Osobná hygienická pokrývka toaletnej dosky

Číslo patentu: U 4817

Dátum: 02.08.2007

Autor: Rummel Dušan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka osobnej hygienickej pokrývky toaletnej dosky a spadá do oblasti hygienických potrieb používaných vo verejných toaletách, čerpacích staniciach pohonných hmôt a obchodných zariadeniach, podnikoch a firmách.V súčasnosti na verejných toaletách je zabezpečená hygiena toaliet dezinfekciou a očistou týchto zariadení ich prevádzkovateľmi pomocou čistiacich prostriedkov a dezinfekčných prípravkov. Najviac sú znečisťované WC dosky. Tento stav je však pre všeobecnú hygienu a ochranu osôb pred rôznymi chorobami a infekciami nevyhovujúci. Ani najväčšou starostlivosťou sa nedá zabezpečiť očista sedacej WC dosky po každom použití. Tým nie je ani možné zabrániť prenosu infekcie na ďalšiu osobu, ktorá použila WC dosku. Používatelia verejných toaletných zariadení sa pred priamym kontaktom s WC doskou chránia tým, že pred použitím WC dosku prekrývajú toaletným papierom,zvyčajne kotúčového. Tento spôsob prekrytia WC dosky nie je však vždy úplne dokonalý. Dochádza tak k veľkej spotrebe klasického toaletného papiera a nieje zabezpečená čistota a poriadok okolo toaletného zariadenia. Zabezpečenie hygieny na toaletných zariadeniach si preto vyžaduje znižovať priamy kontakt nechránených častí ľudského tela najmä s WC doskou na toaletných zariadeniach. Daný problém bol riešený vytvorením hygienickej papierovej podložky, ktorá sa kladie na WC dosku napríklad podľa českého priemyselného vzoru č. 23781. Nevýhodou tohto riešenia bolo to, že nebola stabilne uložená na doske. Pri používaní tejto hygienickej papierovej podložky však vyvstal ďalší problém spočivajúci v ich skladovaní a dávkovaní. Zvyčajne sú tieto hygienické podložky voľne uložené alebo sú jednoducho zviazane a prevesené na stene.Existujú však aj Zásobníky respektíve dávkovače na hygienické papierové pokrývky toaletnej dosky. Sú to v podstate skrinky, v ktorých je naskladaný určitý počet papierového produktu. Väčšinou je skrinka opatrená štrbinou,cez ktorú sa papierový produkt vyťahuje ako je to napríklad aj u medzinárodnej prihlášky vynálezu PCT/GB 97/0 l 362 alebo u slovenského úžitkového vzoru č. 2185. U tohto dávkovača nie sú použité žiadne mechanické časti a dávkovanie je zabezpečené vhodným preložením do seba zapadajúcich papierových produktov. Existuje aj zásobník na hygienické papierové pokrývky toaletnej dosky, ktorý je opísaný v slovenskom priemyselnom vzore č. 25856. Nevýhodou tejto hygienickej papierovej pokrývky je jej súvislosť so zásobníkom. Zošmykávanie papierovej hygienickej p 0 krývky z toaletnej dosky WC bol riešený napriklad v slovenskom úžitkovom vzore č. 1574 a to vnútomým alebo vonkajším prelomením papierovej pokrývky kopírujúcej okraje WC misy. Problém sa tu javil s výrobou tejto papierovej pokrývky a jej skladovaním, aby prelomenia zostali funkčne aj pri mäkkosti papiera z ktorého je vyrobený.Preto úlohou technického riešenia bolo vytvorit taký výrobok a spôsob jeho použitia, ktorý by vyplnil voľný priestor medzi obdobnými zariadeniami. To sa uskutočnilo práve týmto úžitkovým vzorom.Vyššie uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje osobná hygienické, pokrývka toaletnej dosky podľa predloženého technického riešenia. Jeho podstata spočíva V tom, že v samostatnom obale je zabalený minimálne jeden poskladaný oválny alebo štvorhranný alebo aj viachranný polotovar z papiera na 1/16 až 1/32 svojej rozloženej plochy. Papierom môže byt výhodne toaletný papier. Polotovar z toaletného papiera pozostáva z upotrebiteľnej okrajovej časti a stredovej časti. Upotrebiteľná okrajová časť je od stredovej časti oddelená centrovane umiestneným neúplným oválnym alebo kruhovým priesekom a/alebo perforáciou. Stredová časť je odnímateľná. Alebo alternatívne je stredová časť riasená a priečne prepája ľavú a pravú okrajovú časť. Potom stredová časť je prepadová. Priečne prepojenie riasenej stredovej časti s ľavou a/alebo aj pravou okrajovou časťou môže obsahovat prídavnú perforáciu na jej ľahké oddelenie. Aspoň jedna upotrebiteľná okrajová časť polotovaru z toaletného papiera z jednej strany obsahuje priľnavé plôšky. Ak priľnavé plôšky sú lepivé, potom sú prekryté odnímateľným ochranným prekrytím. Priľnavé plôšky môžu byt realizované aj materiálom, ktorý akumuluje statický elektrický náboj. V najjednoduchšom riešeníje v samostatnom obale zabalený len jeden poskladaný polotovar z toaletného papiera. V iných realizáciách úžitkového vzoru sú v samostatnom obale zabalené poskladané dva lebo až štyri polotovary z toaletného papiera.Výhody osobnej hygienickej pokrývky toaletnej dosky podľa úžitkového vzoru spočívajú najmä v tom, že jej zavedením do praxe nie sú potrebné žiadne dávkovače alebo zásobníky, čim sa šetria nie malé počiatočné investičné prostriedky a servisné prostriedky na ich opravy. Ďalšou výhodou je ten fakt, že papierová pokrývka sa na toaletnú dosku jemne priľne statickou elektiinou alebo sa jemne prilepí pomocou ľahko lepivej hmoty, takže nedochádza k jej zošmyknutiu a tak zamedzuje priamy kontakt tela s toaletnou doskou. Papierová pokrývka je po použití jednorazová,pretože ju možno ľahko odlepit a potom spláchnut v mise WC alebo ju odložiť do odpadového koša. Jej použitie je teda jednoduché a rýchle. Napokon snáď najpodstatnejšou výhodou sa javí fakt, že osobná hygienická pokrývka toaletnej dosky je poskladaná na malú prijateľnú plochu a je zabalená v samostatnej napríklad plastovej fólii alebo celofáne, čím sa stáva skutočne osobnou, lebo je možnéju mat v kabelke, taške alebo vrecku odevu. Pritom zaobstaranie tejto pokrývky je veľmi jednoduché, pretože si ju možno kúpiť trafikách, na čerpacích staniciach pohonných hmôt v obchodoch a automatoch bežným spôsobom ako napriklad hygienické servítky, minerálky alebo žuvačky.Prehľad obrázkov na výkresochOsobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa technického riešenia bude bližšie objasnená pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 zobrazuje hotový výrobok predávaný v obchodnej sieti. Na obrázku 2 je znázornená rozprestretá a poskladaná osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky. Na obr. 3 je znázomený kvázi trojuholníkový tvar osobnej hygienickej pokrývky toaletnej dosky. Na obr. 4 je znázomený štvorcový tvar osobnej hygienickej pokrývky toaletnej dosky s lepivými plôškami. Na obr. 5 je znázomený osemhranný tvar osobnej hygienickej pokrývky toaletnej dosky s plôškami akumulujúcimi statický elektrický náboj. Na obr. 6 je znázomený oválny tvar osobnej hygienickej pokrývky toaletnej dosky. Na obr. 7 je znázor SK 4817 Unené osobné hygienické pokrývka toaletnej dosky s priečne riasenou stredovou časťou.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je opísané osobné hygienické pokrývka toaletnej dosky znézomené na obr. 3. Vyrobené je z toaletného papiera. Poskladané je na 1/16 svojej rozloženej plochy. Takto poskladaný polotovar 2 je zabalený v samostatnom obale l ako je to znázomené na obr. l. Polotovar 2 z toaletného papiera je oválny kvézi trojuholnikového tvaru zo zaoblenými rohmi. Pozostáva z upotrebiteľnej okrajovej časti 5 a odnímateľnej stredovej časti 8. Upotrebiteľné okrajová časť 5 je od odnímateľnej stredovej časti 8 oddelená centrovane umiestnenými troma neúplnými ovélnymi priesekmi 3 a doplnkovou perforáciou 4. Predná upotrebiteľná okrajová časť 5 polotovaru 2 z toaletného papiera zo spodnej strany obsahuje pásikovú lepivú plôšku 6 prekrytú odnímateľným ochranným prekrytím 7 z voskovaného papiera.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je opísané osobné hygienické pokrývka toaletnej dosky znézomená na obr. 4. Vyrobené je z tenkého papiera. Poskladaná je na 1/32 svojej rozloženej plochy. Takto poskladaný polotovar 2 je zabalený v samostatnom obale l ako je to znázomene na obr. l. Polotovar 2 z tenkého papiera je štvorcového tvaru. Pozostáva z upotrebiteľnej okrajovej časti 5 a odnímateľnej stredovej časti 8. Upotrebiteľná okrajová časť 5 je od odnímateľnej stredovej časti 8 oddelená centrovane umiestnenými dvoma neúplnými kruhovými priesekmi 3 a doplnkovou perforáciou 4. Upotrebiteľné okrajové časť 5 polotovaru 2 z tenkého papiera v svojej strednej časti zo spodnej strany obsahuje po dve bodové lepivé plôšky 6 prekryté odnímateľným ochranným prekrytím 7.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je opísaná osobné hygienické pokrývka toaletnej dosky znázornená na obr. 5. Vyrobené je z hrubšíeho toaletného papiera. Poskladaná je na l/ 16 svojej rozloženej plochy. Takto poskladaný polotovar 2 je zabalený v samostatnom obale 1 ako je to znázornená na obr. l. Polotovar 2 z toaletného papiera je osemuholníkového tvaru. Pozostáva z upotrebiteľnej okrajovej časti 5 a odnímateľnej stredovej časti 8. Upotrebiteľná okrajová časť 5 je od odnímateľnej stredovej časti 8 oddelené centrovane umiestnenými dvoma neúplnými lomenými priesekmi 3 a doplnkovou perforáciou 4. Bočné okrajové upotrebiteľné okrajové časti 5 polotovaru 2 z toaletného papiera zo spodnej strany obsahuje priľnavé plôšky 6 z materiálu akumulujúceho statický elektrický náboj.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je opísaná osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky znézomené na obr. 6. Vyrobené je z toaletného papiera. Poskladané je na l/32 svojej rozloženej plochy. Takto poskladaný polotovar 2 je zabalený v samostatnom obale 1 ako je to znézomené na obr. l. Polotovar 2 z toaletného papiera je oválneho tvaru. Pozostáva z upotrebiteľnej okrajovej časti 5 a odnímateľnej stredovej časti 8. Upotrebiteľná okrajové časť 5 je od odnimateľnej stredovej časti 8oddelené ovélnou perforáciou 4. Predná a zadná upotrebiteľná okrajová časť 5 polotovaru 2 z toaletného papiera zo spodnej strany obsahuje lepivé plôšky 6 prekryté odnímateľným ochranným prekrytím 7.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je opísaná osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky znázomené na obr. 7. Vyrobené je z toaletného papiera. Poskladaná je na 1/16 svojej rozloženej plochy. Takto poskladaný polotovar 2 je zabalený v samostatnom obale 1 ako je to znázornená na obr. l. Polotovar 2 z toaletného papiera je obdĺžnikového tvaru. Pozostáva z upotrebiteľnej okrajovej časti 5 a prepadovej riasenej stredovej časti 8. Prepadová riasená stredové časť 8 priečne prepája ľavú a pravú upotrebiteľnú okrajovú časť 5. Priečne prepojenie riasenej stredovej časti 8 s ľavou a/alebo aj pravou okrajovou časťou 5 obsahuje krátky môstik 9 s prídavnou perforáciou. Ľavé a pravá upotrebiteľná okrajová časť 5 polotovaru 2 z toaletného papiera zo spodnej strany obsahuje lepivé plôšky 6 prekryté odnímateľnýrm ochranným prekrytim 7.Jeden možný spôsob zaobstarania a použitia osobnej hygienickej pokrývky toaletnej dosky podľa technického riešenia je taký, že spotrebiteľ si ju vopred zakúpi ako bežnú vec spotrebného tovaru zabalenú v obale 1 a nosí ju pri sebe. Po otvorení obalu 1 z neho na mieste spotreby vytiahne poskladaný polotovar 2 a rozloží ho až na polovičné preloženie. Následne jemným ťahom V mieste perforécie 4 oddelí odnímateľnú stredovú časť 8 od upotrebiteľnej okrajovej časti 5 ako je to zjavné z obr. 6. Odstréni sa ochranné prekrytie 7 lepivých alebo priľnavých plôšok 6 a hygienické pokrývka sa prilepí alebo priľne k toaletnej doske. Odnímateľná stredové časť 8 sa použije taktiež a spláchne sa vo WC. Upotrebiteľnú okrajovú časť 5 je možné hodit do koša alebo spléchnuť.Druhý možný spôsob použitia je taký, že stredové odnímateľné časť 8 zostane s upotrebiteľnou okrajovou časťou 5 spojené krátkym môstikom 9 a po prilepení na toaletnú dosku sa prepadne do WC misy.Tretí možný spôsob Zaobstarania a použitia osobnej hygienickej pokrývky toaletnej dosky podľa technického riešenia je taký, že spotrebiteľ si ju tesne pred potrebou zakúpi V novinovom stánku ako bežnú vec spotrebného tovaru zabalenú v obale l. Na mieste upotrebenia po otvorení obalu 1 z neho vytiahne poskladaný polotovar 2 a úplne ho rozloží. Odstráni sa ochranné prekrytie 7 lepivých plôšok 6 a hygienické pokrývka sa prilepí k toaletnej doske. Prepadová stredové časť 8 sa v dôsledku riasenia prehne smerom dole a tým je osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky pripravené na použitie.Osobné hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa technického riešenia nachádza široké uplatnenie jednak tým, že je možné si ju zakúpiť v bežných obchodných sicťach obchodov.1. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky, v y značujúca sa tým, ževsamostatnomobale(l) je zabalený minimálne jeden poskladaný ovélny alebo viachranný polotovar (2) z papiera pozostávajúci z okrajo SK 4817 Uvej časti (5) a stredovej častí (8), kde okrajová časť (5) je od stredovej častí (8) oddelená centrovane umiestnený/m neúplným oválnym alebo kruhovým priesekom (3) a/alebo perforáciou (4) alebo stredové časť (8) je riasená a priečne prepája ľavú a pravú okrajovú časť (S), pričom aspoň jedna okrajové časť (5) polotovaru (2) z papiera z jednej strany obsahuje priľnavé alebo lepivé plôšky (6).2. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa nároku l, vyznačujúca sa tým, že poskladaný oválny alebo viachranný polotovar (2) je z toaletného papiera.3. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa nárokulaleboz, vyznačuj úca sa tým, že lepivé plôšky (6) sú prekryté odnímateľným ochranným prekrytím (7).4. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa nárokulaleboz, vyznačuj úca sa tým, že priľnavé plôšky (6) sú z materiálu akumulujúceho statický elektrický náboj.5. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa nárokulalebo 2, vyznačujúca sa tým, že riasenie stredovej časti (8) je harmonikovíte.6. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa nárokulaleboz, vyznačujúca sa tým, že riasenie stredovej častí (8) je odnímateľné.7. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa nároku l,2,3 a 4, vyznačujúca sa tým,že ríasenie stredovej časti (8) je prepadové.8. Osobné hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa nároku 7, vyznačuj úca sa tým, žepriečne prepojenie riasenej stredovej časti (8) s ľavou a/alebo aj pravou okrajovou časťou (5) obsahuje krátky môstík (9) s pridavnou perforáciou.9. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa aspoň jedného z nárokov l až 8, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že V samostatnom obale (l) je zabalený jeden poskladaný polotovar (2) z papiera.10. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 8, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že v samostatnom obale (l) sú zabalené dva poskladané polotovary (2) z papiera.l l. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 8, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že v samostatnom obale (l) sú zabalené tri poskladané polotovary (2) z papiera.12. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 8, V y z n ač uj ú c a s a t ý m , že v samostatnom obale (l) sú zabalené štyri poskladané polotovary (2) z papiera.13. Osobná hygienické pokrývka toaletnej dosky podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 12, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že oválny alebo viachranný polotovar (2) z papiera je poskladaný na 1/16 až l/3 Z svojej rozloženej plochy.

MPK / Značky

MPK: A47K 13/00

Značky: toaletnej, hygienická, dosky, pokrývka, osobná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u4817-osobna-hygienicka-pokryvka-toaletnej-dosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Osobná hygienická pokrývka toaletnej dosky</a>

Podobne patenty