Antistatický přípravek pro výrobu antistatických utěrek

Číslo patentu: 242363

Dátum: 01.12.1987

Autori: Protiva Miroslav, Metyš Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. 3 Výnález se týká antistatického přípravku pro vý- 242 63robu antiatatických utěrek, ktoré slouží k odstranění etatického elektrického náboje z povrchu výrobků z~nevodivých materiálů, jako jsou gramofonové desky, filmy a ostatní fotografické materiály, diapozitívy, elektrofonické hudební nástroje, obrazovky průmyslové televize apod.Je známe, že dotykom a vzájemným třením textilních,zejména syntetických vláken a stejně tak i umělých syntetických hmot používaných při výrobě gramodesek, fotografických filmů, diapozitivů apod. dochází ke vzniku statického elektrického náboje, který přitahuje íntenzivně prach a jiné nečistoty. Tak například zanáší prach drážky gramodesky, vzniká šum a zkreslený zvuk při přehrávání a postupně se poškozením drážek trvale zhorší kvalita gramodesky. Na fotografických filmoch a diapozitivech prach snižuje jemnými äkrábanci kvalitu obrazu.Odstranění uvedených závad je dosti obtížné. Často se využívá možnosti přidat již při výrobě do výchozích surovín pro umělé hmoty přísady zabraňující vzniku statického elektrického náboje. Tento postup vyžaduje ale použití speciálních chemikálií, je nákladný a není dosud všeobecně zaveden. Rozěířenějěí a používanějäí je postup, pri kterém se výrobek z umělé hmoty zbaví statického elektrického náboje tím způsobem, že se povrch výrobku otírá textilií napuštěnou antistatickým prostředkem. Hlavní požadavky kladené na takovou textilii jsou pitom jednak vysoká antistatické účinnost, jednak úprava zdravotné a bezpečnostné nezávadnýmichemikáliemi. U textilie, která je nosnýmvsubstratem antistatického prostředku se požaduje měkký omak a vlasový povrch V pri dostatečném upevnění vlasu, ktorý při otírání nesmí ulpívat na otíraném předmětu. Používá se rovněž prostředků promechanické čištění povrchu výrobku, například gramodesek a tov podobě kartačků nebo polštářků potažených jemnou vlasovou tkaninou, nap. plyšovou.Podle US pat. spisu 4 l 29 505 odstraňuje statickou elektrinu antistatický sprej, obsahující těkavý etanolový rozpustný nosič sestávající ze 2 až 10 hmotnosti z vody a 90 až 98 etanolu a kombinací dvou antistatických činidel rozpuštěných v nosiči. Jedno z činidel obsahuje kvarterní amonný přípravek pro změkčení textílie v množství 0,5 až 2 hmotnosti z hmotnosti nosiče, druhé čínidlo je octan amonný. Nevýhodou tohoto postupu je skutečnost, že se při použití vypařuje značné množství etanolu, jehož páry jsou ve větäí koncentraci zápalné.Podle FR pat. spisu 2 321 565 obsahuje pípravek pro změkčovací a antistatickou úpravu textilních materiálů jako hlavní složku amoniumalkylkarbamát, hlinku a činidlo po udržení amoniumalkylkarbamátu ve vodní suspenzí.Další FR pat. spis 2 246 618 navrhuje jako textilní V změkčovadlo se zlepěenými antistatickými vlastnostmi kvarterní sloučeninu amonia nebo fosfonia a elektricky vodivou súl, zejména aůl hliníku nebo lithia dispergovanou v kvarterní sloučenině.GB pat. spis 1 370 lll chrání textilní, antistaticky změkčovací a ěpinivost snižujíeí prípravok, který obsahuje kvarterní benzimidazolovaný derivát.US pat. spis 4 265 772 popisuje antistatické detergenční aditivum změkčující textilií na bázi anionaktivní kompou nenty, tvořené například mýdly a kvarterní amonné sloučeniny.e změkčovací proetředek pro textílie produkt obsahující kon donzát stearové kyseliny a dietanolaminu kvarternizovaného dimetylsulfátem ve směsiĚlithiumchloridem v hmotnostním poměru 1,0/10 až 10/1,0.Podle GB pat. spisu 1 483 627 antistatické a změkčovací eměs zahrnuje elektricky vodivou sůl kovu, která je dispergována v kationaktívní amonné nebo fosforové sloučenině nerozpustné ve vodě a smektítový hlinkový změkčovač s nejmenšími částicemi o průměru 15 až 4 50111. Výhodnými kovovými solemi jsou přitom chloridy nebo sírany hliníku, sodíku,lithia, cézia, vápníku, hořčíku, zinku, draslíku, india a titanu.Společným nedostatkem vyjmenovaných postupů vzhledem k odstranění stetíckého elektrického náboje z povrchu výrobků za syntetických materiálů je především skutečnost, že neobsahují vyváženou směs anionaktivních a kationektivních produktů, které při dávkování ve správném poměru splňují požadovaný účel. Kromě uvedených možností jsou v patentové líteratuře uvedeny postupy, navržené jako vhodné zejména pro antistatickou úpravu výrobků, jako oděvních součástí a dalších užitných textilií ze syntetických vláken.195 617, který popisuje antistatickou impregnační směs pro výrobu antistatických utěrek, které slouží k antístatickémn oäetření nevodívých materiálů, u kterých dochází ke znečiětění vlivem vznikajícího elektrostatického náboje. Tato směs sestává z alkylpolyglykolétersulfátu, alkylpolyglykoléteru,kopolymeru polyetylenoxidu-polypropylenoxidu a vícemocného alkoholu glycerinu.Nedostatkem této utěrky je tvorba mestdého povlaku na otíraném předmětu, na kterém znovu ulpívá prach a vysýcháníněkterých složek naneseně směsi. Antistatické utěrka musí být trvale uložena v polýetylenovém obalu, aby nevysýchala,jinak ztratí v krátké době účinnost.Výnález si klade za úkol výřeěit problém odstranění statického elektrického náboje z povrchu výrobků za syntetických materiálů, např. gramodesek, filmů a negativů jednoduchým a ekonomicky výhodný postupom, a to textilní utěrkou napuštěnou chemikáliemi odstraňujícími již vzniklý elektrický statický náboj a zabraňujícími vzniku nového elektrického statickeho náboje tak, aby tato úprava byla účinná a manipulace s utěrkou naprosto jednoduchá.Antistatické úprava utěrky je provedena dostupnými prípravky na bčžnem provozní zařízení. Manipulace s utěrkou výrobenou z antistaticky upravené textílie je jednoduchá, utěrks má jemný onak, který nepoäkozuje např. drážky gramodesky a~netvoří škrábance na fotografických filmoch a diepezitivech.Gramodeeky se ošetřují otírením bud jednostranné při jejich otáčení v gramopřístroji nebo oboustranně otíráním krouživým pohybom před nasazením, čímž se anuluje povrchový statický náboj. Po.několikerém oěetření sa stává gramodeska trvaleji antistatické. Statický náboj obrazovek průmyslové tsłevize, všech druhů fotočoček, filmů a diapozitivů se odstraňuje jemným otíráním. V reprograďii se provádí u všech reprografických strojů stejným způsobem ošetřování podložního skla, které se při pokládání předloh snadno špiní. Stejně tak se provádí ošetření povrchu metric při technicko-reprodukčních a montážních pracích. Tím se matrice zbaví povrchového statického náboje, čímž se zabrání přitahování prachu, nečistot a tím vzniku chýb a kazů při fotomechanickém kopírování.

MPK / Značky

MPK: C09K 3/16

Značky: antistatických, přípravek, výrobu, antistaticky, utěrek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/8-242363-antistaticky-pripravek-pro-vyrobu-antistatickych-uterek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Antistatický přípravek pro výrobu antistatických utěrek</a>

Podobne patenty