Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Hepatitída C je uznávaná ako chronické vírusové ochorenie pečene, ktoré je charakteristické ako ochorenie pečene. Aj keď liečivá zamerané na pečeň sa široko používajú a vykazujú efektivitu, ich toxicita a Ostatné vedľajšie účinky limitujú ich použiteľnosť. Inhibítory vírusu hepatitídy C (HCV) sú užitočné na obmedzovanie a progres infekcie HCV a takisto v diagnostických stanoveniach HCV.0002 Vzniká tu potreba nových liečiv HCV. Obzvlášť, je tu potreba nových liečiv proti HCV, ktoré majú širokú aktivitu proti genotypom HCV (napr. genotypom la, lb, 2 a, 3 a, 4 a). Taktiež sú potrebné najmä liečivá, ktoré sú menej náchylné Voči vírusovej odolnosti. Mutácie, ktoré spôsobujú odolnosť proti inhibítorom boli opísané pre HCV NSSA pre genotypy la a lb V Antimicrobial Agents and Chemotherapy, September 2010, Volume 54, p. 3641-3650.0003 Predkladaný vynález poskytuje zlúčeninu podľa vzorca (I)alebo taktiež jej farmaceutický akceptovateľnú soľ.0004 Predkladaný vynález taktiež poskytuje farmaceutickúakceptovateľnú soľ, ako je opísané vyššie, a aspoň jeden farmaceuticky akceptovateľný nosič.0005 V jednom uskutočnení Vynálezu, farmaceutická kompozícia ako je opísaná vyššie, ďalej obsahuje nukleozidový alebonukleotidový inhibítor HCV NSSB polymerázy.0006 Predkladaný vynález taktiež poskytuje zlúčeninu, alebofarmaceuticky akceptovateľnú soľ, ako je opísané vyššie, pre použitie v metódach liečby hepatitídy C.0007 V jednom uskutočnení Vynálezu je zlúčenina alebo jej farmaceuticky akceptovateľná soľ, ako je opísaná vyššie,poskytovaná V kombinácii s nukleotidovým inhibítorom HCV NS 5 B polymerázy.0008 V jednom uskutočnení Vynálezu, zloženie zahŕňa aspoň jedno prídavné liečivo pre liečbu HCV. V jednom uskutočnení Vynálezu, je liečivo Vybrané z ribavirínu, NS 3 proteázoveho inhibítoru, nukleozidového alebo nukleotidového inhibítoru HCV NSSB polymerázy, inhibítoru alfa-glukozidázy 1,hepatoprotektantu, nenukleozidového inhibítoru HCV polymerázy,alebo taktiež ich kombinácií. V jednom uskutočnení Vynálezu,zloženie ďalej zahŕňa nukleozidový, alebo nukleotidový inhibítor HCV NS 5 B polymerázy. V jednom uskutočnení Vynálezu, je nukleozidový, alebo nukleotidový inhibítor HCV NS 5 B polymerázy vybraný z ribavirínu, viramidínu, levovirínu, L-nukleozidu,alebo izatoribínu.0009 V jednom uskutočnení Vynálezu je poskytovaná farmaceutické kompozicia zahŕňajúca zlúčeninu ako je opísaná V tomto dokumente, a aspoň jeden nukleozidový, alebo nukleotidový inhibítor HCV NS 5 B polymerázy, a aspoň jeden farmaceuticky akceptovateľný nosič. V jednom uskutočnení Vynálezu, zloženie ďalej zahŕňa interferón, pegylovaný interferón, ribavirín, alebo taktiež ich kombinácie. V jednom uskutočnení Vynálezu, je zlúčenina zlúčeninou dokázanou pomocou Príkladu PY. V jednom uskutočnení Vynálezu je nukleozidový, alebo nukleotidový inhibítor HCV NS 5 B polymerázy sofosbuvir.0010 V jednom uskutočnení vynálezu, predkladaný opis taktiež poskytuje farmaceutickú kompozíciu dalej zahŕňajúcu interferón,alebo pegylovaný interferón.0011 V jednom uskutočnení vynálezu, predkladaný opis taktiež poskytuje farmaceutickú kompozíciu, ďalej zahŕňajúcu nukleozidový analóg.0012 V jednom uskutočnení vynálezu, predkladaný opis taktiež poskytuje pre farmaceutickú kompozíciu, kde je uvedený nukleozidový analóg, výber 2 ribavirínu, viramidínu, levovirínu,L-nukleozidu, a izatoribínu a uvedený interferón je d-interferón alebo pegylovaný d-interferón.0013 V jednom uskutočnení vynálezu, predkladaný opis taktiež poskytuje zlúčeninu podľa opisu pre použitie V liečebnej terapii(napr. pre použitie V inhibícii HCV aktivity, alebo liečby chorôb asociovaných s HCV aktivitou).0014 Procesy syntézy a nové medziprodukty, ktoré sú opísané V tomto dokumente a sú nepostrádateľne pre prípravu zlúčenín opísaných v tomto dokumente. Niektore zlúčeniny opísané V tomto dokumente sú nepostrádateľné pre prípravu iných zlúčenín opísaných V tomto dokumente.0015 V inom aspekte, opis poskytuje zlúčeniny podľa opisu,alebo taktiež ich farmaceutický akceptovateľné soli, pre použitie V profylaxii, alebo liečebnej starostlivosti u Hepatitídy C, alebo poruchami spojenými s Hepatitídou C.0016 U zlúčeniny vzorca (I) bola objavená užitočná aktivita proti HCV genotypov 1-. Naviac, zlúčenina vzorca (I) má významný účinok proti odolným variantom V GT 1.0017 Preto, zlúčenia vzorca (I) má prospešné farmakologické Vlastnosti, ktoré ju robia výbornou pre splnenie súčasných požiadaviek kladených na HCV liečivá s takýmito priaznivými vlastnosťami.0018 V jednom uskutočnení vynálezu, opis poskytuje zlúčeninu majúcu vylepšené inhibičné, alebo farmakokinetické vlastnosti, zahŕňajúce rozšírenú aktivitu proti vývoju vírusovej odolnosti, Vylepšenú orálnu biodostupnosť, väčšiu účinnosť (napríklad V inhibícii aktivity HCV), alebo rozšírený efektívny polčas rozpadu in vivo. Zlúčenina uvedená V tomto opise môže mat menej nežiadúcich vedľajších účinkov, menej komplikovaný dávkovacírozvrh, alebo môže byť aktívna orálne.0019 Budú spracované detailné odkazy na určité uskutočenia vynálezu obsiahnuté V tomto opise, ktorých príklady sú ilustrované v sprevádzajúcich štruktúrach a vzorcoch. Pokiaľ bude opis vynálezu opisovaný V spojení s vymenovanými uskutočneníami vynálezu, rozumie sa tým, že nie sú zamýšľané ako obmedzenia na tieto uskutočnenia vynálezu. Naopak, opis je určený, aby pokryl všetky alternatívy, modifikácie a ekvivalenty, ktoré môžu byť zahrnuté v rámci predkladaného opisu, ako je definované V uskutočneniach vynálezu.0020 Alkyl je C 1-Cm uhľovodík obsahujúci normálne,sekundárne, terciárne, alebo cyklické atómy uhlíka. Príklady sú metyl (Me, -CH 3), etyl (Et, -CH 2 CH 3), 1-propyl (n-Pr, n-propyl, CHAHQCH 3), 2-propyl (i-Pr, i-propyl, -CH(CHQ 2), l-butyl (n-Bu,n-butyl, -CH 2 CH 2 CH 2 CH 3), 2-metyl-1-propyl (i-Bu, i-butyl, CH 2 CH(CH 3)2), 2-butyl (s-Bu, s-butyl, -CH(CH 3)CH 2 CH 3), 2-metyl-2 propyl (t-Bu, t-butyl, -C(CH 3)w. 1-pentyl (n-pentyl, CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3), 2-pentyl (-CH(CH 3)CH 2 CH 2 CH 3), 3-pentyl (CH(CH 2 CHýg), 2-metyl-2-butyl (-C(CHý 2 CH 2 CH 3), 3-metyl-2-butyl (CH(CH 3)CH(CH 3)2), 3-metyl-1-butyl (-CH 2 CH 2 CH(CH 3)2), 2-metyl-1 butyl (-CH 2 CH(CH 3)CH 2 CH 3), 1-hexyl (-CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3), 2-hexyl (CH(CH 3)CH 2 CH 2 CH 2 CH 3), 3-hexyl (-CH(CH 2 CH 3)(CH 2 CH 2 CH 3, 2-metyl-2 pentyl (-C(CHg 2 CHgHbCH 3), 3-metyl-2-pentyl (CH(CH 3)CH(CH 3)CH 2 CH 3), 4-metyl-2-pentyl (-CH(CH 3)CHzCH(CH 3)2), 3 metyl-3-pentyl (-C(CH 3)(CH 2 CHü 2), 2-metyl-3-pentyl (CH(CHjXh)CH(CHü 2), 2,3-dimetyl-2-butyl (-C(CHQ 2 CH(CHý 2), 3,3 dimetyl-2-butyl (-CH(CH 3)C(CHQ 3, a cyklopropylmetyl

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4188, C07D 491/052

Značky: imidazolylimidazoly, antivírusové, kondenzované, zlúčeniny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/93-e19361-kondenzovane-imidazolylimidazoly-ako-antivirusove-zluceniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kondenzované imidazolylimidazoly ako antivírusové zlúčeniny</a>

Podobne patenty