Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov kruhového tvaru, najmä silentblokov obsahujúcich gumenú medzivrstvu so závesom na zavesenie týchto výrobkov

Číslo patentu: U 7124

Dátum: 05.05.2015

Autor: Demko Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka usporiadania linky a závesu na povrchovú úpravu kovových výrobkov, najmä kruhového tvaru napríklad ako silentblokov. Povrchové úpravy sa vykonávajú na závesoch. Výrobky sa k linke privážajú v kovových prepravkách.V súčasnosti sa povrchová úprava kovov - kovových súčiastok, ako napríklad fosfátovanie vykonáva na rôznych zariadeniach. Tieto zariadenia majú síce sústavu vani a ústrojenstiev na rôzne technologické operácie, avšak im chýba postupnosť a správne zoradenie. V českej patentovej prihláške PV 605 - 2002 je opísaná výrobná linka pre vozidlá, zariadenie pre výrobnú linku a spôsob tluidizácie a/alebo tepelného vytvrdzovania, a/alebo vysúšania antikorózneho povlaku V dutine karosérie vozidla. V úžitkovom vzore SK 3549 je opísaná linka na galvanické pokovovanie, najmä niklovanie, chrómovanie, zinkovanie pozostávajúca z vane s elektrolytom a jednej vane alebo viacerých vani na oplachovanie.Povrchové úpravy kovov sa vykonávajú v roztokoch vody s chemikáliami a kyselinami v technologických vaniach zostavených podľa technologických postupov. Povrchové úpravy sa vykonávajú na závesoch. Spracovávané produkty ako kovové výrobky, najmä kruhového tvaru ako silentbloky, matice alebo časti ložísk, sa k linke pravidelne privážajú v kovových prepravkách. Usporiadanie linky je charakterizované tým, že obsahuje čistiaci blok, v ktorom sa každý kus spracovávaného produktu očisťuje s použitím odmasťovacieho roztoku. V tomto bloku sa očistia silne zaolejované a znečistené časti na produkte. Za týmto blokom nasleduje druhý blok na vešanie očistených produktov. Produkty sú vešané na špecifický záves. Za druhým blokom nasleduje Chemicko odmasťovací blok, v ktorom sa produkty odmastia a očistia od zbytkových olejov a mastných škvŕn. Tento proces trvá od 5 do 30 minút pri teplote od 30 do 90 stupňov Celzia. Za chemicko-odmasťovacĺm blokom nasleduje prvý dvojkrokový oplachovaci blok. Za týmto blokom nasleduje elektrolytický odmasťovacĺ blok, v ktorom sa vykonáva elektrolytické katodické odmasťovanie. Tento proces trvá od 5 do 30 minút pri teplote od 30 do 90 stupňov Celzia. Za elektrolytickým odmasťovacím blokom je zaradený prvý prietočný oplachovaci úsek, ktorý je jednostupňový. Potom nasleduje moriaci blok, v ktorom sú produkty zbavené všetkých nečistôt v roztoku kyseliny chlorovodíkovej. Potom je zaradený druhý prietočný oplachovací blok, ktorý je jednostupňový. Za druhým prietočným oplachovacím blokom je zaradený dekap blok,kde sa v slabom roztoku kyseliny chlorovodíkovej aktivuje povrch produktov. Potom je zaradený tretí prietočný oplachovaci blok, ktorý je jednostupňový.Potom nasleduje nanášací blok, v ktorom sa na chemicky očistený povrch produktu elektrolytickým nanášaním nanáša zinok, pričom v polovici procesu nanášania sa produkty otočia o 10 až 270 na rovnomerné nanesenie vrstvy zinku. Tento proces trvá od 30 do 70 minút pri teplote od 15 do 40 stupňov Celzia. Za blokom nasleduje druhý dvojkrokový oplachovaci blok. Potom nasleduje vyjasňovacĺ blok, v ktorom sa produkty umiestnia do roztoku kysliny dusičnej. Tento proces trvá od 5 do 30 sekúnd. Potom je zaradený štvrtý prietočný oplachovaci blok, ktorý je jednostupňový. Potom nasleduje pasivačný blok, v ktorom sa vykonáva žltá pasivácia. Tento proces trvá od 10 do 50 sekúnd pri teplote od 20 do 40 stupňov Celzia. Potom je zaradený piaty prietočný oplachovaci blok, ktorý je jednostupňový. Potom nasleduje sušiaci blok, v ktorom sa produkty sušia od kvapaliny z prietočného oplachu. Tento proces sa vykonáva pri teplote od 45 do 90 stupňov Celzia. Potom nasleduje paletizačný blok, v ktorom sa produkty skladajú a ukladajú na paletu. Záves je tvorený aspoň jednou vertikálnou tyčou, ktorá je na hornom konci vybavená závesným prvkom, pričom na vertikálnej tyči je pripevnená aspoň jedna horizontálna tyč, ktorá je striedavo z obidvoch strán vybavená závesnými hákmi tvaru J a obráteného J a pravidelne z každej strany vybavená hákmi tvaru V s predlženým a vodorovne upraveným jedným ramenom.Prehľad obrázkov na výkresoch Na obrázku 1 je schematicky znázornené schematické priestorové usporiadanie linky. Na obrázku 2 jezobrazený záves v troch pohľadoch. Na obrázku 3 je znázornený spracovávaný produkt - silentblok. Na obrázku 4 je zobrazený záves s jednou vertikálnou tyčou a závesnými hákmi vo variantných vyhotoveniach.Usporiadanie linky je definované tým, že obsahuje čistiaci blok l, V ktorom sa každý kus spracovávaného produktu očisťuje s použitím odmasťovacieho roztoku. V tomto čistiacom bloku 1 sa očistia silne zaolejované a znečistené časti na produkte. Za týmto čistiacim blokom l nasleduje druhý blok g na vešanie očistených produktov. Produkty sú vešané na špecifický záves. Za druhým blokom g nasleduje chemicko-odmasťovacĺ blok à, v ktorom sa produkty odmastia a očistia od zvyškových olejov a mastných škvŕn. Tento proces trvá od 5 do 30 minút pri teplote od 30 do 90 stupňov Celzia. Za chemicko-odmasťovacĺm blokom à nasleduje prvý dvojkrokový oplachovacĺ blok 4. Za týmto prvým dvojkrokovým oplachovacím blokom 4 nasleduje elektrolytický odmasťovací blok j, v ktorom sa vykonáva elektrolytické katodické oplachovanie. Tento proces trvá od 5 do 30 minút pri teplote od 30 do 90 stupňov Celzia. Za elektrolytickým odmasťovacím blokom 5 je zaradený prvý prietočný oplachovacĺ blok Q, ktorý je jednostupňový. Potom nasleduje moriaci blok Z, v ktorom sú produkty zbavené všetkých nečistôt v roztoku kyseliny chlorovodíkovej. Potom je zaradený druhý prietočný oplachovacĺ blok Q, ktorý je jednostupňový. Za druhým prietočným oplachovacím blokom § je zaradený dekap blok 2, kde sa v slabom roztoku kyseliny chlorovodfkovej aktivuje povrch produktov.Potom je zaradený tretí prietočný oplachovacĺ blok m, ktorý je jednostupňový. Potom nasleduje nanášacĺ blok , v ktorom sa na chemicky očistený povrch produktu elektrolytickým nanášaním nanáša zinok, pričom počas procesu nanášania sa produkty minimálne jedenkrát otočia o 10 až 270 stupňov na rovnomerné nanesenie vrstvy zinku. Tento proces trvá od 30 do 70 minút pri teplote od 15 do 40 stupňov Celzia.Za nanášacím blokom nasleduje druhý dvojkrokový oplachovacĺ blok Q. Potom nasleduje vyjasňovací blok Q, v ktorom sa produkty umiestnia do roztoku kysliny dusičnej. Tento proces trvá od 5 do 30 sekúnd. Potom je zaradený štvrtý prietočný oplachovacĺ blok 14, ktorý je jednostupňový. Potom nasleduje pasivačný blok Q, v ktorom sa vykonáva žltá pasivácia. Tento proces trvá od 10 do 50 sekúnd pri teplote od 20 do 40 stupňov Celzia. Potom je zaradený piaty prietočný oplachovacĺ blok E, ktorý je jednostupňový. Potom nasleduje sušiaci blok 17, v ktorom sa produkty sušia od kvapaliny z prietočného oplachu. Tento proces sa vykonáva pri teplote od 45 do 90 stupňov Celzia. Potom nasleduje paletizačný blok Q, v ktorom sa produkty skladajú zo závesu a ukladajú na paletu. Záves je tvorený aspoň jednou vertikálnou tyčou A, ktorá je na hornom konci vybavená závesným prvkom Q, pričom na vertikálnej tyči A je pripevnená aspoň jedna horizontálna tyč Q, ktorá je striedavo z obidvoch strán vybavená aspoň jedným prvým závesným hákom Q na kontakt s jedným krúžkom silentbloku a pravidelne z každej strany vybavená aspoň jedným druhým hákom Q na kontakt s druhým krúžkom silentbloku, pričom druhý hák Q je upevnený tiež k horizontálnej tyči Q.Vo výhodnom uskutočnení záves pozostáva z troch vertikálnych tyčí A, pričom aspoň krajné vertikálne tyče A sú vybavené závesným prvkom i, potom na vertikálnych tyčiach A sú upevnené štyri horizontálne tyče Q, ktoré sú od svojich krajov vybavené z obidvoch strán striedavo prvými závesnými hákmi Q a druhými hákmi Q upevnenými k horizontálnej tyči Q.Prvé závesné háky Q môžu mat tvar písmena J alebo obráteného písmena J, alebo tvar písmena L, alebo tvar obráteného písmena L.Dmhé háky Q môžu mať tvar V s predĺženým a vodorovne upraveným jedným ramenom Dl upevneným k horizontálnej tyči Q alebo tvar U s predĺženým a vodorovne upraveným jedným ramenom D 1 upevneným k horizontálnej tyči Q alebo tvar I orientovaný vodorovne.1. Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov k 1 uhového tvaru, najmä silentblokov obsahujúcich gumenú medzivrstvu so závesom na zavesenie týchto výrobkov, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že obsahuje čistiaci blok (1) na očistenie produktov odmasťovacími roztokmi, za týmto čistiacim blokom (l) nasleduje druhý blok (2) na vešanie očistených produktov na špecifický záves, za druhým blokom (2) nasleduje chemicko-odmasťovací blok (3), na odmasteníe a očistenie produktov od zvyškových olejov a mastných škvŕn, za chemicko-odmasťovacím blokom (3) nasleduje prvý dvojkrokový oplachovacĺ blok (4), za prvým dvojlcrokovým oplachovacím blokom (4) nasleduje elektrolytický odmasťovací blok (5) na elektrolytické katodické odmasťovanie produktov, potom za elektrolytickým odmasťovacím blokom (5) je zaradený prvý prietočný oplachovacĺ blok (6), potom nasleduje moriaci blok (7) na zbavenie všetkých nečistôt z produktov v roztoku kyseliny chlorovodíkovej, kde potom je zaradený druhý prietočný oplachovacĺ blok (8), pričom za druhým prietočným oplachovacím blokom (8) je zaradený dekap blok (9) na aktiváciu povrchov produktov v slabom roztoku kyseliny chlorovodíkovej, kde je potom zaradený tretí prietočný oplachovacĺ blok (10), potom nasleduje nanášací blok (11) na nanesenie zinku elektrolytickým nanášanĺm s minimálne jedným otočením výrobku o 10 až 270 stupňov, za nanášacím blokom (11) nasleduje druhý dvojkrokový oplachovacĺ blok(12), potom nasleduje vyjasňovací blok (13) na umiestnenie produktov do roztoku kyseliny dusičnej, potom je zaradený štvrtý prietočný oplachovacĺ blok (14), potom nasleduje pasivačný blok (15) na vykonanie žltejpasivácie, potom je zaradený piaty prietočný oplachovací blok (16), a za ním nasleduje sušiaci blok (17) na sušenie produktov, potom nasleduje paletizačný blok (18) na Skladanie zo závesu a ukladanie produktov na paletu, pričom záves je tvorený aspoň jednou vertikálnou tyčou (A), ktorá je na hornom konci vybavená závesným prvkom (Al), pričom na vertikálnej tyči (A) je pripevnená aspoň jedna horizontálna tyč (B), ktorá je striedavo z obidvoch strán vybavená aspoň jedným prvým závesným hákom (C) na kontakt s jedným krúžkom silentbloku a pravidelne z každej strany vybavená aspoň jedným druhým hákom (D) na kontakt s druhým krúžkom silentbloku, pričom druhý hák (D) je upevnený tiež k horizontálnej tyči (B).2. Linka podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že záves pozostáva z troch vertikálnych tyčí(A), pričom aspoň krajné vertikálne tyče (A) sú vybavené závesným prvkom (Al), potom na vertikálnych tyčiach (A) sú upevnené štyri horizontálne tyče (B), ktoré sú od svojich krajov vybavené z obidvoch strán striedavo prvými závesnými hákmi (C) a druhými hákmi (D) tiež upevneným k horizontálnej tyči (B).3. Linka podľa nároku l a 2, V y z n a č uj ú c a s a t ý m , že prvé závesné háky (C) majú tvar písmena J alebo obráteného písmena J, alebo tvar písmena L, alebo tvar obráteného písmena L.4. Linka, podľa nároku 1, 2 a 3, V y z n a č uj ú c a s a tý m , že druhé háky (D) majú tvar V s predĺženým a vodorovne upraveným jedným ramenom (D 1) upevneným k horizontálnej tyči (B) alebo tvar U s predĺženým a vodorovne upraveným jedným ramenom (D 1) upevneným k horizontálnej tyči (B) alebo tvaru I orientovaný vodorovne.

MPK / Značky

MPK: C23G 5/00, C25D 5/00, C25D 3/22

Značky: najmä, obsahujúcich, kovových, tvaru, gumenú, úpravu, týchto, výrobkov, závesom, kruhového, linka, silentblokov, povrchovú, zavesenie, medzivrstvu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u7124-linka-na-povrchovu-upravu-kovovych-vyrobkov-kruhoveho-tvaru-najma-silentblokov-obsahujucich-gumenu-medzivrstvu-so-zavesom-na-zavesenie-tychto-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov kruhového tvaru, najmä silentblokov obsahujúcich gumenú medzivrstvu so závesom na zavesenie týchto výrobkov</a>

Podobne patenty