Plážové prestieradlo s nafukovacím vankúšom

Číslo patentu: U 6513

Dátum: 03.09.2013

Autor: Nyers Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka plážového prestieradla s nafukovacím vankúšom.Existuje všeobecne známa potreba na zvýšenú polohu hlavovej časti plážového prestieradla, ktorou sa má dosiahnuť pohodlnejšia poloha ležania. Často sa na tento účel používajú kusy oblečenia, prípadne iné predmety, ako napríklad samostatné vankúše, ktoré sa ukladajú ako podhlavnicové náhrady. Existujú rôzne prevedenia plážových prestieradíel, ktoré poskytujú riešenie uvedeného problému.V spise DE 697 14 168 T 2 - sa opisuje nafukovacia plážová posteľ s osuškou, ktoráje po okrajoch vybavená nafukovacím telesom, spis US 6 182 309 B 1 opisuje osušku, ktorá je V oblasti hlavy vybavená odnímateľnýrn cylindrickým útvarom, spis DE 202 18 660 Ul opisuje osušku a uterák do sauny, na ktorý môže byť pripevnenýjeden alebo viacero vankúšov pomocou zipsu, suchého zipsu, cvokmi a pod.Plážový uterák s nafukovacím vankúšom opisuje DE 20 2007 000 295 Ul. Tento plážový uterák má v homom okraji otvor, do ktorého sa vkladá vankúš, ktorý sa opätovne môže vybrať. Otvor na uteráku sa uzatvára gombíkmi, suchým zipsom alebo rozoberateľným spojením napr. cvokmi.Opísané známe druhy plážových uterákov/osušiek majú spoločnú nevýhodu, ktorou je neñxovaná poloha nafukovacieho vankúša, ktorého poloha sa môže pri používaní meniť. Ďalšou nevýhodou je len čiastočne uzavretý otvor, do ktorého sa môžu dostať cudzie predmety, ako napr. piesok alebo hmyz, ktoré ho môžu poškodiť, znečistiť alebo inak znehodnotiť.Úlohou opisovaného technického riešenia je preto poskytnúť vylepšené plážové prestieradlo s nafukovacím vankúšom, ktorý nemá uvedené nevýhody.Technické riešenie je zamerané na vyriešenie tejto úlohy prostredníctvom plážového prestieradla pomocou nafukovacieho vankúša, ktorý je neoddeliteľne spojený s rubovou a lícovou časťou textilu lepidlom vhodným na lepenie textilu a plastov. Kvalita použitých lepidiel, ako i nafukovacieho vankúša, musí spĺňať potrebu prania textilného prestieradla v automatických práčkach.Technicke riešenie vytvára požadovanú výhodu a majiteľ prestieradla dosahuje pohodlnú polohu v ľahu. Plážové prestieradlo spĺňa všetky požiadavky klasického plážového prestieradla, svojou lícovou stranou sa nelíši od klasických textilných prestieradiel. Plážové prestieradlo je jednoducho zložíteľné ako ostatné plážové textílie, prenášateľné v taške, prípadne na pleci. Integrovaný vankúš nepôsobí ako rušivý element. Je neoddeliteľne spojene s nafukovacím vankúšom. Pozostáva z textilného materiálu, nafukovacieho vankúša a lepidla na textil a plasty.Technické riešenie pozostáva z úpravy textilných materiálov na požadovanú veľkosť a následného lepenía plastového vankúša.Realizácia technického riešenia prípravy spočíva v tom, že spodná časť textilnej podhlavnice je pevne spojená s plážovým prestieradlom, následne je prilepený plastový nafukovací vankúš o rubovú časť plážového prestieradla a prilepená časť zadnej strany podhlavnice, na ktorej sa vystriháva otvor na nafukovaciu časť vankúša. Fixácia vankúša, ako i okrajovje zabezpečená strojovým šitím.Výhodným spôsobom realizácie je šev okolo nalepeného textilného obalu alebo krycieho textilu, ktorý zlepšuje fixáciu vankúša na plážovom prestieradle.Výhodným spôsobom realizácie technického riešenia je, že vankúš je umiestnený na plážovom prestieradle v oblasti hlavy (homý okraj prestieradla).Prehľad obrázkov na výkresochPodrobnejšie vysvetlenie vynálezu poskytujú nasledujúce obrázky, ktoré znázorňujúNa obr. l je znázomený schematický pôdorys rubovej strany plážového prestieradla/pred integráciou vankúša.Na obr. 2 je schematický pôdorys rubovej strany plážového prestieradla s vankúšom.Na obr. 3 je znázomený prierez plážového prestieradla podľa obr. 2.Obr. 4 znázorňuje prierez plážového prestieradla s vankúšom, ktorý je bezprostredne spojený s plážovým prestieradlom.Znázorňuje rubovú časť plážového prestieradla podľa obr. 1 v čase, kedy vankúš ešte nie je integrovaný. Textilný obal na vankúš pozostáva z textilného plošného útvaru g a vnútomej lepenej plochy 1, podľa veľkosti integrovaného vankúša i textilný plošný útvar je zlepený/spojený g s plážovým prestieradlom l. Textilný obal je po zaschnutí lepidla spojený s plážovým prestieradlom stehom šitia 3. Veľkosť textilného plošného útvaru g je zvolená tak, aby presahovala veľkosťou integrovaný vankúš 5. K zhotoveniu opísovaného plážového prestieradla je potrebné naniesť na textilný plošný útvar Z (pomocou šablóny) lepidlo a vankúš j s ňou zlepiť (vznikne lepená plocha Q), na ktorú sa umíestni nafukovací vankúš j. Na vrchnú časť nafukovacieho vankúša 5 sa nanesie znova elastické lepidlo (vznikne lepená plocha m) a priloží sa prekrývajúcu časť nafukovacieho vankúša 4 (zadná časť podhlavnice). Na zhotovenie výrobku sa používa elastické, vode odolné lepidlo, vhodné na pranie v práčke, napr. na báze polyuretánu.Schematický znázorňuje nafukovací vankúš podľa obr. č. 2, ktorý je neoddeliteľne spojený s prekrývajúcou časťou nafukovacieho vankúša 4. Nafukovací vankúš j, použitím textilnou prekrývajúcou časťou nafukovacieho vankúša 4, nie je viditeľný. Vankúš á je ešte dodatočne ñxovaný na plážovom prestieradle prostredníctvom stehu šitia à, ktorý bránijeho posunutiu. Ventil, ktorý slúži na nafúkanie vankúša, tu nie je zobrazeny.Prierez plážového prestieradla 1 s neoddeliteľne upevneným nafukovacím vankúšom g znázorňuje obr. 3. Rubová časť plážového prestieradla 2 a spodná časť textilného plošného útvaru z, ako aj vrchná časť g textilného plošného útvaru a spodná časť textilného plošného útvaru z sú neoddeliteľne spojené lepiacimi plochami Q a Q. Vrchná časť nafukovacieho vankúša j, je neoddeliteľne spojená s textilnou prekrývajúcou časťou nafukovacieho vankúša 4 a rubovou lepenou plochou zadnou m. Pomocou stehu šitia 3 sú textilný plošný útvar g a textilná prekrývajúca časť nafukovacieho vankúša 4, ako aj integrovaný vankúš j ñxované na plážové prestieradlo.Altemativny spôsob zhotovenia opísovaného plážového prestieradla znázorňuje obr. 4. Jedinečnosť tohto zhotovenia spočíva v tom, že integrovaný vankúš j je spojený/lepený priamo s rubovou časťou plážového prestieradla l. Následne je integrovaný vankúš á zlepený s rubovou časťou §. Pomocou stehu šitia g sú integrovaný vankúš i a rubová textilná časť § dookola ñxované na plážové prestieradlo l s integrovaným vankúšom i, ktorý je pevným (nerozoberateľným) spojením, prilepením ñxovaný k plážovému prestieradlu.Možnosťou je vyhotovenie plážového prestieradla v rozličných veľkostiach a vzoroch lícovej a rubovej strany.Na základe marketingového výskumu trhu a na základe konkrétnych požiadaviek reklamných spoločnosti a agentúr sa vyhovuje požiadavkám dopytu trhu a prináša sa nový produkt, ktorého využitie hlavne V oblasti reklamy môže mať mnohostranné využitie. Textilné plážové prestieradlá sa dajú vyšívať logami rôznych firiem, sú vhodnou formou prezentu spoločností každého odvetvia. Môžu slúžiť ako doplnkový sortiment cestovných agentúr a kancelárií, rekreačných stredísk, wellnesov, kúpeľných zariadení a pod.1. Textilné plážové prestieradlo s nafukovacím vankúšom, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je vytvorené plážovým prestieradlom (l) pevne spojeným s nafukovacim vankúšom (5) prostredníctvo stehu (3).2. Textilné plážové prestieradlo podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vankúš (5) je neoddeliteľne spojený lepenim s textilným plážovým prestieradlom (l) prostredníctvom textilnej prekrývacej časti (4).3. Textilné plážové prestieradlo podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že textilná prekrývacia časť (4 ) vankúša (5) je spojená s vankúšom (5) lepenim prostredníctvom prekrývacej časti (8) o vankúš (5).4. Textilné plážové prestieradlo podľa nárokov 2 až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vankúš (5)je medzi plážové prestíeradlo (l) a textilnú prekrývacíu časť (4) vankúša fixovaný lepením a strojovým šitím po stranách, v homej i dolnej časti vankúša.

MPK / Značky

MPK: A47C 17/02, A47G 9/06

Značky: prestieradlo, plážové, vankúšom, nafukovacím

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u6513-plazove-prestieradlo-s-nafukovacim-vankusom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plážové prestieradlo s nafukovacím vankúšom</a>

Podobne patenty