Okraj suda obsahujúceho alkohol

Číslo patentu: E 4451

Dátum: 20.05.2005

Autori: Grimwade Stephen, Anderson Ian

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Uvedený vynález sa týka nového okraja suda upraveného napoužitie na sud s alkoholickým nápojom, alebo na sud na pivo.Známe je použitie vreciek uložených v kontajneroch typu škatule na uloženie alkoholu ako je napr. víno. Ďalej je známe použitie vrecka vloženého do suda na skladovanie piva vo vrecku. Použitie tohto typu suda na pivo sa stáva bežné ako súčasť vložená do domáceho zariadenia na čapovanie piva. Domáce zariadenie na čapovanie piva. má spravidla jedny alebo viacero dvierok, ktorými sa sud vkladá do zariadenia. Domáce zariadenie na čapovanie má spravidla jedny dvierka, alebo viacero dvierok,cez ktoré sa do zariadenia vkladá sud. Zariadenie na čapovanie je primárne určené na používanie V domácich kuchyniach a je prispôsobené tak, že sa dá ľahko umiestniť na kuchynskom pulte. Pretože je priestor kuchynského pultu vo väčšine domácností to hlavné, je zariadenie skonštruované tak, aby sa minimalizoval priestor požadovaný na pulte pre zariadenie. Výsledkom je, že možnosť vo vnútri zariadenia na obsiahnutie sudu nie je veľká,takže vloženie a odstránenie suda je ťažkopádne.Aby sa priestorové požiadavky ešte skomplikovali, sú sudy spravidla vybavené horným a spodným okrajom suda, ktoré presahujú sud. Okraje suda sú používané na podoprenie a ochranu sudov, keď sú sudy stohované na seba pri doprave alebo skladovaní. Okraje suda majú pri pohľade zo strany obdĺžnikový profil a majú tvar prstencovitej obrúčky. Tieto okraje suda spôsobujú neľahké upevnenie suda do zariadenia, pretože suda okraj suda majú malý priestor V dutine zariadenia. Existujeteda veľká potreba uľahčiť vloženie suda do zariadeniaa odstránenie suda zo zariadenia.Predkladaný vynález sa týka okraja suda na sud obsahujúci alkohol, kde okraj suda má Zvažujúce sa vonkajšie okrajové časti, ktoré poskytujú zužujúci sa profil pri pohľade zo strany. Hlavne okraj suda, ktorý je normálne pripojený k hornej časti suda má zužujúci sa profil, Zvažujúce sa okrajové časti okraja suda účinne skrátili najdlhší uhlopriečny smer cez okraj suda a sud. To umožňuje, aby bol sud a okraj suda naklonený a otáčaný, aby sa uľahčilo vloženie suda a okrajov suda do dávkovacieho zariadenia a odstránenie suda a okrajov suda zo zariadenia na čapovanie. Zužujúci sa profil ďalej uľahčuje pripojenie adaptéru pipy zariadenia na sud.okraj suda so zužujúcim sa bočným profilom má prstencovitú časť v tvare obruče, ktorá je prispôsobená na upevnenie k sudu. Okraj sudu ďalej obsahuje dvojicu protiľahlých krídlových častí,ktoré siahajú od časti v tvare obruče za sud. Každá z krídlových častí má stredovú časť a dve bočné časti, ktoré majú vonkajšiu okrajovú časť, ktorá sa zvažuje zo stredovej časti k časti V tvare obruče okraja suda, aby sa zaistil zužovací účinok.V jednom uskutočnení má vonkajšia okrajová časť okraja suda vyduté zakrivenie dopredu stanoveným polomerom, kde vonkajšia okrajová časť sa zvažuje zo stredovej časti k časti v tvare obruče.Aby sa dopomohlo pohybu suda, má v jednom prevedení každá zo stredových častí okraja suda pozdĺžnu. medzeru, ktorá definuje časť určenú na držanie v strednej časti. Stredná časť má ďalej podpornú okrajovú časť so stupňovitou hrebeňovou časťou určenou na pomoc pri umiestňovani a podopieraní iných sudov pri stohovaní. Krídlové časti sú považované za rovnaké v rozsahuobruče okolo suda. Je potrebné tomu rozumieť tak, že okraj suda môže byť z plastového materiálu a sud môže byť z kovového materiálu a výhodne je z nehrdzavejúcej ocele.Podľa jedného uskutočnenia predkladaného vynálezu sa poskytuje okraj suda na sud obsahujúci alkohol. Okraj suda má prstencovitú časť v tvare obruče, ktorá je upravená tak, aby bola pripevnená k sudu a dvojicu protiľahlých krídlových častí,ktoré siahajú z časti V tvare obruče za sud. Každá z krídlových častí má stredovú časť a dve bočné časti, pričom každá z bočnýchčastí ma vonkajšiu okrajovú časť, ktorá sa zvažuje zo strednejPrehľad obrázkov na výkresochNa lepšie porozumenie charakteru a úloh predkladaného vynálezu možno odkázať na priložené výkresy náčrtov, na ktorých obr. 1 je nárys domáceho prístroja na čapovanie piva podľa predkladaného vynálezu, obr. 2 je bočný pohľad na domáci prístroj na čapovanie piva, obr. 3 je priestorový pohľad na okraj suda podľa predkladaného vynálezu, obr. 4 je bočný profil okraja suda podľa predkladaného vynálezu a obr. 5 je pohľad na stojaci sud na alkohol s okrajom suda podľa predkladanéhoS odkazom na obrázky J. a 2 sa znázorňuje domáci prístroj,zariadenie alebo jednotka 10 na čapovanie piva. Prístroj 10 na čapovanie piva je v prvom rade určený na použitie v domácich kuchyniach, ale môže byť tiež použitý V hospodárskych miestnostiach, garážach, domácich baroch, karavanoch a pod. Zatiaľ čo sa výhodné uskutočnenie týka čapovania piva, alternatívne sa dajú prístrojonl 10 čapovať roztoky nasýtenéoxidom uhličitým alebo iné alkoholické nápoje.Domáci prístroj 10 na čapovanie piva má prednú stenu 12 a čapovaciu pipu 14, ktorá vyčnieva dopredu z prednej steny 12. Tácka na odkvapkávanie 16 tiež vyčnieva dopredu z prednej steny 12 a je upravená tak, aby podopierala otvorenú sklenenú súdkovitú nádobu 18 pod čapovacou pípou 14. Domáci prístroj 10 na čapovanie piva má ďalej základňu 21, ktorá je upravená tak,aby spočívala na kuchynskom pulte. Predná stena 12 je tvorená ako predĺženie dvoch otočných bočných stien 20, ktoré sa môžu pohybovať medzi uzatvorenou plochou a otvorenou plochou, aby dovoľovali vloženie suda 22 ( viď. obr. 2 prerušovanou čiarou) do plášťa domáceho prístroja 10 na čapovanie piva. Plášť domáceho prístroja 10 na čapovanie piva ďalej obsahuje hornú stenu 24 a zadnú stenu 26. Zadná stena 26 má mriežku 30, ktorá umožňuje cirkuláciu vzduchu vo vnútri domáceho prístroja 10 na čapovanie piva. Elektrická šnúra 32 prechádza cez zadnú stenu 26 prístroja 10 aby zabezpečila pripojenie do siete dodávky elektrického prúdu, aby sa elektrický prúd dodával do elektrických súčastí, umiestnených vo vnútri prístroja 10 na čapovanie. Alternatívne sa dá použiť vstup na dodávku jednosmerného prúdu 12 V.Prístroj 10 na čapovanie má chladiaci systém 23, ktorý je umiestnený za a pod sudom 22, prispôsobený na chladenie suda 22 na pivo, keď je umiestnený V prístroji 10 na čapovanie. Prístroj 10 na čapovanie tiež čapuje pivo tým, že poskytuje dodávku stlačeného vzduchu (nie je znázornené).Na obrázkoch 2 a 5 je znázornený sud 22, ktorý ma horný okraj 40 suda a spodný okraj 42 suda. spodný okraj 42 suda má profil obdĺžnikoveho tvaru, taký ako je zobrazený na obr. 5. Horný okraj 40 suda má zužujúci sa profil, taký ako je znázornený na obr. 5. Horná časť suda 22 je vybavená žliabkom 39. Každý z okrajov 40 a 42 suda má ráfik 41 smerujúci dovnútra,ktorý je upravený tak, aby sa dal posunúť po súde 22 a aby sapevne uchytil zapadnutím do žliabku 39.

MPK / Značky

MPK: B65D 21/02

Značky: obsahujúceho, okraj, alkohol

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e4451-okraj-suda-obsahujuceho-alkohol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Okraj suda obsahujúceho alkohol</a>

Podobne patenty