Kompozícia upravujúca metabolizmus alkoholu

Číslo patentu: E 8738

Dátum: 17.02.2005

Autori: Matuschka-greinffenclau Graf Von, Jander Hans Peter

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka kompozície, najmä kompozície alebo výživového doplnku, ktoreaktívne podporujú a/alebo upravujú proces degradácie alkoholu v ľudskom organizme.Kompozície spodobným cieľom boli opísané napríklad vpatente US 2002/006910,W 0 03/006073 a FR 27 48935.Tento vynález sa zaoberá najmä problemom hromadenia acetaldehydu po rýchlom odbúraní alkoholu, t. j. metabolizmom alkoholu aký sa objavuje uväčšiny populácie sinou akoV tomto ohľade je cieľom tohto vynálezu dosiahnuť zníženie toxických účinkov a fyziologickćho stresu v spojení s konzumáciou alkoholu, a to hlavne u ľudí s predispozíciou k rýchlemu odbúravaniu alkoholu a následnému hromadeniu acetaldehydu v dôsledku gene tického polymorfizmu ľudského enzýmu acetaldehyddehydrogenázy.Podľa predloženého vynálezu sa cieľ dosiahne kompozíciou alebo výživovým doplnkom, ktoré obsahujú nasledujúce látky dextrózu, vitamín C, L-glutamín,cysteín, riboflavín, kyselinu jantárovú, kyselinu fumarovú aTouto špeciálnou kompozíciou alebo výživovým doplnkom je možné znížiť aktivitu alebo potlačiť produkciu špecifického enzýmu alkoholdehydrogenázy (ADHg) a spomaliť produkciu acetaldehydu aproces metabolizmu etanolu. Navyše enzýmová aktivita aldehyddehydro genázy ALDH bude zosilnená, čím bude podporený metabolizmus acetaldehydu.Tieto špecifické účinky pomôžu najmä znížiť syndrómu začervenania, znížia pravdepodobnosť bolesti hlavy a tiež pomôžu zmierniť alebo zabrániť vzniku ťažkostí po požitíTáto špeciálna kompozícia alebo výžívový doplnok sa považujú za xlhodné, aby znížilimaximum nadbytku acetaldehydu, ktorý vstupuje do krvného obehu a sú určené na zníženierizika poškodenia životne dôležitých orgánov a funkcií ľudského tela a V tomto spojeni tiežznižujú riziko vzniku niekoľkých foriem rakoviny.Výhodne táto kompozícia alebo doplnky by mali byť prijaté asi 5 minút pred konzumáciou alkoholu a v prípade vysokej konzumácie alkoholu znova V priebehu požívania alkoholu. Množstvo kompozície prijaté konzumentom by malo byť vrozsahu od asi 70 do 120 hmotnosti alkoholu obsiahnutého v požitých nápojoch. Štandardná dávka by mohla obsahovať asi 10,0 g dextrózy, 1,0 g vitamínu C, 1,5 g L-glutamínu, 500 mg cysteínu, 40 mg riboflavinu,100 mg kyselinyjantárovej, 100 mg kyseliny fumarovej a 60 mg koenzýmu Qm.Špeciálna kompozícia alebo výživový doplnok by mali zabrániť, aby do mitochondriálnej matrix prechádzalo príliš veľké množstvo acetaldehydu a mali by potlačiť autoblokáduenzymatickej aktivity ALDH a tak uľahčiť rozklad acetaldehydu.Fyziologícké riziká spojené s konzumáciou alkoholu sa môžu preto byť významne znížiť požitím kompozície podľa predloženého vynálezu, pretože táto kompozícia alebo výživový doplnok synergickým spôsobom uľahčuje včasné zníženie hladiny acetaldehydu po pití asúčasne poskytuje ochranný účinok v súvislosti s potlačením vzniku voľných radikálov.Uvedená kompozícia alebo výživový doplnok je výhodne v takej forme, aby ich bolo možné konzumovať ho V reštaurácii alebo bare pred požitím alkoholických nápojov, najlepšie ako súčasť aperitivu. Výhodne, dávka pre osobu s hmotnosťou 80 kg zahŕňa podiel dextrózy asi 75 , kde skôr uvedená dávka môže mať celkovú hmotnosť asi 10 až 15, výhodne ale 13,3 g.Taká dávka by mala zabezpečiť významne zmiernenie degradácie asi 18 ml alkoholu.Kompozícia alebo výživový doplnok je výhodne zostavený tak, aby jeho dávka obsahovala podiel dextrózy asi 75,2 hmotn., t.j. množstvo dextrózy vrozsahu od 7,2 do 12,8 g,výhodne 10,0 g obsiahnutých v dávke s hmotnosťou 13,3 g.Kompozícia alebo výživový doplnok je výhodne zostavený tak, aby jeho dávka obsahovalaKompozícia alebo výživový doplnok je výhodne zostavený tak, aby jeho dávka obsahovala podiel L-glutamínu asi 11.27 hmotn., t.j. množstvo tohto podielu L-glittamínu v rozsahuKompozícia alebo výživový doplnok je výhodne zostavený tak, aby jeho dávka obsahovala podiel cysteínu asi 3,76 hmotn., t.j. množstvo tohto podielu cysteínu v rozsahu od 460 doKompozícia alebo výživový doplnok je výhodne zostavený tak, aby jeho dávka obsahovala podiel riboflavinu asi 0,30 hmotn., t.j. množstvo uvedeného riboflavinu v rozsahu od 32 doKompozícia alebo výživový doplnok je výhodne zostavený tak, aby jeho dávka obsahovala podiel kyselina jantárovej (Bemstcinsäure) asi 0,752 hmotn., t.j. množstvo uvedenejkyseliny jantárovej vrozsahu od 90 do 110 mg, výhodne 100 mg obsiahnutých vdávkeKompozícia alebo výživový doplnok je výhodne zostavený tak, aby jeho dávka obsahovala podiel kyselina fumarovej (Fumarsäure) asi 0,752 hmotn., t.j. množstvo uvedenej kyselinyKompozícia alebo výživový doplnok je výhodne zostavený tak, aby jeho dávka obsahovala podiel koenzýmu asi 0,451 hmotn., t.j. množstvo uvedeného podielu koenzýmu v rozsahuKompozícia alebo výživový doplnok je výhodne zostavený tak, že jeho dávka je vo formetabliet. Výhodne je každá tableta tvarovaná tak a má takú veľkosť, aby sa dobre prehĺtala. Výhodne sú uvedene tablety v takej forme, že jedna dávka obsahuje niekoľko takýchto tabliet.Tablety môžu byť uložené v dávkovacej nádobe, ktorá obsahuje určitý počet týchto tabliet. Je možné, aby kompozícia bola vo forme malých tabliet alebo guľôčok a uchovávala sa v malejKompozícia alebo výživový doplnok môže taktiež mať formu podobnú kockám cukru alebo,môže byť vo forme kryoprášku (vymrazený, lyoñlizovaný prášok).Kompozícia alebo výživový doplnok môže byt rozdelený do samostatných podjednotiek. .lemožné poskytnúť jednu jednotku, napríklad kapsulu obsahujúcu podiel vitamínu C, cysteín, riboflavín, kyselinu jantárovú, kyselinu fumarovú a koenzým Qm, zatiaľ čo väčšina dextrózyJe možné pridať ďalšie látky ako sú výťažky zovocných štiav, kurkumu, tanín, prášok zo ženšenu (Panax notogínseng) alebo zimozelene ružovej (Vinea rosea) vo vhodnom množ stve. Ďalej sa môže pridat čaj oolong, aloe vera alebo špirálovíté vodné riasy.Kompozicia alebo výživový doplnok môžu byt tiež vo forme tekutiny, konkrétne tekutiny podobnej sirupu. Je možne poskytnúť kompozíciu vo forme nealkoholického nápoja v malejfľaštičke. Špeciálna kompozícia alebo výživový doplnok má poskytovať nasledujúce účinkyl. zníženie metabolizmu etanolu pomocou spomalenia procesu oxidácie etanolu na acetalde hyd, v prvom rade zabrániť hromadeniu acetaldehydu 2. stimuláciu aktivity ALDH a zabránenie blokáde jej enzymatickej aktivity 3. zrýchlenie premeny acetaldehydu na kyselinu octovú a ďalší rozklad v citrátovom cykle4. zlepšenie hladín tých antioxidantov u konzumenta alkoholu, ktoré obzvlášť chránia protiPredpokladá sa, že sa dosiahne príjmom veľkej dávky dextrózy (glukózy). Glukóza sa vcytosole pečeňových buniek rýchlo oxiduje pomocou rovnakého cytosolického NAD poolu, ktorý využíva etanol na svoju premenu na acetaldehyd. Pretože množstvo cytoso lického NAD je obmedzené a môže byť neustále reprodukované len z NADH Hi, aku muluje sa oveľa menej acetaldehydu.Predpokladá sa, že je dosiahnutý tiež príjmom veľkej dávky glukózy. Glukóza zvyšuje enzymatíckťl aktivitu ADH rovnako ako ALDH. Ked dôjde v cytosole pečeňových buniek k veľkej glukózovej záťaži. potom tu nie je žiadna možnosť, aby acetaldehyd dosiahol koncentrá ciu, ktorá by viedla k inaktivácii ALDH alebo k zničeniu mitochondrií.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/122, A61K 31/375, A23L 1/29, A23L 1/30, A61K 31/7004, A61P 25/32, A61K 31/198, A61K 31/195, A61K 31/525, A61K 31/194

Značky: alkoholů, kompozícia, metabolizmus, upravujúca

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e8738-kompozicia-upravujuca-metabolizmus-alkoholu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozícia upravujúca metabolizmus alkoholu</a>

Podobne patenty