Objavovanie virtuálnej topológie počítačových konfigurácií

Číslo patentu: E 9949

Dátum: 12.01.2009

Autori: Farrell Mark, Gainey Charles, Kubala Jeffrey, Schmidt Donald

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Objavovanie virtuálnej topológie počítačových konfigurácii0001 Vynález sa týka všeobecne virtualizácie viacprocesorových systémov. Podrobnejšie sa tento vynález týka umožnenia programom objavovať topológíu ich0002 Medzi funkciami riadenia systému je schopnost rozkúskovať(partition) systém do niekoľkých logických partition, t. j. častí (LPARy). LPAR je dielči súbor procesorového hardware, ktorý je definovaný na podporu operačného systému. LPARa obsahuje prostriedky (procesory, pamäť a vstupné/výstupné zariadenie) a funguje ako nezávislý systém. V sálovom hardwarovom systémemôže existovať viacej logických partition.0003 V sálových počítačových systémoch od lBM obsahujúcich S/390 ® existuje po veľa rokov obmedzenie na 15 LPARov. Novšie stroje majú 30 (a potenciálne viacej). Tieto stroje sú reprezentované na príklade strojov sarchitektúrou 2/Architecture®. Architektúra IBM® zlArchitecture® je opísanávdokumente z/Architecture Principles of Operation SA 22-7832-05 zverejnenom0004 Praktické obmedzenia veľkosti pamäte, dostupnosti I/O a dostupného výpočtového výkonu zvyčajne obmedzuje počet LPARov na menej ako tieto0005 Hardware a firmware, ktorý zabezpečuje rozdelovanie na partition je známy ako PR/SMTM (Processor Resource/System Manager, t. j. Správca zdrojovprocesora a systému). Sú to práve funkcie PR/SM, ktoré sa používajú na vytváranie-2 a prevádzkovanie LPARov. Tento rozdiel medzi PR/SM (vstavaná funkcionalita) aLPARy (výsledok používania PR/SM) sa často ignoruje a výraz LPAR sa používasúhrnne pre funkcionalitu a jej výsledky.0006 Systémový administrátori pridelujú časti pamäte každému LPARu a pamäť nemôže byt zdieľaná medzi LPARy. Administrátori môžu prideľovat procesory (tiež známe ako CP alebo CPU) konkrétnym LPARom alebo môžu umožňovať systémovým radičom plánovať ľubovoľný alebo všetky z procesorov do všetkých LPARov pomocou vnútorného algoritmu na rozkladanie záťaže. Kanály(CHPIDy) môžu byť prideľované konkrétnym LPARom alebo môžu byt zdieľanéviacerými LPARy, v závislosti na povahe zariadenia na každom kanáli.0007 Systém sjediným procesorom (CP procesor) môže mat viacej LPARov. PR/SM má vnútorný plánovač, ktorý môže prideľovat časť procesoru každému LPARu, rovnako ako plánovač operačného systému prideluje časť jehoprocesorového času každému procesu, vláknu alebo úlohe.0008 Špecifikácia riadenia rozkúskovania sú čiastočne obsiahnuté v IOCDS a sú čiastočne obsiahnuté vsystémovom profile. Tak IOCDS, ako aj profil sa nachádzajú v tzv. prvku Support Element (SE), čo je jednoducho notebook vo vnútri systému. SE môže byť pripojený k jednej alebo viacerým konzoliam pre správu, tzv. Hardware Management Console (HMC), čo sú stolné osobné počítače používané na monitoring a ovládanie hardware, ako napríklad sálové mikroprocesory. HMC je možné používat oveľa jednoduchšie ako SE a môže ovládať niekoľko rôznych0009 Pri práci s HMC (alebo vnezvyčajných situáciách zo SE) operátor pripraví sálový počítač na použitie zvolenim a zavedením profilu a IOCDS. Tieto vytvoria LPARy a konfigurujú kanály s číslami zariadení, pridelenie LPAR,informácie o viacnásobných cestách, a tak ďalej. To je známe ako Power-on Reset(POR). Zavedením iného profilu a IOCDS môže operátor úplné zmenit počet a povahu LPARov a vzhľad konfigurácie I/O. Táto operácia je však deštruktívna pre prípadný akýkoľvek bežiaci operačný systém a aplikácie a vykonáva sa teda zriedka0011 Na každom LPARu beží jeho vlastný operačný systém. Môže sa jednať o ľubovoľný operačný system pre sálové počítače nie je nutné prevádzkovať na každej LPAR napríklad z/OS®. Ten, kto plánuje inštaláciu sa môže rozhodnúťzdieľať l/O zariadenie cez niekoľko LPARov, je to však lokálne rozhodnutie.0012 Systémový administrátor môže prideliť jeden alebo viacej systémových procesorov k vyhradenému použitiu LPARov. Alternatívne môže administrátor umožniť, aby všetky procesory boli používané na niektorých alebo všetkých LPARoch. Tu funkcie riadenia systému (často známe ako mikrokód alebo ñrmware) poskytujú plánovač na zdieľanie procesorov medzi vybranými LPARmi. Administrátor môže určiť maximálny počet súbežných procesorov bežiacich na každej LPAR. Administrátor môže tiež poskytnúť váhy pre rôzne LPARy napríklad určením toho, že LPAR 1 by mala dostávat dvakrát viacej procesorového času ako LPAR 2.0013 Operačný systém na každej LPAR je IPLovaný samostatne, má svoju vlastnú kópiu svojho operačného systému, má svoju vlastnú konzolu operátora(pokiaľje to treba), a tak ďalej. Pokiaľ sa zrúti systém na jednej LPAR, neovplyvní to0014 V systéme sálového počítača s tromi LPARy je možné mať napríklad produkčný z/OS na LPAR 1, testovaciu verziu z/OS na LPAR 2 a Linux® pre S/390 ® na LPAR 3. Ak má tento celkový systém 8 GB pamäti, mohli by sme pridelit 4 GB časti LPAR 1, 1 GB časti LPAR 2, 1 GB časti LPAR 3, pričom by ostala rezerva 2 GB. Konzola operačných systémov pre dva LPARy s 2/OS by mohli byt na úplne iných0015 Pre väčšinu praktických účelov nie je rozdiel medzi napríklad tromi samostatnými sálovými počítačmi s bežiacim 2/OS (a zdielajúci väčšinu ich l/Okonfigurácie) a tromi LPARy na rovnakom sálovom počítači vykonávajúcimi rovnakúvec. S nepatrnými výnimkami z/OS, operátori ani aplikácie nemôžu detekovat0016 Nepatrné rozdiely zahŕňajú schopnost z/OS (keď je to dovolené pri definovaní LPARov) získat informácie s výkonnosťou a využitím z celého systému sálového počítača a dynamicky presúvať prostriedky (procesory a kanály) medziLPARmi pre zlepšenie výkonnosti.0017 Dnešné sálové počítače IBM® majú centrálny procesorový komplex(CPC), ktorý môže obsahovat niekoľko rôznych typov procesorov architektúryz/Architecture®, ktoré môžu byt použité k nepatrne odlišným účelom.0018 Niektoré ztýchto účelov sa dotýkajú riadenia nákladov na software,zatiaľ čo ďalšie sú viacej fundamentálne. Všetky procesory v CPC začínajú ako ekvivalentne procesorové jednotky (PU) alebo stroje, pre ktoré nebolo spresnene použitie. Počas inštalácie alebo neskôr bude každý procesor charakterizovaný od0019 Tento typ procesora je dostupný pre normálny operačný systém a- Systémový asístenčný procesor, tzv. System Assistance Processor (SAP)0020 Každý moderný sálový počítač má aspoň jeden SAP väčšie systémy ich majú niekoľko. SAPy vykonávajú vnútorný kód pre zabezpečovanie I/O subsystému. SAP napríklad prekladá čísla zariadení a reálne adresy identifikátorov kanálovej cesty (CHPlDy), adresy riadiacich jednotiek a čísla zariadení. Spravuje viacej ciest k riadiacim jednotkám a vykonáva obnovu z chýb pre dočasné chyby. Operačné systémy a aplikácie nemôžu detekovať SAPy, a SAPy nepoužívajú

MPK / Značky

MPK: G06F 9/30, G06F 9/455, G06F 9/50

Značky: objavovanie, počítačových, virtuálnej, topológie, konfigurácií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/78-e9949-objavovanie-virtualnej-topologie-pocitacovych-konfiguracii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Objavovanie virtuálnej topológie počítačových konfigurácií</a>

Podobne patenty