Prípravky určené na odpudzovanie bodavého hmyzu

Číslo patentu: U 6826

Dátum: 02.07.2014

Autor: Teren Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka prípravkov určených na odpudzovanie bodavého hmyzu - repelentov, na báze látok prírodného pôvodu.Prípravky určené na odpudzovanie škodcov a obťažujúceho hmyzu sa vo všeobecnosti nazývajú repelenty. Repelenty slúžiace na odpudzovanie bodavého hmyzu - predovšetkým komárov, múch, ôs, kliešťov a pod. tvoria ich podstatnú časť. Chemické repelenty sa aplikujú obvykle ako kontaktné prípravky alebo vo forme pár, pričom ich spoločnou vlastnosťou je, že odpudzujú hmyz, proti ktorému sú účinné. Podmienkou je, že musia byť dobre znášané hostiteľom, predovšetkým ak nim je človek, ktorého naviac nesmie ich aplikácia v žiadnom smere obťažovať. Aplikácia účinných repelentov má značný význam tiež v súvislosti s rozvojom živočíšnej výroby pri odpudzovaní ektoparazitov. Rovnako významné je tiež použitie vhodných repelentov na odpudzovanie škodcov od konzumácie pestovaných rastlín. Výskum chemických repelentov sa v posledných päťdesiatich rokoch sústreďoval predovšetkým na hľadanie syntetických látok - chemikálií, ktoré by boli účinné na ochranu ľudí pred napadnutím hmyzom.Už počas druhej svetovej vojny sa v USA uskutočnil veľký výskumný program, ktorého cieľom bolo testovanie rozmanitých chemikálií na ich repelentnú účinnosť. Práve objav nových repelentne účinných chemikálií mal nezanedbateľný význam pre úspech vojenských operácií proti Iaponcom na Ďalekom východe. V určitom období americkí vojaci s 90 percentnou pravdepodobnosťou ochoreli v dôsledku niektorej z tropických infekcií prenášaných bodavým hmyzom skôr, než sa vôbec stretli s nepriateľom. V roku 1945 v ústavoch United States Department of Agriculture bolo otestovaných asi 7000 chemických zlúčenín, pričom v roku 1957 dosiahol ich počet asi 11 000.Jednou z prvých repelentne účinných chemických zlúčenín odpudzujúcich muchy bol dimetylftalát(1929), ktorý sa stal dôležitou zložkou kontaktných repelentných prípravkov aplikovaných na kožu. Dimetylñalát však nebol dostatočne účinný proti všetkým druhom múch. Počas druhej svetovej vojny boli objavené ďalšie chemické repelenty. Dva z nich sú 6-butoxykarbonyl-LZ-dimetyl-Z,3-dihydropyran-4-on, známy pod označením indalon, a 2-etyl-1,3-hexándiol, označovaný ako Rutger s, Tieto chemické repelenty sa široko používali v zmesi s dimetylftalátom, čím sa dosiahlo rozšírenie spektra jeho účinnosti. Na impregnáciu odevov ako ochrana pred roztočmi sa uplatnili tiež dibutylftalát a benzylbenzoát (škvmitý týfus). Na ochranu pred kliešťami sa úspešne používal tiež N-butylacetanilid.Tieto zmesi boli neskôr nahradené ešte účinnejšim N,N-dimetylamidom kyseliny 3-metylbenzoovej, ktorý je známy pod všeobecným označením (common name) deet. Deet sa začal používať v roku 1955, pričom sa stal najrozšírenejším chemickým repelentom so širokým spektrom účinnosti, hlavne na komáre, muchy,roztoče a ďalší bodavý hmyz.Uvedené chemické repelenty pôsobia zrejme tak, že na určitú vzdialenosť eliminujú účinok stimulátorov vylučovaných telami živočíchov, napriklad bránia komárom pri vyhľadaní teplého vlhkého povrchu. Začiatkom 80-tych rokov minulého storočia boli popísané repelentné účinky Z-hydroxyoktosulñdu, ktorý údajne odpudzuje aj šváby.Je tiež známe, že mnohé pyretroidy vykazujú popri insekticídnej tiež repelentnú účinnosť. Napríklad je známe, že po vystriekaní miestnosti petrolejovým roztokom pyretra sa muchy značne dlho vyhýbajú ošetreným partiám domu.Rovnako účinný ako deet je tiež icaridin, ktorý je známy pod označením picaridine (KBR 3023, Bayrepel,Saltidin). Ide o pomeme komplikovaný ester (hydroxyetyl izobutyl piperidín karboxylát, Cl 2 H 23 NO 3, CAS 119515-38-7), ktorý je známy V dvoch racemických diastereoméroch. Podľa údajov odbornej literatúry veľkou prednosťou tejto chemickej zlúčeninyje, že umožňuje dosiahnuť neobvykle dlhú repelentnú účinnosť (až 8 hodín).Firma Merck zaregistrovala v USA repelentne účinnú látku odvodenú od alanínu a beta-alanínu (IR 3535). Predmetná repelentne účinná látka, ktorá je chemicky definovaná ako etyl 3-/acetyl(butyDamino/propionát,resp. etyl ester kyseliny 3-/N-butyl-N-acetyl/-aminopropionovej (Cl lH 2 lNO 3, CAS 52304-36-6), je podľa publikovaných údajov účinná proti komárom a kliešťom. Prednosťou chemickej zlúčeniny lR 3535 podľa údajov výrobcu je, že má charakter biopesticídu.Popri chemických repelentoch sa už od nepamäti ako repelentné prostriedky používali rôzne bylinné výluhy. Ich účinok bol obvykle založený na obsahu rôznych terpénov ako geraniol, nerol, citronellol, bomeol a podobne. Repelentne účinné terpény tvoria tiež podstatu niektorých éterických olejov - rastlinných silíc, ktoré sa izolujú z vybraných druhov a častí rastlín (obvykle destiláciou vodnou parou, extrakciou kvapalným oxidom uhličitým, maceráciou za použitia vhodných extrakčných činídiel a pod). Repelentná účinnosť niektorých éterických olejov je vo všeobecnosti známa, avšak ich širšiemu uplatneniu ako repeletnov bráni ichpomerne značná tekavosť, obmedzená dostupnosť, nižšia a hlavne kratšia účinnosť v porovnaní s chemickými repelentmi a často nevhodná a málo účinná aplikačná forma. V porovnani s repelentmi pripravovanými na báze synteticky pripravovaných chemických zlúčenín majú repelentné prípravky pripravované z rastlinných výťažkov zásadnú prednosť v tom, že sú šetmejšie k životnému prostrediu a ich používateľom.Teraz sa zistilo, že mnohé z uvedených nedostatkov doposiaľ prakticky využivaných látok vyznačujúcich sa repelentnou účinnosťou proti bodavému hmyzu, ako sú komáre, muchy, ovady, osy, včely, ale aj miniatúme mušky-pakomáriky, muchničky-simulium a kliešte, možno odstrániť použitím prípravkov pripravovaných bez použitia synteticky pripravovaných chemických repelentov výlučne na báze látok rastlinného pôvodu v zmysle riešenia. Základom týchto prípravkov sú špecificky zvolené zmesi éterických olejov - rastlinných silíc zapravené v potrebnej koncentrácii do vhodných prostredí-nosičov, čím je vytvorený predpoklad na ich nenáročnú, ekologickú a bezpečnú aplikáciu a tiež ich dlhodobejšiu účinnosť.Pre prípravky určené na odpudzovanie bodavého hmyzu podľa riešenia je charakteristické, že v i 00 hmotnostných dieloch obsahujú 0,1 až 18 hmotnostných dielov aspoň jedného éteríckého oleja - rastlinnej silice. Zostávajúci podiel v týchto prípravkoch, to znamená 82 až 99,9 hmotnostných dielov, tvorí voda a/alebo rastlinný hydrosol, a/alebo rastlinný olej, a/alebo včelí vosk, a/alebo kyselina stearová, a/alebo viacsýtný alkohol,a/alebo niektoré z mydiel rastlinného oleja, a/alebo tetraboritan sodný, a/alebo etoxylovaný alkohol, a/alebo niektorá z látok vytvárajúcich gél.Označenie éterických olejovje odvodené z gréckeho aiter, čo znamená vysoký vzduch a znamená nebeský a ľahko prchavý. Každý éterický olej má svoju špecifickú vôňu - svoj vlastný charakter a svoju jemnohmotnú energiu. Skrýva v sebe vonné látky, ktore sú vo forme jemných emulzií v rôznych častiach niektorých rastlín (v kvetoch, listoch, stonkách, semenách, v dreve alebo koreňoch). Éterické oleje sú ízolované z rastlín rôznymi technikami, z ktorých sa do súčasnosti stále ešte najviac využíva špeciálny šetmý typ destilácie - tzv. destilácia s vodnou parou.Éterické oleje sú vysoko koncentrované a nemali by sa nikdy používať v koncentrovanej forme. Pri správnom použití však éterické oleje nie sú príčinou žiadnych vedľajších účinkov. Je rozšírené použitie éterických olejov v súvislosti s viacerými terapeutickými procesrni. Terapie s použitím éterických olejov sa zakladajú na stimulovaní životnej sily a aktivovaní samoliečivých síl organizmu - podporujú účinky homeopatických prostriedkov, podporujú a regulujú prirodzené obranné psychické a fyzické procesy a norrnalizujú dôležité funkcie organizmu.Práve prítomnosť éterických olejov v rastlinách je tiež príčinou, že určité rastliny, resp. rôzne výťažky(výluhy) z takýchto rastlín odpudzujú určitých živočíchov.Z éterických olejov, pre ktoré bola zistená repelentná účinnosť proti rôznym druhom bodavého hmyzu,možno uviesť hlavne bazalkový, eukalyptový, citronelový, palmarosový, vetyverový, medovkový, klinčekový, škoricový, levandulový, linaloový, mätový, bergamotový, rozmarínový, cédrový, pačulový, kajeputový,citrusový, badyánový a tea tree olej.Prípravky určované na odpudzovanie bodavého hmyzu podľa riešenia môžu mať charakter roztoku, vodnej emulzie, oleja, gélu alebo krému, v závislosti od použitej receptúry a pracovného postupu. V prípade vhodne zvolenej receptúry je možné prípravky podľa riešenia používať tiež na impregnácíu textilných zvrškov,aby sa takto dosiahla ochrana pred hmyzom pri pobytoch v prírode.Bazalkový olej sa získava destiláciou vodnou parou z kvitnúcich stoniek bazalky (Ocimum basíiícum) pri výťažnosti 0,05 až 0,13 . Je to bezfarebná, svetložltá až svetlozelená kvapalina intenzívnej sladko korenistej vône. Obsahuje až 66 eugenolu a ďalej linalool, chavicylmetyléter, cineol, metylcinnamát, nerol, nerolidol, linalylacetát a terpinylacetát.Eukalyptový olej sa niekedy označuje tiež ako blahovičníkový olej. Hlavne v Austrálii a Stredomorí ho získavajú z listov stromov blahovičníka - eukalyptu (Eucalyptus globulus), destiláciou s vodnou parou pri udávanej výťažnosti asi 1 . Je to bezfarebná až žltá kvapalina korenistej gáfrovej vône. Obsahuje 70 - 90 eukalyptolu ( l ,S-cineolu).Citronelový olej sa podľa svojho zdroja zvykne označovať tiež ako lemongrasový alebo ako voňatkový olej, či silíca, Získava sa destiláciou z čerstvých alebo usušených častí rastlín Cymbapogon nardus, Cymbopogon citratus a Cýmbopogonfleuosus pri udávanej výťažnosti asi 0,5 . Sú to trávy rastúce v tropických a subtropických oblastiach. Získaný olej - rastlinná silíca, má svetložltú až žltohnedú farbu a vonia výrazne,prijemne citrónovo. Kvalitná sílica musí obsahovať min. 75 citralu, pričom obsahuje tiež myrcén, dipentén,ó-metyl-S-heptén-Z-ol, dekanal, citronellal, linalool, geraniol a nerol.Pahnarosový (palrnoružový) olej sa vyrába destiláciou nadzemných častí rastliny Cymbopogon martini.Je to vytrvalá bylina s dlhými stonkami, ktoré sú zakončené kvetmi. Rastie divo, avšak tiež sa pestuje v Indii, na Jáve, na Seychelských a Komorských ostrovoch a v Brazílii. Získava sa z rastlín s neobvykle vyso 5kou výťažnosťou - až ll . Na hodnotenie kvality sa používa obsah geraniolu, ktorý by mal tvoriť 75 až 94 .Vetiverový olej sa izoluje z voľne na slnku vysušených koreňov rastliny Vetiveria zizanoides, destiláciou s vodnou parou, pričom sa získava s 1 až 1,5 výťažnosťou alebo destiláciou vodnou parou. Ziskaná silica je viskóznou tmavohnedou kvapalinou zemitodrevitej sladkej vône. Obsahuje vetiven, vetivenol, vetivon, vetiverol, vetivenon, estery vetiverolu, kyselinu palmitovú a benzoovú a khusinol.Medovkový olej sa získava extrakciou kvetov a mladých výhonkov medovky lekárskej (Melissa ofícinalis). Silica sa získava s výťažnosťou 0,7 až l . Takto získaná konkrétna silica sa obvykle ešte čistí extrakciou etanolom, pričom sa takto získa 20 až 25 absolútnej silice. Obsahuje predovšetkým geraniol, linalool, citronellol, citronellal a citral.Bergamotový olej sa izoluje lisovanim, alebo menej často destiláciou zelených šupiek z plodov cítrónika pomarančového pergamského (Cítrus beramia, Citrus aurantum). Výťažnosť silice je asi 0,5 . Olej má sýtozelenú alebo hnedožltú farbu sviežo sladkej ovocnej drevobylinnej vône. Kvalita oleja sa posudzuje na základe obsahu linalylacetátu (30 až 45 ).Klinčekový olej sa získava z rastliny Eugénia caryophyliata, pričom sa rozlišujú jeho dva druhy. Silica získavaná z listov, pričom sa získava 1,5 až 4,5 oleja, alebo silica izolovaná z vysušených kvetných pukov,kedy je výťažnosť podstatne vyššia a literatúra uvádza 16 až 19 . Oba typy éterických olejov sa obvykle získavajú destiláciou s vodnou parou, pričom na posudzovanie ich kvality je rozhodujúci obsah eugenolu - 84 až 93 . Naviac silice obsahujú eugenylacetát, alfa-pinén, metylbenzoát, heptanol, nonanol, benzylalkohol,Z-furfurylalkohol, metylsalicylát a beta-karyoíylén. Čerstvo izolovaná silica je svetložltá, ktorá skladovaním tmavne. Vyznačuje sa typickou eugenolovou vôňou.Škoricový olej sa izoluje pomocou destilácie s vodnou parou z častí škoricovníka ceylónskeho (Címmmmomum zeylanícum). Aj v prípade tejto rastlinnej silice môže ísť o druh oleja získavaný bud z kopiovitých listov (výťažnosť asi 1,8 ), alebo z kôry stromu (výťažnosť len 0,5 až l ). Olej izolovaný z kôryje červenohnedý charakteristickej korenistej vône, kým olej získaný z listov je svetložltý, vône pripomínajúcej klinčeky. Pre olej získaný z kôry stromuje charakteristický vysoký obsah cinnamaldehydu (70 až 90 ), kým pre listovú silicuje typický obsah fenolov, najmä eugenolu (80 až 88 ) a obsah cinnamaldehydu je len do 7 .Levanduľový olej sa vyrába destiláciou rozkvitnutých stoniek levandule lekárskej (Lavendula ojicínalis,Lavandula augustzfalia). Získava sa s výťažnosťou 0,8 až 1,5 , Je to bezfarebná až slabožlto-zelená kvapalina charakteristickej sladko bylinnej, ľahko kvetinovej vône, pričom vedľajšie vôňové odlišnosti sú charakteristické pre silice jednotlivých provincií. Silice z rôznych oblastí majú tiež mieme odlišné chemické zloženie. Na hodnotenie kvality levanduľového oleja sa obvykle používa obsah linaylacetátu (30 až 60 ), ktorý je spolu s linaloolom (cca 50 ) jeho hlavnou zložkou.Linaloový olej izoluje sa z rozdrveného dreva stromov čelade Bursera (Burseraceae), hlavne druhu Bursera delpechiana, ktoré rastú prirodzene alebo sa pestujú v tropických a subtropických oblastiach. Výťažnosť silice je dobrá a priememe dosahuje 8 i viac. Silica je bezfarebná príjemnej ľahko ružovej vône s miemym gáfrovým nádychom. Kvalita oleja sa posudzuje predovšetkým na základe obsahu linaloolu (až 85 ) a linalylacetátu (14 až 27 ). Obsahuje tiež geraniol, nerol, 6-metyl-5-heptén-2-ol, ő-metyl-S-heptén-Z-on a myrcén.Mätový olej sa získava destiláciou kvetných stoniek rastliny Mentha pxperíta ojfícinalís. Výťažnosť silice je 1,6 až 1,8 . Je to slabožltá kvapalina sviežej mätovej vône s balzamickým nádychom a s typickým chladivým efektom. Vlastnosti i vôňa silice je značne závislá od druhu spracovávanej rastliny a lokality, kde bola rastlina vypestovaná. Kvalita oleja sa posudzuje obvykle podľa obsahu mentolu (20 až 65 ) a mentonu.Rozmarínový olej sa izoluje z kvitnúcej nezdrevnatej vňate rozmarínu lekárskeho (Rosmarinus ajicinalis) destiláciou s vodnou parou. Je to slabožltá kvapalina sviežej bylinno-balzamickej vône s ľahkým drevitým nádychom. Kvalita silice sa hodnotí na základe obsahu alkoholov (bomeol, 8 - 18 ) a obsahu esterov (bornylacetát, obvykle l až 7 ).Cédrový olej sa získava destiláciou koreňov, drevného odpadu (pilin), ako i listov stále zeleného stromu Uuruperus vírgíníana, Cedrus atlantíca, Cedrus líbam). Destiláciou dreva sa pri dosahovanej výťažnosti 2,5 až 4,5 získava silica slabožltej farby výraznej drevitej vône s balzamitickym nádychom. Na hodnotenie kvality tohto cédrového olejaje rozhodujúci obsah cédrolu (20 - 30 ).Destiláciou listov a čerstvých výhonov sa získava cédrový olej (výťažnosť 0,4 - 0,7 ), ktorýje slabozelenou kvapalinou intenzívnej sviežej gáfrovej vône, pripomínajúcej šalviu.Pačulový olej sa izoluje destiláciou z fermentovaných alebo suchých listov polokra (Pogostemon cab/in,Pogostemon patchouli) s typickými plstnatými pilovitými listami, ktorý hojne pestujú v Indonézii, Malajzii,na Madagaskare, Seychelských ostrovoch, v Brazílii, V Paraguayi, v Číne a Indii. Pri destilácii s vodnou parou sa dosahuje výťažnosť silice 1,5 až 3,5 . Pačulový olej je hnedá kvapalina s typickou aromatickokorenistou, sladko balzamickou a zemito-drevitou vôňou.Kajeputový olej sa získava destiláciou mladých výhonov a čerstvých listov stromu (Melaleuca lecadendron), ktorý rastie na tichomorských ostrovoch, v sevemej Austrálii a tiež na Floride. Pri destilácii s vodnou parou sa dosahuje výťažnosť silice na úrovni asi l . Kajeputový olej obsahuje 50 až 65 1,8-cineolu, pričom ďalej obsahuje a-pinén, D-limonén, dipentén, a-terineol, benzaldehyd a valéraldehyd.Je to bezfarebná alebo len svetložltá, alebo svetlozelená kvapalina príjemnej, sviežej gáfrovej vône.Citrusový, obvykle pomarančový olej sa získava z kôry pomarančov (Cirrus aurantium, Cirrus sínensís) lisovaním za studena. Je možné ho izolovať tiež destilovaním z pomarančovej kôry. Výťažnosť je 0,4 až 0,5 . Hlavnou zložkou tohto oleja je D-limonén (asi 90 ), pričom silica obsahuje ďalej myrcén, a-terpinén, oktanal, dekana, citral, nonanol, dekanol, nerol, farnesol, nerolidol, linalool a a-ter-pineol.Badiánový olej sa izoluje destiláciou s vodnou parou zo semien stromu Illícium verum, ktorý rastie v južnej Číne a v juhovýchodnej Ázii. Výťažnosť silice odborná literatúra uvádza na úrovní 2,5 až 3 . Je to takmer bezfarebná kvapalina sladkej, typickej anetolovej vône. Hlavnou zložkou badiánového oleja je anetol(až 90 ), pričom ďalej je zastúpený tiež fellandrén, a-pinén, kadinén, karén, dipentén, p-cymén, a-terpineol a chavicylmetyléter.Tea tree olej sa získava z listov čajovníkového stromu (Melaleuca altemifolia) destiláciou s vodnou parou. V silici je V najväčšom množstve zastúpený l-terpinén-4-ol (44 ), y-terpinén (17,5 ) a u-terpinén (7,5 ). Metódou plynovej chromatograñe boli v oleji určené ešte a-pinén, limonén, 1,8-cineol, p-cymén, terplnolén,a- terpineol, aromdendrén a tiež dva doposiaľ bliäie nedefmované sesqiterpény.V súvislosti s izoláciou éterických olejov z rastlín destiláciou pomocou vodnej pary sa vždy získava produkt vytvárajúci dve vzájomne sa deliace fázy. Na hladine sa delí hlavný a špecificky ľahší olej, pričom spodnú vrstvu tvorí vodná fáza.Takto získaná vodná fáza sa nazýva hydrosol, pričom ide o príslušným éterickým olejom - silicou resp. emulziou nasýtený vodný roztok. Hydrosoly sa niekedy označujú tiež ako hydroláty. Keďže hydrosoly - hydroláty,vždy obsahujú značný podiel zložiek príslušného éterického oleja a tiež vo vode rozpusmé biologicky aktívne látky, ktoré sa V silici ako hlavnom produkte nenachádzajú, je osobitne zaujímavé využívať túto zložku ako zdroj vodnej fázy pri príprave prípravkov určených na odpudzovanie bodavého hmyzu v zmysle riešenia.Z hydrosolov - hydrolátov, sa na sledovaný účel naj viac osvedčilo použitie levanduľového, citrusového a klinčekového hydrosolu - hydrolátu.Pri príprave repelentných prípravkov podľa riešenia vo forme repelentných olejov a krémov sa ako zvlášť vhodné nosiče účinných zložiek obsiahnutých v éterických olejoch - rastlinných silíciach, ukázali byť rastlinné oleje a viacýtne alkoholy. Rozpustením éterických olejov v nosičoch uvedeného typu sa dosiahne významné predĺženie ich repelentnej účinnosti, ktorá je obvykle jednou z hlavných prekážok pri ich praktickom využití na sledovaný účel.Z rastlinných olejov sa osvedčili pri príprave produktov v zmysle riešenia ako rastlinný olej obsahujú sójový, olivový, slnečnicový, repkový a kukuričný olej. Použitý kukuričný olej bol izolovaný z kukuričných klíčkov.Sójový olej vykazuje sám určitú repelentnú schopnosť a spolu so slnečnicovým a sezamovým olejom má najvyšší podiel polynenasýtených mastných kyselín. Je v nich najviac zastúpená kyselina linolová. Pre olivový, arašidový a repkový olej je zase charakteristické mimoriadne vysoké zastúpenie mononenasýtených mastných kyselín (až 80 ), pričomje v nich najviac zastúpená kyselina olej ová.Z viacýtnych alkoholov sa na uvedený účel osvedčilo predovšetkým použitie glycerínu a propán-LZ-diolu,cgHgog, tzv. propylénglykolu. Výhodou ich použitia na sledovaný účel je ich minimálna zdravotná a ekologická závadnosť - glycerín a tiež propylénglykol sa široko používajú nielen V kozmetike, farmácii, ale tiež pri príprave potravín určených pre ľudí a zvieratá.Hlavne v prípade, ak repelentne účinné éterické oleje - rastlinné silice je požadované zapracovať do formy krému, je vhodné, ak zmes obsahuje popri ostatných zložkách tiež kyselinu stearovú. V tejto súvislosti sa ako zvlášť vhodné ukázalo, ak sa ako zdroj tejto kyseliny použije palmová stearová kyselina.I ked použitie tradičných emulgátorov pri príprave prípravkov podľa riešenia nie je nevyhnutné, ako vhodné a dostatočne účinné v predmetných systémoch sa ukázali byť predovšetkým etoxylované vyššie alkoholy (C 12 až C 15). Z nich možno uviesť napríklad etoxylované alkoholy špecifikované v zmysle CAS 68439-50-9 (C 12 - C 14) alebo CAS 68 l 3 l-39-5 (C 12 - C 15).Pri príprave prípravkov určených na odpudzovanie bodavého hmyzu v zmysle riešenia v ich gélovej forme je voľba gélotvomého aditívu závislá od látky, ktorá má tvoriť jeho kontinuálnu fázu. V prípade, že je cieľom pripraviť gél v prostredí látok, v ktorom prevládajú alkoholy, je obvykle účelné uvažovať s prídavkom aditívov na báze rôzne sieťovaných polyakrylových polymérov. Ak sa má však pripraviť stabilný gél, u ktorého podstatu kontinuálnej fázy má tvoriť voda, a naviac prípravok by mal byť pripravený výlučne na báze látok prírodného pôvodu, je obvykle vhodnejšie zvoliť ako gélotvomú látku niektorý z gélotvomých polysacharidov prírodného pôvodu.Z viacerých gélotvomých látok tohto typu možno uviesť- xantánovú gumu, ktorá je niekedy označovaná tiež ako tamarindová guma, E 415 , (C 35 H 49029 ), CAS 11138-66-2,- guarovú gumu, ktorá sa získava z plodov guaranu, E 4 l 2, CAS 9000-30-0, ~ ghatti gumu, v arabskú gumu, E 414,

MPK / Značky

MPK: A01N 25/00, A01N 65/24, A01N 25/02, A01N 65/22, A01P 17/00

Značky: hmyzu, určené, přípravky, bodavého, odpudzovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u6826-pripravky-urcene-na-odpudzovanie-bodaveho-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravky určené na odpudzovanie bodavého hmyzu</a>

Podobne patenty