Textilný plošný útvar s pramienkami fólie

Číslo patentu: E 11529

Dátum: 03.08.2010

Autor: Larsén Christoph

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

TEXTILNÝ PLOŠNÝ ÚTVAR s PRAMIENKAMI FÓLIE0001 Predložený vynález sa týka spôsobu výroby textilného plošného útvaru z plastickej hmoty vo forme pleteniny podľa predvýznaku nároku 1 a taktiež textilného plošného útvaru samotného podla predvýznaku nároku 4.0002 Jeden spôsob, resp. plošný útvar tohoto typu, je známy z W 0 02/053362 A 1, resp. z EP 1690967 A 1.0003 Mohlo by byť zrejmé, že pri použití ako slučková zložka v suchom zipse typu háčik a slučka je práve po jeho početných zapnutiach a rozopnutiach pevnosť stojacej slučky a tým aj zipsu poškodená. Naviac sa ako nevýhodné prejavilo to, že by slučková zložka musela byť na nejakom nosiči upevnená za použitia Iepiaceho prostriedku, čo je pracovne náročné, kvalitatívne nevýhodné a nákladné.0004 Základom predloženého vynálezu je tak zjednať nápravu a zlepšiť spôsob spomenutý v úvode tak, aby sa nim mohla jednoduchým a spoľahlivým spôsobom vytvoriť zosilnená slučková zložka a textilný plošný útvar, ktorý by nevykazoval žiadny Iepiaci prostriedok.0005 Táto úloha sa prekvapujúcim spôsobom rieši podla vynálezu spôsobom charakterizovaným v nároku 1 prípadne textilným plošným útvarom charakterizovaným v nároku 4.0006 Pramienky fólie predstavujú nekonečný útvar vo forme línie splochým priečnym rezom vyrobený zo širokej fólie. Zariadenie na výrobu pramienkov fólie zvyčajne zahŕňa vytláčacie zariadenie fólie, rezacie zariadenie s nožmi, predlžovacie zariadenie s teplotným pôsobením a navíjacie zariadenie.Pri priebehu výroby textilného plošného útvaru podľa vynálezu sa však od vytláčacieho a navíjacieho zariadenia upúšťa, pretože sa fólia plastickej hmoty,ako napríklad polyetylénu alebo polypropylénu s hrúbkou výhodne 15 - 40 ,spočiatku strihá priamo nožmi rezacieho zariadenia axiálne na sústavu pramienkov fólie a tepelným spracovaním (pri približne 80 °C) na predlžovacom zariadení sa výhodne trikrát až šesťkrát predlžuje, a taktiež následne sa bezprostredne cez vláknové hrebene a kolísky dodáva kvlastným pletacím elementom, do miesta pletenia. Vždy po položení spletú najviac dve položené prepážky privádzané monofilmy prípadne sústavu pramienkov fólie spolu navzájom i s priadzami tvoriacimi slučky. Pritom sa sústava pramienkov fólie obstaraná podla vynálezu splieta súčasne s textilným plošným útvarom, ktorý je k dispozícii bez toho, aby sa pre to musel zaisťovať nejaký lepiaci prostriedok.0007 S vynálezom je možné nasadzovať tenké fólie umelej hmoty v rozsahu od 15 - 40 , takže potom pletený textilný plošný útvar vykazuje jemnosť zodpovedajúcu deleniu stroja E 18 až E 28, obzvlášť E 24 až E 28.0008 Tak sa môže napríklad na cól (2,54 cm) použiť 21 nožov (žiletiek) na rezanie fólie, takže každý pramienok fólie má šírku 1,209 mm, takže sa môže docieliť sústava pramienkov fólie z 567 najtenších vlákien pri celkovej šírke fólie 73 cm.0009 Ďalšie výhody a znaky predloženého vynálezu, ktoré môžu mať zvláštny význam taktiež spoločne s hlavným nárokom, vychádzajú zo závislých0010 Vnasledujúcom bude odkázané na rôzne príklady, ktoré majú byť bližšie objasnené s pomocou obrázkov, avšak vynález potom žiadnym spôsobom neobmedzujú. Na obrázkoch znázorňujúobrázky 1 až 4 pôdorysy textilných plošných útvarov (v 5-násobnom zväčšení) s pramienkami fólie.0011 Už pôdorysy obrázkov 1 až 4 ukazujú, že textilné plošné útvary podľa vynálezu môžu vykazovať odlišné štruktúry. Spoločné je pre ne však to, žepramienky fólie (sústava) vyrobenej zo 40 m fólie sú spolu zapletené dostojacich slučiek. Okrem toho vykazujú všetky delenie stroja E 28. Mysliteľné sú taktiež menšie hodnoty až do E 24 alebo E 18. Pomocou E sa označuje počet ihiel nosiča ihiel na vzťahovú dĺžku. Rôzne systémy jemnosti strojov sa rozlišujú vždy podľa veľkosti vztiahnutej dĺžky. Anglické číslo E so vzťažnou dĺžkou jedného anglického cólu (25,4 mm) sa používa najčastejšie. E 28 tak znamená,že na 2,54 mm pride 28 háčikových ihiel, ktoré potom s týmito jemnými pramienkami (vypočítané približne dtex 41) na jednej ihle môžu tvoriť súčasne viacero očiek, ktoré sa potom zaplietajú do požadovanej konštrukcie tovaru0012 Na obrázku 1 sú ukázané pramienky fólie, ktoré boli cez dva položené prístroje privedené k ihlám. Prvý položený prístroj vytvára na ihle očko(A 1). Druhý položený pristroj vytvára na ihle útok (A). Pritom sa jedná o plošný útvar podľa vynálezu, ktorý zo 100 pozostáva z polyetylénu a vykazuje plošnú hmotnosť 32 g/mz.0013 Podľa obrázku 2 sa pramienky fólie privádzajú ihlám cez dva položené prístroje, ktoré potom vytvárajú súčasne očká, to znamená na jednej ihle sa vytvárajú s pramienkami fólie súčasne dve očká (A 1). Plošná hmotnosť tu obnáša 52 g/mz PE.0014 V textilnom tovare ukázanom na obrázku 3 sú pramienky fólie privádzané cez jeden položený prístroj ihly, ktorá vytvára útok (A). Druhý a tretl položený prístroj sú privádzané ihlám s nylónom alebo polyesterovou priadzou,pričom súčasne sú vytvárané očká (C) i slučky (B). Obr. 3 a ukazuje zadnú stranu tovaru z obr. 3, pričom s očkami (C) a útkom (A) je tepelne spojená tenká plocha vo forme fólie (D) umelej hmoty.0015 Obr. 4 a 4 a ukazujú prednú a zadnú stranu jedného plošného útvaru podla vynálezu (bez potiahnutia nejakou ďalšou fóliou) s plošnou hmotnosťou 33 g/mz. Opäť sú pramienky fólie útku označené A a slučky B, zatiaľčo očká sú označené C. Slučky (B) a očka C pozostávajú v tomto príklade uskutočnenia zo zmesi priadze polyetylén/nylón (55/45 ).1. Spôsob výroby textilného plošného útvaru z plastickej hmoty vo forme pleteniny spletacími elementami pletiarskeho stroja, pri ktorom sa privádzaná sústava pramienkov fólie splieta dohromady aj svláknami priadze tvoriacimi slučky, pričom vlákna priadze vytvárajú slučky aj očká ako celok vpriečnom aj pozdĺžnom smere, a pričom slučky stoja z plošného útvaru zvislo smerom nahor, s nasledujúcimi krokmipríprava fólie plastickej hmotyrezanie fólie plastickej hmoty nožmi na sústavu pramienkov fó|ie,vyznačujúci satepelným predĺžením sústavy pramienkov fólie aprivádzaním sústavy pramienkov fólie cez vláknové hrebene a kolísky k pletacím prvkom.2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že sa pripraví fólia plastickej hmoty s hrúbkou 15 - 40 a že pramienky fólie, pozostávajúce zpolyetylénu alebo polypropylénu, sa pred osnovným pletacím strojom režú pozdĺžne nožmi na sústavu pramienkov fólie a asi pri 80 °C sa táto narezaná sústava pramienkov fólie tri až šesťkrát tepelne predlžuje.3. Spôsob podľa nároku 1 a 2, vyznačujúci sa tým, že sa pletenina vyrába na pletacom stroji rašlovej osnovy s delením stroja od E 18 do E 28.4. Textilný plošný útvar z plastickej hmoty vo forme pleteniny ako slučkovej zložky pre suchý zips typu háčik-slučka zahŕňajúci

MPK / Značky

MPK: A44B 18/00, D04B 21/04

Značky: textilný, fólie, plošný, útvar, pramienkami

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e11529-textilny-plosny-utvar-s-pramienkami-folie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Textilný plošný útvar s pramienkami fólie</a>

Podobne patenty