Špeciálna stolička

Číslo patentu: U 1350

Dátum: 08.01.1997

Autor: Černý Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka konštrukcie špeciálnej stoličky,najmä izbového záchodu, napriklad pre imobilných pacientov alebostarých, či chorých ľudí nachádzajúcich sa v rôznych ústavoch a liečebných zariadeniach.V súčasnej dobe sa používajú ako izbové záchody rôzne druhy Špeciálne konštruovaných kovových alebo drevených stoličiek s okrúhlym otvorom v sedacej doske, ku ktorým je zospodu pripevnené odpadové vedro. Kovové stoličky sú väčšinou konštruované z ohýbaných a zváraných rúrok, ktorých povrch je rôzne upravený a doplnený drevenými, vàčšinou koženkou čalúnenými opierkami na chrbát a ruky, sedačkou a odňateľnou krycou doskou. Na uľahčenie manipulácie bývajú nohy stoličiek vybavené podvozkovými kolieskami. Taktiež stoličky konštruované z dreva sú vybavené odňateľnou krycou doskou. spoločnou nevýhodou uvedených známych riešení je ich pomerne veľká hmotnost, čo bez použitia koliesok sťažuje manipuláci s nimi. Rovnako používanie sacich materiálov, ako sú drevo alebo koženka, je nevýhodné z hygienického hľadiska, lebo pri každodennej niekoľkonásobnej dezinfekcii môže dôjst k vsiaknu~ tiu rôznych roztokov i následnému výskytu plesni a vzniku hnilob~ ných procesov v týchto materiáloch. Ďalej je pre tieto riešenia nevýhodné, že pri používaní sa musi zo sedačky odkládat na rôzne miesta celá krycia doska, čo je nepraktické a neestetické. Naviac takéto koštrukčné materiály stoličiek majú vplyv na ich pomerneveľkú nadobúdaciu cenu, čo spôsobuje ich nedosiahnuteľnost najmä pre prestarnutých a nevládnych ľudí.Uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery špeciálna stolička, najmä izbový záchod, zložená z nôh, chrbtového operadlá,bočných opierok a sedačky so zakrývateľným otvorom, ktorého podstata je V tom, že nohy, chrbtové operadlo, bočné opierky a sedačka sú vytvorené monolitickým skeletom, kde odpadový otvor je vybavený obvodovou výstužnou lištou pre osadenie poklopu zakrývajúceho odpadový otvor, pričom pod sedačkou sú pripevnené dve súbežne profilové lišty na zasunutie odpadovej nádoby pod odpadový otvor.Vo výhodnom uskutočnení je poklop vybavený manipulačným otvorom, pričom chrbtové operadlo je na zadnej strane vybavené háčikom.Nové riešenie sa vyznačuje veľmi ľahkou a jednoduchou konštrukciou s globálnym využitím hygienicky nezávadných plastických hmôt, pomerne nízkymi výrobnými nákladmi, umožnením ľahkej a kvalitnej dezinfekcie i veľmi príjemným používaním ako samotnýmipacientami, tak obslužným zdravotníckym personálom.Prehľad obrázkov na gýkresochKonkrétny príklad uskutočnenia konštrukcie špeciálnej stoličky je schématicky znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je čelný pohľad na stoličku so zakrytým odpadovým otvorom, obr.2 bočný pohľad na stoličku pripravenú pre použitie s vybratým vekom ana obr. 3 spodný pohľad na stoličku so znázornením detailného pripevnenia odpadovej nádoby k sedačke.Špeciálna stolička sa skladá z monolitického skeletu, napr.z celoplastového výlisku, tvoreného nohami l, sedačkou 2, chrbto vým operadlom g a bočnými opierkami 5 na ruky. V sedačke 2 jevytvorený priechodný kruhový odpadový otvor §,zo spodnej stranyktorého je pripevnená medzikruhová výstužná lišta Q, na ktorej je zhora položený poklop 1 zakrývajúci odpadový otvor 5. Poklop 1 je vybavený manipulačným otvorom 8, slúžiacim na jeho zachytenie avybratie z odpadového otvoru § i súčasne na zavesenie na háčik g upevnený na zadnej strane hornej časti chrbtového operadlá g skeletu. Pod sedačkou g a to na jej spodnej strane alebo na horných častiach nôh l, sú pripevnené dve súbežne profilové lišty lg, výhodne proti sebe orientované U listy, na zasunutie odpadovej nádoby ll, výhodne plastového vedra. Odpadová nádoba ll je vybavená uchom lg a odnimateľným vekom lg s krytým plastovým ja~ zýčkom lg pre zavesenie na háčik 2 chrbtového operadlá 1 skeletu.Pred použitím špeciálnej stoličky sa po lištách lg zasunie pod odpadový otvor § odpadová nádoba ll uzatvorená vekom lg,potom sa zo sedačky g vyberie poklop 1 a následne veko lg, ktoré sa zavesi na háčik g. Po použití sa odpadová nádoba ll zakryje vekom lg a odpadový otvor § sa zakryje poklopom 1, čim je umožnené špeciálnu stoličku používat na bežnú potrebu.Popisané uskutočnenie nie je jediným možným riešením konštrukcie špeciálnej stoličky, lebo skelet môže byt vytvorený ľubovolne tvarovaným plastovým výliskom, lišty lg môžu byt rôzneho vyhotovenia podľa typu použitej odpadovej nádoby ll, pričom tieto môžu byt pripevnené lepenim, tavným privarenim alebo pomocouŠpeciálna stolička je určená predovšetkým na používanie v nemocničných zariadeniach pre imobilných pacientov a ďalej pre prestárnutých a nesamostatných ľudí v domovoch dôchodcov i v zariadeniach s opatrovateľskou službou.Špeciálna stolička, najmä izbový záchod, zložená z nôh, chrbtového operadla, bočných opierok a sedačky so zakrývateľným otvorom, V y z n a č u j ú c a s a t ý m, že nohy (1), chrbtové operadlo (3), bočné opierky (4) a sedačka (2) sú vytvorené monolitickým skeletom, kde odpadový otvor (5) je vybavený obvodovou výstužnou lištou (6) na osadenie poklopu (7) zakrývajúceho odpadový otvor (5), pričom pod sedačkou (2) sú prípevnené dve súbežne profilové lišty (10) na zasunutie odpadovej nádoby (11) pod odpadový otvor (5).Špeciálna stolička podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že poklop (7) je vybavený manipulaćným otvorom (8), pri čom chrbtové operadlo (3) je na zadnej strane vybavené háčikom (9).

MPK / Značky

MPK: A47K 11/04

Značky: stolička, špeciálna

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-u1350-specialna-stolicka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Špeciálna stolička</a>

Podobne patenty