Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů

Číslo patentu: 265088

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hudec Pavel, Undus Stanislav, Nakládal Leoš

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká konstrukčního řešení skříně pro moduly řízení lokálních technologických procesů, sběr a předzpracování dat nebo řízení funkčné nezávislých subsystémů, například havarijních ochran.Řídící subsystémy například havarijní ochranyàjsou v současně době situovány ve společných skříních s funkčními bloky nadřazeného systému, přičemž chlazení bloků je řešeno společnou ventilací vertíkálním směrem. Tato uspořádání přispívají k nerovnoměrnému rozdělení teplot ve vnitřním prostoru skříní, zvýšenému aerodynamíckému odporu se zvětšenouh 1 učností a výkonem ventilátorů. Systémové kabely, procházející u současných konstrukcí chladicím kanálem, snížují jeho účinný pzůřez a současně zvětšují aezodynamícký odpor. Ve ztížených pxovozních podmínkách, zejména se zvýšenou pxašností, bylo v případě otevřených chladicích okruhů nutno používat mechanické filtry,vyžadující periodickou výměnu, které navíc snižovaly výkon chlazení a zvětšovaly výrobní pracnost zařízení. Jejich použití v prostředí se stříkající vodou a zvýšeným obsahem vodní páry V ovzduší bylo vyloučenoPodstata vynálezu spočívá V tom, že spodní a hornídržák výklopného rámu je tvořen vnějším prstencem, ve kterém je přes pružný člen upevněn čep. Vnější prstenec připevněný k rámu skříně uch covacími č 1 eny.je oproti tomuto rámu podepřen distančním kroužkem a čep je spojen s výklopným rámem prostřednictvím tyče upevněné mezi spodním a horním držákem. Ke dnu rámu skříně je připevněno přes těsnící členy Spodní víko, k zadní stěně rámu skříně jsou připevněny ranžírovací desky nebo pole. V modulovém rámu upevněném na výklopném rámu jsou uspořádány elektronické jednotky, pod nimiž je umístěn ventilační blok. Ve spodním víku jsou uspořádány utěsněné průchadąrpro vnější Připojení řídících systémů.Vyšší účinky dosahované uspořádáním podle vynálezu přuhtaVují zvyšení účinnosti a rovnoměrnosti chlazení řídících systémů,včetně odpovídajícího zvýšení spolehlivosti zařízení. Skříň pro moduly řízení podle vynálezu lze používat ve ztížených p 1 o~ vozních podmínkách s vyššími hladinami vlhkosti a prašnosti i zvýšenými vibracemi, které se vyskytují například v lodních strojovnách. Uspořádáním ranžírovacích polí se dosahuje vysokého počtu připojovacích bodů na jednotku se širokou variabilitou bloků a jednotek ve skříni.Na připojených výkresoch jenaarněh příklad provedení skříně podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn bokorys a čelní pohled na zařízení, na obr. 2 jeho půdorys při otevřených dveřícb a výklopném rámu, na obr. 3 řez a na obr. 4 detail spojení výklopného rámu s rámem skříně.Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů je tvořena rámem l z ocelového plechového svařence s předními dveřmi g, utěsněnými pryžovým těsněním spodním víkem gg a výklopným rámem 3. K rámu l a spodnímu víku lg jsou připevněny upevňovací členy gg, eloužící ke svislému uchycení rámu. Elektronické jednotky ll zařízení jsou umístěny v modulové rámu lg,pod kterým je uspořádán ventilační blok gg pro chlazení jednotek obsahující jeden až tři ventilátory gl. Tyto ventilátoqpgl nasávají chladící vzduch, který prochází zářezy Q v držáku lg a je protlačován elektronickými jednotkami ll. Chladicí vzduch je vířen okolo horních a bočních stěn rámu l a dveří 2 a opětje nasáván ventilátory gł.K zadní straně rámu l jsou připevněny ranžírovací desky nebo pole lg, tvořené konektory, pájecími nebo šroubovacími svorkovnicemi, sloužící pro vnější připojení řídících systémů. Systémové kabely li propojují ranžírovací pole nebo desky ig přes držák lg, na kterém jsou fixovány, s elektronickými jednotkami li řízení procesu, kde jsou ukončeny konektorovými spojí l§ například hląvicemi. Ve spodním víku lg skříně, které je ke dnu rámu l připevněno přes těsnící členy 11, jsou umístěny utěsněné průchodky lg pro vnější připojení řídících lodních systémů, například napájecí a říàící kabely.Spodní a horní držák 2 výklopného rámu A je tvořen vnějším prstencem 2, ve kterém je přes pružný člen Q upevněn čep 1 výklopného rámu 3. Vnější prstenec Q je podepřen distančním kroužkem § oproti rámu l, čímž je umožněn radiální pohyb výklopného rámu 3 a rámu l skříně. Vnějši prstenec Ž je k rámu l připevněn uchycovacími členy 3. Čep 1 je spojen s výklopným rámem 5 prostřednictvím tyče lg upevněné mezi spodním a horním držákem 2.Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů podle vynálezu je určena k instalaci V přímé blízkosti řízených objektů a je vhodná například pro moduly řídících systémů lodních pohonů.Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesůs xámem, ke kterému je připevněn výklopný rám se spodníma horním držákem, v y z n a č e n á t í m, že spodní a horní držák /3/ výklopného rámu /4/ je tvořen vnějším prstencem /5/, ve kterém je přes pružný člen /6/ upevněn čep /7/,přičemž vnější pxstenec /5/ připevněný k rámu /1/ skříně ucnycovacími členy /9/ je oproti tomuto rámu /1/ podepřena horním držákem /3/, ke dnu rámu /1/ skříně je přípevněno přes těsnicí členy /ll/ spodní víko /12/, k zadní stěně rámu /1/ skříně jsou připevněny ranžírovací desky,respektive pole ŕ 14/, přičemž V modulovém rámu /l 9/ upevněném na výklopném rámu /4/ jsou uspořádány elektronické jednotky /17/,pod nimiž je umístěn ventilační blok /20/, přičemž ve spodním víku /12/ jsou uspořádány utěsněné pxůchodky /l 3/ pro vnější připojení řídících systémů.Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů podle bodu 1, v y z n a č e n á t í m, že k rámu /1/a spodnímu víku /12/ jsou přípevněny upevňovací členy /22/.

MPK / Značky

MPK: H05K 5/00

Značky: technologických, skříň, moduly, řízení, procesu, lokálních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-265088-skrin-pro-moduly-rizeni-lokalnich-technologickych-procesu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů</a>

Podobne patenty