1-[2-(2,4-Dimetylfenylsulfanyl)fenyl]piperazín ako zlúčenina s kombinovanými účinkami na spätné vychytávanie serotonínu, 5-HT3 a 5HT1A na liečbu kognitívneho poškodenia

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmetný vynález sa týka zlúčenín, ktoré vykazujú inhibičné účinky na spätné vychytávanie serotonínu kombinované s účinkami na receptor serotonínu 1 A (5-HT 1 A) a receptor serotonínu 3 (5-HT 3) a ktoré sú užitočné pri liečbe ochorení súvisiacich s CNS.0002 Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) sú po mnoho rokov terapeutikami prvej volby na liečbu niektorých ochorení týkajúcich sa CNS, konkrétne depresie, úzkosti a sociálnych fóbií, pretože sú účinné,dobre toierované a majú priaznivý profil bezpečnosti v porovnaní s predtým používanými zlúčeninami. t.j. s klasickými tricyklickými zlúčeninami.0003 Avšak, terapeutickej liečbe s použitím SSRl je bránené významným podielom pacientov nevyhovujúcich na liečbu, t.j. pacientov, ktorí na liečbu SSRl nereagujú vôbec alebo na ňu reagujú len v obmedzenom rozsahu. Okrem toho obvykle liečba SSRl nezačína vykazovať účinky skôr ako po niekoľkých týždňoch liečby.0004 Za účelom prekonania niektorých z týchto nedostatkov liečby SSRl používajú psychiatri niekedy stratégiu rozširovania účinkov. Rozšírenie účinkov antidepresiv je možné dosiahnuť napr. pomocou kombinácie so stabilizátormi nálady, ako je uhličitan Iítny alebo trijódtyronín, alebo pomocou paralelného použitia elektrošokov.0005 Je známe, že kombinácia inhibicie prenášača serotonínu (SERT) s účinkom na jeden alebo viac receptorov serotonínu môže mať priaznivé účinky. Už predtým bolo zistené, že kombinácia inhibitora spätného vychytávania serotonínu so zlúčeninou, ktorá má antagonistické alebo inverzné agonistické účinky na 5-HT 2 c (zlúčeniny s negativnou účinnosťou na receptore ő-HTgc) zaisťuje značné zvýšenie hladiny 5-HT (serotonínu) v koncových oblastiach,merané mikrodialýzovými experimentmi (W 0 01/41701). Z tejto skutočnosti byvyplýval kratší nástup antidepresívneho účinku v klinickej praxi a rozšírenie alebo potenciácia terapeutického účinku inhibítora spätného vychytávania serotonínu (SRI).0006 Podobne bolo oplsané, že kombinácia pindololu, čo je parciálny agonista 5 HT 1 A, s inhibítorom spätného vychytávania serotonínu zaisťuje rýchlejší nástup účinku Psych. Res., 125, 81-86, 2004.0007 Choroby súvisiace s CNS, ako je napr. depresia, úzkosť a schizofrénia, sú často komorbídne s ďalšími poruchami alebo dysfunkciami, ako sú napríklad kognitívna nedostatočnosť alebo kognitivne poškodenie Scand. J. Psych., 43, 239-251, 2002 Am. J. Psych., 158, 1722-1725, 2001.0008 Predpokladá sa, že v neuronálnych pochodoch regulujúcich kognitivne procesy je zahrnutých niekoľko neurotransmiterov. Konkrétnejšie, v kognitivnych procesoch hrá prominentnú úlohu cholinergný systém a zlúčeniny,ktoré pôsobia na cholinergný systém, sú teda potenciálne užitočné pri liečbe kognitívneho poškodenia. Je známe, že zlúčeniny, ktoré pôsobia na receptor 5 HTlA a/alebo na receptor 5-HT 3, pôsobia tiež na cholinergný systém a môžu byť ako také užitočné pri liečbe kognitívneho poškodenia.0009 Z toho vyplýva, že zlúčenina, ktorá vykazuje účinky voči receptoru 5 HTlA a/alebo receptoru 5-HT 3, by mala byt užitočná pri liečbe kognitívneho poškodenia. Zlúčenina, ktorá navyše vykazuje aj účinky voči SERT, by mala byť obzvlášť užitočná pri liečbe kognitívneho poškodenia u depresivnych pacientov,pretože takáto zlúčenina by tiež zaistila rýchly nástup liečby depresie.0011 W 0 03/053942 opisuje zlúčeniny vzorca x f mi LE (R 9, pričom uvádza, že tieto zlúčeniny sú užitočné pri liečbe kognitivnych porúch.pričom uvádza, že uvedené zlúčeniny sú inhibítory spätného vychytávania serotonínu a vykazujú účinky na 5-HT 3.l Aza bicykllcká skupina Xpričom uvádza, že tieto zlúčeniny vykazujú účinky na 5-HT 3 a 5-HT 1 A.0014 Pôvodcovia predloženého vynálezu prekvapivo zistili, že 1-2-(2,4 dimetylfenylsulfanyl)fenylpiperazín vykazuje kombináciu inhibície SERT,antagonizmu 5-HT 3 a parciálneho agonizmu receptora 5-HT 1 A. V súlade s tým v jednom uskutočnení predmetný vynález poskytuje zlúčeninu I, ktorou je 1-2(2,4-dimetylfenylsulfanyI)fenyIpiperazín, a jej farmaceuticky prijateľné soli,pričom táto zlúčenina je kryštalická.0015 V jednom uskutočnení predmetný vynález poskytuje použitie zlúčeniny l pri terapii.0016 V jednom uskutočnení predmetný vynález poskytuje farmaceutickúkompoziciu obsahujúcu zlúčeninu I.0017 V jednom uskutočnení predmetný vynález poskytuje použitie zlúčeniny l pri výrobe liečiva.0018 Obrázok 1 XRPD kryštalickej bázy Obrázok 2 XRPD alfa formy hydrobromidovej soli Obrázok 3 XRPD beta formy hydrobromidovej soli Obrázok 4 XRPD gama formy hydrobromidovej soli Obrázok 5 XRPD hemihydrátu hydrobromidovej soliObrázok 6 XRPD zmesi etylacetátového solvátu a alfa formy hydrobromidovej soliObrázok 7 XRPD hydrochloridovej soli Obrázok 8 XRPD monohydrátu hydrochloridovej soli Obrázok 9 XRPD mesylátovej soli Obrázok 10 XRPD fumarátovej soli Obrázok 11 XRPD maleátovej soli Obrázok 12 XRPD mezo-tartarátovej soli Obrázok 13 XRPD L-()-tartarátovej soli Obrázok 14 XRPD D-(-)-tartarátovej soli Obrázok 15 XRPD sulfátovej soli Obrázok 16 XRPD fosfátovej soli Obrázok 17 XRPD nitrátovej soliObrázok 18 Účinok zlúčenín podľa predmetného vynálezu pri intradermálnom formalínovom teste. Os x predstavuje množstvo podanej zlúčeniny os y predstavuje dobu (sek), počas ktorej dochádzalo k lízaniu Iabky. Obrázok 18 a odpoveď počas 0 - 5 minút

MPK / Značky

MPK: A61P 25/36, C07D 295/08, A61P 25/32, A61P 25/18, A61K 31/495, A61P 25/28, A61P 25/34, A61P 25/22, A61P 25/24

Značky: 5-ht3, 5ht1a, 1-[2-(2,4-dimetylfenylsulfanyl)fenyl]piperazín, zlúčenina, poškodenia, účinkami, serotonínu, kognitívneho, liečbu, kombinovanými, vychytávanie, špatně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/90-e11351-1-2-24-dimetylfenylsulfanylfenylpiperazin-ako-zlucenina-s-kombinovanymi-ucinkami-na-spatne-vychytavanie-serotoninu-5-ht3-a-5ht1a-na-liecbu-kognitivneho-poskodenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">1-[2-(2,4-Dimetylfenylsulfanyl)fenyl]piperazín ako zlúčenina s kombinovanými účinkami na spätné vychytávanie serotonínu, 5-HT3 a 5HT1A na liečbu kognitívneho poškodenia</a>

Podobne patenty