Spôsob výroby sirupu do nápojov a osviežujúce nápoje pripravené z uvedeného sirupu

Číslo patentu: E 7051

Dátum: 21.05.2003

Autori: Valovic Ian, Nuhlicek Vladimir

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

1 Spôsob výroby sirupu do nápojov a osviežujúce nápoje pripravené z uvedeného sirupuPredložený vynález sa týka všeobecne spôsobu výroby sirupu do nápojov a osviežujúcich nápojov pripravených z uvedeného sirupu, najmä osviežujúcich nápojov nasýtených oxidom uhličitým.Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob výroby sirupu do nápojov,ktorých hlavne zložky sú mušt a víno (biele víno alebo červené vino) a ktoré obsahujú výluh za studena aromatizujúcich alebo aromatických rastlinných zložiek alebo osviežujúci nápoj pripravený z toho zmiešaním s vodou a pridaním oxidu uhličitého.Spôsob podľa predloženého vynálezu sa vyznačuje krokmi uvedenými v nároku 1.V špeciálnom uskutočnení spôsobu, osladený hroznový mušt V kroku c) sa odsíruje pred ďalším spracovaním na hustý sirup. Organické kyseliny pridané V kroku c) môžu sa vybrat z oblasti známych organických kyselín, ktore sú činidlá na okysľovanie alebo antioxidanty, napríklad kyselina vínna, kyselina citrónová, kyselina askorbová a zmesí z tejto skupiny. Farbivo, ktoré sa voliteľné používa môže byť prírodné farbivo.Vo voliteľnom kroku d), voda a sirup do nápojov , ktoré sa získali, voliteľne oddelene. sa pasterizovali, t.j. zahriali na teplotu 70 až 80 °C, výhodne 73 až 75 °C a potom priamo ochladili na teplotu menej než 5 °C, s výhodou na 2 až 3 °C.Výroba osviežujúcich nápojov podľa vynálezu sa môže uskutočniť v takzvanom premixovom zariadení, ktoré má odvzdušňovaciu jednotku, saturačnújednotku na vstreknutie oxidu uhličitého a miešaciu jednotku. Po miešaní pasterizovaná voda s pasterizovaným sirupom do nápojov ochladený nápoj sa môže nasýtiť oxidom uhličitým alebo nepasterizovaná zmes môže sa prepustiť cez kontinuálne zariadenie na pasterizáciu a nasýtiť s oxidom uhličitým. Osviežujúce nápoje pripravené podľa vynálezu môžu sa balit v konvenčných plniacich zariadeniach.Podľa ďalšieho znaku vynálezu osladený hroznový mušt ako bol označený, je vhodný na použitie u spôsobu spočiatku opísaného, sa môže pripraviť nasledovne Hroznový mušt sa môže zmiešat s rafinovaným cukrom a najmenej jednou organickou kyselinou, ako je napríklad kyselina citrónová, zmes sa voliteľné odsíri a potom prefiltruje, napriklad cez Kremelinov filter. Spracovanie s činidlom na zlepšenie vzhľadu sa nevyžaduje.V pripade sírenia osladenćhr) hroznového muštu. obsah síry do 500 mg/l sa môžetolcrovat. Pre tento relatívne vysoký obsah síry. osladený hroznový mušt vyrábaný podľavynálezu môže byt skladovaný dlhý čas, napríklad môže byť držaný bez pokazenia počas asi roka v smaltovaných oceľových nádobách.Osladený mušt, ktorý sa používa môže byt mušt vyrobený z hrozna, najmä hroznový mušt typu Müller-Thurgau. Takýto mušt znovu získaný priamo nasledujúcim lisovanim je voliteľne vysoko sírený adekantuje sa po niekoľkých hodinách, asi 12 až 18 hodín,a centrifuguje na odstránenie nežiaducich nečistôt. Takto predupravený mušt môže byt potom osladený ako je opísané vyššie.Podľa ďalšieho znaku vynálezu, aróma alebo aromatizujúca zložka podobná tej ktorá sa použije na výrobu osviežujúceho nápoja alebo sirupu do nápojov podľa vynálezu, môže sa pripraviť zmiešaním aromatizujúceho a aromatického výluhu za studena s vínom, najmenej jednou ukončovacou zložkou, voliteľne najmenej jedným farbivom a voliteľne sčinídlom zlepšujúcim vzhľad atáto zmes sa môže voliteľne síriť na hranicu nepokazenia výrobku apotom Filtrovať. Výhodne ukončovacia zložka je vybraná to skupiny, ktorá pozostáva z muškátového orechu alebo muškátovej dužiny, vínovice, farbeného cukru a ich zmesí. Ako farbivo sa môže použit prírodné farbivo. Použitie činidla na zlepšenie vzhľadu, napriklad taninu, môže byť obzvlášť výhodné pri výrobe arómy alebo aromatickej zložky použitím červeného vína. iVíno použité na zmiešanie s aromatízujúcim alebo aromatickým výluhom môže byt relatívne vysokokvalitné víno, ktoré v prípadoch bieleho vína môže byť napríklad vybrané zo skupiny Tramínu, Rizlingu rýnskeho, Rizlingu vlašského, Müller-Thurgau aich zmesí avprípade použitia červeného vína môže byť vybrané zo skupiny Zweigelt, Frankovky modrej, Burgundského bieleho. Môžu sa tiež použiť zmesi bieleho a červeného vína.Podľa ďalšieho znaku vynálezu aromatizujúci alebo aromatický výluh ako bol najmä opísaný v spôsobe podľa vynálezu na výrobu aromatickej zložky môže byt pripravený nasledovne. Aromatizujúce alebo aromatické rastlinné zložky môžu sa zmíešať svodou,voliteľne s cukrom, s najmenej jednou organickou kyselinou ako napríklad kyselinou citrónovou a/alebo kyselinou vínnou a voliteľne s osladeným hroznovým muštom pripraveným podľa vynálezu. Ktejto zmesi sa môže pridat kvasinková suspenzia a to sa môže podrobiť viacdňovému fermentačnému procesu. pričom fermentácia sa môže uskutočniť napríklad v otáčavej nádobe alebo zmes sa potom mieša. na znovuziskanie lisovanej šťavy sa lisuje a lisovaná šťava sa čistí. preñltruie a łiltrát sa voliteľne zasíri. . Vprípade sírenia,prídavok síry by mohol byt taký. že obsah voľnej síry je v množstve až 40 ing/l. Čistenieusadzovaním sa môže uskutočniť napríklad pridaním činidla na zlepšenie vzhľadu alebočírosti. ako je napríklad bentonit, pričom bentonit sa typicky používa v množstve 100 g/hl. Pridané kvasinkové kultúry môžu byt Vínne kvasinky.V nasledujúcich receptúrach na prípravu osladeného hroznového muštu aromatizujúci alebo aromatický výluh, aromatická zložka. sirup do nápojov aosviežujúci nápoj podľa spôsobu podľa vynálezu sú uvedené spolu stypickým rozsahom kompozície (zmesi) uvedených produktov.S výhodou sa V spôsobe podľa vynálezu môže použit pitná voda v súlade s prevládajúcimi normami.Podľa spôsobu tohto vynálezu, osladený hroznový mušt. ako napríklad. osladený hroznový mušt 52 °RF, špecifickej hmotnosti 1,243 (60 až 70 g/ 100 ml) sa pripravil približnepodľa nasledujúceho receptu (množstvo na 100 l)Čistý hroznový mušt , špecifická hmotnost 1,06 l-200 g/1 68,0 až 68.9 1 (72 až 75 kg) Rafinovaný Cukor 51.98 až 52.17 kg (31 až 32 l) Kyselina citrónová 7 až l 3 g/l (0,65 až 0,75 kg)Rafmovaný hroznový mušt vyrobený týmto spôsobom má nasledujúce charakteristikyRefrakcia, 20 °C 52 Rf Kyselina vínna 10 až 12 g/1 Prchavé kyseliny 0,6 až 0,9 g/l Voľný SO 250 až 300 mg/lPodľa spôsobu predloženého vynálezu, baza čiema (Sambuccus nigra) sa môže pripraviť ako aromatizujúca alebo aromatická rastlinná zložka vo forme aromatizujúceho alebo aromatického výluhu, špecifickej hmotnosti 0,992 až 0,997 podľa nasledujúceho receptuČerstvá baza čiema 6,48 až 12 kg Osladený mušt 33,25 až 34.00 1 Pitná voda 63.95 až 64,55 l Kvasinkovzi suspenzia 1.9 až 2,1 1Aromatizujúci alebo aromatický výluh čiemej bazy tak pripravený môže mať napríkladPodľa spôsobu tohto vynálezu, za použitia bazy čiemej založenej na aromatizujúcom alebo aromatickom výluhu a bielom víne, napríklad, aromatická zložka s špeciñckou hmotnosťou0,994 až 0,998 môže sa pripraviť podľa nasledujúceho receptu (množstvo na 100 kg)Časť aromatizujúcej čierne bazy a2 časti bieleho vína spolu 92,9 až 93,6 kg Muškátová dužina 40 4,4 až 4,6 kg Vínovica (bonif. 50) 0,9 až 0.95 kg Farebný cukor 0,6 až 0,7 kg Citrónovo žlté farbivo 0,01 až 0,03 kg Smaragdovo zelené farbivo 0,001 1 až 0,00 l 5 kgAromatická zložka takto pripravená môže mat napríklad nasledujúci obsahS výhodou. za použitia aromatizujúceho alebo aromatického výluhu ačerveného vína, aromatická zložka sa môže pripraviť podľa nasledujúceho receptu (množstvo na l 00 l)l čast aromatižuiúceho výluhu čiemej bazy a2 časti červeného vína spolu 92,9 až 93,6 kg Muškátová dužina 4() do 4.0 kg Vínovica do 0,9 kg

MPK / Značky

MPK: A23L 2/02, C12G 3/00

Značky: pripravené, uvedeného, osviežujúce, sirupu, spôsob, nápoje, nápojov, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e7051-sposob-vyroby-sirupu-do-napojov-a-osviezujuce-napoje-pripravene-z-uvedeneho-sirupu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby sirupu do nápojov a osviežujúce nápoje pripravené z uvedeného sirupu</a>

Podobne patenty