A01F 25/00

Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru na palete a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru na palete

Načítavanie...

Číslo patentu: 288193

Dátum: 22.05.2014

Autor: Toušek Radek

MPK: A01F 25/00, B65B 11/00, B65B 51/00...

Značky: fixáciu, tovarů, spôsob, viacnásobnej, paletě, zariadenie, viacnásobnú, fixácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na viacnásobnú fixáciu tovaru (2) na palete (1) a spôsob viacnásobnej fixácie tovaru (2) na palete (1) zahŕňa uloženie tovaru (2) na základnú dosku (3), prekrytie tovaru (2) vzduchotesným neformovateľným obalom (4), rozoberateľne a vzduchotesne spojeným so základovou doskou (3), a odsatie vzduchu z obalu (4) ventilom (5). Voľné konce obalu (4) sa pred odsatím vzduchu vložia do drážky (6), ktorá prebieha po celom obvode základnej...

Zariadenie na cirkuláciu zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1633

Dátum: 03.03.2004

Autori: Brautferger Norbert, Wellenbrock Lothar

MPK: B01F 13/00, A01F 25/00, B01F 15/00...

Značky: cirkuláciu, zariadenie

Text:

...na miešanie alebo odvetrávanie odpadových vôd. Toto zariadenie pozostáva zo závitovkového kolesa a hnacej jednotky pre závitovkové koleso. Hnacía jednotka a závitovkové koleso súspolu spojené pomocou spojovacej jednotky. Toto zariadenie má odpadovú vodu v oblastizávitovkovélho kolesa víriť a vo zvláštnom prípade použitia zavádzať do vody cez vedenie0005 Úlohou Vynálezu je preto vyvinúť zariadenie daného druhu na cirkuláciu zrna, ktoré je...

Nosný a otočný modul zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263964

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: jeřábové, modul, zemědělské, univerzální, otočný, nosný, jednotky

Text:

...v hmotnosti, náročnosti na obsluhujIcí personál, dále je nutno využívat náročné teohnické ovládací zařízení.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny předmětem vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že základní rám je spojen s kruhovým nosníkem pomocí středového čepuNosný a otočný modul zemědělské unlverzální jednotky vyznačený tím, že sestáv-á ze zakladního rámu 1, jenž je spojen s kruhovým nosníkem 2 pomocí středového čepu 3 .a pojezdových...

Zemědělská univerzální jednotka jeřábová

Načítavanie...

Číslo patentu: 263963

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: zemědělská, univerzální, jednotka, jeřábová

Text:

...pracovníků.Výše uvedené nevýhody jsou -odstr-aněny přewdmětem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že s kruhovým nosníkem je spojeno řízené pojezdové ústrojí a otočně je připojen základní modul výložné jeřábové jednotky na jejíž příčce je uložetna řízená zdvíhací jednotka, která je spojovacím prv keíííšpojeñä s otočným a variabllním rameą-nem pomocí bubnu a kladek s wclrapákovým zařízením.Nového nebo vyššího účinku je dosaženo tím,...

Pohyblivé a variabilní rameno zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263962

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trochta Karel, Zajíc Jaroslav

MPK: A01F 25/00

Značky: pohyblivé, jeřábové, jednotky, rameno, variabilní, zemědělské, univerzální

Text:

...podstata spočíva v tom, že k otočnému čepu je připojena vnější část variabiíního ramene, ve ktere je uložena vnitřní část variabilního ramene, obě části jsou spojeny pomocí třmenů »a spojovacích prvků, přičemž na vnitřní části variabilního ramene je přípojeno kladkové zařízení.Nového nebo vyššího účinku je dvosaženo především tím, že jednotlivé prvky systému jsou hmotnostně lehčí s vyšším statickým a dynamickým účinkem a při provozu je...

Drapákové zařízení univerzální zemědělské jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263877

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trochta Karel, Zajíc Jaroslav

MPK: A01F 25/00

Značky: zemědělské, jednotky, univerzální, jeřábové, drapákové, zařízení

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že úchytná jednotka, je pevně spojene prostřednictvím nosných namen aspojovacích ra-men, které jsou otočně ulo žený na čepu, s tělesem zařízení, které je pomocí r-ozpínacího elementu spojene se s-ouměrným vahadlem, přičemž konce sou 2rměrnéhvo vahadla js-ou táhly spojene se sapojovacími nameny.Nového nebo -vyššího účinku je dosažen-o »především tím, že dryapákové zařízení je uníverzáltního typu,...

Zařízení ke skladování potravin rychle podléhajících zkáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 253262

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čekalov Leonid, Gudkovskij Vladimir, Beljakov Viktor, Talakin Oleg Glebovič, Michajlec Igor

MPK: A01F 25/00

Značky: potravin, rychle, zkáze, zařízení, podléhajících, skladování

Text:

...nonueunum conepmanneu Kucnopona, nan sroro axnmuamw Baxyynuuü Hacoc 12, oTKpuBamT BBHTHHH 14,16,| 7,l 8, aaxpunamr aenrunb 15, axnmqamr HOĎYHHTEHL unpxynxunu 11 H ocymecrnnxmr unpxynaunm cmecu na xononnnbuoñ Kanepu I uepes HaMeM 6 paHHoe HPOCTDÁHCTBO annapawoa 3 H 7. 3 a cuer cenexwunaoňnpoHuuaeMocrn Kacnopon ynannewcn n 3 cpen Kamepu, H B KaMepe nesumaemca xonuenwpauns asowa. 7Bocnonuenue Konnqecwsa rasa, orxaqnnaenoro us Kamepm, npoHcxonHT...

Zařízení na skladování potravin rychle podléhajících zkáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251914

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nadykta Vladimir, Čekalov Leonid, Talakin Oleg, Beljakov Viktor, Syrojedov Viktor

MPK: B01D 53/22, A01F 25/00

Značky: skladování, potravin, zařízení, rychle, zkáze, podléhajících

Text:

...2 u 13. Menöpaunme aneMeH-Tu annapaTa 3 nunonnemu na MeM 5 paHm cenexrnsnoä K asowy, 5 qacruocwn H 3 nonMBHHHKDHMeTHHCHHůH 8- Honueuöpaanoe npoçTpaHcTBo ll annapara 2 cooömaewcn Č arMoc®epoň qepes perynnpymmuů BGHTHHB 14.Kauepa I cogepxnr Koaueurpannonnue narunxn l 5 cucveMm aamonarnsauux, ynpannammeñ nenrnnaun 12, 13 n I 4. B KaMepe I ycwanoanen narqux 15, noxasmnammnň xonuexwpaunm Kncnopona. .Ycrpoñcrno paôoraer cnenymmM oöpasou...