Substituované N-cyklohexylimidazolinony s MCH-modulačnými účinkami

Číslo patentu: E 3219

Dátum: 25.01.2005

Autori: Gossel Matthias, Schwink Lothar, Boehme Thomas, Stengelin Siegfried

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka substituovaných N-cyklohexylheterocyklov, ako aj ich fyzíologicky prijateľných solí a fyzíologicky funkčných derivátov.V stave techniky, už sú opísané zlúčeniny sfarmakologíckýmí účinkami, ktoré majú podobnú celkovú štruktúru ako tu opísané heteroatómom substituované cyklohexylimidazolinóny. Tak napr. W 0 03/057220 opisuje imidazolónové deriváty (cyklické deriváty močoviny) s účinkami na receptor s-HTzç, ktoré sa môžu použiť na liečenie porúch centrálneho nervového systému, ako sú depresie alebo úzkostné stavy, ako aj žalúdočné a črevné ťažkosti. Tieto zlúčeniny sú na centrálnychatómoch dusíka vždy substituované aromatickou skupinou.Neuverejnená prihláška so staršou prioritou s číslom spisu DE 102 33 817.5 (W 0 2004/11438) sa tiež týka cyklických derivátov močoviny, ktoré sú na centrálnych atómoch dusíka vždy substituované aromatickou skupinou, pričom jedna zaromatických skupín nesie aspoň jeden substituent obsahujúci dusík. Arylom substituované cyklické deriváty močoviny vykazujú MCH modulačne účinky. Zlúčeniny sú napríklad vhodné ako anorektiká.Podobne zlúčeniny s farmakologickými účinkami sú ďalej opísanć V EP-A 0 503 548 a EP-A 0 587 134. EP O 503 S 48 a EP 0 587 134 sa týkajú cyklických derivátov močoviny, ktoré vykazujú pôsobenie v zmysle inhibície agregácie, liečiv obsahujúcich tieto zlúčeniny a spôsobu ichZlúčeniny s MCH-antagonistickými účinkami na liečenie obezity sú opísane v stave technikyVynález si kladie za úlohu dať k dispozícii zlúčeniny, ktoré u cicavcov spôsobia zníženie hmotnosti, a ktoré sú vhodné na prevenciu a liečenie obezity a diabetu.Prekvapívo sa našiel rad zlúčenín, ktoré modulujú aktivitu MCH-receptorov. Tieto zlúčeniny savyznačujú najmä antagonizmom k MCHIR.Vynález sa teda týka zlúčenín vzorca I, G R 1 A-O O (Rzln IH, (C,-Cg)-alkyl, (Cl-Co-alkoxy-(C.-C 4)-alkyl, (Cg-Cg-alkenyl, (C 3-Cg)-alkinyl, 3 až 10-členný mono-, bi- alebo spirocyklický kruh, ktorý môže obsahovať 0 až 4 heteroatómy, vybrané zo skupiny kyslík, dusík a síra, pričom kruhový systém môže byť navyše substituovaný atómami F, C 1, Br, skupinami CF 3, N 02, CN, (Cl-Q)alkyl, O-(C 1-Cg)-alkyl, S-(C 1-Cg)-a 1 kyl, (Cl-CQ-alkoxy-(C 1-C 4)-alky 1, (Co-Cs)alkylénaryl, oxo, CO(R 3), CON(R 4)(R 5), hydroxy-(CpCaJ-alkyl,C 0 O(R 6), N(R 7)CO(C,-C 5)-alky 1, N(R 8)(R 9) alebo S 02 CH 3nezávisle od seba H, (Cl-Cg-alkylskupinu vzorca -(CR 10 Rl 1)z-, V ktorej môže byť jedna alebo viac skupínnezávisle od seba H, (C 1-Cg)-alkyl, hydroxy-(C.-C 4)-alkyl, hydroxy, (Cl-CQ-alkoxy(C 1-C 4)-a 1 ky 1, pričom R 10 a R 11 môžu mať v z skupinách vždy rovnaké alebo rôzne významy3-14-člennú dvojväzbovú karbo- alebo heterocyklickú kruhovú štruktúru s 0-4 heteroatómami zo skupiny N, 0 a S, ktorá môže prípadne niesť substituenty zo skupiny H, F, Cl, Br, I, OH, CF 3, N 02, CN, OCF 3, oxoskupinu, O-(Cl-CQ-alkyl,O-(Cl-CQ-alkoxy-(C.-C 4)-alky 1, S-(Cl-CQ-alkyl, (Cl-CQ-alkyl, (Cz-Cg-alkenyl, (C 3 Cg)-cyk 1 oalkyl, O-(Cg-CQ-cykloalkyl, (Cg-Cg-cykloalkenyl, O-(Cg-Cgycykloalkenyl,(Cg-CQ-alkinyl, (Cg-Cg-alkylénaryl, O-(Co-Cgyalkylénaryl, S-aryl, N(R 12)(Rl 3),SO 2-CH 3, COOH, COO-(CI-CQ-alkyl, CON(R 14)(R 15), N(R 16)CO(R 17),N(R 18)SO 2(R 19), CO(R 20) a môže byť mono- alebo bicyklická výhodne 3-14 členná dvojväzbová karbo- alebo heterocyklická kruhová štruktúra s 0-4 heteroatómami zo skupiny N, O a S, ktorá môže prípadne niesť substituenty zo skupiny H, F, C 1, Br, I, OH, CF 3, N 02, CN, OCF 3, oxoskupinu, O-(C 1-C 5)-a 1 kyl, O(C,-C 4)-alkoxy-(Cl-CQ-alkyl, S-(Cl-CQ-alkyl, (C 1-C 5)-alky 1, (Cg-Cg-alkenyl,N(R 12)(Rl 3), SO 2-CH 3, N(R 16)CO(R 17), N(R 18)SO 2(R 19), CO(R 20) a môže byť mono- alebo bicyklickánezávisle od seba H, (C-Cg)-alky 1nezávisle od seba, prípadne spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú naviazané, 5-6-členný kmh, ktorý môže okrem atómu dusíka obsahovať ešte 0-1 ďalší heteroatóm zo skupiny N-(Ci-CQ-alkyl, kyslík a síranezávisle od seba H, (C 1-Cg)-a 1 ky 1, arylväzbu, skupinu vzorca -(CR 21 R 22)y-, v ktorom môže byť jedna alebo viac skupín (CR 21 R 22)- nahradených skupinou YO, CO, N(R 23), S, SO, S 02 nezávisle od seba H, (C,-C 4)-a 1 kyl, pričom R 21 a R 22 môžu mať v skupinách y vždyrovnaké alebo rôzne významyN(R 24)(R 25), 3- až 8-členný kruh, ktorý môže obsahovať 0 až 3 heteroatómy,vybrané zo skupiny kyslík, dusñ( a síra, pričom kruhový systém môže byť navyše substituovaný skupinou (Co-C 4)-a 1 kylén-N(R 24)(R 25), výhodne N(R 24)(R 25) atómami F, Cl, Br, skupinami CF 3, N 02, CN, (C,-C 5)-alkyl, O-(C 1-Cg)-alky 1, (C 1-C 4)-alkoxy-(C 1-C 4)-aJky 1, (Co-Cg-alkylénaryl, oxo, CO(R 26), CON(R 27)(R 28),hydroxy, hydroxy-(Cl-Cg-alkyl, COO(R 29), N(R 30)CO(C 1-C 5)-a 1 kyl alebo S 02 CH 3nezávisle od seba H, (C.-C 5)-alkylA skupinu vzorca -(C(R 31)(R 32 m-, v ktorom môžu byť 0-2 členy nahradené prvkom zo skupiny O, S, N(R 33), CO, S 02R 31, R 32, R 33 nezávisle od seba H, (C 1-C 5)-akyl, arylR 24, R 25 nezávisle od seba H, (C,-Cg)-alkyl, -(CR 34 R 35)-R 36, (C 1-C 4)-alkoxy-(C 1-C 4)-alkyl,spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú naviazané, tvoria 4- až 10-členný mono-, bi

MPK / Značky

MPK: A61P 3/00, C07D 233/00, C07D 403/00, C07D 401/00, A61K 31/4164

Značky: n-cyklohexylimidazolinony, substituované, účinkami, mch-modulačnými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/72-e3219-substituovane-n-cyklohexylimidazolinony-s-mch-modulacnymi-ucinkami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Substituované N-cyklohexylimidazolinony s MCH-modulačnými účinkami</a>

Podobne patenty