Upínací klin

Číslo patentu: U 475

Dátum: 08.06.1994

Autor: Rojek Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka upinacieho klina pre upinanie hobľovacieho noža do nožovćho valca alebo nožovej hlavy používaných u drevoobrábacích strojov, napr. zarovnávacieV súčasnej dobe výrábanć a používané nožové valce majú upínacie kliny rôznych konštrukcii, ktorých upinanie hobľovacíeho noža v nožovom valci je založené na odlišných princípoch. Poznáme upínacie kliny, ktoré upinajú hobľovaci nôž tak, že sú odtlaćované na dlhšiu stranu noža pomocou skrutiek. Nevýhodou takto konštruovaných klinov je, že sú značne náročné na čas potrebný k uvoľneniu 2 nožového valca, dochádza k nevhodnćmu odvádzaniu triesky a V neposlednom rade súzdrojom nadmernej hlučnosti celého nástroja. Iné konštrukčné- stvárnenie upínacich klinov využíva k vyvodeniu potrebnejupinacej sily skrutiek, ktoré upínací klin odtlačujú od dna- drážky na upinaci klin. Nevýhodou tejto konštrukcie upinacieho klina sú vysoké nároky na presnosť výroby a opracovanie drážky na upinaci klin. Ďalej poznáme upinacie lišty obdĺžnikového prierezu, na ktoré tlačia skrutky posúvajúce sa v smere sečnic k nožovému valcu. Táto konštrukcia je veľmi prácnapri výrobe a výmena hobľovacieho noža je časovo náročná.Ďalšia známa konštrukcia upinacieho klina pracuje na princípe vyvodenia upinacej sily odstredivou silou, ktorá pôsobí na upinaci klin pri otáćani nožoveho valca. Nevýhodoutejto konštrukcie je aj vysoká náročnosť na presnosť výroby.Spoločnou nevýhodou vyššie uvedených známych konštrukciíupínacich klinov je nadmerná hlučnosť celého nástroja.Vyššie uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje upínací klin pre upínanie hobľovacieho noža do nožového valca alebo nožovej hlavy podľa technického riešenia umiestnený v drážke nožovćho valca. ktorého podstata spočíva v tom, že v telese upínacieho klina je vytvorený aspoň jeden priechodný otvor, pričom v priechodnom otvore sú vyrezanć závity a umiestnená skrutka. Tvar upínacieho klina kopíruje tvar drážky v nožovom valci a jeho kolmá strana dosadá na hobľovací nôž,ktorý je vybavený vybraním, do ktoreho zapadá hlava nastavo~Výhodou technického riešenia je najmä zníženie hlućnosti nástroja, menšie nároky na presnosť výroby nástroja, zmenšenie úberu materiálu 2 valca a zlepšenie odvodu triesky. Ďalšou výhodou je to, že do nožovćho valca je možné umiestniť aspoň štyri hobľovacienože, čo sa prejaví zlepšením kvality opracúvaného povrchu a zvýšením výkonu stroja. Zmenší sa tiež veľkost nárazov od nožového valca pôsobiacich na obrábaný ma teriál a tým sa zvýši pohodlie obsluhy.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou priložených výkresov, kde na obr. 1 je konštrukcia upínacieho klina a na obr. 2 je priećny rez nožovým valcom so zobrazeným u miestnením upinacieho klina.Upinací klin pre upinanie hobľovacieho noža do nožového valca alebo nožovej hlavy podľa technického riešenia umiestnený V drážke § nožoveho valca 1 ( obr.1 ) je konštruovaný tak, že je V ňom vytvorený aspoň jeden priechodný otvor Q,s výhodou 3 až 4 na dĺžku nožoveho valca g a v tomto priechodnom otvore Q je vyrezaný závit 1 . V otvore je naskrutkovaná skrutka 2, ktora pri dostatočnom zaskrutkovani siaha na dno 2 drážky § . Tvar upinacieho klina l presne kopíruje tvar drážky § V nožovom valci Q, pričom svojou kolmou stranou dosadá na hobľovaci nôž 3. Hobľovaci nóž Q je na strane opačnej k upínaciemu klinu l vybavený vybraním lg, do ktorého zapadáhlava ll nastavovacej skrutky §Upínaci klin podľa technického riešenia pracuje nasledov HBIPodstata funkcie upinacieho klina 1 spočíva v tom, že pri otáčani skrutiek g v závitoch Z dochádza k odtlačovaniu upínacieho klina A od dna 2 drážky § a tým vzniká pritlaćná sila potrebná k udržaniu hobľovacieho noža 5 v požadovanej polohe. Otáćanim skrutiek 3 sa vyvodí taká pritlačná sila, aby bolo možné posúvať s hobľovacim nožom 5 vo vertikálnom smere. Vlastné nastavovanie výšky hobľovacieho noža 5 sa realizuje pomocou nastavovacích skrutiek Q, ktorých hlava ll na obvode zapadá do vybrania lg v hobľovacom noži 3 . Po nastavení výšky nie je nutné vykonať dalšie dotiahnutie skrutiek 2, pretože hlavnú upínaciu silu vyvodí upínaci klin 1 v dôsledku odstredivej sily po roztočeni nožového valca Q . Do toho času je hobľovaci nôž A bezpečne zaistený proti vysunutiu hlavamill nastavovacích skrutiek QUpínaci klin podľa technického riešenia je možné využiť všade tam. kde sa upinajú hobľovacíe nože do nožovćho valca alebo nožovej hlavy. U drevoobrábacích strojov sa jedná najmä

MPK / Značky

MPK: F16B 7/18, B23C 5/26, F16B 3/00

Značky: upínací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u475-upinaci-klin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínací klin</a>

Podobne patenty