Metódy modulácie obsahu manózy u rekombinantných proteínov

Číslo patentu: E 12896

Dátum: 23.01.2007

Autori: Le Nicole, Flynn Gregory, Wu Jian, De La Cruz Michael

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Metódy modulácie obsahu manózy u rekombinantných proteínovSúčasný vynález sa týka metódy modulácie, najmä redukcie, obsahu manózy u rekombinantných proteínov.proteíny, fosforylácie, lipidovej Také modifikácie môžu byťmebránové proteíny a proteíny, smerujúce do vesikul a alebo do určitýchintracelulárnych organel sú väčšinou glykosylované.N-koncová glykosylácia je formou glykosylácie, zahrnujúcej adíciu oligosacharidov asparaginovémuglykoproteíny obsahujú štandardné vetvené štruktúry, ktoré sú zložené z manózy (Man), N-acetylglukosaminu Proteínová N-glykosylácia máendoplasmatickom retikule (ER), kde koncový oligosacharid (napr., Glc 3obvykle pôvod v je NMang GlcNAcý napojený na(lipidový nosičový medziprodukt) a je prenesený na vhodný Asparagín (Asn) nascentného proteínu. To je bežný jav u všetkých eukaryotných N-koncových glykoproteínov. Existujú dva hlavné typy N-koncových sacharidovoligosacharidy s veľkým podielom manózy a komplexné oligosacharidy.typmi oligosacharidov na roznych castiach proteínu Keď sa jedná o oligosacharid s vysokým obsahom manózy, alebo je komplexný, závisí na jeho prístupnosti k sacharidpravdepodobne, relatívne neprístupný, originálnej Pokiaľ je prístupný, potom je že mnoho manózových zvyškov budemodifikovaný prídavkom ďalších typov skupín, diskutovaných vyššie.Potom, čo je pridaný oligosacharidový reťazec k proteínu, tri glukózove a jeden manózovýzvyšok sú odstránené tromi rôznymi enzýmami V pevnom poradí.Tento jav nastáva V ER a je signálom, že proteínmôže byť transportovaný do GolgihoPo spracovaní v ER sa vytvorí oligosacharid s vysokým obsahom manózy. Triodstránené pomocou špecifických glukosidázoligosacharidovou štruktúrou je transportovaný doGolgiho kde cukorná časť podlieha rôznym modifikáciám.aparátu, proteínovom podiele, ku Tri rôzne cesty sú reťazec sa nemení (2)základný cukorný reťazec je zmenenýprídavkom N-acetylglucosamín-1-fosfátu na 6 pozícii manózy v základnom cukornom reťazci, nasledovaný odstránením GlcNAc časti pri vzniku kyslého cukru v glykoproteínu alebo (3) základný cukorný reťazec je najskôr konvertovaný na Man 5 GlcNAc 2 odstránením 3 manózových zvyškov pomocou manosidázy I Mans GlcNAc 2 je ďalej modifikovaný prídavkom GlcNAc apostupným pridaním GlcNAc, galaktózy (Gal), a Nacetylneuramínovej kyseliny (rovnako nazývanej sialová kyselina (NeuNAc pri vzniku rôznych hybridných alebokomplexných cukorných reťazcov (R. Kornfeld a S. Kornfeld, Ann. Rev. Biochem. 54 631-664 (1985) Chiba a kol., J. Biol. Chem. 273 26298-26304 (1998.Oligosacharidový obsah rekombinantných proteínov môže ovplyvňovať bezpečnosť a účinnosť terapeutických glykoproteínov. V súlade s týmto, metódy kontroly oligosacharidového obsahu, zvlášť potom obsahu manózy, sú uH. Li a kol. (Nature Biotechnology 242 l 0-215 (2006 opisuje, že ľudské protilátky s ľudskou N-glykánovou štruktúrou môžu byť produkované pomocou glykoinženýrskych línií Pichia pastoris. L. Zhu a kol. (Nature Biotechnology 231159-1169 (2005 opisuje metódu produkcie monoklonálnych protilátok, ktoré majú neantigénnu glykosyláciu u vajíčokV WO O 2/00879 A sú opísané metódy produkcie modifikovaných glykoproteínov v bunečných líniách, ktoré majú geneticky modifikované glykosylačné cesty, ktoré napodobujúVysoký obsah manózy v glykoproteínovej kompozícii, zvlášť potom terapeutickejprotilátky, môže významne ovplyvňovať bezpečnosť a účinnosť takých proteínov behom terapeurtického využitia. Bez väzby na teóriu je možné predpokladať, že glykoproteíny s vysokým obsahonl manózy súodstraňované z obehu rýchlejšie než ich príbuzné galaktoproteíny s nízkymtýmto je žiaduce produkovať terapeutické protilátky, Súčasný vynález rieši tuto potrebu poskytnutím metódyalebo redukcie) rekombinantne vyrobených proteínov a peptidov.modulácie (napr. kontroly obsahu manózy uSúčasný vynález je založený, aspoň čiastočne, na objavu faktorov, ktorépričom menej než 10glykoproteín po dobu približne 5 až 14 dní V kult

MPK / Značky

MPK: C12P 21/00

Značky: manózy, obsahu, proteínov, rekombinantných, metody, modulácie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/78-e12896-metody-modulacie-obsahu-manozy-u-rekombinantnych-proteinov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Metódy modulácie obsahu manózy u rekombinantných proteínov</a>

Podobne patenty