A01D 34/63

Ohybná sekacia zostava pre krovinorezy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6331

Dátum: 07.04.2004

Autor: Brogi Loriano

MPK: A01D 34/412, A01D 34/00, A01D 34/63...

Značky: ohybná, krovinorezy, sekacia, zostava

Text:

...vynález je zvlášť výhodný, pretože má nízke výrobne náklady, je ľahko0014 To je opísané podrobným opisom, ktorý nasleduje, s odkazom na výkresy ilustrujúcevýhodné uskutočnenia, na ktorých Obr. l je pohľad zhora na uskutočnenie kotvovej dosky tvarovanej ako kosoštvorec, vybavenej stredovým otvorom a spojenej s dvoma kusmi reťaze vyčnievajúcimi z nej Obr. 2 je bočný pohľad na rovnakú dosku s kusmi reťaze z obr. lObr. 3 je pohľad zhora na...

Poľnohospodársky stroj, najmä rotačného žacieho typu, obsahujúci rezací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3376

Dátum: 01.10.2002

Autor: Neuerburg Horst

MPK: A01D 34/63

Značky: řezací, typů, poľnohospodársky, rotačného, mechanizmus, obsahujúci, žacieho, najmä, stroj

Text:

...časti (7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e) mali byť vyrovnané do priamky a rozložené v rovnakej rovine.V príklade uskutočnenia na obrázkoch l a 2 je kryt (9) jednoblokový a prevodové prvky sú zložené najmä z kaskády pastorkov uložených vnútri krytu (9). Každá rezacia časť (7 a, 7 b, 7 c, 7 d,7 e) je napojená na aspoň jeden z pastorkov nachádzajúcich sa V kryte (9). Kaskáda pastorkov je poháňaná motorovým vozidlom (2) prostredníctvom najmä vysúvacieho...

Nosný rám poľnohospodárskeho zberového stroja, hlavne rotačného žacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 282422

Dátum: 27.12.2001

Autor: Leposa Wolfgang

MPK: A01D 34/04, A01D 34/23, A01B 59/041...

Značky: nosný, rotačného, hlavne, žacieho, poľnohospodárskeho, zberového, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný rám (1) na pripojenie k čelnému trojbodovému hydraulickému zdvíhaciemu závesu traktora pozostáva z nosného ramena (3), na ktorom je prostredníctvom stredového kĺbu (4) zavesený základný rám (2) žacieho stroja s možnosťou stranového výkyvu. Nosné rameno (3) je umiestnené vzhľadom na základný rám (2) stredovo. Základný rám (2) je bočne od stredového kĺbu (4) pripevnený cez kĺby (5, 5', 6, 6') nastavovacích členov (7, 7') k nosnému rámu (1)....

Žací nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 275543

Dátum: 19.02.1992

Autor: Boček Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: žací, nůž

Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267013

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vondrák Jiří, Dvořák Jiří, Švejnoha Josef

MPK: A01D 34/63

Značky: uchycení, rotačního, skříně, žacího, ústrojí, zařízení

Text:

...příklad provedení zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí, kde na obr. 1 je v nárysu pohled na čelně nesené žací ústrojí a obr. 2 představuje půdorys ústrojí 2 obr. 1.Zařízení pro uchycení skříně rotačního žacího ústrojí je svým rámem ł připojeno čelně prostřednictvím horního úchytu 2 a spodního úchytu lg k neznázorněnému energetickému zdroji. Na skříni 3 jsou upraveny žací talíře 3 se středovými klobouky 5 tak, aby byla...

Pojistné zařízení rotačního žacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 263829

Dátum: 12.05.1989

Autor: Knill Bohuslav

MPK: A01D 34/63

Značky: žacího, zařízení, pojistné, nože, rotačního

Text:

...že na hnacím hřídelí je otočné uložený rotační žací nůž umístěný mezi lamelami, ke kte~ rým z vnější strany přiléhají příložky posuvně uložené na drážkování hnacího hřídele. Jedna příložka se ropírä o podložku u 2chycenou šroubem a další příložka je ve styku s talířovott pružinou, která se opírá prostřednictvím vymezovacích podložek o ložisko.Příklad pro-vedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde je zobrazen příčný řez...

Rotační žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262143

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kudrhalt Miloslav, Vodrák Jiří, Med Ladislav

MPK: A01D 34/63

Značky: ústrojí, žací, rotační

Text:

...držáku je alespoň zčásti tvarována podle příruby a svou přední obvodovou části knyje dráhu ypřiléhající hřbetni části žacího nože, otočné uloženého na čepu xpružného držáku.Výhody navrhovaného řešení spočívají zejména v tom, že dochází k podstatnému zvětšení dotykové plochy mezi Ihřbetni čásrtí nože a přírubou s vložka-u, čímž se snižuje opotřebení vlivem pohybu žaoího nože. Tím, že vložka je upravena na pružném drížáku, lze jí. při...

Zařízení pro uchycení ochranných krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242581

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kroupa Jaroslav, Šmíd Vratislav, Novotný Bohuslav, Matouš Vladimír

MPK: A01D 34/63

Značky: zařízení, krytu, uchycení, ochranných

Text:

...polozo pak je zsbozpečena dobri funkce a kopírevací schopnost bočních ústrojí.Is připojených výkresoch je schenaticky znazornőn příklad zařízení pre uchycení ochranných krytu podle vynilezu. kde na obr. 1 je v nsrysu celkový pohled na širokoziběrový rotační žací stroj s uchycení ochranných krytů, na obr. 2 je v půdo.rysu zařízení pre uchycení ochranných krytů na bočních ústro jích s obr. 3 představuje hokorys provedení podle obr....

Čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237066

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vondrák Jiří, Švejnoha Josef, Dvořák Jiří, Kocián Miloslav

MPK: A01D 34/63

Značky: rotační, čelně, žací, stroj, nesený

Zhrnutie / Anotácia:

Uspořádání čelně neseného rotačního žacího stroje je určeno především pro diskové stroje, pracující v náročných a členitých terénech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že skříň lišty nesoucí pracovní orgány je svým jedním krajním pracovním orgánem přes náhonový hřídel uložený v poháněcí skříni spojená s nosným rámem sloužícím k čelnímu připojení na základní stroj. Druhý konec skříně lišty je opatřen čepem, v němž je uchycena teleskopická...

Zařízení pro pohon rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238989

Dátum: 01.07.1987

Autori: Sporek František, Dvořák Jiří, Dvořák Jaromír, Pech Karel

MPK: A01D 34/63

Značky: zařízení, žacího, rotačního, stroje, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro pohon rotačních žacích strojů, zejména čelních nesených, které pracují v náročných terénech. Podstata řešení spočívá v tom, že přírubový hřídel, uložený v převodové skříni, je spojen s přírubou hnaného hřídele, který je uložen v tělese vstupního pracovního kotouče, k němuž jsou držáky připojeny límcovité části upravené mezi vstupním pracovním kotoučem a skříní. Alespoň jeden z držáků je upraven vně límcovitých částí a...

Opěrné zařízení rotačních žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238982

Dátum: 01.07.1987

Autori: Dvořák Jiří, Vondrák Jiří, Musil František

MPK: A01D 34/63

Značky: žacích, zařízení, strojů, opěrné, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrné zařízení je určeno zejména pro diskové rotační žací stroje a ovlivňuje styk skříně stroje s terénem. Podstata řešení spočívá v tom, že pod skříní je upravena alespoň jedna opěrná lyžina, opatřena na jednom konci vodicím nosem, jímž zasahuje volně do štěrbinovitého otvoru v ochranném náběhu nebo skříni a na druhém konci ohybem, v němž je alespoň jeden otvor, kterým je opěrná lyžina připojena k úchytnému čepu na skříni přes pružný člen,...

Rotační žací stroj diskový, zejména bočně nesený

Načítavanie...

Číslo patentu: 250985

Dátum: 14.05.1987

Autori: Dvořák Jiří, Vondrák Jiří, Kocián Miloslav, Svoboda Karel

MPK: A01D 34/63

Značky: diskový, bočně, rotační, zejména, stroj, nesený, žací

Text:

...provedení rotačního žacího stroje podle vynálezu, kde na obr. 1 je v pudorysu znázorněn celkový pohled na diskový žací stroj, na obr. 2 je nárys detailu skříně převodu a skříně žacího ústrojí V řezua obr, 3 představuje příčný řez skříní převodu v bokorysu.Rotační žací stroj, v příkladném provedení diskový, je prostřednictvím závěsu l a závěsných čepů 2 připojován k neznázorněnému tažnému prostředku. K závěsu l je připojen nosný rám Q...

Zařízení pro úpravu pokosu za rotační žací lištou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238729

Dátum: 16.03.1987

Autori: Šperling Ivan, Čermák Alexandr

MPK: A01D 34/63

Značky: úpravu, zařízení, pokosů, rotační, žací, lištou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno ke snížení šířky pokosu za čelně nesenou rotační žací lištou, sestávající z několika protisměrně rotujících žacích členů, uspořádaných ve dvojicích. Za každou krajní dvojicí rotačních žacích členů rotační žací lišty je upraven hnaný rotační shrnovač, který sestává ze spodní části většího průměru, než je průměr horní části hnaného rotačního shrnovače.