Imitácia syrovej zmesi na použitie vo výrobe syrových bochníkov, plátkov a ďalších typov a spôsob výroby týchto zmesí

Číslo patentu: 288210

Dátum: 25.06.2014

Autori: Jacobson Michael, Schalow Stephan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Imitácia syrovej zmesi obsahujúca vlhkosť v množstve najmenej 60 % hmotn., hydrokoloid, zo syra odvodenú zložku v množstve nižšom než 15 % hmotn. zmesi, syrovú arómu, ktorá je prírodná alebo umelá, a acidifikátory v množstve, ktoré upravujú pH zmesi tak, že je menšie ako 4,6. Zmes je dostatočne tuhá, aby mohla byť buď krájaná, rezaná, strúhaná, či drvená.

Text

Pozerať všetko

Umelé syrové zmesi na použitie vo výrobe syrových bochníkov, plátkov a ďalších typov a spôsob výroby týchto zmesí.Tento vynález sa týka okyslenej umelej syrovej zmesi s dobrou trvanlivosťou, s dobrým záhryzom a chuťou, z ktorej sa môže zhotovovať imitácia tvrdých, mäkkých a polomäkkých syrov, ktoré môžu byť bezpečne balené použitím v podstate akéhokoľvek komerčného baliaceho systému, vrátane plnenia za horúca, retortových alebo aseptických systémov. Okyslená umelá syrová zmes z tohto vynálezu sa môže použiť na pripravu sortimentu umelých syrových produktov vrátane, ale nielen umelých syrových bochníkov, šišiek a gúľ, umelých syrových závitkov, umelých syrových kolies, umelých syrových plátkov, imitácii strúhaných a drvených syrov mnohých príchutí a farieb.Pasterizované syrové výrobky sú na trhu veľa rokov a obyčajne sa predávajú ako trvanlivé výrobky. Tieto výrobky, ako sú syrové plátky používané v cheesburgeroch vo väčšine amerických reštaurácií rýchleho občerstvenia, sú rovnako obľúbené spotrebiteľmi, ako aj obstarávateľmi potravinárskych služieb pre svoju univerzálnosť, trvanlivosť a nižšie náklady v porovnaní s prírodnými syrovými produktmi. Pasterizované syrové výrobky majú typicky relatívne vysoké pH (približne 5,4 až 6,0) a obsah vlhkosti približne 50 . Pre svoje vysoké pH patria pasterizované syrové výrobky do kategórie nízkokyslých potravinárskych výrobkov, ako je definované v 21 C.R.F. § 114.3(d) (potraviny s pH vyšším ako 4,6). V priemyslovom odvetví je známe, že slabokyslé výrobky sa môžu ľahko pokaziť účinkom mikrobiálneho rastu, ak sa s nimi správne nezaobchádza alebo nie sú balené správnym spôsobom, čo môže spotrebiteľovi spôsobiť nepríjemný a potencionálne nebezpečný kulinársky zážitok. Na zníženie pennanentného nebezpečenstva mikrobiálneho rastu v nízkokyslých potravinách, hlavne kontaminácie s Clostrídium botulinum, vyvinul potravinársky priemysel rôzne metódy ochrany, ktoré sa používajú pre nízkokyslé potraviny. Mnohé nizkokyslé výrobky sa konzervujú aplikáciou vysokotepelnej úpravy hotového výrobku, ako je Sterilizácia ničiaca všetky životaschopné bakteriálne kontaminanty.Procedúry bežne používané v potravinárskej výrobe, ako je aseptické a retonové spracovanie, zahrňujú tieto vysokotepelné úpravy.Sterilizácia potravin tepelným spracovaním efektívne zvyšuj úca bezpečnosť potravín má svoje prirodzené nedostatky. Ako aseptické, tak retortové spracovanie vyžaduje zahrievanie hotového výrobku na vysoké teploty (priblľme 121 °C až 145 °C alebo 250 °F až 300 °F), aby sa dosiahla sterilizácia. Vysokotepelné spracovanie, okrem zvýšených nákladov na energiu a vybavenie, môže viesť k tomu, čo sa označuje ako pripálenie,pokazenie alebo znečistenie produktu, čo dodáva výrobku obchodne nepripustnú, pripálenú alebo prevarenú chuť. Skazený výrobok je nepredajný aje teda vyradený, čo vedie k strate materiálu a práce. Tým je produktivita a profit výrobného postupu znížený.Navyše, podľa zákona musia byť tepelne sterilizované potravinárske výrobky výrobcom počas inkubačnej doby uskladnené pred dodaním spotrebiteľovi. Hotový výrobok sa musí držať v inkubácii minimálne asi desat dní pred dodaním, aby bolo potvrdené, že sterilizačný proces bol adekvátny.Trvanlivosť niektorých typov nizkokyslých výrobkov môže byť dosiahnutá, altematívne k tepelnej sterilizácii, kontrolou charakteru a množstva rôznych zložiek, ktoré tvoria podstatu potravinárskeho výrobku. K výrobku sa môžu pridávať konzervačné prostriedky alebo možno potlačiť bakteriálny rast obmedzením aktivity vody (aw) v zložení výrobku. Avšak tieto konzervačné metódy majú nedostatky, ktoré limitujú ich praktické použitie vo veľkovýrobe a distribúcii. Napríklad potraviny obsahujúce veľké množstvo konzervačných prostriedkov spotrebitelia odmietajú a zvýšená trvanlivosť dosiahnutá kontrolou aktivity vody je vhodná len pri úzkom množstve výrobkov vďaka obmedzeniam v zložení samotného výrobku.V pripade pasterizovaných syrových výrobkov sa bakteriálne stability najčastejšie dosahujú vďaka použitiu toho, čo je V technike známe ako model predpovede kritických bodov, kombinovaný účinok starostlivo obmedzenej úrovne pH, vlhkosti (aktivity vody aw) a soli (emulgátorové fosfáty a NaCl) spracovávanej syrovej zmesi, ako je V odbore všeobecne prijímané. Model predpovede kritických bodov a jeho aplikácie v oblasti konzervácie potravín sú dobre známe a dokumentované v stave techniky, napríklad Tanaka, J. Food Protect., vol. 49, no. 7, pp. 526 - 531 (July 1986), obsah článkuje tu zahmutý v literatúre.Model konzervácie potravy technológiou kritických bodov predpovedá úroveň bakteriálnej stability danej zmesí, ktorý závisí od špecifickej úrovne každého zo štyroch parametrov (kritických bodov) pH, vlhkosti,emulgátorového fosfátu a NaCl pritomného V zmesi. Pretože však účinok zmeny alebo odchýlky od každého z predpísaných parametrov je nepredvidateľne synergický, vytvára model predpovede kritických bodov typ charakteristických úrovní komponentov. Spracovanie vo výrobnom meradle spôsobom technológii kritických bodov sa teda obmedzuje na úzke rozmedzie permutácie každého z parametrov a obmedzuje sa na relatívnenízku hodnotu vlhkosti vo výrobku (58 váhových percent alebo menej ), aby bola zaistená riadna konzewácia výsledného potravinárskeho výrobku.Na rozdiel od nízkokyslých potravín vrátane pasterizovaných syrov okyslené potraviny, ako je definované V 21 C.F.R. § 1 l 3.4(a), nevyžadujú použitie žiadnej z diskutovaných konzervačných techník. Pretože tieto výrobky sú menej náchylné k mikrobiálnemu kazeniu pôsobením ich kyslého pH, môžu byť popísané, čo sa týka chuti, štruktúry a nákladových výhod bez ohľadu na účinky vysokotepelnej sterilizácie alebo vlhkostných parametrov, či iných kritických bodov.Okyslený syrový výrobok môže byť forrnulovaný bez ohľadu na vlhkostný parameter požadovaný spracovaním pasterizovaného syra technológiou kritických bodov. Takto môže byť celkový obsah vlhkosti syrového výrobku drasticky zvýšený, čo výrobcovi dáva značnú ekonomickú výhodnosť. Výrobca tak môže nahradiť nákladné pevné komponenty lacnejšími, vodou alebo vlhkosťou a zároveň zachovať bezpečnosť potravín. Navyše, nezávislosť od parametrov spracovania technológiou kritických bodov dovolí výrobcovi väčšiu flexibilitu pri výrobe syrových výrobkov s nízkym obsahom soli alebo nízkotučných výrobkov obsahujúcich netradičné emulgátory bez obmedzenia bezpečnosti syrových výrobkov. Dopyt po týchto výrobkoch na trhu rastie.Následkom tohto, vďaka bezpečnostným, zákonným a výrobným výhodám vysokokyslých alebo okyslených potravinárskych výrobkov môžu byť žiadané hlavne imitácie syrových zmesí zachovávajúcich si chuť,štruktúru a konzistenčné vlastnosti štandardného pasterizovaného syra vyrábaného použitím technológie modelu predpovede kritických bodov. Prínos takejto okyslenej imitácie syrovej zmesi je v tom, že je bezpečnejšia než štandardné pasterizované syry konzervované technológiou predpovede kritických bodov alebo sterilizáciou, a to preto, že kyslé pH je dostačujúce na spomalenie rastu mikrobiálnych patogénov. Navyše, výrobné náklady by boli nižšie pri okyslení imitácie syrovej zmesi, pretože by sa nevyžadovala sterilizácia, ani dodržanie modelu predpovede kritických bodov, čím by boli obmedzené účelne vynaložené náklady a zvýšená produktivita, vďaka eliminácii kazenia vyplývaj úceho z výrobných chýb.V minulosti boli robené pokusy vyvinúť okyslený syrový výrobok, ktorý by zaplnil rovnakú medzeru na trhu ako pasterizovaný syr. Tieto výrobky však nedokázali adekvátne imitovať chuť, štruktúru a konzistenciu konvenčných pasterizovaných syrov. Príznačné je, že na rozdiel od pikantných syrovitých príchuti charakteristických pre štandardné pasterizované syry okyslené syrové výrobky stavu techniky sú charakteristické nepríjemnými, ostrými, skysnutými alebo kyslastými prichuťami. V dôsledku toho sú tieto výrobky komerčne neprijateľné bez prídavku substancií dodávajúcich príchute, ako sú rajčiny, cibuľa, korenie a údená príchuť na zamaskovanie nepríjemnej chuti.U.S. Patent č. 4 143 l 75 podľa Whelana a spol. (Whelan l 75) opisuje syrový potravinársky produkt používaný do trvanlivej pizzovej omáčky s vlhkosťou do 70 , pH nižším než 4,6 a približne medzi 57 až 63 prírodného syra. Tento produkt bude pri výrobe značne nákladnejší vďaka vysokému obsahu prírodného syra než tento vynález.U.S. Patent č. 4 089 981 podľa Richardsona (Richardson 98 l) opisuje vláknitý simulovaný potravinársky výrobok, kde je pH nižšie ako 4,6 a ktorý sa vyrába s malým objemom kyseliny. Richardson 981 však opisuje imitáciu syrového výrobku s vlhkosťou približne len 56 , proteínovou zložkou približne 6 a s celulózovou vlákninou medzi 10 až 85 . Na rozdiel od tohto vynálezu tento typ výrobku neposkytuje žiaducu konzistentnosť syra ani ďalšie výhody nižších výrobných nákladov založené na použití vysokého obsahu vlhkosti spoločne s nízkym obsahom proteínov.U.S. Patent č. 4 031 254 podľa Kasika a spol. (Kasik 254) opisuje suchú zmes, do ktorej je pridaná voda za vzniku syrového základu a podobných zmesí. Aj s pridanou vodou je celkový obsah vlhkosti pod 55 a obsah proteínov je vysoký. To neprináša úspory výrobných nákladov ako použitím vyššieho obsahu vlhkosti a nižšieho obsahu proteínov. Vysoký obsah proteínov môže tiež viesť k potrebe vyššieho množstva acidifikátorov na zníženie pH, čo môže spôsobiť horkastú kyslú chuť podobne, ako je známe v stave techniky.U.S. Patent č. 4 684 533 podľa Kratochvila (Kratochvil 533) opisuje imitáciu syrových výrobkov s obsahom proteínov najmenej 1,5 , ale s pH nie nižším než 4,6. U.S. Patent č. 5 009 867 podľa Kratochvila (Kratochvil 867) opisuje syrové výrobky s vysokým obsahom prírodného syra.(Zallie 09 l) opisujú imitáciu syra, kde kazeinát je nahradený škrobom až do výšky 100 . To vedie k irnitácii syra s vysokým obsahom škrobu a nízkym obsahom proteínov. Avšak imitácia syrového výrobku s vysokým obsahom škrobu tohto typu bude mať zlú chuť a štruktíune charakteristiky. Navyše, na rozdiel od tohto vynálezu sa ukazuje, že tento typ výrobku závisí na technológii predpovede kritických bodov pre trvanlivosť,založenej na vysokospoľahlivom nízkom obsahu vlhkosti.V dôsledku toho zostáva v potravinárskom priemysle potreba okyslenej zmesi použiteľnej pri výrobe imitácie syra vrátane imitácie syrových bochníkov, šišiek a gúľ, imitácií strúhaných a drvených syrov, imitácií syrových kolies nesúcich príchuť, štruktúru a konzistenciu rovnako dobrú alebo lepšiu než konvenčné pasterizované syry a pritom, vďaka svojmu kyslému pH, rezistentnosť voči mikrobiálnemu rastu a pri výrobe menej nákladnú.Vynálezom je imitácia syrovej zmesi obsahujúca vlhkosť, acidiñkátor V množstve spösobujúcom pH zmesi nižšie ako 4,6, hydrokoloid, zo syra odvodenú zložku v množstve menšom ako 15 hmotn. zmesi a syrovú arómu, kde táto syrová aróma je bud prírodná, alebo umelá. Zmes je dostatočne pevná, aby mohla byť prinajmenšom krájaná, rezaná, strúhaná alebo drvená. Vo výhodnom uskutočnení je vlhkosť prítomná v množstve, ktoré je najmenej 60 hmotn. zmesi.Z ineho aspektu vynálezu je vlhkosť prítomná v množstve vyššom než 70 hmotn. zmesi. Z ďalšieho aspektu je pH približne 2 až približne 4,5 alebo je proteínová zložka v množstve menšom než l hmotn. zmesl.Acidifikátorje výhodne prítomný V celkovom titrovateľnom množstve menšom ako 1,5 hmotn. a ešte výhodnejšie je prítomný v celkovom titrovateľnom množstve menšom ako 0,5 hmotn. Acidiñkátor sa tiež výhodne vyberá zo skupiny pozostávajúcej z kultivovanej dextrózy, glukono-ö-laktónu, kyseliny fosforečnej a kyseliny mliečnej.Hydrokoloid je výhodne prítomný v množstve najmenej 0,0 l hmotn. zmesi. Hydrokoloid sa výhodne volí zo skupiny pozostávajúcej z agaru, alginátu, karragenanu, želatíny, guarového gleja, rohovinového glej a,pektínu a xantánového gleja.Pri ďalšom aspekte vynálezu, metóde prípravy imitácie syrovej zmesi je stanovené, že zahrňuje nasledujúce kroky prípravu zmesi obsahujúcej vlhkosť v množstve väčšom než 60 hmotn. zmesi, hydrokoloid,zložku odvodenú od syra v množstve menšom ako 15 hmotn. percent a syrovú arómu, kde syrová aróma je bud prírodná, alebo umelá okyslenie zmesi na pH menšie ako 4,6, kde výsledná zmes je dostatočne tuhá,aby mohla byť prinajmenšom bud krájaná, rezaná, strúhaná, alebo drvená.Je zistené, že trvanlivá vysokokyslá imitácia syrovej zmesi s chuťou, štruktúrou a konzistenciou podobnou predtým známym pasterizovaným syrom, môže byť pripravená kombinovaním vlhkosti v množstve, ktoré je najmenej 60 hmotn. zmesi, hydrokoloidu, zložky odvodenej od syra v množstve menšom ako 15 hmotn. syrovej arómy, ktorá je buď prírodná, alebo umelá, a acidifikátora v takom množstve, že pH zmesi je nižšie ako 4,6. Výhodne má imitácia syra obsah proteínov nižší ako l hmotn. Imitácia syrovej zmesi môže byť použitá na výrobu syrových bochníkov, plátkov a podobných výrobkov, ktoré sú dostatočne tuhé, aby mohli byť krájané, rezané, strúhané či drvené. Výhodne je acidifikátor prítomný v celkovom titrovateľnom množstve nižšom ako 1,5 hmotn. zmesi.Imitácia syrovej zmesi má niekoľko dôležitých výhod oproti predchádzajúcim spôsobom. Jej pH 4,6 alebo nižšie (vysokokyslé) inhibuje bakteriálny rast, čím umožňuje dlhú trvanlivosť bez nutnosti chladenia, bez potreby tepelnej sterilizácie alebo závislosti na modeli predpovede kritických bodov.Výsledkom nízkeho množstva proteínov v imitácii syrovej zmesi je relatívne nízke množstvo kyseliny potrebnej na zníženie pH na 4,6 alebo menej. Malé množstvo kyseliny tvorí lepšie chutiacu imitáciu syra bez nepríjemnej, ostrej, skysnutej alebo kyslej chuti charakteristickej pre predtým známe zmesi obsahujúce veľké nmožstvo kyseliny.Pretože proteíny sú nákladnou zložkou imitácii syrových zmesí, ich nižšie množstvo prináša znížené výrobné náklady. Výrobné náklady sú ďalej redukované vysokým obsahom vlhkosti v imitácii syrovej zmesi,čo umožnuje prevenciu bakteriálneho rastu pôsobením nízkeho pH zmesi.Imitácie syrových zmesí v tomto vynáleze majú jemný, kremový a mliečny zákus, s pružnou štruktúrou podobnou, ako je to u pasterizovaneho syra. Ak je taká požiadavka, tak vynájdená zmes sa môže vytvoriť tak, aby dosiahla vlastnosti taveniu podobného prírodného syra.Termín mikrobiálna stabilita, ako sa tu používa, znamená, že opisovaný výrobok nepodporuje vegetatívny bunkový rast alebo výtrusové zárodky v neprípustných medziach.Termín trvanlivý, ako sa tu používa, označuje výrobok, ktorý môže byť distribuovaný a obchodovaný pri 21 °C (izbová teplota) s významne malým nepriaznivým vplyvom na mikrobiálnu stabilitu výrobku. pH hotovej imitácie syrovej zmesi je menšie ako 4,6, výhodnejšie je pH od približne 2 do približne 4,5 a najvýhodnejšie je pH od približne 3,2 do približne 4,4. pH sa meria po dokončení finálnej zmesi, bud pred konečným tuhnutím zmesi, alebo po tuhnutí akýmkoľvek vhodným spôsobom známym v stave techniky.V tejto prihláške imitácia syra znamená imitáciu syra a tiež syrovitý produkt. Imitácia syrovej zmesi v tomto vynáleze má podobnú štruktúru a konzistenciu ako pasterizovane syry. Presnejšie, imitácia syrovej zmesi v tomto vynáleze má takú štruktúmu podstatu, že lámavosť zmesi pri 21 °C je medzi približne 4,9 N až približne 9,8 N, akoje určené štruktúmou proñlovou analýzou uskutočnenou na analyzátore Texture Technologies® TA-XT 2 l, dostupnom od StableMicro Systems, Scarsdale, New York, USA. Dôležité je, aby zmesi mali lámavosť od priblľme 5,9 N do približne 7,9 N, a najvýhodnejšie, aby zmesi mali lámavosť približne 6,9 N. Štruktúma profilová analýza, uskutočnená na zistenie údaju lámavosti zmesi tohto vynálezu, môže byť rutinne uskutočňovaná, ako je známe v stave techniky a ako je opísané, napríklad, v Boume, M. C., Food Texture and Viscosity Academic Press, New York (kópia, 1994), obsah článkuje tu zahmutý v literatúre.V imitácii syrovej zmesije prítomná vlhkosť. Vo výhodnom uskutočneníje vlhkosť prítomná v množstve väčšom ako 60 hmotn. zmesi. Dáva sa tiež prednosť tomu, aby bola vlhkosť prítomná V množstve od pri l 0blížne 65 hmotn. do približne 90 hmotn. a ešte výhodnejšie v rozsahu od približne 70 do približne 80 hmotn. zmesi. V najvýhodnejšom vyhotovení by mala byť prítomná v množstve približne 75 hmotn. zmesi. Vlhkosť môže byť prítomná ako vlhkosť do zmesi pridaná alebo ako zložka inej ingrediencie (napr. zriedený aciditikátor, srvátka). Vlhkosť tiež môže byť kombinovaná so srvátkou alebo pozostávať len zo srvátky. Hydrokoloidy použité v imitácii syrovej zmesi tohto vynálezu zahrňujú akýkoľvek hydrokoloid alebo iné potravinárske plnidlo, akýkoľvek alebo každý, ktoré môžu byť označené ako hydrokoloidy. Hydrokoloidy zahrňujú hydrokoloid potravinárskej akosti alebo zmes, ako je v odbore známe, schopnú tvoriť gélovitú podpomú matricu. Vhodné hydrokoloidy zahrňujú, ale nie sú obmedzené na potravinárske gleje, ako je guarový glej, pektln, rohovinový glej, xantánový glej, glej gatti a zmesi týchto glejov. Iné vhodné hydrokoloidy zahrňujú želatínu, karboxymetylcelulózu (CMC), tragakantové (kozincové) a rastlinné hydrokoloidy, ako je agar,alginát, karragenan (kappa, iota a lambda) a ich zmesi. Vhodné koloidy zahrňujú, napríklad, agar, pektín,xantánový glej, guarový glej, rohovinový glej, karboxymetylcelulózu (CMC) a karagenan (kappa, iota a lambda) a ich zmesi. Celulóza alebo od celulózy odvodené hydrokoloidy ako CMC môžu byť používané ako hydrokoloid avšak, ak sa použijú v mačných množstvách, môže vzniknutá zmes viesť k vzniku nevhodného,tuhého konečného produktu zlej chuti.V niektorých vyhotoveniach môže byť obsiahnuté celulóza v množstve až do približne 10 zmesi. Prítomnosť celulózy zvyšuje množstvo diétnej vlákniny v zmesi, čo je pre mnohých konzumentov zaujímavým rysom.Vybraný hydrokoloid je v každom prípade v imitácii syrovej zmesi prítomný V dostatočnom množstve,aby zmes získala formovateľnú podstatu, ktorá sa môže tvarovať alebo lisovať do tradičných syrových tvarov, ako sú bochníky, šišky, gule, kláty alebo plátky. Osoba zbehlá v odbore vie, že toto množstvo sa mení podľa kvality starostlivosti o vodu alebo gélové kapacity jednotlivých hydrokoloidov použitých v danej zmesi. Presnejšie, hydrokoloidy môžu byť prítomné v zmesi V množstve približne od 0,0 l do približne 40 hmotn. alebo väčšom, podľa váhy zmesi, výhodnejšie s obsahom hydrokoloidu menej ako 10 hmotn. zmesi a najvýhodnejšie s obsahom hydrokoloidu menej než 6 hmotn. zmesi. V určitom vyhotovení zmes obsahuje hydrokoloid v množstve približne od 0,0 l do približne 40 hmotn. celkovej zmesi, ale menej ako 10 hmotn. celkovej hydrokoloidovej zložky je celulóza.Opísaná Okyslená imitácia syrovej zmesi obsahuje acidifikátor(y) prítomný v množstve dostatočnom na zachovanie pH menšieho ako 4,6, a teda zvyšujúceho mikrobiálnu stabilitu hotového výrobku. Okyslená imitácia syrovej zmesi je mikrobiálne stabilná, pokial je jednoducho pasterizovaná. Acidifikátory používané v tomto vynáleze môžu zahrňovať akékoľvek organické alebo anorganické kyseliny potravinárskej kvality alebo ich zmesi. Príkladmi takýchto acidifikátorov sú kyselina jablčná, kyselina citrónová, kyselina šťaveľová,kyselina vínna, kyselina jantárová, kyselina izocitrónová, kyselina fumarová, kyselina mliečna, kyselina propiónová, glukono-ö-laktón, kyselina octová (ocot) a ich zmesi. Zvlášť výhodné acidiñkátory sú, napríklad,kultivovaná dextróza, glukono-ô-laktón, kyselina fosforečná a kyselina mliečna.Množstvo acidifikátora použitého v zmesi sa mení podľa jednotlivého zvoleného acidifikátora, zrieďovacieho faktora acidifikátora a podľa prítomnosti, či absencie pufrovacích zložiek vo výslednej irnitácii syrovej zmesi. Množstvo acidifikátora má byť dostatočné na nastavenie pH zmesi menej ako 4,6, ale výhodnejšie tak, aby celková titrovateľná kyselina (TTA, total titreable acid) neprekročila úroveň približne 1,5 hmotn. zmesi.Je žiaduce, aby TTA výslednej zmesi neprekročila približne 1,5 hmotn., a výhodnejšie, aby bola nižšia ako 0,5 hmotn. TTA môže byť stanovená hmotnostným percentom ckvivalentov ľadovej kyseliny octovej prítomnej vo výslednej zmesi. Táto zmes by teda nemala mať viac než 1,5 hmotn. ekvivalentov ľadovej kyseliny octovej vzhľadom na výslednú mes. Výhodne zmes obsahuje približne od 0,0 l do približne 0,4 hmotn. ekvivalentov ľadovej kyseliny octovej a ešte výhodnejšie, zmes obsahuje približne od 0,ldo približne 0,3 hmotn. ekvivalentov ľadovej kyseliny octovej v zmesi.Okyslená imitácia syrovej zmesi výhodne obsahuje zo syra odvodenú zložku v množstve menšom než 15 hmotn. zmesi. Termín zo syra odvodená zložka, ako sa tu používa, zahrňuje akýkoľvek typ syra, ako je definované v 21 C.F.R. § 133, ktorého text je tu zahmutý v literatúre, rovnako ako komponenty potravinárskej kvality získané redukciou, destiláciou, kvasným spracovaním alebo iným spracovaním takéhoto syra alebo syrov.imitácia syrovej zmesi môže tiež zahrňovať syrovú arómu, ktorá dodáva zmesi charakteristickú syrovú chuť. Vhodné syrové arómy sú všetky známe v stave techniky, ako sú enzymaticky modifikované syry, enzymaticky modifikované mliečne výrobky, syntetické alebo umelé syrové arómy, lypolizované mliečne arómy, povrch mliečnych syrov a vnútrajšok mliečnych syrov. Vhodné enzymaticky modifikované syrové arómy a lypolizované mliečne arómy sú dosiahnuteľné, napriklad, od lntemational Flavors and Fragrances, Menomonee Falls, Wisconsin, USA. Prírodné a syntetické arómy vhodné na použitie v imitáciách syrových základov v tomto vynáleze sú dosiahnuteľné, napríklad, od Edlong, Elk Grove Village, Illinois, USA. Vybraný typ syrovej arómy sa mení v závislosti od určitého prírodného syra, ktorý má imitácia syrovej zmesi napodobniť. Vhodne prírodné syrové arómy zahrňujú, ale nie je to obmedzené na akékoľvek prírodné syrové arómy,

MPK / Značky

MPK: A23C 19/00, A23C 20/02, A23C 19/09, A23C 20/00, A23C 19/08

Značky: dalších, zmesí, typov, týchto, imitácia, syrovej, výroby, spôsob, syrových, plátkov, výrobe, použitie, bochníkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-288210-imitacia-syrovej-zmesi-na-pouzitie-vo-vyrobe-syrovych-bochnikov-platkov-a-dalsich-typov-a-sposob-vyroby-tychto-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Imitácia syrovej zmesi na použitie vo výrobe syrových bochníkov, plátkov a ďalších typov a spôsob výroby týchto zmesí</a>

Podobne patenty