Nedráždivý prostriedok na čistenie zubov

Číslo patentu: 278864

Dátum: 02.02.1994

Autori: Buchanan James, Prencipe Michael, Burke Michael

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prostriedok na ústnu aplikáciu s príjemnou príchuťou, ktorý v podstate nedráždi tkanivo v ústnej dutine, obsahuje účinné množstvo laurylsulfoacetátu sodného ako povrchovo aktívneho činidla v čistenej forme, ktorá obsahuje menej ako 18 % hmotn. znečisťujúcich zložiek. V prostriedku je ďalej obsiahnutý podiel neiónovej amfotérnej zlúčeniny na zvýšenie schopnosti penenia tohto čisteného laurylsulfoacetátu sodného ako povrchovo aktívneho činidla a rovnako na ďalšie zníženie podráždenia tkaniva.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa všeobecne týka v podstate nedráždivého prostriedku na ústnu aplikáciu, konkrétne nedráždívého prostriedku na ústnu aplikáciu, ktorý má vysoko penivć vlastnosti.Čo sa týka doterajšieho stavu techniky, je veľmi rozšíreným povrchovo aktívnym činidlom používaným v prostriedkoch na ústnu aplikáciu laurylsulfát sodný(SLS). Povrchovo aktívne látky, a najmä aniónové povrchovo aktívne látky, ako je uvedený laurylsulfát sodný(SLS), predstavujú základnú zložku prostriedkov na ústnu aplikáciu, pričom tieto látky slúžia ako rozpúšťacie,dispergačnć, emulgačné a zmáčacie činidlá pre ďalšie látky obsiahnuté v týchto prostriedkoch. Kozmetický účinok týchto povrchovo aktívnych látok obsiahnutých v uvedených prostriedkoch potom spočíva v tom, že promótujú penenie tohto prostriedku pri ústnej aplikácii. Prostriedkom na ústnu aplikáciu so silnou schopnosťou penenia dávajú spotrebitelia prednosť, pretože penenie vytvára dojem, že takýto prostriedok na ústnu aplikáciu,má taktiež aj účinnejšie čistiace vlastnosti.Je však tiež známe, že pridávanie aniónových povrchovo aktívnych činidiel, ako je napríklad SLS, do prostriedkov na orálnu aplikáciu, ako sú napriklad prostriedky na čistenie zubov, spôsobuje nepriaznivé reakcie ústneho tkaniva, pozri R. C. Caldwell a R. E. Stallard, A Textbook of Preventive Dentistry, 196, W. B. Saundres(1977) L. J. Guarnieri, IADR, Abstract No. 661 (l 974) L. J. Guamieri, Thesis, University of Indiana (1970). Jedným z týchto príkladov nepriaznivých účinkov je gingiválne (ďasnové) podráždenie. Taktiež sa predpokladá,že SLS spôsobuje odstraňovanie ústnej mukózyV tomto odbore sa z týchto uvedených dôvodov hľ dalo podľa doterajšieho stavu techniky iné alternatívne povrchovo aktívne činidlo, ktoré by bolo možne použiť v prostriedkoch na čistenie zubov namiesto uvedeného SLS.V patentoch Spojených štátov amerických č. 4 690 776 a 5 041 280 sa uvádza použitie aniónového povrchovo aktívneho činidla, laurylsulfoacetátu sodného, V prostriedkoch na čistenie zubov. Ale v týchto patentoch nie je problém súvisiaci s dráždením tkaniva v ústnej dutine v dôsledku prítomnosti tohto aniónového povrchovo aktivneho činidla v prostriedku na čistenie zubov vôbec uvádzaný.Podľa publikovanej literatúry, pozri najmä Surfactants in Cosmetics (Marcel Dekker), vol 16, Ch. 10, str, 303 - 304 (1985), má laurylsulfoacetát sodný len relatívne malý priemyselný význam na prípravu hygienických produktov na orálnu aplikáciu. Podľa tejto publikácie sa uvádza, že i ked bol laurylsulfoacetát sodný navrhnutý ako peniace činidlo na prostriedky na čistenie zubov, nie je táto látka považovaná za organolepticky prijateľný produkt a nepredpokladá sa, že by bolo možte využiť ho V širokom priemyselnom meradle.Snahy o Využitie tohto na trhu bežne dostupného laurylsulfoacetátu sodneho ako povrchovo aktívneho činidla V prostriedkoch na ústnu aplikáciu, ako sú napríklad prostriedky na čistenie zubov, sa ukazujú ako problematicke vzhľadom na horkú príchuť spojenú s prítomnosťoutejto zlúčeniny v prostriedkoch na ústnu aplikáciu. Okrem toho je nutne uviesť, že v porovnaní s SLS majú prostriedky na čistenie zubov obsahujúce laurylsulfoacetát sodný ako povrchovo aktíwte činidlo horšie penive vlastnosti.Uvedený vynález sa týka v podstate nedráždivćho prostriedku prijateľnej chuti na ústnu aplikáciu, ktorého podstata spočíva v tom, že tento prostriedok na čistenie zubov obsahuje ako povrchovo aktívne činidlo čistený laurylsulfoacetát sodný, v ktorom je okrem dodecylsulfoacetátu sodnćho obsíałmuté menej než 18 znečisťujúcich zložiek. Tento čistený laurylsulfoacetát sodný, ak sa pridá do prostriedku na ústnu aplikáciu v kombinácii s polymćrnym neiónovým materiálom podpomjúeim penenie, ako sú napríklad polyméry obsahujúce atylćnoxid a heterocyklické dusíkate zlúčeniny obsahujúce kyslík, alebo s amfortémou zlúčeninou, potom je možné dosiahnuť ďalšieho zníženia dráždivých vlastností a takisto zlepšenia penivých schopností.Podľa uvedeného vynálezu bolo celkom neočakávane zistené, že na rozdiel od nepríjemnej horkej príchuti prostriedkov na ústnu aplikáciu, ktoré obsahujú nečistený laurylsulfoacetát sodný, majú prostriedky podľa uvedeného vynálezu, ktoré obsahujú čistený laurylsulfoacetát sodný príjemné organolepticke vlastnosti.Prostriedky na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu sa pripravujú tak, že sa použije čistená forma laurylsulfoacetátu sodnćho ako povrchovo aktívneho činidla. Tento materiál na báze laurylsulfoacetátu sodného je bežne na trhu dostupný, pričom sa nejedná o chemicky čistú zlúčeninu, to znamená dodecylsulfoacetát sodný,ktorý je možné znázomiť vzorcomu CH -CH -c-cu so N C 3( 2)1 o 2 ° 2 3 °, ale o zmes zlúčenín, V ktorej dodecylsulfoacetát sodný tvorí maximálne 70 hmotnosti tejto zmesi a zvyšok predstavujú nečistoty alebo nezreagované látky. Takže týmto obvykle používaným označením na tento bežne sa na trhu vyskytujúci produkt alebo uvedením termínu laurylsulfoacetát sodný sa rozumie po chemickej stránke materiál, obsahujúci ako znečisťujúce zložky premenlive množstvo sodných solí iných látok než je dodecylsulfoacetát sodný, ako je napriklad sulfoacetát sodný,pričom hlavný podiel predstavuje dodecylsulfoacetátová soľ. Bežne sa na trhu vyskytujúci laurylsulfoacetàt sodný taktiež obsahuje premenlivé množstvo sodných solí anorganických kyselín, ako napríklad chlorid sodný a síran sodný a takisto alkoholov vyskytujúcich sa vo východiskových surovinách, najma nezreagovaného laurylalkoholu.Podľa uvedeného vjmálezu boli preskúrnané organoleptické vlastnosti rôznych foriem materiálu, ktorý sa bežne na trhu vyskytuje pod označením laurylsulfoacetát sodný, vrátane jednej z týchto foriem,ktorá je V poslednom čase k dispozícii ako čístená zmes obsahujúca maximálne asi 18 hmotnosti znečisťujúcich zložiek. Podľa uvedeného vynálezu bolo zistené, žetento čistený laurylsulfoacetát sodný, to znamená laurylsulfoacetát sodný, v ktorom je obsiahnuté menej než18 znečisťujúcich látok, a ktorý je v tomto texte označovaný ako čistený laurylsulfoacetát sodný je po stránke organoleptických vlastností oveľa príjemnejší a jeho príchuť je lepšia než nečistená forma laurylsulfoacetátu sodného.V pripade, že sa podľa uvedeného vynálezu v praktických podmienkach použije táto forma laurylsulfoacetátu sodného ako povrchovo aktívna látka na prípravu prostriedkov na čistenie zubov a vyplachovacích prostriedkov, potom táto látka musí obsahovať menej než asi 18 znečisťujúcich zložiek vzhľadom na hmotnosť dodecylsulfoacetátu sodného ako použitého aditíva. Vo výhodnom uskutočnení podľa uvedeného vynálezu sa používa zmes na báze laurylsulfoacetátu sodného, ktorá má nasledujúce zloženiechlorlcl sndny 7.5 3.0 MXsíran sauny 7,5 - 8,0 nax. sulťoaeebát sedi-ny I max valný alkohol 0,6 - 0,8 lux.Táto čistená forma laurylsulfoacetátu sodného sa pridáva do prostriedkov na orálnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu V koncentrácii pohybujúcich sa V rozmedzí od asi 0,5 do asi 5,0 hmotnostných a vo výhodnom uskutočnení v rozmedzí od asi 0,7 do asi 2,0 hmotnostných. Pri týchto koncentráciách bolo podľa uvedeného vynálezu celkom neočakávane zistené, že táto čistená forma laurylsulfoacetátu sodného vykazuje priaznivé organoleptické vlastnosti, pričom horká príchuť, vyskytujúea sa v nečistenej fonne bežne na trhu dostupného laurylsulfoacetátu sodného, pri aplikácii zmizne.Tieto prostriedky na ústnu aplikáciu, ktoré sú pripravené s použitím čistenej formy laurylsulfoacetátu sodného ako povrchovo aktívnej zloäcy síce prejavujú horšie penivé vlastnosti, ale podľa uvedeného vynálezu bolo zistené, že tieto penivé vlastnosti uvedených prostriedkov na ústnu aplikáciu je možné zlepšiť pridavkom neiónových aditív do týchto prostriedkov, ako sú napríklad polyméry obsahujúce etylénoxíd a dusíkaté heterocyklické zlúčeniny obsahujúce kyslík alebo amfotémych zlúčením. Prídavok týchto neiónových alebo amfotémych aditív v týchto prostriedkoch na ústnu aplikáciu obsahujúcich čistenú formu laurylsulfoacetàtu sodnćho ako povrchovo aktívnu látku slúži k zlepšeniu penivých schopností tohto prostriedku na úroveň požadovanú spotrebiteľmi a okrem toho sa týmto opatrením dosiahne ďalšie zníženie draždivého potenciálu čistenej formy laurylsulfoacetátu sodného.Medzi tieto neiónové polyméry obsahujúce etylénoxíd, ktorých je možné použiť V prostriedkoch na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu, je možné zaradiť vo vode rozpustný neiónový polyoxyetylénový monoester sorbitolu s esterom sorbitolu (alebo anhydridy sorbitolu) s mastnými kyselinarni obsahujúcimi 10 až 18 atómov uhlíka, pozostávajúcich prevažne z monoesteru,kondenzovaný s asi 50 až 100 mólmi etylénoxídu, vo výhodnom uskutočnení s asi 60 mólmi etylénoxidu. Uvedenou mastnou kyselinou (alifatická uhľovodíková monokarboxylová kyselina) môže byť nasýtená alebo nenasýtená kyselina, ako je napríklad kyselina laurová, kyselina palmitová, kyselina stearová a kyselina olejovaNajmä výhodné je použitie látky Tween 60 (obchodné označenie), čo je polyoxyetylén(60)sorbitanmonolaurát,ktorýje bežne dostupný od firmy lCI.Medzi ďalšie polyméry obsahujúce etylénoxíd je možné zaradiť polyoxyetylénpolyoxypropylénové blokové kopolyméry všeobecného vzorcaa cele číslo také, aby molekulová hmotnosť hydrofóbnej bázy reprezentovaná časťou (C 3 H 6 O) bola V rozmedzí od asi 2750 až 4000, ab je cele číslo také, aby hydrofóbna časť reprezentovaná časťou (C 2 H 40) tvorila asi 70 až asi 80 hmotnosti kopolyméru.Blokove kopolyméry tohto zloženia sú bežne na trhu dostupné od firmy BASF a predávajú sa pod obchodným označením Pluronic typ F.Vo výhodnom uskutočnení podľa uvedeného vynálezu sa z praktického hľadiska používa Pluronic F-108,ktorého molekulová hmotnosť je 3200, pričom tento produkt obsahuje 80 hydrofilnej polyoxyetylénovej časti a Pluronic F-127, ktorého molekulová hmotnosť je 4000 a tento produkt obsahuje 70 hydroñlnej polyoxyetylénovej časti.Ako ďalší príklad neiónových polymérov obsahujúcich etylénoxid, ktoré sú vhodné na praktické použitie podľa uvedeného vynálezu je možné uviesť poly(etylénoxid) vzorcaH(OCHZCHZ)XOH, ktorého molekulová hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí od 100 000 do 5 000 000. Vo výhodnom uskutočnení podľa vynálezu sa používa poly(etylénoxidu), ktorého molekulová hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí od 5 000 000 do 4 000 000. Tieto polyméry sú na trhu dostupné od firmy Union Carbide Corp, vo forme granúl vo vode rozpustnej poly(etylenoxid)ovej živice a predávajú sa pod obchodným označením Polyox. Z praktického hľadiska sa vo výhodnom uskutočnení na účely uvedeného vynálezu používa PolyoxN-GOK, ktorého molekulová hmotnosť je 2 000 000.Neiónové polyméry obsahujúce etylénoxíd sa pridávajú do prostriedkov na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu v koncentrácii V rozmedzí od asi 0,001 hmotnosti do asi 5 hmotnosti, pričom vo výhodnom uskutočnení je ich koncentrácia v rozmedzí od asi 0,002 hmotnosti do asi l hmotnosti.Medzi heterocyklické dusíkaté zlúčeniny obsahujúce kyslík, ktoré možno použiť na účely uvedeného vynálezu, je možné zaradiť alantoín (čo je 2,5-dioxo-4-imidazolidinylmočovina), laktamy substítuovane alkylovými skupinami, ako sú napríklad dodecylsubstituované laktamy, ktore je možné získať od firmy GAP pod obchodným označením Surfadone a vinylpyrrolidán a polyméry tejto látky, ako je napríklad polyvinylpyrrolidon (PVP).Uvedené heterocyklické dusíkaté zlúčeniny obsahujúce kyslík sú obsiahnuté v prostriedkoch na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu v koncentrácii asi 0,001 hmotnosti až asi 5 hmotnosti, vo výhodnom uskutočnení V množstve od asi 0,002 do asi l hmotnosti.Medzi amfotéme zlúčeniny, ktoré je možné použiť podľa uvedeného vynálezu, patria betaínové zlúčeniny všeobecného vzorcaR. alkylovu skupinu obsahujúcu asi 10 až asi 20 atómov uhlíka, vo výhodnom uskutočnení 12 až 16 atómov uhlíka, alebo amidovú skupinuR znamená alkylovú skupinu obsahujúcu 10 až 20 atómov uhlíka aa je celé číslo od 1 do 3R a R 3 predstavujú každý alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 3 atómy uhlíka a vo výhodnom uskutočnení 1 atóm uhlíka aR 4 predstavuje alkylénovu alebo hydroxyalkylénovu skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka a prípadne jednu hydroxylovú skupinu.Medzi typické alkyldimetylbetaíny je možne zaradiť decylbetaín alebo 2-(N-decyl-N,N-dimetylamónium)-acetát, kokosbetaín alebo 2-(N-kokos-N,N-dimetylamónium)acetát, myristylbetaín, palmitylbetaín, laurylbetaín, cetylbetaín, srearylbetaín, atď. Medzi amidobetaíny je možné podobným spôsobom zaradiť kokosamidoetylbetaín, kokosamidopropylbetaín, laurylamidopropylbetaín a podobne. Vo výhodnom uskutočnení podľa uvedeného vynálezu sa používa kokosamidopropylbetaín, ktorý je možné získať od firmy Goldschmidt pod obchodným označením Tegobetaín.Tieto amfotéme zlúčeniny sa pridávajú do prostriedkov na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu v množstve od asi 0,001 hmotnosti do asi 2 hmotnosti, vo výhodnom uskutočnení v rozmedzí od asi 0,05 hmotnosti do asi 1 hmotnosti.Tieto prostriedky na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu môžu byť v podstate pevného alebo pastovitého charakteru, ako je napríklad zubná pasta, gél alebo zubné krémy. Vehikulum pre tieto pevné alebo pastovité prostriedky obvykle obsahuje leštiace látky.Ako príklad látok, ktoré sú vhodné ako leštiace látky pre tieto prostriedky na orálnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu, je možné uviesť vo vode rozpustné kremičité leštiace činidlá, hydratovaný oxid hlinitý (alumina) a hydrogenfosforečnan vápenatý, včítane dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého a bezvodćho hydrogenfosforečnanu vápenatého. Medzi kremičité leštiace činidlá je možno zaradiť koloidný xerogél oxidu kremičitého, vyzrážaný oxid kremičitý a hlinitokremičitany sodné alebo druhy oxidu kremičítého obsahujúce oxid hlinitý, obvykle v množstve asi 0,l až asi 7 hmotnostných. Medzi ďalšie leštiace materiály je možné zaradiť nerozpustný metafosforečnan vápenatý, fosforečnan horečnatý, uhličitan horečnatý, atď. Taktiež je možné použiť zmes leštiacích činidiel.V obvyklom uskutočnení je možné použiť uvedene leštiace látky v prostriedku na čistenie zubov podľa uvedeného vynálezu v množstve v rozmedzí od asi 20 do asi 60 hmotnostných a vo výhodnom uskutočnení podľa vynálezu v rrmožstve od así 35 do asi 55 hmotnostných.Prostriedky na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu môžu taktiež obsahovať použivanć ďalšie pomocné látky ako sú farbiace prísady alebo bieliace čínidlá alebo konzervačné prísady, ako je napríklad benzoát sodný v množstve až asi 5 hmotnostných a vo výhodnom uskutočnení v množstve až asi 1 hmotnostné, s tou podmienkou, že tieto látky neovplyvňujú nepriaznivým spôsobom chemickú stabilitu alebo kozmetické vlastnosti konečného produktu.Pri príprave zubnej pasty, gélu alebo zubného krému sa prostriedok na ústnu aplikáciu podľa vynálezu pripraví s použitím vody a zmáčadla ako nosičového materiálu,ktorý sa obvykle používa V množstve v rozmedzí od asi 10 do así 90 hmotnosti tohto prostriedku.Ako príklad zvlhčovacieho/nosičového materiálu,ktorý sa používa na prípravu zubnej pasty, gélu alebo zubných prostriedkov podľa vynálezu, je možné uviesť sorbitol, obvykle na trhu dodávaný vo forme 70 -ného vodného roztoku, ďalej glycerol, polyetylénglykol s nízkou molekulovou hmotnosťou (ako napríklad s molekulovou hmotnosťou v rozmedzí od asi 200 do asi 600) a propylénglykol.Zubné pasty, krémy a gély obvykle obsahujú prírodne alebo syntetické zahusťovadlá alebo želatínovacie činidlá v množstve od asi 0,1 s hmotnosťou do asi 10 hmotnostných, vo výhodnom uskutočnení od asi 0,5 do asi 5 hmotnostných. Medzi vhodné zahusťovaeie činidlá patrí írsky mach (karagén), tragantové klé, škrob,hydroxyetylpropylcelulóza, hydroxybutylmetylcelulóza,hydroxypropylmetylcelulóza, hydroxyetylcelulóza (ako napríklad produkt, ktorý je k dispozícii pod označením Natrosol), sodná soľ karboxymetylcelulózy, poly(metylviny 1 éter/anhydrid kyseliny maléínovej), ktorý je získatcľný pod označením Ganterz AN 139 (výrobca firma GAF Corporation) a karboxyvinylový polymér, ktorý je k dispozícií pod označením Carbopol (ako napríklad 934, 940, 941). Tieto produkty označované Carbopol od firmy B. F. Goodrich Co, sú opisované v patentoch Spojených štátov americkýeh č. 2 798 053, 2 923 692 a 2 980 655, pričom sa jedná o v podstate koloidné, vo vode nerozpustné, acidické karboxylovć polyméry na báze kyseliny akrylovej zosietené prídavkom asi 0,75 až asi 2,0 zosieťovacíeho činidla, ktorým je polyalylsacharóza alebo polyalylpentaerytritol.Do skupiny prostriedkov na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu takisto patria produkty, ktoré majú v podstate kvapalný charakter, ako je napríklad ústna voda alebo ústny vyplachovací prostriedok. V prípade týchto prostriedkov je vehikulum obvykle zmes vody a alkoholu, ktorá prípadne výhodne obsahuje zmáčadlo, ako už bolo uvedené. V obvyklom uskutočnení je hmotnostný pomer vody k alkoholu v týchto prostriedkoch v rozmedzi od asi l 1 do asi 20 l, vo výhodnom uskutočnení podľa vynálezu así 3 l až asi 10 1 a ešte výhodnejšie v rozmedzí od asi 4 1 do asi 6 l. Celkove množstvo zmesi vody a alkoholu v prostriedkoch tohto typu sa obvykle pohybuje v rozmedzí od asi 70 hmotnostných do asi 99,9 hmotnostných prostriedku.Hodnota pH tohto prostriedku na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu sa obvykle pohybuje v rozmedzí od asi 4,5 do asi 9, vo výhodnom uskutočnení podľa vynálezu v rozmedzí od asi 6 do asi 8,0. Túto hodnotu pH je možne upraviť pridavkom kyseliny (ako je napríklad kyselina citrónová alebo kyselina benzoová) alebo bàzické látky (ako je napríklad hydroxid sodný) alebo tlmiace prísady (ako je napríklad citronan sodný,benzoát sodný, uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, hydrogenfosforečnan dvojsodný, díhydrogenfosforečnan sodný, atď.V zvlášť výhodných formách prostriedkov na ústnu aplikáciu podľa vynálezu je možne použiť prídavku soli obsahujúcich fluór, ktoré majú účinok proti tvorbe zubného kazu, pričom tieto solí sú charakterizované schopnosťou uvoľňovať tluoridove ióny do vody. Do skupiny týchto látok patria anorganické kovové soli, ako je napríklad tluorid sodný, fluorid draselný, fluorid meďný, fluorid cínatý, ako je napriklad fluorid cinatý alebo chlórlluorid cinatý, ďalej fluorokremičitan sodný, fluorokremičitan amánny, iluorfosforečnan sodný a mono- a ditluórfosforečnan oxidu hlinitého.Množstvo tejto zlúčeniny obsahujúcej iluoridove ióny závisí do určitej miery od typu zlúčeniny, od jej rozpustnosti a od typu prostriedku na ústnu aplikáciu, ale v každom prípade sa musí jednať o netoxicke množstvo,pričom obvykle sa množstvo tejto zlúčeniny pohybuje v rozmedzí od asi 0,0 l o do asi 3,0 hmotnosti tohto prostriedku. V prípade prípravy prostriedkov na ústnu aplikáciu v pevnom stave, ako je napríklad gél, zubná pasta alebo krem, sa považuje za dostačujúce take množstvo uvedenej zlúčeniny poskytujúcej fluoridovć ióny,ktoré uvoľňuje až asi l fluoridových iónov na hmotnosť tohto prostriedku. Čo sa týka minimálnej hranice, je možné použiť ľubovoľné minimálne množstvo tejto zlúčeniny, ale vo výhodnom uskutočnení sa používa táto zlúčenina poskytujúca íluoridové ióny v množstve dostačujúcom kuvoľneniu asi 0,005 až asi 1 iluoridových iónov, pričom ešte výhodnejšie je množstvo uvoľňujúce asi 0,1 fluoridových iónov. V obvyklom uskutočnení, napríklad v prípade použitia íluoridov alkalických kovov a fluoridu cínatého, sa táto zložka používa v množstve až asi 25 hmotnostných, vztiahnute na hmotnosť celého prostriedku a vo výhodnom uskutočnení podľa vynálezu v množstve v rozmedzí od asi 0,05 do asi l hmotnosti. V prípade íluórfosforečnanu sodnćho môže byť táto zlúčenina prítomná v množstve od asi 0,1 do asi 3 hmotnosti.V prípade kvapalných prostriedkov na ústnu aplikáciu, ako je napríklad ústna voda alebo oplachovací prostriedok, je zlúčenina poskytujúca fluoridove ióny obvykle prítomná v množstve dostatočnom k uvoľňovaniu až asi 1,0 hmotnosti tluoridových iónov, vo výhodnom uskutočnení asi 0,001 až asi 0,5 hmotnosti tluoridových iónov. Táto zlúčeninaje v uvedenom pripade obsiahnutá V množstve v rozmedzí od asi 0,01 do asi 3,0 hmotnosti.Difosforečnanovć soli, ktoré majú účinok proti tvorbe zubného kameňa, ako sú napríklad difosforečnanové soli alkalických kovov (dvojalkalické a štvoralkalickć solí), ako sú napríklad Na 4 P 1 O 7, K 4 PZO 7, NaZKZPZO 7,NaZHZPO 7, K 2 H 2 P 2 O 7, polyfosforečnany s dlhým reťazcom, ako je napríklad hexametafosforečnan sodný a cyklicke fosfáty, ako je napríklad trirnetafosforečnan sodný a cyklicke fosfáty, ako je napriklad trimetafosforečnansodný, sa pridávajú do prostriedkov na ústnu aplikáciu podľa vynálezu, ktoré sú v pevnej forme, vo výhodnom uskutočnení V množstve od asi 0,5 až asi 8,0 hmotnosti. V pripade kvapalných prostriedkov podľa vjmálezu na ústnu aplikáciu sa tieto difosforečnanovć soli pridávajú v množstve od asi 0,1 do asi 3 hmotnosti.Do prostriedkov na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu je možné taktiež pridávať antibakteriálne činidlá. Najmä vhodné sú nekatiónovć antibakteriálne činidlá na báze fcnolových a bisfcnolových zlúčenín, halogénovaných difenyleterov, esterov kyseliny benzoovej a karbanilidov. Ako príklad týchto zlučenín je možne uviesť 4-chlórfenol, 2,T-trichlór-Z-hydroxydifenyléter(Triclosan), estery kyseliny p-hydroxybenzoovej, nmmä metylester, etylester, propylester, butylester a benzylester, ďalej 3,4,4-trichlórkarbanilid a 3,3,4-trichlórkarbanilid. Vo výhodnom uskutočnení sa V prostriedkoch podľa uvedeného vynálezu používa Triclosan v množstve pohybujúcom sa v rozmedzí od asi 0,03 do asi l hmotnosti.Do prostriedkov podľa uvedeného vynálezu je takisto možné pridávať neiónové antimikrobiálne činidlá, ako sú napriklad seskviterpenalkoholy, ako napríklad merolidol a bisabolol.V prostriedkoch na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu je taktiež možne použiť činidlá na bielenie zubov. Vhodne sú najmä oxidačne činidlá, ako je napríklad peroxid vápenatý, peroxoboritan sodný, peroxid vodíka,peroxid močoviný, kyselina peroctová, peroxouhličitan sodný alebo ine ďalšie látky, ktoré vo vhodných roztokoch fungujú ako zdroje peroxidu vodíka. Množstvo aktívneho kyslíka v týchto prostriedkoch na ústnu aplikáciu sa môže pohybovať v rozmedzí od asi 0,7 do asi 5 hmotnosti a vo výhodnom uskutočnení je toto množstvo v rozmedzí od asi 0,5 do asi 2 hmotnosti.Prostriedky na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu je možne pripraviť zmiešaním jednotlivých zložiek ľubovoľným vhodným spôsobom. Pri príprave prostriedku podľa vynálezu v pevnej forme, ako je napríklad zubná pasta, sa zahusťovadlo, ako je napríklad karboxymetylcelulóza alebo hydroxyetylcelulóza, disperguje so zmáčadlom, vodou, soľami, ako je napríklad difosforečnan štvorsodný, tluorid sodný alebo fluorfosforečnan sodný a potom sa pridá sladidlo, ako je napríklad sacharín a celá zmes sa premieša. Potom sa pridá leštiace činidlo, ako je napríklad hydrogenfosforečnan vápenatý,čistený laurylsulfoacetát sodný, zlúčeniny podporujúce penenie a chuťová prísada. Tieto zložky sa potom premiešajú s použitím vákua, čo sa vykonáva v čase v rozmedzí od asi 15 do asi 30 minút. Takto získaný gél alebo pasta sa potom plní do túb.V nasledujúcich príkladoch sú ilustrované prostriedky na ústnu aplikáciu podľa uvedeného vynálezu, ich postup prípravy a vlastností, pričom však tieto príklady rozsah vynálezu nijako neobmedzujú. Všetky množstvá a podiely sú v tejto časti a V nasledujúcich patentovýeh nárokoch hmotnostnć, pokiaľ nebude výslovne uvedené inak.Podľa tohto príkladu bola pripravená zubná pasta,ktorá mala zloženie uvedene V nasledujúcej tabuľke č. l.

MPK / Značky

MPK: A61K 7/16

Značky: zubov, čistenie, prostriedok, nedráždivý

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-278864-nedrazdivy-prostriedok-na-cistenie-zubov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nedráždivý prostriedok na čistenie zubov</a>

Podobne patenty