Spôsoby liečby chorôb súvisiacich so zápalmi

Číslo patentu: E 16559

Dátum: 06.01.2005

Autori: Mencher Simon, Wang Longgui, Mo Lian, Liu Xiao Mei, Mccarron James

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka použitia a farmaceutických kompozícii a spôsobov liečby chorôb súvisiacich so zápalmi, ktoré sú spojené s exprimáciou protizápaiového cytokínu a/alebo zníženou exprimáciou protizápalových cytokínov. ako je definované v sprievodných nárokoch.0002 Nepravideiný a/alebo abnormálny zápal je zásadným komponentom širokej škály chorôb. Pacienti trpiaci viacpočetnými degenerativnymi chorobami často vykazujú nadmerné hladiny prozápalových markerov v krvi. Jedným typom týchto prozápalových markerov sú prozápalové cytokíny vrátane IL-1 d, B, lL-2, IL-3, IL-6, IL 7, IL-9, lL-12, IL-17,IL-18, TNF-o, LT, LIF, onkostatínu a lFNcla, B, y.0003 Neúplný zoznam bežných zdravotných problémov, ktoré sú priamo spôsobené zápalovými cytokínmi, zahrnuje artritídu, pri ktorej škody spôsobené prozápalovými cytokínmi spôsobujú iézie v synoviálnej membráne a deštrukciu kĺbovej chrupavky a kosti zlyhanie obličiek, pri ktorom zápalové cytokíny obmedzujú obeh a poškodzujú nefróny Iupus, kedy zápalové cytokíny navodzujú autoimunitný útok astma, pri ktorej zápalové cytokíny uzatvárajú dýchacie cesty psoriázu, pri ktorej zápalové cytokíny navodzujú dermatitídu zápal podžalúdkovej žľazy, pri ktorom zápalové cytokíny spôsobujú poranenie bunky podžalúdkovej žľazy alergie, kedy zápalové cytokíny navodzujú autoimunitné reakcie fibrózu, pri ktorej zápalové cytokíny útočia na traumatizované tkanivo chirurgické komplikácie, kedy zápalové cytokíny zabraňujú hojeniu anémiu, pri ktorej zápalové cytokíny útočia na produkciu erytropoetínu a tibromyalgiu, pri ktorej pacienti vykazujú zvýšené hodnoty zápalových cytokínov. K ďalším chorobám spojeným s chronickým zápalom patrí rakovina, ktorá je spôsobená chronickým zápalom srdcový infarkt pri ktorom chronický zápal prispieva ku koronárnej ateroskleróze Alzheimerova choroba, pri ktorej chronický zápal ničí mozgové bunky kongestívne zlyhanie srdca, pri ktorom chronický zápal spôsobuje úbytok svalov mozgová mŕtvica, pri ktorej chronický zápal podporuje tromboembolické príhody a aortálna chlopňová stenóza, pri ktorej chronický zápal poškodzuje srdcové chlopne. Arterioskleróza, osteoporóza, Parkinsonova choroba,infekcia, zápalové črevné ochorenie vrátane Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy,rovnako ako roztrúsená skleróza (typická autoimunitná choroba súvisiaca so zápalom) tiež súvisia so zápalom (1-18). Niektoré z ochorení môžu v pokročilých štádiách ohrozovaťživot. Pri liečbe týchto zápalových ochorení je k dispozicii niekoľko metodológií výsledky sú však všeobecne neuspokojivé, ako dokazuje nedostatočná účinnost liečiv a súvisiace vedľajší účinky.0004 Zápalové črevné ochorenia (IBD) zahrnujú Crohnovu chorobu (CN) a ulceróznu kolitídu (UK), čo sú dve idiopatické chronické choroby, ktoré sa v mnohých častiach sveta vyskytujú so vzrastajúcou početnosťou. V Spojených štátoch postihnú každý rok viac než 600 000 ľudí. IBD môže postihovať tenké alebo hrubé črevo, prípadne obe. CN môže zahrnovat akúkoľvek časť tráviaceho traktu, ale najčastejšie postihuje distálne tenké črevo a hrubé črevo. Rektum bud nezasahuje, alebo spôsobuje zápal alebo infekciu s drenážou okolo rekta. UK obvykle spôsobuje vredy v dolnej časti hrubého čreva, často počínajúc rektom. Prejavy sa líšia, ale môžu zahrnovat hnačku, horúčky a bolesti. Pacienti s dlhotrvajúcou UK sú ohrození rizikom rakoviny hrubého čreva. V súčasnej dobe nie je k dispozícii žiadna uspokojivá liečba, pretože príčiny IBD zostávajú nejasné, hoci boli navrhnuté infekčné a imunologické mechanizmy. Liečby IBD sa sústredia na zápalové prejavy, konvenčné použitie kortikosteroidov, aminosalicylanov a štandardných imunosupresívnych činidiel, ako je azatioprín (6-merkaptopurín), metotrexát acyklosporín. Z týchto liekov sú len imunosupresívne činidlá azatioprín a metotrexát jedinými liečbami,ktoré upravujú ochorenia, a obe majú pomalý nástup účinku a len strednú účinnost. Dlhodobá terapia môže spôsobiť poškodenie pečene (fibrózu alebo cirhózu) a supresiu kostnej drene. Pacienti sa tiež často stávajú voči takejto liečbe odolní. Ostatné terapeutické režimy riešia len prejavy (19, 20).0005 Psoriáza je jedným z najbežnejších chronických ochorení kože mediovaných imunitou, ktoré sa prejavuje v rôznych formách a odlišných stupňoch závažnosti. Postihuje približne 2 alebo viac než 4,5 milióna obyvateľov Spojených štátov, z ktorých u 1,5 milióna je forma choroby považovaná za strednú až závažnú. Desať až tridsať percent pacientov s psoriázou tiež trpí určitou formou artrózy - psoriatickou artritídou, ktorá poškodzuje kosť a spojivové tkanivo v okolí kĺbov. Psoriáza sa prejavuje ako škvrny vyvýšenej začervenanej kože pokryté bielymi vločkami. Môže taktiež vyzerat ako vyrážky(pustulózna psoriáza) alebo spáleniny (erytrodermická psoriáza). Psoriáza môže taktiež spôsobovať intenzívne svrbenie a pálenie. Pacienti trpia psychicky aj fyzicky. Na liečbu psoriázy je v súčasnej dobe k dispozícii niekoľko modalít, vrátane topickej liečby, 3 EP 1706112fototerapie a systémových aplikácií. Všeobecne sa však má za to, že chorobu len potláčajú alebo upravujú. Žiadna z nich nie je trvalou liečbou. Navyše je mnoho spôsobov liečby nežiaducich z kozmetického hľadiska, nepraktických pri dlhodobom použití alebo spojených s výraznou toxicitou.0006 S rastúcim porozumením biologickým vlastnosti psoriázy za posledné dve desaťročia sa stali dostupnými biologické terapie zamerané na aktivitu T iymfocytov a cytokínov zodpovedných za zápalovú povahu tejto choroby. V súčasnej dobe patria k Iiečivám predpisovaným na psoriázu inhibítory TNF-A pôvodne používané na liečbu reumatoidnej artritídy (RA), ENBREL® (etanercept), REMICADE® (infliximab) a HUMIRA®(adalimumab) a inhibítor T iymfocytov AMEVlVE® (alefacept) od spoločnosti Biogen schválený v roku 2002 a liek RAPTIVA® (Efalizumab) od spoločnosti Genentech/Xoma schválený v roku 2003 (21). AMEVIVE ALEFACEPT® je imunoglobulínový fúzny proteín zložený z prvej extracelulárnej domény ľudského LFA-3 spojenej s doménami C(H)2 a C(H)3 ľudského IgG(1). lnhibuje proliferáciu T iymfocytov prostredníctvom buniek NK (22). RAPTIVA® je liečivo známe tiež ako anti-CD 11 a, humanizovaná monoklonálna protilátka zacielená na adhéznu molekulu T iymfocytov, Ieukocytický, s funkciou spojený antigén-1(LFA-1). Zabránenie väzby LFA-1 na ligand (lCAM 1, intercelulárna adhézna molekula-1) inhibuje aktiváciu a migráciu iymfocytov, čo vedie k zníženej infiltrácii iymfocytov, a tak obmedzuje kaskádu udalostí nakoniec vedúcich k známkam a prejavom psoriázy (23). Potenciálne nežiaduce účinky TNF-oi inhibítora sú však závažné, zahrnujú rozvoj Iymfómu(24), zhoršenie kongestívneho zlyhania srdca, čo vedie k závažnej infekcii a sepse, a zhoršenie roztrúsenej sklerózy a ťažkostí s centrálnym nervovým systémom (25, 26). Zatiaľ čo vedľajšie účinky inhibítora T iymfocytov AMEVIVE®IRAPTIVA® pri liečbe psoriázy môžu byť znesiteľnejšie, RAPTIVA® je imunosupresívne činidlo. imunosupresívne činidlá môžu potenciálne zvýšiť riziko infekcie, reaktivovat Iatentné,chronické infekcie alebo zvýšiť riziko rozvoja rakoviny.0007 Hoci sa v posledných 2 desaťročiach dosiahlo mnoho pokrokov v chápaní biologických vlastností psoriázy a dostupnou sa stala nekonvenčná liečba psoriázy podľa vyššie uvedeného opisu, mnoho ťažkostí, ktoré táto choroba spôsobuje, sa stále zodpovedajúcim spôsobom nerieši. Prieskum medzi 40 000 americkými pacientmi s psoriázou uskutočnený Národnou nadáciou pre psoriázu v roku 1998 ukázal, že 79 mladších pacientov cítilo frustráciou z neúčinnosti liečby. 32 pacientov zo skupiny so závažnou formou choroby malo pocit, že ich liečba nie je dosť agresívna (27, 28).0008 Reumatická artritída (RA) predstavuje ďalší príklad život znepríjemňujúcich zápalových porúch. Jedná sa o bežnú chronickú chorobu súvisiacu so zápalom, ktorá je charakterizovaná chronickým zápalom membránovej výstelky (synovia) kĺbov a/alebo ďalších vnútorných orgánov. Zápalové bunky môžu tiež napadnúť a spôsobovať poškodenie kosti a chrupavky. Postihnutý kĺb môže strácať tvar a zarovnanie, čo vedie k strate pohybu. Pacienti s RA trpia bolesťou, stuhnutosťou, horkosťou, začervenaním a opuchom kĺbov a ďalšími systémovými prejavmi, ako je horúčka, únava a anémia. Touto chorobou je v súčasnej dobe postihnuté približne 1 populácie, čiže 2,1 miliónov občanov USA. Prevažujú ženy (1,5 milióna) nad mužmi (0,6 milióna). Patológia RA nie je úplne známa, hoci ako mechanizmus choroby bola stanovená kaskáda nesprávnych imunologických reakcií. Konvenčná liečba RA je bohužiaľ neúčinná (29). Choroba plne nereaguje na symptomatické lieky vrátane kortikosteroidov a nesteroidných protizápalových liečiv (NSAID) používaných od 50. rokov. Tieto liečivá so sebou tiež prinášajú závažné nežiaduce účinky. Terapeutické účinky chorobu modifikujúcich antireumatických liečiv (DMARD), ako je metotrexát (MTX), sú často nekonzistentné a majú krátke trvanie.0009 Nová trieda biologických chorobu modifikujúcich antireumatických liečiv (DMARD) na liečbu RA sa nedávno vyvinula na základe pochopenia úlohy cytokínov, TNF- o a IL-1 v zápalovom procese. Agentura FDA schválila niekoľko takých liečiv DMARD, vrátane liečiva ENBREL® (etanercept) od spoločnosti lmmunex/Amgen lnc. v roku 1998, REMICADE®(infliximab) od spoločnosti Centocor /Johnson Johnson, HUMIRA® (adalimumab) od spoločnosti Abbott Laboratories lnc. v roku 2002 a KINERET® (anakinra) od spoločnosti Amgen v roku 2001. ENBREL® je rozpustný rekombinantný proteín TNF receptora(TNFR). REMICADE® je humanizovaná myšacia anti-TNF-a monoklonálna protilátka. HUMIRAL® je plne ľudská anti-TNF monoklonálna protilátka vytvorená pomocou rekombinantnej technológie phage display poskytujúce protilátku s humánne odvodenými variabilnými oblasťami ťažkého a ľahkého reťazca a humánnymi konštantnými oblasťami lgGízk. Všetky tieto 3 liečiva založené na proteínoch sú cielené a viažu sa na TNF- o, aby mohli blokovať účinky TNF- a. KINERET® je rekombinantný antagonista IL-1 receptora, ktorý je podobný natívnemu ľudskému IL-1 Ra, s výnimkou pridania jedného metionínového rezídua na amino koniec. KINERET® blokuje biologickú účinnosť IL-1 kompetitívnou inhibíciou IL-1 viažuceho sa na receptor IL-1 typu I (IL-1 Rl) a následným znížením prozápalových účinkov IL-1.0010 Liečba týmito biologickými liečivami DMARD poskytuje úľavu od prejavov, inhibuje progresiu štrukturálneho poškodenia a zlepšuje telesnú funkciu u pacientov so strednou až závažnou aktívnou RA. Tieto 3 TNF-a blokujúce činidlá, ktoré sú na trhu, majú podobnú účinnost pri kombinácii s MTX, hojne používaným DMARD, v liečbe pacientov s RA (30).

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00, A61P 35/00, A61P 19/00, A61P 3/00, A61K 31/40

Značky: liečby, spôsoby, zápalmi, chorôb, súvisiacich

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/73-e16559-sposoby-liecby-chorob-suvisiacich-so-zapalmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsoby liečby chorôb súvisiacich so zápalmi</a>

Podobne patenty