A01B 51/00

Samohybná obrábacia kombinácia s viacerými za sebou usporiadanými medzinápravami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7340

Dátum: 05.04.2005

Autor: Siebers Josef

MPK: A01B 73/00, A01B 51/00

Značky: sebou, samohybná, obrábacia, medzinápravami, viacerými, usporiadanými, kombinácia

Text:

...brán sú vhodné aj na najťažšie pôdy, čo s nepoháňanými jednotkami na obrábanie pôdy nie je vždy zaručené. Tak sa dá táto obrábacia kombinácia použiť prakticky pri ľubovoľnýeh pôdnych podmienkach. Podľapožiadaviek a voľného priestoru, ktorý je k dispozícii, môžu byt napríklad stredné rotačnébrány poháňané mechanicky cez kĺbový hriadeľ a vonkajšie jednotky rotačných brán hydrostaticky alebo elektricky.0011 Na zadnom konci rámu je, ako sme už...

Pohyblivé ústrojenstvo najmä samopohyblivého žacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4697

Dátum: 11.08.2003

Autor: Dvořák Lubomír

MPK: A01B 51/00, A01D 34/412, A01D 34/02...

Značky: pohyblivé, najmä, žacieho, samopohyblivého, ústrojenstvo, stroja

Text:

...a rýchlosť pohybu žacieho stroja je riadená dvoma rádiovými kanálmi. Pohyblivé kolesá sú opatrené nábojmi V tvare zrezaného kužeľa umožňujúcimi pohyb0008 Výška rezu je uskutočňovaná zrezaním výškovej0009 V patentovom spise US 5 090 185 je opísané pohyblivé ústrojenstvo, obsahujúce rám gg, pružne zavesené kolesá gg, otáčajúce sa okolo svojich zvislých osi v neobmedzenom uhlovom rozsahu 360 °, rovnako ako okolo svojich vodorovných osi, motorovú...

Automatický mostový nosič poľnohospodárskeho náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1105

Dátum: 06.03.1996

Autor: Šlinský Ján

MPK: A01B 51/00

Značky: nosič, mostový, náradia, automatický, poľnohospodárskeho

Text:

...agregát neprerušene pokračuje v činnosti a otáča ramenom mostu . Pri otáčani ramena mostu okolo zvislej osi sa retaz odvaluje po retazovom kolese -a posúva zaves náradia . na vzdialenosť. rovnajúcu sa polovici obvodu retazového kolesa , . Po otočeni ramena mostuna druhu polovicu parcely sa neznázorneným spinačom uvedie pohonný agregát do chodu v opačnom smere a rameno mostu pokračuje naspäi v jazde priamočiarým smerom pozdĺž parcely....

Zařízení pro sázení, obdělávání a sklizeň okopanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249834

Dátum: 15.04.1987

Autori: Balogh Štefan, Rychnovský Oldřich, Friessleben Reinhard, Šťastný Miloš, Gall Helmut

MPK: A01C 9/00, A01B 51/00

Značky: okopanin, obdělávání, sázení, sklizeň, zařízení

Text:

...části zemědělského stroje,.zatímoo pomocnú kola jsou uložsna vně, mimo stopu kol traktoru.- 2 Hlavní výhody zařízení pro Sázení, obděláváni a sklizeň okopanin podle vynálezu spočivají v tom, že se dosahuje optimálního stavu, t.j. co nejlepších podmínek pro růet rostw lin a co nejmenšiho poškození porostu a půdy při sezení, při. ošetřováni během vegetace i při sklizni.Příklad uspořádání zařízení podĺe vynálezu je znázorněn ne pŕipojeném...

Zařízení k nastavení polohy rámu stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232808

Dátum: 15.01.1987

Autori: Svatoš Zdeněk, Sakun Vjačeslav Alexandrovič, Záruba Jiří, Kadlec Vítězslav

MPK: A01B 51/00

Značky: stroje, nastavení, rámu, zařízení, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Nastavování proměnlivého pracovního záběru zemědělských strojů. K manipulačnímu rámu stroje je připevněn silový válec, který je propojen systémem táhel s rámy nářadí a působením silového válce na táhla dochází ke změně pracovního záběru a převodu z pracovní polohy do transportní.

Zemědělský stroj pro zpracování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231842

Dátum: 15.06.1986

Autori: Tobiška Jaromír, Diblík František, Kábrt Karel

MPK: A01B 51/00

Značky: zpracování, zemědělský, stroj, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší úkol vytvořit zemědělský stroj pro zpracování půdy s širokým záběrem, který je snadno převáděn z přepravní do pracovní polohy a naopak. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tažná oj je opatřena vzpěrným čepem, spojeným se vzpěrným táhlem, jehož konec je uložen v čepu konzoly kyvného zavěšovacího rámu uloženého ve třmenech podvozkového rámu a tvořeného spodním nosníkem a horním nosníkem, které jsou spojeny příčnými nosníky,...