Spôsob drážkovania T profilov a zariadenie na implementáciu tohto spôsobu

Číslo patentu: E 12801

Dátum: 05.10.2011

Autor: Dallan Sergio

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu drážkovania T profilov a zariadenia na implementáciu tohto spôsobu.0002 Na vytvorenie podperných rámov pre znížené stropy sú známe T profily získané profilovaním plechových pásov.0003 Na zaistenie podstatnej tuhosti pre profilové výstužné rebro je toto vybavené mnohými pozdĺžnymi drážkami získanými postupom, ktorý obsahuje prvý krok, V ktorom je vytvorených veľa paralelných drážok dĺžky L, ktoré sú vytvorené v uvedenom výstužnom. rebre, rozmiestnených bokom s hodnotu H, potom sa vykoná priečna dierovacia operácia dierovacím tŕňom, ktorý má rovnakú dĺžku L a šírku H, proti zápustke vybavenej V kolese oproti dierovaciemu kolesu.0004 WO 2007/039542 uvádza spôsob výroby T profilov, pri ktorom je na výstužnom rebre T uskutočnené množstvo prederavení prvými údermi, aby sa vytvorili páry paralelných vrubov s dĺžkou L,uvedený profil je potom podrobený ďalšiemu dierovaciemu kroku druhými razidlami smerom k zápustkám, uvedené druhé razidlá majú obdĺžnikový prierez s hlavnou stranou L, ktorá má dĺžku väčšiu než je dĺžka hlavnej strany L prvých razidiel.0005 Tieto známe profily však vykazujú vnímavosť k vylepšeniu,pokiaľ ide o torznú ohybovú tuhosť profilu.0006 Podľa vynálezu je toto zlepšenie získané spôsobom výroby profilov, ako je opísané v patentovom nároku 1.0007 Predložený vynález je tu ďalej objasnený s odkazmi naobrázok 1 je pôdorys dierovačky na vykonávanie drážkovania,obrázok 2 je jej bočný pohľad, obrázok 3 je rez prvým dierovacím kolesom počas dierovania pásu plechu, obrázok 4 je rez druhým dierovacím kolesom počas dierovania, obrázok 5 je bočný pohľad na T profil obsahujúci množstvo drážok, obrázok 6 je priečny rez T profilom na línii VI-VI 2 obrázka 5,aobrázok 7 je pozdĺžny rez T profilom na línii VII-VII0008 Ako je vidieť z obrázkov, spôsob Vynálezu používa dva páry dierovacich kolies 2, 2, 4, 4 vo vertikálnej osi, kolesá 2, 4 sú vybavené na svojich bočných povrchoch dvoma radami prvých razidiel 6 a druhých razidiel 8, ktoré smerujú ku kolesám 2, 4 dvoma prstencovými drážkami 10, 12. Prstencová drážka 10 je spojitá drážka, zatiaľ čo drážka 12 má šírku trochu väčšiu než prvá drážka a hĺbku tak, aby sa vytvorila zápustka pre druhé razidlá 8 kolesa 4.0009 Prvé razidlá 6 a druhé razidlá 8 majú V podstate lichobežníkový pozdĺžny rez, druhé razidlá 8 majú svoju hlavnú stranu dĺžky L, ktorá je menšia než je dĺžka L hlavnej strany prvých razidiel 6, a ich rezná plocha má konvexný tvar.0010 V spôsobe Vynálezu, kedy má pás plechu prejsť profilovacím strojom a má byť získaný T profil 14, je jeho Výstužné rebro 16 vyrobené, aby prechádzalo cez pár dierovacích kolies 2, 2 a 4, 40011 V dôsledku tohto priechodu vytvoria prvé razidlá 6 na výstužnom rebre pásu množstvo párov paralelných vrubov 18, ktoré majú dĺžku odpovedajúcu dĺžke prvých razidiel 6 a sú rozmiestnené bokom vo vzdialenosti odpovedajúcej hrúbke prvých razidiel.0012 Výstužné rebro 16 je pOtOHl podrobené pôsobeniu druhých razidiel 8, ktoré vytvoria dalšie prederavenie v súlade s prvým prederavením. Ako už bolo konštatované, tak všetky tieto razidlá majú rovnakú dĺžku a razidlá 8 majú svoju hlavnú stranu s dĺžkou L, ktorá je menšia než je dĺžka hlavnej strany prvých razidiel6 prvého dierovacieho kolesa, plech sa nemôže ďalej premiestniťv dôsledku prítomnosti zápustky vytvorenej drážkou 12, ale namiesto toho vytvorí na vonkajšej časti akúsi manžetu 20, ktorá objíme vnútornú časť a tak zabráni pozdĺžnemu vykĺznutiu dvoch paralelných častí smerujúcich k výstužným rebrám a teda zaistí väčšiu ohybovú tuhosť. Ďalej, pretože zuby druhých razidiel 8 majú konvexný tvar a rozmery menšie než je dĺžka vrubov vytvorených prvými razidlami 6, nestretnú sa s rozšírenými časťami plechu, ktoré sú teda voľné, aby sa posúvali voči sebe1. Spôsob výroby profilov, ktorý obsahuje krok profilovania pásu plechu, aby sa získal T profil, kde je na výstužnom rebre T profilu vykonané množstvo dierovania prvými razidlami (6), aby sa vytvorili páry 5 paralelných vrubov,uvedený profil je potom podrobený ďalšiemu dierovaciemu kroku druhými razidlami (8) smerujúcimi k zápustke,vyznačujúci sa tým, že prvé (6) a druhé (8) razidlá majú V podstate lichobežníkový pozdĺžny rez, druhé razidlá (8) majú svoju hlavnú stranu dĺžky L, ktorá je menšia než je dĺžka L hlavnej strany prvých razidiel (6), a majú povrchsvojich rezacích zubov smerom von konvexný.2. Zariadenie na implementáciu spôsobu nárokovaného V patentovom nároku 1 obsahuje dva páry dierovacích kolies(2, 2, 4, 4), kolesá (2, 4) prvého páru sú vybavené na svojom bočnom povrchu prvými razidlami (6) a druhými razidlami (8), ktoré smerujú na kolesá (2, 4) druhého páru dvoch prstencových drážok (10, 12), prvá drážka (10) je spojitá drážka, zatiaľ čo druhá drážka 15 (12) má šírku trochu väčšiu než prvá drážka (10) a hĺbku takú, aby sa vytvorila zápustka pre druhé razidlá (8) kolesa (4),vyznačujúce sa tým, že druhé razidlá (8) majú svoju hlavnú stranu dĺžky L menšiu než je dĺžka L hlavnej strany prvýchrazidiel (6) a majú svoje povrchy zubov smerom von konvexné.

MPK / Značky

MPK: B21D 39/03

Značky: zariadenie, drážkovania, tohto, implementáciu, profilov, spôsobu, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e12801-sposob-drazkovania-t-profilov-a-zariadenie-na-implementaciu-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob drážkovania T profilov a zariadenie na implementáciu tohto spôsobu</a>

Podobne patenty