Široká brúska

Číslo patentu: E 16767

Dátum: 21.01.2010

Autori: Moser Patrik, Gujan Georg

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka širokej brúsky, najmä širokej pásovej brúsky na opracovanie povrchov najmä plochých rovinných dielov, napr. z dreva prípadne z drevených materiálov, so znakmi predvýznakovej časti patentového nároku 1. Takýto stroj je známy z dokumentu EP-A-O 127 760.0002 Široké brúsky na opracovanie povrchov najmä plochých rovnakých dielov z dreva pripadne drevených materiálov, kovových dosiek, dosiek z plastov alebo gumy, alebo tiež papierových pásov sa etablovali ako samostatný druh brúsok. Obsahujú v strojovom stojane (ako je napr. opísaný v dokumente WO-A-00/38882 prihlasovateľa) jednu alebo viacero brúsnych hláv vždy s brúsnym pásom, ktorý ako nekonečný obieha okolo brúsneho valca a napínacieho valca. Najmenej jedna brúsna hlava a jej hnací motor je na strojovom stojane pripevnená pomocou priečneho nosnika. Hnací motor je pripevnený na konci priečneho nosníka a na protiľahlom konci je usporiadaný rozoberateľný spoj pre brúsnu hlavu, aby sa najmä pri opotrebeni pásu mohol uvoľniť brúsny valec a brúsny pás vymeniť. V stave techniky je uvoľnenie spojenia náročné a brúsny valec sa pre to musi podoprieť.0003 Z dokumentu DE-A-10158711 je známe zariadenie na rozoberateľné zablokovanie čapov valca valcovacej stolice, v ktorej pomocou posuvnej príruby hnacej spojky radiálne v jej stene vedený blokovací čap pôsobí na v prírube spojky podopreté pružiace prvky, pomocou ktorých možno k čapu valca privrátené konce vložiť alebo vybrať z vytvorených vybraní pre závoru. Toto má umožniť spoľahlivé spojenie čapov valca a príruby hnacej spojky a taktiež jednoduché rozpojenie spoja.0004 Úlohou vynálezu je vytvorenie širokej brúsky, najmä širokej pásovej brúsky na opracovanie povrchov najmä plochých rovinných dielov, napr. z drevaprípadne z drevených materiálov, ktorá umožní jednoduché a spoľahlivé0005 Táto úloha je vyriešená znakmi patentového nároku 1. Otočná tyč s blokovacími prvkami na jej koncoch umožňuje automatizovateľné zablokovanie a Odblokovanie brúsneho valca. prípadne brúsnej hlavy a jednoduchú výmenu0006 Výhodné formy uskutočnenia širokej brúsky sú opisané v závislých nárokoch.0007 Široká brúska s výhodou obsahuje najmenej jednu dvojitú jednotku s dvoma brúsnymi hlavami na strojovom stojane. Počet dvojitých jednotiek môže byť ľubovoľne rozšírený, najmä na 2 - 5 dvojitých jednotiek, ktoré sú usporiadané za sebou, pričom prípadne tiež dve dvojité jednotky môžu byť usporiadané v jednom strojovom stojane.0008 Vynález je následne bližšie opisaný v príklade uskutočnenia na základe výkresov, ktoré znázorňujú naobr. 1 širokú brúsku s dvojitou jednotkou,obr. 2 dvojitú jednotku podľa obr. 1 s vyradeným blokovaním,obr. 3 dvojitú jednotku podľa obr. 1 s aktívnym blokovanlm.0009 Široká brúska obsahuje v strojovom stojane 11 najmenej jednu dvojitú jednotku 10, pričom dvojité jednotka obsahuje dve brúsne hlavy, horné a spodné. Každá brúsna hlava obsahuje brúsny valec 12 a od neho odľahlý napínací valec 13, pričom valce 12, 13 sú obopnuté nekonečným obiehajúcim brúsnym pásom 14. Brúsne valce 12 sú usporiadané navzájom protiľahlo pri vytvorení medzery,cez ktorú môže obvyklým spôsobom prebehnúť brúsená drevotriesková doska alebo pod. Na priečnom nosníku 15 strojového stojanu 11 je usporiadanéuloženie 16 pre tyčovú závoru 17 na zablokovanie brúsneho valca 12. Závora 17je uložení 16 uložená otočne. Konce 18 závory 17 sú tvarované tak, že v zablokovanej polohe obopínajú tvarovky 19. S výhodou môžu byť konce závory tiež zovreté hydraulickým valcom. Takto v uzavretom stave vzniká so závorou 17 a strojovým stojanom 11 opäť uzavretý systém, v ktorom môžu v procese pôsobiace sily byť optimálne podchytené a prenesené do základu.0010 V otvorenej polohe závory 17 smerujú konce 18 k brúsnemu valcu 12, prípadne napínaciemu valcu 13, takže brúsny pás môže byť bez problémov1. Široká brúska, najmä široká pásová brúska na opracovanie povrchov najmä plochých rovinných dielov, napr. z dreva prípadne z drevených materiálov, obsahujúca strojový stojan (11) s priečnym nosnikom (15),ktorý tvorí najmenej jednu dvojitú jednotku (10) s dvoma brúsnymi hlavami,pričom brúsna hlava obsahuje brúsny valec (12) a napínací valec (13),okolo ktorých je obopnutý nekonečne obiehajúci brúsny pás (14), pričom medzi strojovým stojanom (11) a brúsnou hlavou je usporiadané závora(17) na zablokovanie brúsnej hlavy,vyznaćujúca sa tým, že tyčová závora (17) s blokovacími prvkami na svojich koncoch (18) je na priečnom nosníku (15) strojového stojana (11) usporiadaná otočne a v otvorenej polohe dovoľuje prístup pre výmenu brúsneho pásu.2. Široká pásová brúska podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že závora(17) je na svojich koncoch (18) tvarovaná tak, že konce (18) v blokovacej polohe obopínajú tvarovky (19) strojového stojana (11).3. Široká pásová brúska podľa niektorého z nárokov 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že závora (17) je na svojich koncoch (18) v zablokovanom stave zovretá hydraulickým valcom (20).

MPK / Značky

MPK: B24B 21/12

Značky: široká, bruska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-e16767-siroka-bruska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Široká brúska</a>

Podobne patenty