A01B 61/00

Závesné zariadenie poľnohospodárskeho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6512

Dátum: 05.07.2007

Autori: Steen Rüdiger, Goretzko Robert

MPK: A01B 61/00

Značky: poľnohospodárskeho, stroja, závesné, zariadenie

Text:

...pohľade.Obr.8. Závesné zariadenie pre náradie pre obrábanie pôdy umiestnené nanosiči kývajúceho sa ramena v bočnom pohľade a zväčšenej mierke.Na nezobrazenom ráme poľnohospodárskeho stroja, ktorý je sadiaci stroj sú priečne k smeru jazdy 1 umiestnené nosiče kývajúcich sa ramien 2 sadiaceho zariadenia 3 vodstupe voči sebe. Na ráme sadiaceho stroja je umiestnených viac sadiacich zariadení 3 vedľa seba podľa predpokladanej pracovnej...

Zariadenie na ochranu poľnohospodárskych nástrojov pred preťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4456

Dátum: 26.07.2006

Autori: Pokriefke Michael, Altmann Stefan, Sosnicki Jürgen, Tiessen Reimer Uwe, Reinke Wilfried

MPK: A01B 61/00

Značky: poľnohospodárských, zariadenie, nástrojov, ochranu, preťažením

Text:

...vytvára pružinové zaťaženie.Aby bolo možné poľnohospodársky nástroj jednoduchým spôsobom stupňovito usporiadať na nosný rám v priečnom rade v dvoch medziľahlých radoch, prečnieva upevňovacia časť upevňovacieho prvku v smere pohybu cez väčšiu dĺžku ako v prieč HOITI SlTlCľC.Aby bolo možné upevňovací prvok optimálne umiestniť na nosný rám vo vzťahu k priľahlćmtl poľnohospodárskemu nástroju, má upevňovaci pwok niekoľkoupevňovacich oblastí...

Obracač s bezpečnostným zariadením proti preťaženiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6015

Dátum: 19.05.2006

Autor: Meurs Wilhelm

MPK: A01B 61/00

Značky: zariadením, obracač, proti, bezpečnostným, preťaženiu

Text:

...kulisy, ktorá je vedená medzi nosnými doskami a konzolou v pozdĺžnych otvoroch a teda je vytvorený tak, aby povoľoval bočné otočenie pluhového hriadeľa v tvare T a tým bočné vychýlenie pluhových telies vočipodpornej sile prostredníctvom oporných vzpier azásobníku energie. Tento spôsobuskutočnenia zabezpečuje, že pluhový hriadeľ vtvare V tvare T resp. príslušné pluhové teleso sa môže vychýliť aj bočne, keď narazí na zodpovedajúcu prekážku....

Pôdny kultivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1495

Dátum: 06.03.2003

Autori: Gebbeken Martin, Giesen Gottfried

MPK: A01B 61/00, A01B 33/00

Značky: kultivátor, pôdny

Text:

...prevodu chránené a tak sa dá aj spojené do kompaktnej jednotkynamontovať na iné pôdne kultivátory.0008 Vynález ďalej predpokladá, že tak pôdny kultivátor, ako aj traktor sú vybavené vždy jedným pracovným počítačom, ktoré sú cez BUS-systém navzájom spojené, že je vytvorená vstupná jednotka na zadávanie potrebných prevádzkových parametrov a že spojka vývodového hriadeľa traktora je vyhotovená ako elektromagneticky ovládateľná spojka vývodového...

Samozberací voz na prepravu steblového a listnatého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282395

Dátum: 17.12.2001

Autori: Schremmer Wolfgang, Edlbauer Karl, Frauscher Josef

MPK: A01D 90/02, A01D 90/12, A01B 61/00...

Značky: materiálů, prepravu, samozberaci, steblového, listnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo zberacieho zariadenia (1) na zber úrody spojeného s prepravným zariadením (2), poháňaným prostredníctvom hnacieho mechanizmu (10) prípojkou kĺbového hriadeľa a umiestneným v prepravnom kanáli (3), ktorý končí v úložnom priestore (4) ohraničenom prednou stenou (6), dvoma bočnými stenami (7), otvárateľnou zadnou stenou (8) a dnom tvoreným poháňateľným drapákovým alebo valčekovým dnom (9). V hnacom mechanizme (10) medzi...

Samozberací voz…

Načítavanie...

Číslo patentu: 282392

Dátum: 17.12.2001

Autori: Schremmer Wolfgang, Frauscher Josef

MPK: A01B 61/00, A01D 90/12, A01D 90/02...

Značky: voz, samozberaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prepravu steblového a listového materiálu pozostáva z rámu (22), v ktorom je otočne uložené dopravné zariadenie (2), spojené hnacím náhonom (10) s prípojkou (11) kĺbového hriadeľa. Za dopravným zariadením (2) je vytvorený úložný priestor (4) ohraničený krytom, tvoreným dvoma postrannicami (7), zadnou otváracou stenou, prednou stenou (6) a podlahou (9), vytvorenou ako valčekový alebo drapákový dopravník (5). Ku krytu je upevnený...