Spôsob liečby nedostatočnosti a nedostatku vitamínu D

Číslo patentu: E 13781

Dátum: 25.04.2008

Autori: Petkovich Martin, Tabash Samir, Helvig Christian

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa všeobecne týka liekových foriem na zníženie toxicity V súvislosti s podávaním vitamínu D 3, prohormónu 25-hydroxyvitamínu D 3, aktívneho hormónu 1,25 dihydroxyvitamínu D 3 alebo analógov vitamínu D 3 (vrátane hydroxy a dihydroxy foriem).ktoré prispievajú k zachovaniu normálnej hladiny vápnika a fosfomą V krvi. Prohormón 25-hydroxyvitamínu D 2 je produkovaný z vitamínu D 2 (ergokalciferol) a 25-hydroxyvitamín D 3 je produkovaný z vitamínu D 3 (cholekalciferol) primárne pomocou jedného alebo viacerých enzýmov nachádzajúcich sa V pečení. Tieto dva prohormóny môžu tiež byť produkované mimo pečene z D 2 vitamínu a vitamínu D 3 (súhrnne označovaných ako Vitamín D) V niektorých bunkách, ako sú enterocyty, ktoré obsahujú enzýmyzhodné alebo podobné tým, ktoré sa nachádzajú V pečení.0003 Prohormóny sú dalej metabolizované V obličkách na účinné hormóny. Prohormón 25-hydroxyvitamín D 2 sa metabolizuje na hormón známy ako la,25-díhydroxyvitamín D 2, podobne, je 25 hydroxyvitamín D 3 metabolizovaný na 1 a,25-dihydroxyvitamín D 3(kalcitriol). Produkcia týchto hormónov z prohormónov môže nastať aj mimo obličiek, V bunkách, ktoré obsahujú požadovaný0004 Hormóny vitamínu D, ktoré sú sprostredkované receptormi intracelulárneho vitamínu D (VDR), majú zásadnú úlohu V ľudskomzdraví. Najmä, hormóny vitamínu D regulujú hladinu vápnika Vkrvi tým, že riadia vstrebávanie vápnika z potravy prostredníctvom tenkého čreva a reabsorpciu vápnika prostredníctvom obličiek. Nadmerné hladiny hormónov, či už krátkodobé alebo dlhodobé, môžu viesť k abnormálne zvýšenému vylučovaniu vápnika močom (hyperkalciúria), k zvýšenej hladine vápnika V krvi (hyperkalciémia), a fosforu V krvi(hyperfosfatémia). Hormóny vitamínu D sa podieľajú na regulácii bunkovej diferenciácie a rastu, na vylučovaní paratyroidného hormónu (PTH) žľazami príštitných teliesok, na normálnej tvorbe kostí a metabolizme. Ďalej, hormóny vitamínu D sú potrebné na normálne fungovanie inuskuloskeletálneho, imunitného a renínangiotenzínového systému. stanovili a objasnili sa viaceré iné úlohy hormónov vitamínu D, na základe doloženej prítomnosti intracelulárneho VDR v takmer každom ľudskom tkanive a nazáklade prítomnosti viacerých zodpovedných génov pre vitamín D.0005 Účinky hormónov vitamínu D na konkrétne tkanivá budú závisieť na miere, do akej sa viažu na (alebo obsadzujú) intracelulárnu VDR v týchto tkanivách. Prohormóny 25 hydroxyvitaminu D 2 a 25-hydroxyvitamínu D 3 majú V podstate identickú afinitu pre VDR, ktorá sa odhaduje na hodnotu, ktorá je 100-krát menšia ako u hormónov vitamínu D. V dôsledku toho,fyziologické koncentrácie 25-hydroxyvitamínu D 2 a 25 hydroxyvitamínu D 3 majú malý, ak vôbec nejaký, biologický účinok bez predchádzajúceho metabolizmu na hormóny vitamínu D. Avšak,ak sú suprafyziologické koncentrácie 25-hydroxyvitamínu D 2 a 25 hydroxyvitamínu D 3, v rozsahu od 10 do 1000-krát vyššom, než je obvyklé, môžu dostatočne obsadiť VDR na uplatnenie účinkovpodobných ako pre hormóny vitamínu D.0006 Krvné hladiny prohormónov a aj hormónov vitamínu D sú normálne konštantné po celý deň, a udržujú sa pri dostatočnom zásobovaní vitamínom D z vystavenia sa slnečnému žiareniu alebo z vyživovacích doplnkov. Avšak, krvné hladiny 25-hydroxyvitamínuD, môžu výrazne vzrásť po podaní V súčasnej dobe dostupnýchvýživových doplnkov vitamínu D, a to najmä u dávok, ktoré výrazne prekračujú minimálne množstvá potrebné na zabránenie stavov vyplývajúcich z nedostatku vitamínu D, takých ako krivica, alebo osteomalácia. Hladiny prohormónu v krvi môžu tiež výrazne vzrastať po rýchlej intravenóznej aplikácii 25 hydroxyvitamínu D 2 alebo 25-hydroxyvitamínu D 3, alebo po podanítýchto zlúčenín vo forme s okamžitým uvoľňovaním.0007 Produkcia 25-hydroxyvitamínu D 2 a 25-hydroxyvitamínu D 3 klesá, ak je vitamín D krátkodobo dodávaný, ako v stavoch,takých ako je nedostatočnosť vitamínu D alebo deficit vitamínu D(alternatívne, hypovitaminóza D). Nízka produkcia 25 hydroxyvitaminu D 2 a 25-hydroxyvitamínu D 3 vedie k nízkym hladinám 25-hydroxyvitamínu D v krvi. Na nedostatok vitamínu D často trpia jedinci, ktorí sú málo vystavený slnečnému žiareniu,jedinci, ktorí majú chronicky nedostatočný príjem vitamínu D,alebo trpia chorobami alebo sú vystavení klinickým postupom takým ako bariatrická chirurgia, čo má za následok zníženú črevnú absorpciu vitamínov rozpustných V tukoch (takých ako vitamín D). Nedávno sa zistilo, že väčšina ľudí žijúcich V severných zemepisných šírkach trpí na nedostatok vitamínu D. Neliečený nedostatok vitamínu D môže spôsobiť vážne ochorenia kostí, vrátane krivice a osteomalácie, a môže prispieť k rozvoju mnohých ďalších porúch zahrnujúcich osteoporózu, ne-traumatické fraktúry chrbtice a pánvy, obezitu, cukrovku, svalovú slabosť,zlyhanie imunity, autoimunitné poruchy, hypertenziu, psoriázu, a rôzne druhy nádorov.0008 Lekársky inštitút (IOM) Národnej akadémie vied dospel k záveru, že dostatočný príjem (AI) vitamínu D pre zdravého jedinca sa pohybuje v intervale od 200 až 600 IU na deň, v závislosti od veku a pohlavia jedinca Stály Výbor pre vedecké vyhodnotenie referenčných príjmoch v potrave, diétne referenčné hodnoty pre Vápnik, fosfor, horčík, vitamín D, a fluorid.Washington, DC National Academy Press (1997). Washington, DCNational Academy Press (1997). AI hodnota pre vitamín D bola definovaná predovšetkým na základe hladiny sérového 25 hydroxyvitamínu D dostatočnej na zabránenie nedostatku vitamínu D, krivice alebo osteomalácii (alebo aspoň na 11 ng/ml). IOM taktiež určil najvyšší tolerovateľný príjem (UL) pre vitamín D na 2000 IU denne, na základe dôkazu, že vyššie dávky sú spojené so zvýšeným rizikom hyperkalciúrie, hyperkalcémie a súvisiacimi následkami, vrátane srdcovej arytmie, záchvatov, a všeobecnejcievnej kalcifikácie a kalcifikácie ďalších mäkkých tkanív.0009 V súčasnej dobe je k dispozícii perorálny vitamín D 3,ktorý nie je ani zďaleka ideálny na bezpečné dosiahnutie a udržanie hladiny 25-hydroxyvitamínu D v krvi. Tieto prípravky zvyčajne obsahujú od 400 IU do 5000 IU vitamínu D 3 a sú formulované na rýchle alebo okamžité uvoľnenie v tráviacom trakte. Ak je tento prípravok podaný v kriticky vysokých dávkach, ako je často požadované kvôli nasýtenie vitamínmn D, môžu tieto produkty spôsobovať toxicitu.0010 Suplementácia vitamínom D 3 nad hodnotu UL je často potrebná u niektorých jedincov, avšak, v súčasnej dobe dostupný perorálny vitamín D 3 nie je vhodný na udržanie hladiny 25 hydroxyvitamínu D 3 v krvi na optimálnej úrovni vzhľadom na problémy s podaním vysokých dávok zlúčenín vitamínu D, čo môže0011 Podanie 25-hydroxyvitamínu D 3 môže spôsobovať prudké zvýšenie alebo výkyvy hladín intracelulárneho 25-hydroxyvitamínu D, čo spôsobuje toxicitu, ktorá sa manifestuje akocholekalciferol a ergokalciferol na dermatologické použitie.0013 Je zrejmé, že tu existuje potreba alternatívnychvýživových doplnkov vitamínu D vzhľadom na bezpečnostné

MPK / Značky

MPK: A61K 31/592, A61P 43/00, A61K 31/593

Značky: liečby, nedostatočnosti, vitamínu, nedostatku, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/82-e13781-sposob-liecby-nedostatocnosti-a-nedostatku-vitaminu-d.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob liečby nedostatočnosti a nedostatku vitamínu D</a>

Podobne patenty