Horný odev s predprípravou na audiotechniku

Číslo patentu: U 4211

Dátum: 01.07.2005

Autor: Pusztay Dezider

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka horných odevov, vrchného ošatenia ako kabátov, sák, viest, ktoré majú predprípravu na umiestnenie a jednoduché používanie audiotechniky,predovšetkým komunikačných zariadeni, mobilných telefónov, CD, MD, MP 3 prehrávačov.Doteraz známe homé odevy neposkytovali možnosti na špecifické umiestnenie a jednoduché používanie audiotechniky, komunikačných zariadeni. Bežne vrecká odevov sú svojimi rozmermi a nosnosťou schopné niesť audiotechniku, ale káblové vedenia slúchadiel, hands free len voľne vychádzajú z vrecka von a po povrchu odevu vedú nahor k slúchadlám. Káblové vedenia zhoršujú estetický dojem z odevu a ich voľné umiestnenie na povrchu obmedzuje užívateľa pri pohybe. Voľne vedené káblové vedenia sa často zachytávajú o okolité predmety a pri pohybe spôsobujú nežiaduce sťahovanie slúchadiel z ucha.Pri nečinnosti audio prístroja si užívateľ odkladá slúchadlo/slúchadlá do vrecka a pri jeho zapnutí, napr. pri zazvonení mobilného telefónu si slúchadlo vyberá z vrecka, a vykladá ho nahor k ušiam. Takáto obsluha je nepraktická a pri potrebe rýchleho aktivovania si od užívateľa zvyčajne vyžaduje použitie oboch rúk.Sú známe aj rôzne dodatočné puzdra na nosenie audiotechniky, ktoré sa zvyčajne pripevňujú sponou na opasok. Takéto riešenia neuľahčujú používanie audiotechnického zariadenia, ale naopak vďaka umiestneniu v pásovej línií sťažujú sedenie a predkláňanie užívateľa.Vrecká odevov, ktoré sú svojou veľkosťou schopné niest audiotechniku sa nachádzajú predovšetkým v spodnej časti odevu, kde ich umiestnenie spôsobuje komplikácie pri sedení, pri predkláňaní a pri používaní bezpečnostných pásov vo vozidle.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje horný odev s predprípravou na audiotechniku s vnútornými a/alebo vonkajšími vreckami podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že v golierovej časti má aspoň jednu slúchadlovú priepust na priechod káblového vedenia slúchadla. slúchadlová priepust je umiestnená na ľavej a/alebo pravej strane golierovej časti v polohe zodpovedajúcej priľahlćmu umiestneniu k uchu užívateľa. Cez slúchadlovú priepust prechádza káblové vedenie k slúchadlu, pridržiava káblové vedenie a slúchadlo v nastavenej polohe a umožňuje posúvanie káblového vedenia cez slúchadlovú priepusť. Takéto usporiadanie zabezpečuje, že slúchadlo je v blízkosti ucha a nemôže sa samovoľne pohybovat nadol v neželanom rozsahu.Káblové vedenie je k slúchadlovej priepusti vedené vo vnútri odevu voľne z vnútomého vrecka, alebo má horný odev s predprípravou pre audiotechniku podľa tohto technického riešenia na vnútomej strane pre káblové vedenie ušitý vertikálny kanál, ktorý smeruje od vrecka k aspoň jednej slúchadlovej priepusti. Pre dosiahnutie účinkov môže postačovat aj usporiadanie, pri ktorom odev má z vonkajšieho vrecka dovnútra vedený otvor na káblové vedenie smerujúce k slúchadlovej priepusti.Je výhodné, ak slúchadlová priepust je tvorená pásom pružnej látky s otvorom, pričom pás pružnej látky je prišitýna golierovú časť. Otvor v pružnej látke, napríklad neopréne, umožňuje prevlečenie telesa slúchadla cez slúchadlovú priepust s odporom, ktorý sa dá prekonať bežnou silou prstov, zabraňuje aby sa slúchadlo cez slúchadlovú priepust prevlieklo samovoľne.Na zvýšenie estetiky a príjemnejší dotyk s golierovou časťou môže byť slúchadlová priepust prekrytá krycím pásom látky tak, že krycí pás je na bokoch prišitý s golierovou časťou. Krycí pás a slúchadlová priepust môžu tvoriť slúchadlove vrecko pre umiestnenie slúchadla v neaktívnom stave, pričom krycí pás látky je na spodnej strane zošitý s pásom pružnej látky s otvorom tvoriacim slúchadlovú priepust.Do slúchadlové vrecka odkladá uživateľ slúchadlo v jeho neaktívnom stave, pričom je naďalej v blizkosti sluchu. V jednoduchšom vyhotovení môže byť slúchadlová priepusť vytvorená našitím pásu plochej gumy na golierovú časť. Pás plochej gumy je na golierovú časť prišitý na svojich koncoch. Aj v tomto vyhotovení môže byt slúchadlová priepust prekrytá krycím pásom, ktorý je na bokoch prišitý s golierovou časťou.Na umiestnenie audiotechniky s dvoma slúchadlami bude homý odev s predprípravou pre audiotechniku mat dve slúchadlové priepusti, medzi ktorými je golierový kaná alebo rad otvorov v páse látky na káblové vedenie spájajúce ľavé a pravé slúchadlo.Je výhodné, ak otvor a dno vrecka na umiestnenie audiotechniky je v strednej tretine výšky medzi plecom a pásovou líniou prednej časti odevu. Vrecko na umiestnenie audiotechniky je v odeve ušite presne pre potreby audiotechniky a výškovo sa nachádza v polohe, ktorá zabezpečí,že audiotechnika sa pri pohybe užívateľa nenachádza v ohybovej zóne a neprekáža ani opásaniu bezpečnostným pásom vo vozidle.Na zjednodušenie prevliekania slúchadla s káblovým vedením je vhodné, ak vertikálny kanál a/alebo golierový kanál je vybavený pomocnými otvormi na prevliekanie. Pomocné otvory rozdeľujú kanál na kratšie úseky a umožňujú postupné prevliekanie slúchadla s káblom po častiach. Prevliekanie káblov nie je potrebné opakovat pri každom obliekani odevu, predpokladá sa, že užívateľ si odev vybaví vhodným slúchadlorn/slúchadlamí jednorazovo pred prvým použitím. Neskôr bude do odevu vkladať už len samotný audiopristroj a konektorom ho pripojí k zavedenému káblu od slúchadla/slúchadiel.Podľa strihu odevu môže byt vertikálny kanál tvorený priamym predĺžením vrecka smerom k slúchadlovej priepusti, pričom bočné švy vrecka sú v predĺženej časti vrecka priblížené na vzdialenosť menšiu ako 50 mm, čím sa Zabezpeči bočné usmemenie káblového vedenia.Vertikálny kanál je vo výhodnom usporiadaní tvorený z vnútomej strany perforovanou látkou, aby prípadný mikrofón na káblovom vedení nebol zvukovo tienený. Zároveň sa zvnútra zviditeľni káblové vedenie.Pre zmenšenie nepriaznivých elektromagnetických účinkov audiotechniky na užívateľa môže byt homý odev s predprípravou na audiotechniku podľa tohto technického riešenia vybavený tienidlom elektromagnetického žiarenia,ktorým je vybavená vnútomá strana vrecka na umiestenie audiotechniky. Takéto usporiadanie zmenšuje tok žiarenia na užívateľa a nezmenšuje účinnosť rádiového prenosu pri mobilných komunikačných zariadeniach.Odev s predprípravou na audiotechniku podľa tohto technického riešenia umožňuje estetické uschovanie a pohodlné nosenie audiotechniky, káblových vedení a slúchadiel, pričom uživatel môže audiotechniku jednoduchým spôsobom používať. Pri nosení a používaní mobilných ko SK 4211 Umunikačných zariadení sa zlepšuje komfort užívateľa a zmenšuje sa elektromagnetické zaťaženie užívateľa.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l až 5, kde na obrázku l je pohľad na vestu s vloženým CD prehrávačom a dvoma slúchadlami.Na obrázku 2 je pohľad na kabát s vloženým mobilným telefónom a jednoslúchadlovým handsfree.Na obrázku 3 je pohľad na slúchadlová vrecko s čiastočným rezom, na obrázku 4 je priečny rez slúchadlovým vreckom. Na obrázku 5 je pohľad na rad otvorov v golierovej častiPríklady uskutočnenia technického riešeniaOdev s predprípravou na audiotechniku podľa obrázku 1 je vesta ušitá so stojáčikovým golierom. Na ľavej vnútornej strane ma prešitím dvoch vrstiev podšívky vytvorený vertikálny kanál 2, ktorý začína v homej časti vnútorného vrecka 6 a smeruje k ľavej slúchadlovej priepusti 4, ktorá je prišitá na vnútome strane golíerovej časti 1 a je tvorená neoprěnovým obdĺžnikom s otvorom, Šírka vertikálneho kanála 2 je 15-50 mm.Ľavá slúchadlová priepusť 4 je vytvorená našitím pásu galantémej gumy.Medzi ľavou a pravou slúchadlovou priepusťou 4 je našitím pàsika látky vytvorený golierový kanál 5, ktorý ma tri pomocné otvory 7 vytvorené nastrihnutím látky.Vrecko 6 má tvar štvorca s veľkosťou 150 x 150 mm,čo je veľkosť opísaného štvorca k bežne veľkému CD prehrávaču. Vrecko 6 je umiestnene nad okrajom vonkajšieho vrecka a jeho otvor a dno sú v strednej tretine výšky medzi plecom a pásovou líniou prednej časti odevu tak, že vložený CD prehrávač je mimo zóny, ktorou prebieha bezpečnostný pás pri sedení v motorovom vozidle.Odev s predprípravou na audiotechniku podľa obrázku 2 až 4 je kabát s predprípravou na uloženie a používanie mobilného telefónu s hands free. Vo vnútri ľavého predného diela ma prešitím podšívky a z vnútra pridaného pásika sieťovej látky vytvorený vertíkálny kanál 2, ktorý začína v homej časti vnútomého vrecka 6 a smeruje k slúchadlovemu vrecku 3. Slúchadlové Vrecko 3 je prišité na ľavej vnútomej strane golierovej časti l.Vertikálny kanál 2 má každých 50 až 80 mm svojej dĺžky nastrihnuté pomocné otvory 7, ktorými sa uľahčuje prevliekanie káblového vedenia 9 postupným prevlečenim cez úseky medzi nastrihnutýmí otvormi.slúchadlová priepusť 4 je tvorená pásom neoprćnu s otvorom, ktorý je prišitý na golierovú čast l. slúchadlová priepusť 4 je prekrytá krycím pásom 11 látky tak, že krycí pás 11 je na bokoch prišitý s golierovou časťou 1. Krycí pás ll a slúchadlová priepusť 4 tvoria slúchadlové vrecko 3 na umiestnenie slúchadla V neaktívnom stave. Krycí pás látky 11 je na spodnej strane zošitý so slúehadlovou priepusťou, Vrecko 6 má tvar obdĺžníka a je umiestnené tak, že je celou svojou plochou mimo zóny, ktorou prebieha bezpečnostný pás pri sedení v motorovom vozidle.Na vnútomej podšívke v oblasti vrecka 6 je našíté elektromagnetické tienidlo, tvorené látkou s vloženýrní kovovými vláknami.Odev s predprípravou na audiotechniku podľa obrázku 5 je kabát, ktorý sa od príkladu 1 odlišuje tým, že namiesto golierového kanála 5 má vytvorený rad otvorov 12 v páse látky našitej v golierovej časti 1, pričom pás látky v tomto príklade nesie aj pútko na zavesenie.Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Podľa tohto technického riešenia je možné priemyselne vyrábať a používať home odevy s predprípravou na audiotechniku, ktoré umožňujú jednoduché uloženie a použitie audiotechniky,predovšetkým mobilných telefónov, CD, MD, MP 3 a iných prehrávačov.l. Homý odev s predprípravou na audiotechniku obsahujúci vnútomé a/alebo vonkajšie vrecká (6), v y z n a č uj ú ci s a tý m ,že v golierovej časti (l) vpolohe priľahlej k uchu má aspoň jednu slúchadlovú priepusť (4) na priechod káblového vedenia (9) slúchadla (8).2. Horný odev s predprípravou na audiotechniku podľa nároku Lvyznačujúei sa tým,ženavnútomej strane má na káblové Vedenie (9) ušitý vertikálny kanál (2) smerujúci od vrecka (6) k aspoň jednej slúchadlovej priepusti (4) a/alebo má z vonkajšieho vrecka (6) dovnúna vedený otvor na káblové vedenie (9) smerujúce k slúchadlovej priepusti (4).3. Homý odev s predprípravou na audiotechniku podľa nárokovlažlvyznačujúci sa tým,žeslúchadlová priepusť (4) je tvorená pásom pružnej látky (10) s otvorom, pričom pás pružnej látky je prišitý na golierovú časť (l).4. Homý odev s predprípravou na audiotechniku podľa nárokov l až 3, vyznačujúci sa tým, že slúchadlová priepusť (4) je prekryté krycím pásom (l l) látky tak, že krycí pás (11) je na bokoch prišitý s golicrovou časťou (l).5. Homý odev s predprípravou na audiotechniku podľa nároku 4,vyznačujúci sa tým,žekrycipás(3), na umiestnenie slúchadla (8) v neaktívnom stave, kde krycí pás (ll) látky je na spodnej strane zošitý s pásom pružnej látky (10) s otvorom tvoriacim slúchadlovú priepusť (4).6. Homý odev s predprípravou na audiotechniku podľa nárokovlaž 2,vyznačujúci sa tým,žeslúchadlová priepusť (4) je tvorená medzerou medzi golierovou časťou (l) a pásom plochej gumy, ktorá je na svojich koncoch prišitá na golierovú čast (l).7. Homý odev s predprípravou na audiotechniku podľa nároku 6,vyznačujúci sa tým,žeslúchadlová priepusť (4) je prekryté krycím pásom (ll), ktorý je na bokoch prišitý s golierovou časťou (l).8. Homý odev s predprípravou na audiotechniku podľa nárokovlaž 7,vyznačujúci sa tým,žemá dve slúchadlové priepusti (4), medzi ktorými je golierový kanál (5) alebo rad otvorov (12) V páse látky pre káblové vedenie (9) spájajúce ľavé a pravé slúchadlo (8).9. Homý odev s predpripravou na audiotechniku podľa nároku l až 8,vyznačujúci sa tým, žeotvor a dno vrecka (6) na umiestnenie audiotechníky je v strednej tretine výšky medzi plecom a pásovou líniou prednej časti odevu.10. Homý odev s predprípravou na audiotechniku podľanároku 1 až 9,vyznačujúci sa tým,že vertikálny kanál (2) a/alebo golierový kanál (5) je opatrený pomocnými otvormi (7) na prevliekanie slúchadla (8) s káblovým vedením (9).1 l. Horný odev s predprípravou na audiotechniku podľanároku l až l 0,vyznačujúci sa tým,že vertikálny kanál (2) je tvorený predĺžením vrecka (6) smerom k slúchadlovej priepusti (4), pričom bočné švy vrecka(6) na bočné usmemenie káblového vedenia (9) sú v predĺženej časti vrecka (6) približené na vzdialenosť menšiu ako 50 mm12. Homý odev s predprípravou na audiotechniku podľanároku l ažlhvyznačujúci sa tým,že vertikálny kanál (2) je z vnútomej strany tvorený perforovanou látkou.13. Homý odev s predprípravou na audiotechniku podľanároku l až l 2,vyznačujúci sa tým,že vrecko (6) na umiesteníe audiotechniky je z vnútomej strany opatrené tienidlom elektromagnetického žiarenia.

MPK / Značky

MPK: A41D 27/00

Značky: horný, predprípravou, audiotechniku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u4211-horny-odev-s-predpripravou-na-audiotechniku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Horný odev s predprípravou na audiotechniku</a>

Podobne patenty