Vaginálny tampón

Číslo patentu: E 255

Dátum: 07.10.2003

Autor: Schmidt Lothar

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka vaginálneho tampónu opatreného pozdĺž tampónu na jeho vonkajšej strane ryhami (drážkami)|, oddelenými od seba pozdĺž rozmiestenými rebraml .0002 Sú známe vaginálne tampóny, ktorých ryhy prebiehajú rovno,alebo špirálovite okolo tampónu. Pri týchto známych tampónoch sa ukázalo, že príjem tekutiny je nedostatočný a neprebieha dosť rýchle.0003 Úlohou vynálezu je, cielenými zmenami formovania pozdĺžnych rýh povrchu tampónu oproti doposiaľ známym uskutočneniam, cielene zväčšiť povrch tampónu.0004 Toto sa dosiahne vytvorením rýh a rebier vo forme vÍn, ktoré sú orientované paralelne k pozdľžnej ose.0005 Forma vĺn a frekvencia s ktorou meandrová zákruta pretína imaginárnu pozdĺžnu os, je v ďalšom ľubovoľne voliteľná.0006 Vláknitá hmota, ktorá v podstate určuje kapacitu príjmu telesnej tekutiny, sa podstatne lepšie využije.0007 Sacie vlastnosti tampónu sa môžu lepšie prispôsobiť podmienkam telesného otvoru .0008 Komfort pri použití tampónu sa zvyšuje a utesnenie sa zlepšuje,pretože v dôsledku meandrovitej formy rebier a rýh sa tampón pri jeho roztiahnuti lepšie prispôsobí telesnému otvoru.0009 Meandrovitá forma rýh a rebier dovoľuje Cielené zväčšenie účinného povrchu výrobku. Rovné ryhy a rebrá sú z geometrického hladiska nevhodné na to, aby povrch pri daných rozmeroch tampónu zväčšili. Špirálovite usporiadané ryhy a rebrá sú z výrobnotechnických dôvodov pri zväčšovaní účinnej povrchovej plochy limitované.0010 Výroba výrobku podľa vynálezu je možná takými nástrojmi, ktorébez prerezania radiálne vstupujú do neobrobeného zvitku tampónu. Primanipulácii svýrobkom podľa vynálezu sa zasa vytvorené ryhy a rebrá nemôžu poškodiť.0011 Môžu sa zrealizovať rozličné hĺbky rýh, aby sa docielilo privedenie telesných tekutín do tampónu, pri zabezpečení potrebnej stability výrobku0012 Stupeň utesnenia stlačeného tampónu sa môže podľa vynálezu v závislosti od použitých vlákien cielene prispôsobiť. Mechanické vlastnosti tampónu, stabilita voči naiomeniu a rozpínavost, môže podľa vynálezu byť ovplyvnené vytvorením vĺn.0013 Vyhotovenie rýh a rebier podľa vynálezu umožňuje, aby sa príjem tekutiny tampónom cielene prispôsobil. To znamená napríklad podstatne užší priebeh vĺn pri hlave tampónu, ako pri jeho konci. Toto podporuje príjem telesnej tekutiny vtelesnej dutine a súčasne podporuje zlepšenie tesniacich vlastností.0014 Tri výhodné vytvorenia vynálezu sú znázornené na výkresocha v ďalšom sú podrobnejšie opísané. ZnázorňujúObr.1 prvý príklad uskutočnenia s vlnitými ryhami, 0 br.2 druhý príklad uskutočnenia s vlnitými ryhami so silným stúpanímvĺn na začiatku tampónu , Obr.3 tretí príklad uskutočnenia so vlnami vykazujúcimi zalomené miesta. 0015 vynález sa týka vaginálneho tampónu pre hygienu žien, s okrúhlym a/alebo kónickým zasúvaním, resp. oblasťou zasunutia 2 a zadnou vyťahovacou časťou 3, z ktorej vystupuje vyťahovacie vlákno.0016 Tampón 1 sa vylisuje zo surového zvitku. Surový zvitok pozostáva z vlákien absorbujúcich tekutinu , z obalu pozostávajúceho z materiálu0017 Pomocou zvláštneho vyhotovenia výrobného Iisovacieho nástroja sa vytvoria na tampóne Iisovacím postupom pozdlžne ryhy. Tieto pozdĺžne ryhy resp. drážky zväčšujú v podstate cylindrickú povrchovú plochu tampónu a tvoria súčasne kanáliky na prenikanie absorbujúcej sa telesnej tekutiny.0018 Medzi zlisovanými pozdĺžnymi ryhami 4 sa vytvoria pozdĺžne rebrá 5. Tieto pozdlžne rebrá dodávajú tampónu potrebnú stabilitu. Pozdĺžne drážky 4 a pozdĺžne rebrá 5 sú orientované radiálne ku stredu tampónu a sú orientované na pozdĺžnu osu tampónu 6.0019 Pri tampóne podľa vynálezu sú až na hornú oblast zasunutia 2,odstupy rýh 4 od seba rovnako veľké a priebeh vĺn vykazuje oblasti krivosti s rozlične veľkým polomerom.0020 Priebeh vĺn má ďalej striedavo oblasti silnejšieho a slabšieho zakrivenia. Pri tom môžu vlny vykazovat i miesta zalomenia.0021 Priebeh vĺn tampónu je zložený striedavo z párov uhlov tupých 8 a nad tupými 9, smerom ku koncu tampónu je plochší atým sú vlny menej1. Vaginálny tampón (1) sryhami (drážkami) (4) rozmiestnenými pozdĺž tampónu na jeho vonkajšej strane , ktoré oddeľujú od seba pozdľž rozmiestnené rebrá (5), vyznačujúci sa tým, že ryhy (4) arebrá (5) sarozprestierajú do dĺžky vo forme vĺn.2. Tampón podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že až na hornú oblastzasunutia (2) tampónu sú odstupy rýh (4) od seba rovnako veľké.3. Tampón podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že oblastizakrivenia priebehu vlny majú rozlične veľký polomer.4. Tampón podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci satým, že priebeh vlny má striedavo oblasti väčšieho a menšieho zakrivenía.5. Tampón podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci satým, že priebeh vlny má oblasti zlomu (7).6. Tampón podľa nároku 5, vyznačujúci sa tým, že priebeh vlny sa skladá striedavo z párov uhlov tupých (8) a nad tupými (9).7. Tampón podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci satým, že priebeh vlny je smerom ku koncu tampónu plochší a tým má menšie

MPK / Značky

MPK: A61F 13/20

Značky: tampón, vaginálny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e255-vaginalny-tampon.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vaginálny tampón</a>

Podobne patenty