Zariadenie na odpudzovanie dotieravého hmyzu, hlodavcov a vtákov ultrazvukom

Číslo patentu: U 907

Dátum: 11.07.1995

Autor: Ďatko Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na odpudzovanie obtiažneho hmyzu, hlodavcov a vtákov ultrazvukomTechnické riešenie sa týka zariadenia na odpudzovanieNa odpudzovanie obtiažneho hmyzu, hlodavcov a vtákov sa v súčasnosti používajú najmä chemické prostriedky ako sú rôzne repelenty, otrávené návnady, postreky a podobne, a ďalej mechanické prostriedky ako sú lepiace pásy, mechanické pasce a podobne. Najmä chemické prostriedky sú nevhodné vzhľadom na ochranu životného prostredia.Zistilo sa, že problém odpudzovanie obtiažneho hmyzu hlodavcov a vtákov rieši zariadenie pracujúce na báze ultrazvuku. Podstata zariadenia spočíva v tom, že pozostáva z generátora rozmietaného prerušovaného alebo stáleho elektrického vlnenia o kmitočte 20 až 60 kHz vybaveného napájacim zdrojom a meniča rozmietaného prerušovaného alebo stáleho elektrického vlnenia na ultrazvukové, ktorý je napojený na generátor ultrazvukového signálu. Meničom elektrického vlnenia môže byť napríklad jednoduchý piezomenič, piezokeramický reproduktor. Napájací zdrojmôže byť interný alebo externý.Generátor rozmietaného prerušovaného alebo stáleho elektrického vlnenia po napojení z napájacieho zdroja, vyrába rozmietané prerušované alebo stále elektrické vlnenie, ktoré sa meničom mení na ultrazvukové vlnenie. Pásmo 20 až 60 kHz, je pásmom, V ktorom na toto vlnenie reaguje hmyz, vtáctvo i cica vé zvieratá.Podľa účelu použitia je vyžiarený výkon rádovo miliwattyprípadne po pripojení výkonového stupňa až desiatky wattov a zariadenie podľa technického riešenia môže byť vreckové alebo väčšie prenosné , pričom priestor pokrytý vlnením je určený koncovým výkonovým stupňom a druhom použitého meniča. Zariade nie je prípadne možné vybaviť automatickým spínačom prevádzky.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie je schématicky znázornené na pripojených výkresoch, na ktorých je na obr.1 znázornená bloková schéma zapojenia zariadenia a na obr. 2 konkrétny príkladvreckového variantu tohto zariadenia.Predmet technického riešenia ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce príkladyZariadenie vhodné najmä na odpudzovanie obtiažneho hmyzu,najmä komárov a múch, prípadne hlodavcov vo vreckovom variante(obr.2) pozostáva z generátora l rozmietaného prerušovaného elektrického vlnenia, ktorý je vybavený doštičkovou 9 V batériou plniacou funkciu napájacieho zdroja ll. Na generátor l je ďalej napojený jednoduchý piezomenič g, ktorý meni rozmietané prerušované elektrické vlnenie vyrábané generátorom l na ultrazvukové vlnenie. Dosah účinku zariadenia je guľový priestor o polomere cca 4 m. Môže sa použiť napríklad aj v automobile.Zariadenie je vhodné najmä na odpudzovanie hlodavcov a určené najmä do skladových priestorov. Pozostáva z generátora l rozmietaného prerušovaného elektrického vlnenia s výkonom 1 W, ktorý je vybavený sieťovým zdrojom ll s adaptérom 9 V. Nagenerátor L je ďalej napojený piezokeramický reproduktor g , ktorý mení rozmietané prerušované elektrické vlnenie vyrábané generátorom l na ultrazvukové vlnenie. Dosah zariadenia je cca 100 m 2.Zariadenie je vhodné najmä na odpudzovanie hlodavcov a holubov a určené najmä na ochranu kultúrnych pamiatok. Pozostáva z generátora L rozmietaného prerušovaného elektrického vlnenia s výkonom 10 W, ktorý je vybavený sieťovým zdrojom ll s malým napätím. Na generátor l je ďalej napojený piezokeramický reproduktor g , ktorý mení elektrické vlnenie vyrábané generátorom L na ultrazvukové vlnenie. Zariadenie je vybavené automatickým spinačom prevádzky.Dosah zariadenia je cca 100Zariadenie podľa technického riešenia je určené na odpudzovanie obtiažneho hmyzu hlodavcov a vtákov a môže nájsť použitie V domácnostiach, skladových priestoroch, V obchodnýchzariadeniach, pri ochrane kultúrnych pamiatok a podobne.1.Zariadenie na odpudzovanie obtiažneho hmyzu , hlodavcov a vtákov ultrazvukom, v y z n a č e n é t ý m , že pozostáva z generátora(l) rozmietaného prerušovaného alebo stáleho elektrického vlnenia o kmitočte 20 až 60 kHz, vybaveného napájacím zdrojom (11) a meniča (2) rozmietaného prerušovaného alebo stáleho elektrického vlnenia na ultrazvuková , ktorý je napojený na výstup generátora (1) .2. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č e n é t ý m , že3. Zariadenie podľa nároku 1, V y z n a č e n e t y m , ze napájacím zdrojom (11) je externý zdroj.4. Zariadenie podľa nároku 1, V y z n a č e n é t ý m , že meničom (2) rozmietaného prerušovaného alebo stáleho elektric kého vlnenia na ultrazvuková je piezoelement.

MPK / Značky

MPK: A01M 29/02

Značky: odpudzovanie, hlodavcov, hmyzu, ultrazvukom, zariadenie, vtákov, dotieravého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u907-zariadenie-na-odpudzovanie-dotieraveho-hmyzu-hlodavcov-a-vtakov-ultrazvukom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na odpudzovanie dotieravého hmyzu, hlodavcov a vtákov ultrazvukom</a>

Podobne patenty