Plastová rúrková príchytka

Číslo patentu: U 1774

Dátum: 04.03.1998

Autor: Kovács Silvester

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka plastovej rürkovej príchytky a spadá do oblasti prenosu a využitia tepelnej energie za účelom vykurovania budov.V systémoch podlahového kúrenia sa na fixovanie vykurovacej rúry používa oceľová Výstužná sieť o ktorú je vykurovacia rúra uchytená príchytkami.4 V súčasnosti sa používajú príchytky plastové. Táto plastová príchytka je konštruovaná tak, že pozostáva zo štvorcovej nosne základne, ktorá nesie dva páry polmesiacových segmentov. Medzi polmesiacovými segmentmi sa nachádza medzera. Rovina polmesiacových segmentov je kolmá na rovinu nosnej základne. Každý pár polmesiacových segmentov je voči sebe orientovaný tak, že medzi nimi je vytvorený voľný kruhový priestor. Každý pár polmesiacových segmentov má naviac V svojej spodnej časti malé vybranie a v svojej hornej časti veľké vybranie. Voľné konce polmesiacových segmentov sú zaoblené.Montáž plastovej príchytky bola následovná. Výstužná oceľová sieť, ktorá bola položená na podlahe sa v mieste uloženia plastovej príchytky naddvihla a na pozdĺžny alebo priečny prút výstužnej oceľovej siete sa nasunula plastová prichytka. Plastová príchytka bola fixovaná proti zdvíhnutiu,pretože prút oceľovej výstužnej siete ležal V malom vybraní. V tomto prípade plastová príchytką mala možnosť posuvov po prúte oceľovej výstužnej siete, čo však bolo nežiadúce. Po montáži celej sústavy plastových prichytiek nasledovala montáž vykurovacej rúry. Vykurovacia rúra sa špirálovito uložila na podlahu a V mieste plastovej príchytka sa do nej zašlapila. Vlastné našlapovanie však bolo dosť problematické, pretože veľké vybranie kládlo značný odpor proti vniknutiu vykurovacej rúry do priestoru medzi segmentmi. Toto bol druhý závažný nedostatok plastovej príchytky. Tretím nedostatkom plastovej príchytky bolo to, že pri rýchlej montáži kladenia vykurovacej rúry sa v dôsledku neprimeraného tlaku vylamovali jednotlivé segmenty. Tým vzrástla jednak spotreba plastových príchytiek a jednak sa spomaľoval montážny proces. Naviac, bolo to aj fyzicky náročné.Dosiaľ používané prostriedky iných technológií fixovania rúrok boli vyrobené z tvrdého materiálu a dochádzalo k poškodzovaniu vykurovacích rúrok v betóne vplyvom dilatačných mikropohybov. Plastová príchytka plnila následujúcu funkciu. Jednak zabezpečovala výškovú dištanciu vykurovacej rúry a siete a naviac V procese betonáže zabezpečovala predpísaný tvar uloženiaVyššie uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje plastová rúrková príchytka podľa technického riešenia pozostávajúca z dvoch párov polmesiacových segmentov a ktorej podstata spočíva V tom, že voľné konce polmesiacových segmentov obsahujú výbežky, ktorých vnútorné nábehové hrany zvierajú medzi sebou uhol 60 ° 1 lO°, pričom horné konce výbežkov sú zaoblené a priestor medzi dvoma pármi polmesiacových segmentov obsahujeVýhody plastovej rúrkovej príchytky podľa technického riešenia spočívajú v tom, že zabezpečuje výškovú dištanciu vykurovacej rúrky od oceľovej výstužnej siete a tým ich dokonalé obklopenie betónovou zmesou, tvoriacou vykurovacie teleso. Plastová rúrková príchytka je vyrobená z pružného materiálu,ktorý zabraňuje poškodeniu vykurovacích rúrok v betóne vplyvom dilatačných mikropohybov. Posunu plastovej rúrkovej príchytky po prúte oceľovej výstužnej siete medzi dvoma uzlovými bodmi zabraňujú štyri vertikálne brity umiestnené V priestore medzi dvoma pármi polmesiacových segmentov. Medzera medzi britmi je menšia ako je priemer prútu oceľovej výstužnej siete. V dôsledku tejto skutočnosti sa prút oceľovej výstužnej siete zaryje do britov a tým je fixovaný. I nábehové hrany výbežkov, ktoré medzi sebou zvierajú uhol 60 °i 10 ° majú svoj význam. Pri tomto optimálnom uhle sa totiž s minimálnou fyzickou námahou osadzuje vykurovacia rúrka do plastovej rúrkovej príchytky. Takže sa uľahčuje montážny proces a výrazne sa znižuje fyzická náročnosť montáže. Konštrukcia plastovej rúrkovej príchytky podľa technického riešenia umožňuje prichytenie vykurovacej rúry na ľubovoľnom mieste, na priečny alebo pozdĺžny prút oceľovej výstužnej siete.Aplikácia plastovej rúrkovej príchytky je jednoduchá. Po nadobudnutí potrebnej praxe dokážu dvaja zohraní montážnici touto technológiou uložiť až 200 m 2 vykurovacej plochy za deň, čo zodpovedá rozlohe väčšieho rodinného domu.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde obr. 1 zobrazuje plastovú rúrkovú príchytku V náryse, obr. 2 zobrazuje plastovú rúrkovú prichytku V pôdoryse a obr. 3zobrazuje plastovú rúrkovú príchytku V bokoryse.Plastová rúrková príchytka podľa technického riešenia zobrazená na obr. 1 V náryse je vyrobená zo špeciálnej zmesi polyolefínov a pozostáva zo štvorcovej nosnej základne Q. Kolmo na štvorcovú nosnú základňu § .sú orientované dva páry polmesiacových segmentov g s medzerou 1 umiestnenou medzi nimi. Táto medzera 1 je znázornená na obr.3 V bočnom pohľade.Každý pár polmesiacových segmentov g je voči sebe orientovaný .tak, že medzi nimi je vytvorený voľný kruhový priestor. Do tohto priestoru zapadá vykurovacia rúrka. Každý pár polmesiacových segmentov g má V svojej spodnej časti malé vybranie g a v svojej hornej časti veľké vybranie g. Voľné konce l polmesiacových segmentov g obsahujú výbežky , ktorých vnútorné nábehové hrany 3 zvierajú medzi sebou uhol 60 °i 10 °. Uhol 60 ° je optimálny, lebo pri tomto uhle pár polmesiacových segmantov g kladie vniknutiu vykurovacej rúrky minimálny odpor a pritom zovretie páru polmesiacových segmentov g je dostatočné na to, aby nedošlo k samovoľnému vyskočeniu vykurovacej rúrky z plastovej rúrkovej príchytky počas montáže a betónovania. Konce výbežkov 1 sú zaoblené. Priestor medzi dvoma pármi polmesiacových segmentov g obsahuje štyri vertikálne brity 5 ako je to zreteľne znázornené na obr. 2. Aj tieto vertikálne brity 5 plnia dôležitú funkciu. Sú natoľko deformovateľné, že sa do nich zatlačí prút oceľovej výstužnej siete a tým je plastová rúrková príchytka dostatočne fixovaná.Priemyselná yyužiteľnosť Plastová rúrková príchytka podľa technického riešenianachádza uplatnenie aj pre iné aplikácie V stavebníctve a V domácnostiach pri povrchovom vedení vodičov, hadíc, rúr, tyčí a

MPK / Značky

MPK: F24D 3/12

Značky: plastová, rúrková, príchytka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u1774-plastova-rurkova-prichytka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plastová rúrková príchytka</a>

Podobne patenty