaného roztoku je možno měnit přítlakem barvicí podušky na řeznou ránu, to je výškou zdvihu pístu.Vrytka zabraňuje vysýchání ochranné látky a opětovné použití desinfikátoru i po několika. 19 zcela bez problému. Jednoduchá konstrukce umožňuje snadnou demontáž, čištění, plnění i zpětnou montáž. Celé zařízení je v podstatě z plastických hmot, takže životnost...

Zariadenie na uniformný rez stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243764

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cibulka Josef, Šimíeek Bohumil

MPK: A01G 3/03

Značky: zariadenie, uniformný, stromov

Text:

...ramenica 19. Po stranách hnacej pracovnej jednotky sú na hlavný nosník 1 skrutkami uchytené nosné časti 2 U hnaných pracovných jednotiek na každú nosnú časť 20 je skrutkami pripojený nosný čap 22, zvrchu opatrený mazacou hlavicou 27 tak, že cez os nosného čapu 22 je mazivo dopravované do ložiska 29, na ktorom je uložená remenica 24. Krútiaci moment z remenice 19 je na ostatné remenice 24 prenášaný pomocou klínových remeňov 26. Nosné časti 20...

Rám zariadenia na uniformný rez stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244319

Dátum: 15.11.1987

Autor: Vašina Petr

MPK: A01G 3/03

Značky: stromov, uniformný, zariadenia

Text:

...sú umiestnené na ráme v tesnej blizkosti spotrebičov, čim sa zníži počet hydraulických hadĺc medzi spotrebičmi a zdrojom iba na privodnú a odpadovú vetvu. Zmenší sa tiež množstvo prečerpávaného oleja i pravdepodobnost znečistenia životného prostredia. Možnostiam vzniku porúch v prestavovacich mechanizmoch, napr. spadnutím odrezaných konarov zamedzujú novotvarované kryty,ktorými je rám vybavený.Na pripojených výkresoch je na obr. 1...

Protizávažie dvojstranného orezávača drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 252995

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mocný Ernest

MPK: A01G 3/03

Značky: protizávažie, dvojstranného, orezávača, drevín

Text:

...tom, že na vyvažovacej nádobe je umiestnená hydraulická nádrž, na ktorej sú najmenej dva elektrohydraulické rozvádzače a filter. Hydraulické dvojčerpadlo s prevodovkou je umiestnené na vývodovom hriadeli traktora za zadnou nápravou. Vývažovacia nádoba je opatrená držiakom dvojčerpadla a na jej zadnej časti sú s výhodou upevnené náhradné pílové kotúče dvojstranného orezávača.Hlavné časti hydraulického obvodu dvoj 4stranného orezávača tvoria...

Rezacie nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236880

Dátum: 15.04.1987

Autor: Michalko Ján

MPK: A01G 3/03

Značky: nožnice, rezacie

Zhrnutie / Anotácia:

Rezacie nožnice na rezanie výhonkov a konárov v zahradníctve. Skonštruované sú na novom princípe strihaco-rezacom s cieľom vyriešiť problém namáhavej práce v poľnohospodárstve, zvlášť žien s ťažkými nožnicami, u ktorých treba vyvinúť na odrezanie konára veľkú silu a pritom je rezaný konár rozdrvený tlakom nožníc. Podstata rezacích nožníc je v tom, že pozostávajú z dvoch bočníc, medzi ktorými sa pohybuje nôž s rezacím efektom, pružina, ktorá...

Zahradnické nůžky s otočnou řeznou čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235882

Dátum: 01.03.1987

Autor: Chleboun Zdeněk

MPK: A01G 3/03

Značky: reznou, otočnou, záhradnícke, nůžky, čelistí

Zhrnutie / Anotácia:

Zahradnické nůžky s otočnou řeznou čelistí budou využívány pro práce zahradnické a školkařské. Účelem vynálezu je zlepšení kvality řezu větví a stopek rostlin. Zlepšení kvality řezu se dosáhne tím, že otočná řezná čelist má přímočarý a zároveň rotační pohyb proti druhému pevnému ostří nůžek. Tímto způsobem nedochází k pomačkání větve nebo stopky, ale dochází k čistému řezu, dále z tohoto vyplývá menší námaha ruky při práci.

Upínacie prestaviteľné ústrojenstvo zariadenia na uniformný rez stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235395

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mocný Ernest, Petřík Stanislav, Kuráň Jozef

MPK: A01G 3/03

Značky: uniformný, zariadenia, ústrojenstvo, upínacie, stromov, přestavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožnenie orezávania stromov a kríkov od najnižších po najvyššie konáre na požadovaný prierez. Širokého rozsahu prestavenia ústrojenstva sa dosiahne posuvom priečnika po posuvovej skrutke. Uloženie pracovnej lišty v čape na konci priečnika umožňuje sklopiť ju do ľubovoľnej polohy od zvislej po vodorovnú. Bezpečnosť celého zariadenia zaručuje dvojitý hydraulický zámok pripojený k priamočiaremu hydromotoru.