A01G 25/00

Zariadenie na racionálne využívanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7378

Dátum: 01.03.2016

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: A01G 25/00, E03B 3/03

Značky: racionálne, využívanie, zariadenie

Text:

...spotrebu vody z vodovodu a poplatky za dažďovú vodu zo strechy do kanalizácie.Veľkou výhodou je, že keď sa zásobné nádrže naplnia dažďovou vodou, prebytok je automaticky vypúšťaný vodným vedením na závlahové miesta, napríklad do skleníka.Ďalšou výhodou je to, že do nádržky s uzáverom môže byť zavedená dažďová voda z viacerých zvodov domu.Výhodou sú nízke náklady a dostupnosť jednotlivých komponentov zariadenia, nenáročná údržba a minimálna...

Prihnojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2193

Dátum: 11.06.1999

Autor: Szabó Ľudovít

MPK: A01C 23/00, A01G 25/00

Značky: zariadenie, prihnojovacie

Text:

...čim sa zabráni nadmernému hnojeniu rastlín V predvegetačnom období a následne možnému splavovaniu živín do hibších vrstiev ornice, prípadne do spodných vôd. Navyše je zariadenie ekonomicky výhodné, nakoľko si vyžaduje len minimálne zriaďovacie náklady a úspory sa dosahujú aj tým, že je nižšia spotreba hnojív.Prehľad obrázkov na gjkreseTechnické riešenie zariadenia je zrejmé z obrazku na výkrese, kde je mázornerm schémazapojenia jednotlivých...

Viacúčelový lineárny zavlažovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 396

Dátum: 06.04.1994

Autori: Oslík Vladimír, Poledna František, Janeček Jiří, Hubáček Václav, Stříbrný Zdeněk

MPK: A01G 25/00

Značky: viacúčelový, zavlažovač, lineárny

Text:

...o šírke odpovedajúcej šírke záberu agroagregátu a to bez škodlivého tlaku na pôdu, čo umožňuje s výhodou uskutočňovať určité agrotechnické operácie efektívnejšie pri nižšej spotrebe ener~gie i pri optimálnom stave prevlhčenia pôdy bez nebezpečia jejutlačenia a následnej postupnej degradácie jej úrodnosti.Automatické uskutočňovanie nastavených pracovných operácií strojom šetrí čas obsluhe a pri práci v noci zabezpečuje ekonomicky priaznivé...

Zadešťovač s přerušovaným výstřikem a řiditelným dávkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 240896

Dátum: 01.01.1988

Autori: Rybák Josef, Chlubna František, Keller Ladislav

MPK: A01G 25/00

Značky: výstřikem, přerušovaným, dávkováním, řiditelným, zadešťovač

Text:

...s přerušovaným výstřikem je zaďeštovačpdle vynálezu cenově dostupnější a provozněPříkled provedení zadeštovače s přerušovaným výstřikem a řidi telným dávkováním podle výnálezu je schematický zmázorněn na připojeném výkresu, který představuje celkový pohled na zadeštovač z boku.Zadeštovač eestává z plynohýdraulického akumulátoru 1, který je diafragmou Q rozdělen na vodní část Q akumulátoru a plynovou část 1 akumulátoru. Vodní část Q...

Zařízení k samočinnému natáčení silnoproudých krouživých zadešťovačů s přerušovaným výstřikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239140

Dátum: 01.11.1987

Autori: Machačný Vítěslav, Rmoutil Miroslav

MPK: A01G 25/00

Značky: výstřikem, zadešťovačů, zařízení, krouživých, natáčení, přerušovaným, silnoproudých, samočinnému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k samočinnému natáčení silnoproudých krouživých zadešťovačů s přerušovaným výstřikem bez zkrácení délky možného výstřiku. Tohoto je dosaženo tím, že otočná výstřiková hubice je v otočné objímce opatřena třecí zdrží, k níž je nakloubeno táhlo, procházející tlačnou pružinou k membráně přímočarého membránového motoru, jehož pomocná trubička je zaústěna do vnitřního prostoru zadešťovače. Zařízení je určeno zemědělským...

Zařízení pro přerušovaný výstřik postřikovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243663

Dátum: 15.07.1987

Autori: Rybáo Oldoich, Frey Augustýn

MPK: A01G 25/00

Značky: výstřik, zařízení, postřikovačů, přerušovaný

Text:

...dopravní í výrobní nároky. Zařízení umožňuje přesné nastavení mnoiství procházející zúvlahovâ takutíny.Pro íntenzívní růat zavlažovarzdch kultur je možnost aeřízení množství ztvlahová vody a vzdálenosti doatříku podmínkou k vysoke vyulítelností jednotlq pôstební plochy. Dallí výhodou u zařízení je moznost použít taká větší množství výstříkových hubíc.Príklad provedení postříkovače s pŕerulovaným výetŕíkem podle vynelezu je schematíclq...

Zařízení pro velmi jemný rozptyl kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240678

Dátum: 01.06.1987

Autor: Krueek Zdenik

MPK: A01G 25/00

Značky: zařízení, kapalin, jemný, rozptyl, velmi

Text:

...možnosti zabudovíní konečného filtru příno do zařízení je zaručene absolutní čietota a tím i znemožniní uepání při provozu a to i s předčištčnou filtrovanou kapalinou, na př. vodou, protože při průtoku dlouhým potrubín je enadná možnost odloučení nečietot nebo oxidovaných čieteček z vnitřního povrchu trubek a tím ucpíní a znemožnění trvilćho provozu. Přitom není nutno použít vyaokotlakého rozvodu, pro provozíbezpečně stačí tlaky v rozmezí 0,5...

Postrekovač s prerušovaným výstrekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235875

Dátum: 01.03.1987

Autor: Gajdoš Anton

MPK: A01G 25/00

Značky: výstrekom, postrekovač, přerušovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Postrekovač s prerušovaným výstrekom je určený na zavlažovanie poľnohospodárskych kultúr, lesných škôlok ap. Účelom vynálezu je reguľovateľnosť intenzity závlahy podľa požiadaviek zavlažovanej kultúry a stanovišťa malou intenzitou a možnosť zavlažovania veľkej plochy z málo výdatného zdroja vody. Postrekovač pozostáva z nádrže s rúrou, pružinového ventilu, prechádzajúceho rotačnou hlavou s tryskami, z ktorých aspoň jedna je opatrená...

Zavlažovací tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 234224

Dátum: 01.03.1987

Autor: Polák František

MPK: A01G 25/00

Značky: zavlažovací, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavlažovací trysky, zejména pro zavlažování zemědělských, zahradních a lesních kultur vodní mlhou. Podstatou vynálezu je, že rozprašovač je přestavitelně připojený k povrchu válcovitého tělesa, které je opatřeno jednak soustavou v odstupech uspořádaných nákružků tvořících oporu pro dvojici kotvicích prstenců rozprašovače, jednak protilehle uspořádanými dvojicemi vodicích výstupků pro vedení nosných ramen rozprašovače, který je...

Ponorný teleskopický hydrant

Načítavanie...

Číslo patentu: 241952

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šafáo Václav, Mládek Miloš

MPK: A01G 25/00

Značky: teleskopický, ponorný, hydrant

Text:

...cmenenn pan na paccronumm ar nepxaero Kquua xonnneàoro uaaana na óaxóaan noBepxaocrą axcuanàao nxoruaro nàpmHa°no népxaera KOHH 8 orpaunqn nmüwmomnwmm v ł 1Hpenuymećmna uaoópemeaun cocronr B you, uro ncnonsayer GH HGHHBH QOĽEGMHHH CMH 3 ÄGBHGHHH BOĽH RPM BHBSHGHMH TGHGCRO Vnmqecxoü norpyxammeüca cmoñxm, nýmuem npomexaume BOĽH R nomne Heñ xonsuenoñ xamepu.Banssomy annapamy dcymecmsnaewca nocne nuneneumn Bepxaeü crenean Ban noaepxuocmsm...

Postřikovací přístroj pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 237961

Dátum: 15.09.1986

Autor: Wiesshaupt Frank

MPK: A01G 25/00

Značky: postřikovací, zemědělské, prístroj, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Postřikovací přístroj pro zemědělské účely. Základní pouzdro postřikovacího přístroje se vyznačuje tím, že je vyrobeno z jedné ohnuté trubky a na rozdíl od předcházejících vynálezů, skládajících se ze dvou nebo více částí, se skládá pouze z jedné části. Část sloupku postřikovacího přístroje slouží jako vnitřní část ložiska kolena. V principu může být vynález využíván při provozu všech typů postřikovačů a při volbě materiálů, jako je speciální...

Ponorný impulsový hydrant

Načítavanie...

Číslo patentu: 237202

Dátum: 15.06.1986

Autori: Georgiev Vesselin Jordanov, Mednikarov Vladimir Stefanov

MPK: A01G 25/00

Značky: hydrant, impulsový, ponorný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká impulsového podzemního hydrantu, jehož se využívá ve stabilních postřikovacích systémech se synchronní impulsovou činností. Úkolem vynálezu je vytvoření impulsového podzemního hydrantu minimálních rozměrů, s minimálními ztrátami vodní energie, s minimálním objemem potrubních úseků ze zásobníkem na vodu a vzduch, bez nutného připojení doplňujících elementů jak k posuvné tyči, tak i k tělesu hydrantu. Úkol se řeší vytvořením...

Ponorný hydrant

Načítavanie...

Číslo patentu: 237201

Dátum: 15.06.1986

Autori: Georgijev Vesselin Jordanov, Mednikarov Vladimir Stefanov

MPK: A01G 25/00

Značky: ponorný, hydrant

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podzemního hydrantu, jehož se využívá pro zavlažování zemědělských kultur, zejména ve stabilních postřikovacích systémech. Úkolem vynálezu je vytvoření podzemního hydrantu na vodu, znečištěnou mechanickými nečistotami, který má uzavírací mechanismus k napájecímu potrubí rozvodné sítě pro postřikování a který je uskutečněn ve stabilní variantě, bez hybných regulujících součástí a těsnění. Úkol se řeší vytvořením podzemního...

Postřikovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 229212

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zemandl Radislav, Druckmüller Miloslav

MPK: A01G 25/00

Značky: postřikovač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zavlažování a týká se postřikovače, zejména sektorového postřikovače, který k otáčivému pohybu využívá reakční síly vodního paprsku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že u postřikovače, tvořeného přívodní trubkou, víkem uzavřeným pláštěm a výtokovou trubkou, na níž je upevněna výtoková hubice a páka s vratnou lopatkou. je mezi vnitřní plochou pláště a vnější plochou výtokové trubky opatřené přepouštěcím otvorem vytvořen...

Hydropneumatický akumulátor pro impulsní postřik

Načítavanie...

Číslo patentu: 230962

Dátum: 15.02.1985

Autori: Veselin Jordanov Georgiev, Mednikarov Vladimir Stefanov

MPK: A01G 25/00

Značky: postřik, hydropneumatický, akumulátor, impulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydropneumatického akumulátoru pro impulsní postřik, užívaného v zemědělství pro zavlažování zemědělských kultur. Úkolem vynálezu je sestrojení hydropneumatického alumulátoru pro impulsní postřik, u něhož by byla odstraněna možnost vytékání vody z vodovzduchové nádrže zpět do zavlažovacího potrubí při hlášení sníženého tlaku a zabezpečena maximální spolehlivost zpracování ovládacích impulsů zvýšení a snížení tlaku napájecí vody...