Morfinanové zlúčeniny

Číslo patentu: E 19420

Dátum: 30.04.2008

Autor: Tung Roger

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa Vzťahuje na nové zlúčeniny morfinanu a ich deriváty, farmaceutický akceptovateľné soli,solváty a taktiež hydráty. Predkladaný vynález taktiež poskytuje kompozície zahŕňajúce zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu a ich použitie V metódach liečby chorôb a podmienok, ktoré súprospešne liečené podávaním agonistu 01 receptoru, ktorý mátaktiež NMDA antagonistickú aktivitu.0002 Dextrometorfan je V súčasnej dobe jeden z najpoužívanejšich antitusík. Je taktiež známy pod chemickým názvom ()-3-metoxyl 7-metyl-(9 d,13 d,14 d)-morfinan,dextrometorfan je V súčasnej dobe V klinických štúdiách ako Zenvia (RTm) a Neurodex (RTm) vo forme produktu zahŕňajúcí0003 Navyše k fyziologickej aktivite uvedenej Vyššie, dextrometorfan je taktiež antagonistom oz receptoru, antagonistaN-metyl-D-aspartátu (NDMA), a antagonista a 3 B 4 nikotínového receptoru. Dextrometorfan inhibuje neurotransmitery 2 aktivačných receptorov V mozgu, ako glutamát. Taktiež jeinhibované vstrebávanie dopamínu a serotonínu.0004 Dextrometorfan je schválený na použitie V niekoľkých prostriedkoch na tlmenie kašľa. V súčasnej dobe je vo Fáze I klinických štúdií pre liečbu subjektov s hlasovými kŕčmi, a vo Fáze III klinických štúdií pre liečbu Rettovho Syndrómu(http//www. clinicaltrials.gov). Dextrometorfan je Študovaný s ostatnými liečivami vo Fáze II klinických štúdií,charakterizovaných spracovávaním mechanizmu bolesti v subjektochso syndrómom dráždivého čreva (http//www. clinicaltrials.gov).Dextrometorfan je taktiež vo Fáze I klinických štúdií pre liečbu hyperalgézie u subjektov udržovaných na metadóne (http//www.0005 Navyše, kombinácia dextrometorfan hydrobromidu a chinidin sulfátu je vo Fáze III klinických štúdií pre liečbu diabetickej neuropatickej bolesti (http//www. clinicaltrials.gov). Táto kombinácia liečiv je taktiež vo Fáze III klinických štúdií pre liečbu emocionálnej lability IEED, taktiež známou aj ako pseudobulbárny afekt, u subjektov trpiacich Alzheimerovou chorobou, po mozgovej mŕtvici, trpiacich Parkinsonovou choroboua traumatickým poranením mozgu (http//www. clinicaltrials.gov).0006 Dextrometorfan je metabolizovaný v pečení. Degradácia začína s O- a N- demetyláciou do formy primárnych. metabolitov dextrorfanu a 3-metoxy-morfinanu, ktoré oba sú ďalej N- a Odemetylované V uvedenom poradí na 3-hydroxy-morfinan. Tieto tri metabolity sú považované za terapeuticky aktívne. Hlavným metabolickým katalyzátorom je cytochróm P 450 enzým 2 D 6 (CPY 2 D 6),ktorý je zodpovedný za O- demetylačné reakcie dextrometorfanu a 3 metoxymorfinanu. N-demetylácia dextrometorfanu na dextrorfanu je katalyzovaná enzýmami patriacimi do rodiny CPY 3 Av ľudskej plazme a moči v priebehu niekoľkých hodín po požití.0007 Zneužívanie dextrometorfanu bolo spojené s jeho aktívnym metabolitom - dextrorfanom. Účinky ako PCP pripisované dextrometorfanu sú spoľahlivejšie produkované dextrorfanom a preto potenciálne zneužitie u ľudí môže byť spôsobené metabolizmu dextrometorfanu na dextrorfan (Miller, SC et al.,Addict Biol, 2005, l 0(4) 325-7., Nicholson, KL et al.,Psychopharmacology (Berl), 1999 Sep l, l 46(l) 49-59., Fender,ES et al., Pediatr Emerg Care, 1991, 7 163-7). Jedna štúdiao psychotropných efektoch dextrometorfanu zistila že, saextenzívne metabolizéry (EM) vyznačovali vyšším potenciálom zneužitia V porovnaní so slabými metabolizérmi (PM) poskytujúc dôkaz, že dextrorfan prispieva k potenciálu zneužitia dextrometorfanu (Zawertailo LA, et al., J Clin Psychopharmacol, 1998 Aug, l 8(4) 332-7).0008 Významná časť populácie má funkčnú nedostatočnosť CYPZD 6 enzýmu. Pretože hlavná metabolická dráha pre dextrometorfan potrebuje CYP 2 D 6, jej znížená aktivita zapríčiňuje oveľa väčšie trvanie akcie a väčší efekt liečiva V CYPZD 6 deficientných subjektoch. Okrem vlastnej funkčnej vady, niektoré medikácie,ako antidepresíva, sú silné inhibítory CYPZD 6 enzýmu. S pomalším metabolizmom u niektorých ľudí, dextrometorfan, zvlášť V kombinácii s ostatnou (-ými) medikáciou (-ami) môže viesť0009 Dlhšia ako doporučená doba pôsobenia liečiva V tele môže poskytovať kontinuálny prospešný efekt, ale môže tiež vytvoriť,alebo predĺžiť nežiaduce vedľajšie účinky. Nežiaduce účinky pri doporučenej dávke dextrometorfanu zahŕňajú nevoľnosť, stratu0010 V súlade s tým, že je žiaduce poskytovať zlúčeninu, ktorá má prospešné aktivity dextrometorfanu a môže mať tiež iné benefity, napr. znížené nežiaduce vedľajšie účinky so zníženou metabolickou prekážkou, pre ďalšie predĺženie jej farmakologického efektívneho pôsobenia, vylepšenú zodpovednosť pacienta, a, potenciálne, zníženie populačnej farmakokinetickej variability a/alebo zníženie jeho potenciálu pre nebezpečné interakcie liečivo-liečivo alebo zníženie pravdepodobnosti zneužitia dextrometorfanu kvôli formovaniu metabolitov ako je0011 Ďalšie relevantné články zahŕňajú Heinkele G et al.(Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals, 2002,45(13) 1153-1158, DOI 10.1002/jlcr.640). Eichhold TM et al.(Journal of Chromatography B Biomedical Sciences and Applications, 1997, 698(1 ~ 2) 147 ~ 154, ISSN 0378-4347, DOI 10.1016/S 0378-4347(97)0 O 308-3) opisuje (Obrázok 1) O-CD 3 derivát dextrometorfanu, a používa ho V analytickej metóde, ale nerobíodporúčanie pre jeho použitie ako terapeutickej zložky.0012 V súlade s prvým aspektom predkladaného vynálezu jeposkytovaná zlúčenina Vzorca IAlebo taktiež jej farmaceutický akceptovateľná soľ, kdeNa použitie na liečbu pacientov trpiacich alebo náchylných k chorobe, alebo podmienkam vybraných z emočnej lability pseudobulbárneho afektu autizmu neurologických porúch neurodegenerativneho ochorenia poranenia mozgu porúch spojených s poruchami vedomia kardiovaskulárnych ochorení glaukómu tardívnej dyskinézy diabetickej neuropatie retinopatie ochorenia, alebo poruchy spôsobenej indukovanou homocysteínovou apoptózou ochorenia, alebo poruchy vyvolané zvýšenými hladinami homocysteínu chronickej bolesti neriešiteľnej bolesti neuropatickej bolesti sympatický sprostredkovanej bolesti bolesti spojenej s gastrointestinálnou dysfunkciou epileptických záchvatov tinitu sexuálnej dysfunkcie neriešiteľného kašľa dermatitídy porúch V dôsledku závislosti Rettovho syndrómu (RTT) poruchy hlasu prinekontrolovaných svalových kŕcov hrtanu metotrexátovej

MPK / Značky

MPK: C07D 471/08, A61P 11/14, C07B 59/00, A61K 31/439

Značky: morfínanové, zlúčeniny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/85-e19420-morfinanove-zluceniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Morfinanové zlúčeniny</a>

Podobne patenty