A01C 7/08

Dávkovacie zariadenie na dávkovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21007

Dátum: 16.10.2013

Autor: Matrangolo Enrico

MPK: A01C 7/08, A01C 15/04

Značky: zariadenie, materiálů, dávkovanie, sypkého, dávkovacie

Text:

...znamená, že medzi dopravným kanálem a okolitým prostredím nedochádza ku kompenzácíi tlakov, pričom sú tlakové kompenzačné prostriedky a najmädopravný kanál vytvorené s utesnením voči okolitému prostrediu.0012 Podľa ďalšieho aspektu predloženého vynálezu je vdopravnom kanáli medzi prívodom a tlakovými kompenzačnými prostriedkami usporiadaný zvonka dopravného kanála ovládateľný, najmä voči tlakovým kompenzačným prostriedkom utesnený klapkový...

Rozdeľovač pre pneumatickú sejačku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13137

Dátum: 28.06.2010

Autori: Gebbeken Martin, Berendsen Mark, Paessens Christian, Werries Dieter, Lukas Thomas

MPK: A01C 7/08

Značky: sejačku, pneumatickú, rozdělovač

Text:

...úrovni a počet priechodných otvorov druhej rozdeľovacej úrovne je vporovnaní s počtom priechodných otvorov prvej rozdeľovacej úrovne znížený opočetvýsevných výstupov prípadne výsevných pätiek, ktoré za účelom vytvárania jazdných dráh niesú zásobované osivom. Prstencové teleso má dve rozdeľovacie úrovne s priechodnýmí otvormi,ktoré sú vpríslušnej polohe rozdeľovacicho segmentu bud prepojené so všetkými rozvodmi osiva pripojenými na rozdeľovač...

Bodcový kotúč bezorbových sejačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 285616

Dátum: 10.04.2007

Autor: Gonda Ľubomír

MPK: A01C 7/08, A01C 7/00

Značky: bodcový, kotúč, sejačiek, bezorbových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zostavu pozostávajúcu z unášacieho telesa (1) a lôžka (2) s vymeniteľnými bodcami (4), ktoré sú prepojené pracovnou hranou (3).

Pneumatický vysievací stroj na vysievanie osiva a/alebo rozdeľovanie hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2975

Dátum: 20.06.2006

Autori: Schumacher Ferdinand, Stüttgen Gerhard

MPK: A01C 7/08, A01C 15/00

Značky: pneumatický, osiva, rozdeľovanie, vysievanie, stroj, hnojiva, vysievací

Text:

...znížiť výšku hornej hrany zásobníka pri zachovaní rovnakej kapacity a zmenšit odstup 0 d traktora.0015 U najvšeobecnejšieho uskutočnenia pneumatickeho vysievacieho stroja podstata stroja skonštrukciou aká je uvedená vpredvýznakovej časti nároku 1 spočíva v tom, že dávkovacie zariadenie je Lisporiadane v oblasti bočnej kontúry0016 Zásobná nádoba je u uskutočnenia podľa vynálezu rozdelená na zásobník a spojovací kanál od zásobníka k...

Odmeriavacie zariadenie najmä na pneumatický sejací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 284951

Dátum: 20.02.2006

Autori: Ernst David Allen, Gregor David Walter

MPK: A01C 7/08

Značky: odmeriavacie, zariadenie, najmä, pneumatický, sejací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Odmeriavacie zariadenie (30) je určené najmä na pneumatický sejací stroj a je vybavené aspoň jedným odmeriavacím valčekom (145) v odmeriavacej komore (125) s drážkami (280) na uloženie produktu medzi výstupky (275), ktoré prebiehajú osovo a radiálne na odmeriavané prijímanie a vydávanie množstva granulovaného produktu, s aspoň jedným zaslepovacím dielom (330), ktorý je usporiadaný na odmeriavacích valčekoch (145) na plnenie alebo uzavretie...

Sejací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3075

Dátum: 03.12.2001

Autor: Mašek Jozef

MPK: A01C 7/20, A01C 7/04, A01C 7/08...

Značky: stroj, sejací

Text:

...zvary pri statickomaj dynamickom namáhaní pri práci sejacieho stroja praskali. V homej časti medzipriestoru dvoch profilových dosiek tvoriacich jedno dvojité rameno nosného rámu uložené vreteno a v dolnej časti medzipriestoru dvoch profilových dosiek tvoriacich jedno dvojité rameno nosného rámu uložené ramená paralelogramu spolu s časťou dvojitého ramena vytvárajú uzatvorený silový trojuholník v jednej funkčnej rovine. Tuhost a tvar...

Zariadenie na ukladanie výsevnej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1627

Dátum: 08.10.1997

Autori: Šedivý Pavol, Sedlák Michal

MPK: A01C 7/08

Značky: pásky, zariadenie, výsevnej, ukladanie

Text:

...na výsemej páske. Možno nim prcstavovať hĺbku sejby a to podľa nárokov na jłseszVýhodou predmetného zariadenia je, že sa pádová výška zníži na nulu. Zníženim pádovej xýšky na nulu sa dosiahne, že ýsevná páska so semenom sa ukladá na vlhké dno brázdičky, čo spôsobuje podstatne lepší príjem vody, čím semeno začína rýchlejšie klíčit a následne rásť, pričom rýchlosť sej by neovpLwňuje presnosť ukladania semien.Ďalšou výhodou je, že zariadenie...