Uzáver na oddelenie zipsov

Číslo patentu: U 6554

Dátum: 02.10.2013

Autor: Waden Udo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka uzáveru na oddelenie zipsov.Koncovka zipsu pri oddeliteľných zipsoch, označovaná aj ako uzáver, je vyhotovená tak, že fixuje jednu polovicu zípsového pásu a umožňuje vytiahnutie druhej polovice zípsového pásu.US-PS 2009/0165266 A 1 opisuje ukončovacie upevňovacie prvky pre oba konce zipsu. Jeden ukončovací upevňovací prvok zabraňuje pri zatváraní zipsu náhodnému zvlečeniu bežca z článkov zipsu. Iný ukončovací prvok navzájom spája na opačnom konci zipsu oba zipsové pásy. Ukončovacic prvky sa po vložení vnútorných okrajov zipsových pásov silno stlačia dokopy. Tým sú aj zipsové pásy na opačných koncoch zipsu navzájom nedeliteľne spojené, takže zips uživateľ nemôže rozdeliť.Technické riešenie vychádza z úlohy nájsť taký uzáver, ktorý je možné vyrobiť ako striekaný diel a ktorý je na montáž zipsu možnéjednoducho vytvoriť aje funkčne spoľahlivý.Táto úloha je vyriešená predloženým technickým riešením.Podstatou technického riešenia je uzáver na oddeľovanie zipsov, ktorý sa skladá z úloäíej platničky zipsu, položeného na ňu a predtým pozdĺžne po zipsovej špirále rozstrihnutého, a zhodujúcej prítlačnej platničky s prítlačnou plôškou, pričom na stredovej línii úložnej platničky sa nachádza stredový mostík na zasunutie do pozdĺžnej perforácie zipsu, a úložná platnička má na ľavej strane vedľa stredového mostíka tvarový výrez na tvarové umiestenie vnútomého okraja ľavej strany pásu zípsového konca a na opačnej strane vedľa stredového mostíka má výrez na netvarované umiestnenie vnútomého okraja pravej strany pásu zípsového konca, pričom oba výrezy sú na konci uzáveru smerujúcemu k zipsu otvorené.Podľa ďalšieho uskutočnenia vonkajšia strana vnútomého okraja tvarového výrezu kopíruje vonkajší tvar stojacich okrúhlych zostatkov zipsovej špirály vyčnievajúcich z ľavej strany zipsu a že protiľahlý výrez na pravú stranu pásu zipsu je tvarovaný do obdĺžnika.Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia bočná plocha stredového mostíka priklonená k tvarovanému výrezu má výrezy na uloženie stojacich vnútomých zostatkov zipsovej špirály.Podľa ďalšieho uskutočnenia úložná platnička obsahuje prítlačnú lištu strižnej hrany priečne strihaného zipsu, ktorá z prítlačnej platničky vyčnieva dohora o hrúbku zípsového pásu a že plocha stredového mostíka vyčnieva dohora.Podľa ešte ďalšieho uskutočnenia prítlačná platnička má minimálne jeden zatvárací čap vyčnievajúci z pritlačnej plochy, ktorému je na úložnej platničke priradený západkový výrez.Podľa ešte iného uskutočnenia úložná platnička a prítlačná platnička sú navzájom spojené výkyvne a úložná platnička a prítlačná platnička sú navzájom spojené fóliovým závesom.Tento uzáver je z hľadiska výroby nízko nákladový. Je ho možné ľahko osadíť na konci akéhokoľvek zipsu a stlačením úložnej platničky a prítlačnej platničky na zípse bezpečne upevniť. Aretácia sa dosiahne tým,že uzáver tvarovo jednostrarme obopne zips tak, že zároveň je možné rozdelenie zipsu.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady vyhotovenia technického riešenia sú schematicky zobrazené na obrázkoch. Obr. la znázorňuje blok zipsu po rozstrihnutí zípsového pásu z pohľadu spredu, obr. lb znázorňuje prierez zipsom podľa obr. la, obr. 2 a znázorňuje pohľad zhora na uzáver, v zväčšenom zobrazení, obr. 2 b znázorňuje bočný pohľad na uzáver podľa obr. 2 a, vo zväčšenom zobrazení,obr. 3 znázorňuje nasadenie ešte otvoreného uzáveru na zips podľa obr. l v inej mierke,obr. 4 a pohľad zhora na zatvorený uzáver podľa obr. 2 aobr. 4 b bočný pohľad na uzáver podľa obr. 4 a.Obrázok l zobrazuje oddelenie zipsu l, s pásovými stranami ia, E a zipsovou špirálou g z dlhého, prípadne do rolky zrolovaného zípsového pásu (čiarkovane). Pritom je oddeľovaci rez vyhotovený tak, že vzniká priečne prebiehajúca strižná hrana 1 a zároveň zípsová špirála z prerazí stredom cez pozdlžny úsek 2 a, 10takže potom sa v zipsovej špirále g vytvorí pozdĺžna perforácia 3. K obom koncom pozdĺžnej perforácie Q ostávajú už oddelené časti zipsovej špirály g v ich nezmenenej polohe na stranách pásu Q a 1 b.Podľa obrázkov Q a Q má uzáver Q úložnú platničku Q s úložnou plochou Q a prítlačnú platničku 1 s prítlačnou plochou E, ktoré sú navzájom spojené fóliovým závesom Q s možnosťou výkyvu. Úložná platnička Q má dvojdielnu dorazovú lištu 2, ktorá vyčnieva dohora oproti dvojdielnej úložnej ploche Q úložnej platničky Q o príblime veľkosť hrúbky pásových strán Q, 1 b zipsu l. V stredovej línii úložnej platničky Q je vytvorený stredový mostík Q ktorý z úložnej platničky vyčnieva dohora v rovnakej výške ako prítlačná lišta 2. Na jednej strane stredového mostíka Q je tvarový výrez Q osadený do úložnej platničky, ktorý je smerom k voľnému koncu úložnej platničky otvorený. Vonkajšia strana vnútorného okraja tvarového výrezu Q má celý rad Q okrúhlych výrezov vo forme bočne vyčnievajúcich zaoblení zipsovej špirály g. Stredový mostík Q má na zachytenie prvkov zipsovej špirály g vyčnievajúcich pri pozdĺžnom spojí Q na strane priklonenej k výrezu Q rad hranatých výrezov Q (obr. 3). Na opačnej strane stredového mostíka Q je výrez lQ, ktorý má hladké bočné strany a je otvorený smerom k voľnému koncu úložnej platničky Q.Z prítlačnej platničky Z vyčnieva nahor zatvárací čap Q. Tento zatvárací čap zapadne pri preklopení a zatlačení prítlačnej platničky 7 na úložnú platničku Q do výrezu 18 na voľnom konci úložnej platničky Q, čím sú obe platničky navzájom spojené. Obrázky 4 a a 4 b zobrazujú uzáver Q v zatvorenom stave. Pritom je zatvárací čap Q zapadnutý vo výreze Q.Obrázok 3 ukazuje, ako sa položí koniec zipsu s pozdĺžnou perforáciou Q na úložnú platničku Q otvoreného uzáveru Q. Pritom leží dvojdielna strižná hrana Q na dvojdielnej dorazovej lište 2 úložnej platničky Q a zatvárací čap Q vyčnieva na konci rozparku Q zipsu dohora. Potom sa prítlačná platnička preklopí na úlobiú platníčku Q, pričom zatvárací čap Q zapadne do výrezu Q úložnej platničky Q. Zvyšky špirály pásovej strany Q, ktoré ostali stáť, ležia tvarovo v tvarovom výreze Q, a zvyšky špirály pásovej strany Q, ktoré ostali stáť alebo boli odstránené, neležia v pozdĺžnom smere tvarovo v tvarovom výreze Q. Ak sa zips posuvom nezobrazeného bežca posúva až po zatvárací čap Q uzáveru, môže sa zips rozdeliť, zatial čo pásová strana Q sa v pozdĺžnom smere jednoducho vyberie z výrezu l 6. Pritom ostane pásová strana Q zipsu v dôsledku tvarového styku v tvarovom výreze Q nezmenene upevnená v uzávere Q.l. Uzáver na oddeľovanie zipsov, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa skladá z úložnej platničky(6) zipsu (l), položenćho na ňu a predtým pozdĺžne po zipsovej špirále rozstrihnutého, a zhodujúcej sa prítlačnej platničky (7) s prítlačnou plôškou (7 a), pričom na stredovej línii úložnej platničky (6) sa nachádza stredový mostík (12) na zasunutie do pozdĺžnej perforácie (4) zipsu, a úložná platnička (6) má na ľavej strane vedľa stredového mostíka (12) tvarový výrez (13) na tvarové umiestenie vnútomého okraja ľavej strany pásu(lb) zipsového konca a na opačnej strane vedľa stredového mostika má výrez (16) na netvarované umiestnenie vnútomého okraja pravej strany pásu (la) zipsového konca, pričom oba výrezy sú na konci uzáveru smerujúcemu k zipsu otvorené.2. Uzáver podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vonkajšia strana vnútorného okraja tvarového výrezu (13) kopíruje vonkajší tvar stojacich okrúhlych zostatkov zipsovej špirály (2) vyčnievajúcichz ľavej strany (lb) zipsu (l) a že protiľahlý výrez (16) na pravú stranu pásu (l a) zipsu je tvarovaný do obdlhrika.3. Uzáver podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č uj ú c í s a tý m , že bočná plocha stredového mostíka (12) priklonená k tvarovanému výrezu (13) má výrezy (15) na uloženie stojacich vnútorných zostatkov zipsovej špirály (2).4. Uzáver podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že úložná platnička (6) obsahuje prítlačnú lištu (9) strižnej hrany (3) priečne strihaného zipsu (l), ktorá z prítlačnej platničky (7) vyčnieva dohora o hrúbku zipsového pásu a že plocha stredového mostíka (12) vyčnieva dohora.5. Uzáver podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prítlačná platnička (7) má minimálne jeden zatvárací čap (17) vyčnievajúci z prítlačnej plochy (7 a), ktorému je na úložnej platničke (6) priradený západkový výrez (18).6. Uzáver podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č. uj ú c i s a tý m , že úložná platnička (6) a prítlačná platníčka (7) sú navzájom spojené výkyvne.7. Uzáver podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že úložná platnička (6) a prítlačná platnička (7) sú navzájom spojené fóliovým závesom (8).

MPK / Značky

MPK: A44B 19/36, A44B 19/40, A44B 19/02

Značky: oddelenie, uzáver, zipsov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u6554-uzaver-na-oddelenie-zipsov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzáver na oddelenie zipsov</a>

Podobne patenty