Tekutá kompozícia obsahujúca kompozície biokompatibilného oligoméru-polyméru

Číslo patentu: E 18426

Dátum: 03.06.2009

Autor: Norton Richard

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

TEKUTÁKOMPOZÍCIA OBSAHUJÚCA KOMPOZÍCIE BIOKOMPATIBILNÉHO OLIGOMERU-POLYMERU0001 oblasťou vynálezu sú kompozície biokompatibilného oligoméru-polyméru na tvorbu implantatov in situ, pričom implantáty riadenou rýchlosťou uvolňujú bioaktívnu látku, jej metabolit alebo jej proliečivo.0002 Kompozície prispôsobené na použitie v dodávacích systémoch s riadeným uvoľňovanim, ako sú napríklad biodegradovateľné a bioerodovateľné implantáty,sú dobre známe. Takéto systémy s riadeným uvoľňovanim sú všeobecne výhodné,pretože poskytujú riadené a nepretržite uvoľňovanie medikamentov, často priamo alebo do blízkosti požadovaného miesta pôsobenia, po dobu dní, týždňov alebo dokonca mesiacov.0003 Systémy s riadeným uvoľňovanim obsahujú matrice polymérov, o ktorých je známe, že sa odbúravajú v tele pomocou rôznych endogénnych látok, ako sú napríklad enzýmy a voda, ako sú napríklad polyestery vrátane polylaktidu,polyglykolidu, polykaprolaktónu, a ich kopolymérov, ako aj uzatvorených verzií s použitím C 1 až C 10 mono-alkanolov a verzií s predĺženým reťazcom s použitím C 2 až C 30 diolov a polyolov. Výhodné sú najmä PLG kopolyméry pripravené z glykolidu (1,4-dioxán-2,5-dión cyklický dimér Iaktónu kyseliny glykolovej) a Iaktid(3,6-dimetyl-1,4-dioxán-2,5-dión cyklický dimér Iaktónu kyseliny mliečnej), ako aj ich uzatvorené verzie a verzie s predĺženým retazcom. Tieto kopolymérne materiály sú obzvlášť uprednostňované na toto použitie z dôvodu ich jednoduchého odbúravania in vivo pomocou vody alebo enzýmov vtele, až na netoxické materiály a ich priaznivé vlastnosti týkajúce sa časovo riadeného uvolňovania biologicky aktívnych látok (bioaktívne látky), ktoré môžu byt obsiahnuté v hmote tohto polyméru.0004 Tieto systémy s ríadeným uvolňovaním sa obvykle pripravujú s biokompatibilnou polárnou aprotickou organickou kvapalinou, injektovanou do tela pacienta, a biokompatibilná polárna aprotická organická kvapalina sa rozptyluje,aby vytvorila tuhý alebo gélovitý biodegradovatelný implantát. Avšak niektoré biokompatibilné polárne aprotické organické kvapaliny môžu mať nežiaduce toxikologické vlastnosti a/alebo spôsobovať pacientovi podráždenie.0005 US 6,815,469 opisuje biokompatibilné oligomérne kvapaliny s uzatvoreným koncom s voľnými karboxylovými a voľnými hydroxylovými skupinami. EP 1 586 309 sa týka tekutých dodávacích formulácií.0006 Existuje neustála potreba vyvíjať kvapaliny na in situ tvorbu implantatov,ktoré majú priaznivé toxikologické vlastnosti a nespôsobujú pacientovi podráždenie.0007 Predložený vynález poskytuje kompozície biokompatibilného oligomérupolyméru na tvorbu implantátov in situ, pričom implantáty riadenou rýchlosťou uvoľňujú bioaktívnu látku, jej metabolit, alebo jej proliečívo. Tieto kompozície obsahujú oligomérne kvapaliny s biokompatibilným uzatvoreným koncom, ktoré sú užitočné na tvorbu implantatov in situ, pretože majú veľmi dobrú biokompatibilitu a nízku toxicitu. Tieto oligomérne kvapaliny s biokompatibilným uzatvoreným koncom sú účinné z hľadiska rozpúšťania špecifického polyméru, majú určitý stupeň rozpustnosti vo vode, a môžu byť uspôsobené na rozpúšťanie konkrétnej účinnej farmaceutickej zložky. Keďže sa jedná o oligoméry s uzatvoreným koncom,napriklad z Iaktidu, glykolidu, kyseliny mliečnej a/alebo kyseliny glykolovej, tieto biokompatibilné oligomérne kvapaliny telo lahko rozkladá pomocou hydrolýzy, aby sa ziskali zlúčeniny so známymi a prijateľnými toxikologickými charakteristikami.0008 Biokompatibilné oligomérne kvapaliny s uzatvoreným koncom pripravené v tomto texte možno použiť na pripravu dvoj-injekčných ATRIGEL® formulácii a sú obzvlášť výhodné pri príprave jedno-injekčných ATRIGEL® formulácii, pretože nereagujú s polymérom a/alebo liečivom a budú zabraňovať vode, aby sa dostala do ATRIGEL® formulácie. Biokompatibilné oligomérne kvapaliny suzatvoreným koncom majú podobné chemické štruktúry ako polymér implantátu a budúreagovať s akoukoľvek vodou, ktorá môže byť prítomná vo formulácii, a preto zvyšuje životnost produktu ATRIGEL® pri skladovaní. Ďalej na rozdiel od biokompatibilnej oligomérnej kvapaliny s uzatvoreným koncom zverejnenej v patente Voelkel a spol. v U.S. patente č. 6,815,469, ktorá má voľné karboxylové a voľné hydroxylové skupiny, ktoré môžu reagovať spolymérom implantátu,biokompatibilné oligomérne kvapaliny s uzatvoreným koncom, opísané v tomto texte, sú hydrofóbnejšie a zaisťujú lepšiu rozpustnosť a stabilitu pre polymér implantátu.0009 V tomto vynáleze sa poskytuje tekutá kompozícia obsahujúca (a) biodegradovateľný termoplastický polymér, ktorý je aspoň v podstate nerozpustný v telesnej tekutine (b) biokompatibilnú oligomérnu kvapalinu s uzatvoreným koncom a (c) bioaktívnu látku, jej metabolit alebo jej proliečivo. Biokompatibilná oligomérne kvapalina s uzatvoreným koncom má všeobecný vzorec I, II, III, IV, alebo V RW R o z Ťo/ a R 1 a o I RW R o o R 3 wag j wrľ V tr n b c o o II RZWŤO /R,/1,oR S/OWRO ŤWR b l c o o oR 7 je (C 1-C 12)aIkyIén alebo (C 1-C 1 z)alkatriyl, X chýba alebo je kyslíkW chýba, je karbonyl alebo karbonyloxy skupina aakýkoľvek alkyl alebo alkylén z R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 5 a R 7 môže byť volitelne substituovaný na uhlíku jednou alebo viacerými oxo, hydroxy, halogén, nitro,

MPK / Značky

MPK: A61K 9/00, C08L 67/04

Značky: obsahujúca, tekutá, kompozície, kompozícia, biokompatibilného, oligoméru-polyméru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/98-e18426-tekuta-kompozicia-obsahujuca-kompozicie-biokompatibilneho-oligomeru-polymeru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tekutá kompozícia obsahujúca kompozície biokompatibilného oligoméru-polyméru</a>

Podobne patenty