Spôsob prípravy L-aminokyseliny

Číslo patentu: E 13177

Dátum: 21.09.2007

Autori: Usuda Yoshihiro, Matsui Kazuhiko, Tajima Yoshinori, Iwatani Shintaro

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu výroby L-aminokyseliny použitím baktérie, a konkrétnejšie, spôsobu výroby Laminokyseliny vybranej zo skupiny pozostávajúcej z L-lyzínu, Ltreonínu a L-tryptofánu. L-lyzín, L-treonín a L-tryptofán sú priemyselne užitočné ako prísady do zvieracích krmív, zložky0002 Ako spôsob na výrobu cieľovej látky, ako je Laminokyselina, fermentačným spôsobom použitím baktérie, je známy spôsob použitím štandardnej baktérie (štandardného kmeňa),spôsob použitím auxotrofného kmeňa odvodeného od štandardného kmeňa, spôsob použitím mutanta metabolickej kontroly odvodeného od štandardného kmeňa ako rôzne rezistentné mutanty a spôsob použitím kmeňa, ktorý má vlastnosti auxotrofného kmeňa aj mutanta metabolickej kontroly.0003 V posledných rokoch sa fermentačná výroba cieľovej látky uskutočňuje použitím technológie rekombinantnej DNA. Napríklad sa dosiahlo zlepšenie produktivity L-aminokyseliny baktérie zvýšením expresie génu kódujúceho biosyntetický enzým Laminokyseliny (patentové dokumenty 1 a 2) alebo zvýšením prítoku uhlíka do biosyntetického systému L-aminokyseliny (patentovýdokument 3). 0004 Glutamát dekarboxyláza (GAD), ktorá bola objavená dosiaľV enterobaktériách ako je Escherichia coli je enzým, ktorý vytvára kyselinu y-aminomaslovú (GABA) z kyseliny L-glutámovej dekarboxylačnou reakciou (nepatentový dokument 1) a je známy tým, že hrá významnú úlohu pri odolnosti voči kyseline(nepatentový dokument 2). Dva druhy GAD boli objavené vEscherichia coli a jeden je kódovaný génom gadA a druhý je kódovaný génom gadB (nepatentový dokument 3).0005 Medzitým sa gén gadC nachádza nižšie od gadB génu a vytvára operón s gadB génom a pravdepodobne kóduje antiporter kyseliny glutámovej/GABA (nepatentový dokument 4). Bolo opísané,že eliminácia gadB je účinná na výrobu L-aminokyselín ako sú kyselina L-glutámová, L-prolin alebo L-leucín (patentový dokument 4). Avšak, nebola uverejnená správa o výrobe Laminokyseliny použitím baktérie upravenej tak, že zvyšuje gény kódujúce GAD (gadA a gadB) alebo gén kódujúci transportér GABANepatentový dokument 2 J. Bacteriol. 1999. 181(11) 3525-3535. Castanie-Cornet, M. P., Penfound, T. A., Smith, D., Elliott, J. F., and Foster, J. W. Kontrola odolnosti voči kyseline V Escherichia coli.Nepatentový dokument 3 J. Bacteriol. 1992. 174(18) 5820-5826. Smith, D. K., Kassam, T., Singh, B., and Elliott, J. F. Escherichia coli má dva homologické glutamát dekarboxylázové gény, ktoré mapujú na odlišné miesta.Nepatentový dokument 4 J. Bacteriol. 1996. 178(13) 3978-3981. Hersh, B. M., Farooq, F. T., Barstad, D. N., Blankenhorn, D. L.,and Slonczewski, J. L. Gén odolnosti voči kyseline v Escherichia0006 Cieľom. predloženého vynálezu je poskytnúť baktériu zrodiny Enterobacteriaceae, ktorá účinne vytvára L-aminokyselinuvybranú zo skupiny pozostávajúcej z L-lyzínu, L-treonínu a Ltryptofánu a poskytnúť spôsob účinnej produkcie L-aminokyseliny použitím tejto baktérie.0007 Vynálezcovia predloženého vynálezu uskutočnili intenzívne štúdie, aby vyriešili vyššie uvedené ciele. Ako výsledok zistili, že produktivita L-lyzínu, L-treonínu a Ltryptofánu sa môže zlepšiť úpravou baktérie, aby sa zvýšila expresia génov gadA a gadB, ktoré kódujú glutamát dekarboxylázu,a vo výhodnom uskutočnení úpravou baktérie, aby sa ďalej zvýšila expresia génu gadC kódujúceho antiporter glutámovej kyseliny/GABA, čím dokončili predložený vynález.0008 Predložený vynález poskytuje nasledujúce(1) Spôsob na produkciu L-aminokyseliny vybranej zo skupiny pozostávajúcej z L-lyzínu, L-treonínu a L-tryptofánu,zahŕňajúci kultiváciu baktérie z rodiny Enterobacteriaceae vytvárajúcu L-aminokyselinu v médiu, aby sa L-aminokyselina produkovala a nahromadila V médiu a zbieranie Laminokyseliny z média, kde uvedená baktéria je upravená aby sa zvýšila aktivita glutamát dekarboxylázy.(2) Spôsob podľa (1), kde uvedená baktéria je upravená aby sa zvýšila expresia génu vybraného zo skupiny pozostávajúcej z génu gadA a génu gadB.(3) Spôsob podľa (2), kde gén gadA je DNA vybraná zo(a) DNA obsahujúca nukleotidovú sekvenciu SEQ ID NO 1 a(b) DNA, ktorá hybridizuje s nukleotidovou sekvenciou komplementárnou k SEQ ID NO 1 alebo sonda pripravená z nukleotidovej sekvencie za prísnych podmienok a kódujeproteín, ktorý má glutamát dekarboxylázovú aktivitu.(4) Spôsob podľa (2) alebo (3), kde gén gadA kóduje proteínvybraný zo skupiny pozostávajúcej z (A) a (B)(A) Protein obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 2 a(B) Protein obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu SEQ IDN 0 2 zahŕňajúci substitúciu, deléciu, inzerciu, adíciu alebo inverziu jednej alebo niekoľkých aminokyselín aktorá má glutamát dekarboxylázovú aktivitu.(5) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z (2) až (4), kde gén gadBje DNA vybraná zo skupiny pozostávajúcej z (C) a (d)(c) DNA obsahujúca nukleotidovú sekvenciu SEQ ID NO 3 a(d) DNA, ktorá hybridizuje s nukleotidovou sekvenciou komplementárnou k SEQ ID NO 3 alebo sonda pripravená z nukleotidovej sekvencie za prísnych podmienok a kódujeproteín, ktorý má glutamát dekarboxylázovú aktivitu.(6) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z (2) až (5), kde gén gadB kóduje proteín vybraný zo skupiny pozostávajúcej z (C) a(C) Protein obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 4 a(D) Protein obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 4 zahŕňajúci substitúciu, deléciu, inzerciu, adíciu alebo inverziu jednej alebo niekoľkých aminokyselín a ktorý má(7) Spôsob podľa ktoréhokoľvek z (1) až (6), kde uvedená baktéria je dalej upravená aby sa zvýšila aktivita antiportera glutámovej kyseliny/GABA.(8) Spôsob podľa (7), kde uvedená baktéria je upravená aby sa zvýšila expresia génu gadC.(9) Spôsob podľa (8), kde gén gadc je DNA vybraná zo

MPK / Značky

MPK: C12P 13/08, C12N 15/09

Značky: spôsob, l-aminokyseliny, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/95-e13177-sposob-pripravy-l-aminokyseliny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy L-aminokyseliny</a>

Podobne patenty