Stavebný trezorový dielec

Číslo patentu: U 349

Dátum: 02.02.1994

Autori: Pulec Zbyněk, Vlk Jan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka stavebného trezorového dielca, predovšetkým stenověho, stropného, podlahového a dverového, pozostávajúceho z vystuženého betónu, v ktorom je zaliata oceľováPri konštrukcii trezorov sa v súčastnosti používajú jednak pancierové steny, napr. z oceľových panelov väčších hrúbok a jednak betónové steny s rôznymi druhmi vystuženia a vý plne.U betónových stien je základným materiálom vysoko pevnostný betón, alebo Špeciálne betóny na báze epoxydov alebo polyuretanov. Tieto steny, používané predovšetkým pri konštrukcii komorových trezorov, sú spravidla vystužené hustou sieťou z betonárskej oceli, prípadne ďalšími výstuženými elementamiZvýšenie stupňa odolnosti trezoru proti vníknutíu a deštrukcii rieši stavebný trezorový dielec, predovšetkým stenový,stropný, podlahový a dverový, pozostávajúci z vystuženého betónu, v ktorom je zaliata oceľová doska, podstata ktorého spočíva v tom, že oceľová doska je v betóne umiestnená na strane privrátenej k vnútornému priestoru trezora. pričom vnútorná strana oceľovej dosky je vybavená tŕňmi orientovaný mi von z vnútorného priestoru trezora.Hlavnou výhodou stavebného trezorového dielca podľa rie Šenia je, že pri pokuse o vyvŕtanie otvoru do trezoru komplikujú tŕne Vŕtanie, pretože pri kontakte vŕtacieho nástroja s tŕňom prichádza k odkláñaniu a poškodzovaniu vŕtacíeho nás troja. Ďalej tiež sťažujú vylamovanie betónu.Pre zvýšenie efektu tŕňov je výhodné, keď sa tŕňe kuželo Vite zužujú smerom von z vnútorného priestoru trezoru.Pre doplnkové zvýšenie odolnosti základného prevedenia je výhodné, aby na tŕňoch bola uložená betonárska výztuž a ďalej aby v betóne bolo priestorovo náhodne umiestnené najmenej jedno duté teleso, vyplnené telieskami z ťažko obrobiteľného materiálu, prípadne aby aspoň V časti objemu betónu boli roz ptýlené telieska z ťažko obrobiteľného materiálu.Pre zhoršené odtekanie roztaveného kovu vzniknutého pri pokuse o prepálenie oceľovej dosky je výhodné, aby hladkástrana oceľovej dosky bola pokrytá plechom.Pre zlepšenie odporu proti preniknutiu do trezoru s použitím výbušnín je výhodné, keď vo vnútornom priestore trezoruje pri oceľovej doske umiestnená vrstva vystuženého betónu.Pretože stavebný trezorový dielec možno zhotovovať nielen priamo na mieste stavby zostavením a odliatím do pripraveného debnenia, ale ho možno prepravovať na miesto určenia už hotový, je teda výhodné, aby stavebný trezorový dielec podľa riešenia bol umiestnený v ráme, pozostávajúcom zo spodnej dosky,prednej bočnice, zadnej bočnice a dvoch čiel a vytváral takPrehľad obrázkov na výkreseRiešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje príklad základného prevedenia stavebné ho trezorového dielca podľa riešenia, na obr. 2 je rez sta vebným trezorovým dielcom s elementami pre doplnkové zvýšenie odolnosti, na obr. 3 je prefabrikované vyhotovenie stavebného trezorového dielca podľa riešenia v reze a na obr. 4 rovnakéStavebný trezorový díelec podľa obr. 1 pozostáva z oceľovej dosky 2, ktorá je umiestnená na strane privrátenej k vnútornému priestoru L trezoru. Vnútorná strana § oceľovej dosky g je vybavená tŕñmi 5, ktoré sú orientované smerom von z vnútorného priestoru L trezoru a v tomto smere sa tiež kuželovito zužujú. Zvyšok objemu stavebného trezorového dielca tvorí vysoko pevnostný betón Q, v ktorom sú tŕne 3 zaliate. Stavebný trezorový díelec môže tvoriť ako steny trezoru, takí SLÍOD, podlanu, prípadne pohyblivé výplne otvorov, ako súStavebný trezorový díelec podľa obr. 2 je vybavený doplnkovými elementami pre ďalšie zvýšenie stupňa odolnosti trezoru proti vniknutiu a deštrukcíí. Na tŕñoch 5 je privarená betonárska výztuž 1 a vo vysoko pevnostnom betóne § je z dôvodu obtiažnej lokalizácie priestorovo náhodne umiestnené duté teleso Q, V tomto prípade tvarovaná polyetylénová rúrka vyplnená oceľovými gulíčkamí. Do vysoko pevnostného betónu § sú vo vrstve nad vnútornou stranou Q oceľovej dosky 2 pridané telieska Q z korundu alebo strusky. Vysoko pevnostným betónomQ je v tomto prípade tzv. drôtobetón. Hladké strana oceľovej dosky g je pokrytá mosadzným plechom Lg, vďaka ktorému dobré vedenie tepla zhoršuje odtekanie roztaveného kovu,vzniknutého pri pokuse o prepálenie oceľovej dosky g. Vo vnútornom priestore l trezore je pri oceľovej doske 2 umiestnenávrstva vystuženěho betónu lg so sieťou lg.Stavebný trezorový díelec sa zostavuje buď priamo namieste stavby, a to usporiadaním výztuže v debnení a násled ným zalíatim betónu, alebo stavebný dielec možno vyrobiť akoPrefabrikované vyhotovenie stavebného trezorového dielca podľa obr. 3 a 4 pozostáva 2 rámu tvoreného spodnou doskou 2, prednou bočnicou lg, zadnou bočnicou ll a dvomi čelami lg. V tomto ráme je potom umiestnený stavebný trezorový dielec podľa niektorého z vyhotovení podľa vynálezu. Zadná bočnica ll má negatívny tvar prednej bočnice lg, čo umožňujeľahko naväzovať jednotlivé prefabrikované diely.Stavebný trezorový dielec podľa riešenia možno aplikovaťpri výstavbe alebo dcdatočnom oplášt ní trezorov, a to ako veľkých komorových, tak i trezorov menších rozmerov. Stavebný trezorový dielec možno zhotovovať priamo na mieste stavby s využitím debnenia alebo ho možno dodávať vo forme prefabri kovaných dielov, ktoré urýchľujú výstavbu trezorov.

MPK / Značky

MPK: E05G 1/00, E05G 1/02, E05G 1/024

Značky: dielec, stavebný, trezorový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u349-stavebny-trezorovy-dielec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebný trezorový dielec</a>

Podobne patenty