Zariadenie na obrusovanie pneumatík

Číslo patentu: E 8105

Dátum: 14.11.2003

Autori: Turner Andy Wayne, Gubser Kelly Darin, Mory Steven

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na obrusovanie pneumatík0001 Vynález sa všeobecne týka zariadenia a spôsobov na vybavovanie pneumatík novým behúňom, pričom sa predovšetkým týka zariadenia a spôsobu na obrusovanie plášća pneumatikyna odstránenie ojazdeného behúňa.0002 Zariadenie na odstraňovanie behúňa plášta pneumatiky z ojazdených pneumatík, ktoré sú často nazývané ako zariadenia na obrusovanie pneumatík, sú všeobecne známe. Obrusovanie pneumatiky je súčasťou operácie výmeny behúňa plášta pneumatiky. Spôsob výmeny behúňa plášta pneumatiky,ktorý je tu opisovaný, je všeobecne nazývaný ako procesvýmeny behúňa za studena.0003 Plášt pneumatiky, určený na vybavenie novým behúňom je obvykle obrusovaný na odstránenie prebytočnej gumy na zaistenie v podstate rovnomerne textúrovaného chrbta na uloženie predbežne vytvrdeného pásu behúňa a na vytvorenie vopred stanoveného profilu plášta pneumatiky. Plášt pneumatiky obvykle obsahuje sústavu pásikov (sústavu oceľových pásikov alebo laniek), ležiacich pod povrchom pre styk s vozovkou(napríklad pôvodným behúňom) pneumatiky. Pred nanesením nového behúňa musí byt plášt pneumatiky obrúsený všeobecne na vopred stanovený charakteristický polomer chrbta, zodpovedajúci hornému obrysu sústavy pásikov. Plášć je obrúsený naponechanie vopred stanovenej hrúbky, napríklad 3/32 palca, nateriálu, ktorý zostáva na hornej strane pásika. Bok plášta je rovnako obrúsený na odstránenie alebo zmenšenie Dutín alebo vzorov na boku, tvorených pôvodnýmu behüňom, a na vytvorenie obvykle pomerne priameho profilu medzi bočnými stenami plášta a jeho chrbtom. Ojazdený plášť u každého z rôznych modelov a veľkostí nových pneumatík má charakteristický profil plášta pneumatiky s konkrétnou šírkou chrbta, polomerom obrúsenia chrbta a uhlom obrúsenia boku, čo musí byt vytvorené ako0004 Po obrúsení môže byt plášť pneumatiky prehliadnutý z hľadiska porúch, ktoré sú obrúsené a vyplnené náhradnou gumou. Po dokončení tohto procesu môže byt na obrúsenú plochu rozprášený cement, ktorý poskytuje lepivý povrch na nanášanie vhodnej vrstvy spojovacieho materiálu, ako je podušková guma. Podušková guma je obvykle tvorená vrstvou nevytvrdeného gumového materiálu, ktorá prípadne obsahuje nízkoteplotné Vulkanizačné činidlo a urýchľovač. Podušková guma môže byt umiestnená na chrbte. U niektorých operáciínanášania nového behúňa môže byt rozprašovanie cementu0005 Potom je pás vytvrdeného behúňa, ktorý má obvykle šírku, zodpovedajúcu šírke chrbta plášta, odrezaný na dĺžku, zodpovedajúcu obvodu plášta a umiestnený na chrbát plášća. Alternatívne môžu byt kontinuálne náhradné behúne V tvare prstenca (to znamená prstencovité behúne) rovnako používané pre nové nasadenie na obrúsený plášť. Valcovací pritlačovací proces, všeobecne nazývaný ako prešívanie, je dalej uskutočňovaný na predmetnej zostave na vytlačenievzduchu z priestoru medzi pásom behúňa a plášćom pneumatiky.0006 Po vyššie uvedenom opracovaní zostavy pneumatiky, ktorá obsahuje plášť pneumatiky, poduškovú gumu a behúň, môže byt táto zostava umiestnená do pružnej gumovej obálky. Vzduchotesné tesnenie môže byt vytvorené medzi obálkou a lemom plášća pneumatiky. Celá obálka spoločne so zostavou pneumatiky, ktorá je V nej umiestnená, môže byt umiestnená do vytvrdzovacej komory a podrobená pôsobeniu zvýšeného tlaku a teploty počas vopred stanoveného časového obdobia. Kombinácia vystavenia pôsobeniu zvýšeného tlaku a teploty počas určitej doby zaistí priľnutie poduškovej gumy ako0007 Krok obrusovania pneumatiky pri procese protektorovania môže vyžadovać, aby čelná plocha plášta, na ktorú bude uložený náhradný plášt pneumatiky, bola obrúsená na vopred stanovený polomer chrbta v rámci pomerne malých tolerancií. Spoločne s umiestnením nového náhradného plášta pneumatiky s dezénom, ako je tvarovaný náhradný behúň, opísaný V patentovom spise US 5 277 727, ktorý bol udelený dňa 11. januára 1994, môže byt rovnako nutné zaistit, že polomer boku je rovnako presne obrúsený do tvaru vopred stanoveného0008 U predmetných procesov protektorovania je dôležité, aby povrchová plocha plášća pneumatiky bola starostlivo obrúsená okolo oblastí boku pneumatiky na zaistenie, že šírka vrstvy behúňa bude približne rovnaká ako obrúsená plocha plášta. Pokiaľ oblasti bokov nie sú dostatočne obrúsené a nastavené, môžu sa okraje behüňa uvoľnit a/alebo podušková guma, zasahujúca za okraje behúňa, nemusí priľnút k boku plášta. Tieto problémy môžu spôsobiť zníženie životnosti protektorovanej pneumatiky, pričom môžu nepriaznivoovplyvnit vzhľad protektorovanej pneumatiky.0009 Plášť pneumatiky je obrusovaný na odstránenie materiálu behúňa a na dosiahnutie požadovanej textúry na povrchovej ploche. Obvykle je vyžadovanê, aby chrbát a boky plášťa pneumatiky mali odlišnú textúru. Povrchová textúra môže byť meraná s pomocou vizuálneho neradla, navrhnutêho firmou Rubber Manufacturers Association (RMA), s numerickou hodnotou od 1 do 6, pričom 1 je najjemnejšia a 6 je najdrsnejšia textúra. Obvykle je vyžadované, aby chrbát plášťa pneumatiky mal číslo RMA od 3 do 4, a aby bok pneumatiky mal číslo RMA zhruba 2. Boky plášťa pneumatiky sú obvykle vystavené pôsobeníu väčších napätí počas prevádzky pneumatiky. Jemnejšia textúra na bokoch napomáha pri lepšom priľnutí behúňa pneumatiky na plášti pri týchto vysokých napätiach. Pokiaľ majú boky príli veľkú textúru, dochádza k väčšej pravdepodobnosti šírenia prasklín v týchto oblastiach. V prípadoch, keď majú boky príliš malú textúru, je spoj medzi0010 Doterajší stav techniky v oblasti obrusovania plášťa pneumatiky umožňuje niekoľkonásobne prechody pri odoberaní behúňa, predovšetkým na bočných stranách, a to spôsobom jedného prechodu za druhým. Známe manuálne zariadenia, ktoré vyžadujú, aby obsluha fyzicky zaistila smer a rýchlosť odoberania u.obrusovacieho stroja, vedú c vzniku časových období medzi prechodmi pri odoberaní behúňa, keď je rýchlosť odoberania gumy behúňa menšia, ako optimálna. Známe automatické zariadenia, u ktorých smer a rýchlosť odoberania u obrusovacieho stroja sú vopred stanovené obsluhou, rovnako vedie k vzniku časových období, ktoré sú menšie, ako jeoptimálne odoberanie gumy behüňa.

MPK / Značky

MPK: B24B 5/36

Značky: zariadenie, pneumatik, obrusovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/90-e8105-zariadenie-na-obrusovanie-pneumatik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na obrusovanie pneumatík</a>

Podobne patenty