Objavovanie virtuálnej topológie počítačových konfigurácií

Číslo patentu: E 11311

Dátum: 12.01.2009

Autori: Kubala Jeffrey, Gainey Charles, Farrell Mark, Schmidt Donald

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Objavovanie virtuálnej topológie počítačových konfigurácii0001 Vynález sa týka všeobecne virtualizácie viacprocesorových systémov. Podrobnejšie sa tento vynález týka umožnenia programom objavovať topológiu ich virtuálneho prostredia.0002 Medzi funkciami riadenia systému je schopnosť rozkúskovať(partition) systém do niekoľkých logických partition, t.j. častí (LPARy). LPAR je dielči súbor procesorového hardvéru, ktorý je definovaný na podporu operačného systému. LPAR obsahuje prostriedky (procesory, pamäť a vstupnélvýstupné zariadenie) a funguje ako nezávislý systém. V sálovom hardvérovom systéme môže existovať viac logických partition.0003 V sálových počítačových systémoch od IBM obsahujúcich S/390 ® existuje počas mnoho rokov obmedzenie na 15 LPARov. Novšie stroje majú 30 (a potenciálne viac). Tieto stroje sú reprezentované na príklade strojov s architektúrou z/Architecture®. Architektúra lBM® z/Architecture® je opisaná v dokumente z/Architecture Principles of Operation SA 22-7832-05 zverejnenom v apríli 2007 spoločnosťou lBM.0004 Praktické obmedzenia velkosti pamäte, dostupnosti I/O a dostupného výpočtového výkonu obvykle obmedzuje počet LPARov na menej než tieto maximá.0005 Hardware a firmware, ktorý zaisťuje rozdeľovanie na partition je známy ako PR/SMW (Processor Resource/System Manager, t.j. Správca zdrojov procesoru a systému). Sú to práve funkcie PR/SM, ktoré sa používajúkvytváraniu a prevádzkovaniu LPARov. Tento rozdiel medzi PRISM (vstavaná funkcionalita) a LPARmi (výsledok používania PRISM) sa často ignoruje a výraz LPAR sa používa súhrnne pre funkcionalitu a jej výsledky. 0006 Systémoví administrátori prideľujú časti pamäte každému LPARu a pamäť nemôže byť zdieľaná medzi LPARmi. Administrátori môžu prideľovať procesory (tiež známe ako CP alebo CPU) konkrétnym LPARom alebo môžu umožňovať systémovým radičom plánovať ľubovoľný alebo všetky z procesorov do všetkých LPARov pomocou vnútorného algoritmu na rozkladanie záťaže. Kanály (CHPIDy) môžu byť prideľované konkrétnym LPARom alebo môžu byť zdieľané viacerými LPARmi, v závislosti na povahe zariadenia na každom kanáli. 0007 Systém sjediným procesorom (CP procesor) môže mať viac LPARov. PRISM má vnútorný plánovač, ktorý môže prideľovať časť procesoru každému LPARu, rovnako ako plánovač operačného systému prideľuje časť jeho procesorového času každému procesu, vláknu alebo úlohe. 0008 Špecifikácie riadenia rozkúskovania sú čiastočne obsiahnuté v IOCDS a sú čiastočne obsiahnuté v systémovom profile. Ako IOCDS, tak profil sa nachádzajú v tzv. prvku Support Element (SE), čo je jednoducho notebook vo vnútri systému. SE môže byť pripojený kjednej alebo viacerým konzolám na správu, tzv. Hardware Management Console (HMC), čo sú stolné osobné počítače používané kmonitoringu a ovládaniu hardvéru, ako napríklad sálové mikroprocesory. HMC je možné používať omnoho jednoduchšie než SE a môže ovládať niekoľko rôznych sálových počítačov. 0009 Pri práci s HMC (alebo v neobvyklých situáciách zo SE) operátor pripraví sálový počítač k použitiu zvolením a zavedením profilu a IOCDS. Tieto vytvoria LPARy a skonfigurujú kanály sčíslami zariadenia, pridelenie LPAR,informácie oviacnásobných cestách, a tak ďalej. To je známe ako Power-on Reset (POR). Zavedením iného proñlu a IOCDS môže operátor celkom zmeniť počet a povahu LPARov a vzhľad konfigurácie I/O. Táto operácia je však deštruktívna pre prípadný akýkoľvek bežiaci operačný systém a aplikácie ar uskutočňuje sa teda zriedka bez prípravného plánovania.0010 Logické parfitions (LPARy) sú v skutočnosti ekvivalentné samostatným sálovým počítačom.0011 Na každom LPARe beží jeho vlastný operačný systém. Môže sa jednať o ľubovoľný operačný systém pre sálové počítače nie je nutné prevádzkovať na každom LPAR napríklad z/OS®. Ten, kto plánuje inštaláciu sa môže rozhodnúť zdieľať l/O zariadenie cez niekoľko LPARov, je to však lokálne rozhodnutie.0012 Systémový administrátor môže prideliť jeden alebo viac systémových procesorov kvyhradenému použitiu LPARov. Alternatívne môže administrátor umožniť, aby všetky procesory boli používané na niektorých alebo všetkých LPARoch. Tu funkcie riadenia systému (často známe ako mikrokód alebo firmware) poskytujú plánovač na zdieľanie procesorov medzi vybranými LPARmi. Administrátor môže určiť maximálny počet súbežných procesorov bežiacich na každom LPAR. Administrátor môže tiež poskytnúť váhy pre rôzne LPARy napríklad určením toho, že LPAR 1 by mal dostávať dvakrát viac procesorového času než LPAR 2.0013 Operačný systém na každom LPAR je IPLovaný samostatne, má svoju vlastnú kópiu svojho operačného systému, má svoju vlastnú konzolu operátora (ak je to potrebné), a tak ďalej. Ak sa zrúti systém na jednom LPAR,neovplyvní to nijak ostatné LPARy.0014 V systéme sálového počítača s troma LPARmi je možné mať napríklad produkčnú z/OS na LPAR 1, testovaciu verziu z/OS na LPAR 2 a Linux® pre S/390 ® na LPAR 3. Ak má tento celkový systém 8 GB pamäte, mohli by sme prideliť 4 GB časti LPAR 1, 1 GB časti LPAR 2, 1 GB časti LPAR 3, pričom by zostala rezerva 2 GB. Konzole operačných systému pre dva LPARy s z/OS by mohli byť na celkom iných miestach.0015 Pre väčšinu praktických účelov nie je rozdiel medzi napríklad troma samostatnými sálovými počítačmi s bežiacim z/OS (a zdieľajúcí väčšinu ich l/O konfigurácie) a troma LPARmi na rovnakom sálovom počítači vykonávajúcimi rovnakú vec. S nepatrnými výnimkami z/OS, operátori ani aplikácie nemôžu detekovať rozdiel.0016 Nepatrné rozdiely zahrňujú schopnosť z/OS (keď je to dovolené pri deñnovaní LPARov) získať informácie ovýkonnosti a využití z celého systému sálového počítača a dynamicky presúvať prostriedky (procesory a kanály) medzi LPARmi na zlepšenie výkonnosti.0017 Dnešné sálové počítače IBM® majú centrálny procesorový komplex(CPC), ktorý môže obsahovať niekoľko rôznych typov procesorov architektúry z/Architecture®, ktoré môžu byt použité k nepatrne odlišným účelom.0018 Niektoré ztýchto účelov sa týkajú riadenia nákladov na softvér, zatiaľ čo ďalšie sú viac fundamentálne. Všetky procesory v CPC začínajú akoekvivalentné procesorové jednotky (PU) alebo stroje. pre ktoré nebolo upresnené použitie. V priebehu inštalácie alebo neskôr bude každý procesor charakterizovaný od IBM. Potenciálne charakterizácie súo Tento typ procesora je dostupný pre normálny operačný systém a aplikačný softvér.o Systémový asistenčný procesor, tzv. System Assistance Processor (SAP)o Každý moderný sálový počítač má aspoň jeden SAP väčšie systémy ich majú niekolko. SAPy vykonávajú vnútorný kód na zaisťovanie I/O subsystému. SAP napríklad prekladá čísla zariadenia a reálne adresy identitikátorov kanálovej cesty (CHPlDy), adresy riadiacich jednotiek a čísla zariadenia. Spravuje viac ciest k riadiacim jednotkám a vykonáva obnovu z chýb pre dočasné chyby. Operačné systémy a aplikácie nemôžu detekovať SAPy, a SAPy nepoužívajú žiadnu normálnu pamäť.o Integrované zariadenie pre Linux® (IFL). Jedná sa o normálny procesor s jednou alebo dvoma zakázanými inštrukciami, ktoré sú používané iba z/OS®. Linux nepoužíva tieto inštrukcie a môže byť vykonávaný prostredníctvom lFL. Linux môže byť vykonávaný tiež CP. Rozdiel je ten, že IFL sa nepočíta pri špeciñkácii čísla modelu systému. To môže predstavovať podstatný rozdiel v nákladoch na softvér.o Jedná sa o procesor s mnoho zakázanými funkciami (ošetrovanie prerušenia, niektoré inštrukcie) takže na procesore nemôže bežať žiadny plný operačný systém. Avšak z/OS môže detekovať prítomnosť zAAP procesorov a použije ich k vykonávaniu Java kódu. Rovnaký Java kód sa môže vykonávať na štandardnom CP. Opäť, zAAP stroje sa nepočítajú keď sa udáva číslo modelu systému. Rovnako ako lFLy, existujú iba pre riadenie nákladov na softvér.

MPK / Značky

MPK: G06F 9/30, G06F 9/455, G06F 9/50

Značky: počítačových, objavovanie, topológie, virtuálnej, konfigurácií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/76-e11311-objavovanie-virtualnej-topologie-pocitacovych-konfiguracii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Objavovanie virtuálnej topológie počítačových konfigurácií</a>

Podobne patenty