Sendvičový laminát a spôsob výroby sendvičového laminátu

Číslo patentu: E 14431

Dátum: 27.03.2009

Autor: Simoner Thomas

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka sendvičového laminátu podľa nároku 1 a spôsobu výroby sendvičového laminátu podľa nároku 10.0002 Lamináty sú podskupinou vláknitých kompozitných materiálov a väčšinou sa skladajú z niekoľkých vláknitých tkanín, ktoré sú umiestnené na seba, pričom tkaniny majú rozdielne smery primárnych vlákien.0003 Vlákna môžu byť napríklad sklené vlákna, karbónové vlákna, keramické vlákna, aramidové vlákna, borové vlákna, oceľové vlákna, prírodné vlákna alebo nylonové vlákna.0004 Lamináty sú vyrobené pomocou ručnej laminácie, ručného vrstvenia avákuovou kompresiou, vstrekovaním vlákien, používa sa prepreg technológia,vstrékolisovanie alebo vákuová infúzia.0005 Lamináty srozdielnymi vrstvami sú nazývané sendvičové lamináty. Pri sendvičových laminátoch je problém, že komponenty, ktoré sa odchyľujú z rovinnej formy, ako sú napríklad vyduté dná nádrží nemôžu byť vyrobené bez väčších problémov zo známych laminátových materiálov a/alebo známymi spôsobmi.0006 Naviac je známe, že na výrobu vlákien s určeným vláknovým smerom alebo určenou vláknovou pevnosťou alebo ďalšlmi špeciñckými vlastnosťami je potrebnéveľké množstvo energie. Vlákna sú preto pomerne drahé.0007 Preto cieľom tohto vynálezu je navrhnúť sendvičový Iaminát, ktorý môže byť vyrobený za priaznivých okolností a s ktorým je možné jednoduchšie vyrábať aj nerovinné komponenty.0008 Základná myšlienka tohto vynálezu je vytvorenie vnútra sendvičovéhoi laminátu aspoň čiastočne z granulovanej hmoty. Granuláty alebo zrnité výplne súvšeobecne podstatne vhodnejšie ako vlákna aexistuje množstvo dostupných granulátov srozdielnymi fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré môžu byť použité nasendvičový Iaminát podľa vynálezu.0009 Granule sú ľahko transportovateľné a ľahko spracovateľné, pretože sa v suchej forme voľne sypú a navyše dajú sa ľahko dávkovať.0010 Sendvičový laminát podľa vynálezu je zostavený nasledovne- spodná vrstva obsahujúca vlákna,- horná vrstva obsahujúca vlákna,- aspoň jedna medzivrstva obsahujúca aspoň čiastočne granulovaný materiál,ktorá je umiestnená medzi spodnou vrstvou a hornou vrstvou.0011 V porovnaní s bežnými medzivrstvami, taktiež nazývanými ako jadrové vrstvy,ktoré sa napríklad skladajú z balzového dreva alebo distančnej tkaniny, poskytuje použitie granulovanej hmoty výhody ako redukciu nákladov na materiál a jednoduché spracovanie, rovnako ako možný nárast odolnosti proti ohňu a lepšiu odolnosť, schopnosť pohlcovať hluk a tepelnú izoláciu komponentov, ktoré sú vyrábané zo sendvičového laminátu. Pritom je zvlášť výhodné pokiaľ je podiel vlákien v medzivrstve menší ako 10 hmotnostných, najmä menší ako 5 hmotnostných.0012 Zvlášť výhodné je pre vnútorné spojenie vlákna obsahujúce spodné vrstvy avlákna obsahujúce horné vrstvy použitie umelej živice azvlášť vhodná je duroplastická umelá živica. Použitie granulovanej hmoty môže navyše podstatne znížiť podiel živice v sendvičovom lamináte, takže je možné výrazne znížiť reakčnú teplotu vytvrdenia, čo zasa umožňuje priamu výrobu hrubostenných súčastí bez toho aby došlo ktepelnému poškodeniu alebo dokonca zničenia laminátu vpriebehu vytvrdzovania. Tu je veľkou výhodou pokial má vrchná vrstva a/alebo spodnávrstva menej ako 70 hmotnostných, svýhodou menej ako 50 hmotnostných podielu živice.0013 Sendvičový laminát je impregnovaný umelou živicou a impregnácia môže byť výhodne vyhotovená spôsobom vákuovej infúzie.0014 Vjednom vyhotovení podľa vynálezu, kde granulovaná hmota zahŕňa granule/častice s deñnovaným rozsahom veľkosti zrna, môžu byť fyzikálne vlastností sendvičového laminátu nastavené lepšie a rovnomernejšie.0015 Použitím sypkej granulovanej hmoty sa umožní zvlášť dobré spracovanie granulovanej hmoty pri nanášaní medzivrstvy, pretože granulovaná hmota môže byťrovnomerne nanášaná na spodnú vrstvu.0016 Spracovanie je navyše taktiež zjednodušene tým, že granu|ovaná hmota je suchá.0017 Vjednom vyhotovení podľa vynálezu je granu|ovaná hmota zpiesku,napeneného skla, perlitu alebo zrnitého plastového odpadu, pričom môžu byťvytvárané i zmesi vyššie uvedených granulátov.0018 Zvlášť vysoko kvalitné sendvičové lamináty sa získavajú, ked je spodná vrstva a/alebo horná vrstva a/alebo medzivrstva homogénna.0019 Tlstejšie sendvičové lamináty a/alebo sendvičové lamináty s inými fyzikálnymi vlastnosťami môžu byť dosiahnuté pomocou vyhotovenia a umiestnenia niekoľkých vrstiev, ktoré sú oddelené pomocou vlákna obsahujúceho zosilňujúce vrstvy a to v jednom z vyhotovení podľa tohto vynálezu.0020 Spôsob výroby sendvičového Iaminátu podľa vynálezu, najmä sendvičovéhoIaminátu popísaného vyššie má nasledujúce kroky- nanesenie vlákna obsahujúceho spodné vrstvy do Iaminátovej formy,- nanesenie granulovanej hmoty na spodnú vrstvu,- nanesenie vlákna obsahujúceho horné vrstvy a- zavedenie umelej živice do spodnej vrstvy, medzivrstvy a hornej vrstvy0021 Pokiaľ je potrebné vyrobiť tlstejší alebo viaovrstvový sendvičový laminát môže byť pred nanesenim vlákna obsahujúceho horné vrstvy striedavo sgranulovanou hmotou nanášaná do granulovanej hmoty jedna alebo viac vlákna obsahujúca0022 Ďalšie výhody avýhodné vyhotovenia vynálezu sú predstavené vďalšíchObrázok 1 predstavuje sendvičový laminát podľa vynálezusvláknaobsahujúcou spodnou vrstvou, vlákna obsahujúcou hornou vrstvou a medzivrstvou.Obrázok 2 znázorňuje sendvičový laminát podla vynálezu s vlákna obsahujúcou spodnou vrstvou, vlákna obsahujúcou hornou vrstvou, dve medzivrstvy a dve zosilñujúce vrstvy.Obrázok 3 zobrazuje zariadenie na výrobu sendvičového laminátu spôsobom podľa vynálezu pomocou metódy vákuovej infúzie.0023 Na obrázkoch sú zodpovedajúce súčasti označené rovnakými vzťahovými značkami.0024 Obrázok 1 zobrazuje sendvičový laminát, ktorý sa skladá z vlákien obsahujúcej spodnej vrstvy 2, vlákna obsahujúcej homej vrstvy 3 a medzivrstvy 4,ktorá je spracovaná zo schematícky zobrazovanej granulovanej hmoty 5 a vytvrdenej plastickej umelej živice 6, pričom umelá živica 6 preniká aspoň čiastočne taktiež do vlákna ktoré obsahuje spodná vrstva 2 avlákna ktoré obsahuje horná vrstva 3,takže vzniká vnútorné spojenie medzi spodnou vrstvou 2, hornou vrstvou 3 a medzivrstvou 4, ktorá je umiestnená medzi nimi.0025 Vlákna zvlákna obsahujúcej spodnej vrstvy 2 a/alebo vlákna obsahujúce hornej vrstvy 3 môžu výhodne obsahovať extrémne tenké vlákna spriemerom niekoľko mikrónov, pričom vlákna môžu byť prítomné vdeñnovanom množstve na jednotku plochy a/alebo sú zrovnané čo naj homogenejšíe za účelom ovplyvnenia sily vo vopred určených alebo rôznych smeroch.0026 Súhrou vlákien ktoré obsahuje spodná vrstva 2 a vlákien ktoré obsahuje horná vrstva 3 s medzivrstvou 4 môžu byť využité výhody rôznych látok zmiešaných do kompozitu.0027 Vo viacvrstvovom sendvičovom Iamináte, ktorý je zobrazený na obrázku 2, je medzivrstva 4 rozdelená vďaka vlákna obsahujúcej zosilňovacej vrstvy 7 do niekoľkých sekcií alebo medzivrstiev 4.1, 4.2 4.3, čím je možné na jednej strane dosiahnuť ďalších vlastností ana druhej strane možno takto vyrábať itlstejšie sendvičové lamináty.0028 Najmä pri používaní penového skla alebo perlitu ako granulovanej hmoty 5 je možné dosiahnuť omnoho väčšiu odolnosť voči ohňu.

MPK / Značky

MPK: B29C 70/44, B32B 13/14

Značky: sendvičového, laminát, laminátu, spôsob, sendvičový, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e14431-sendvicovy-laminat-a-sposob-vyroby-sendvicoveho-laminatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sendvičový laminát a spôsob výroby sendvičového laminátu</a>

Podobne patenty