Drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečivými účinkami

Číslo patentu: U 6074

Dátum: 03.04.2012

Autor: Ščurka Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka dreveného stavebného systému so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami.V súčasnosti existuje nevyčerpateľné množstvo drevených stavebných konštrukcií a systémov. Drevené stavebné systémy možno rozdeliť na panelové, zrubové, stlpikové, hrázdené, bunkové a skeletové.Medzi najčastejšie vyrábané drevené stavebne systémy rodinných domov a menších stavieb patria panelové a zrubové konštrukcie.Pri panelových systémoch drevený rám je zvyčajne opláštený z vhodných veľkoplošných materiálov. Panely podľa svojej funkcie majú príspôsobenú zvyčajne tak konštrukciu a dimenzie rámu, ako aj použité veľkoplošné materiály. Priestor medzi rebrami býva spravidla vyplnený tepelno-zvukovou izoláciou. Panely môžu byť veľkoformátové (celé steny domu) alebo maloformátové, z ktorých sa steny stavajú. Hrázdene systémy sú podobné, kde základná drevená konštrukcia z hranolov je opláštená veľkoplošnými materiálmi, prípadne opláštená latovaním.Zrubové konštrukcie z masívu sú zhotovené zo zrubových obvodových a priečkových stien. Tieto pozostávajú z opracovaných kmeňov stromov, prípadne zo stavebných prvkov z masívneho dreva alebo lepeného dreva.Rôzne takéto konštrukcie a systémy sú riešené napr. v úžitkových vzoroch č. 3885, č. 4786, č. 1951,č. 4454Všetky drevené stavebne systémy sú v súčasnosti spravidla považované za vhodne na zdravé bývanie,nakoľko základom ich konštrukcie sú prírodné materiály - drevo. Je však samozrejme, že drevo ako stavebný materiál je špeciálne upravované proti škodcom. Táto úprava väčšinou spočíva v morení rôznymi chemickými prípravkami, ktoré však nebývajú zdraviu prospešné. le tiež všeobecne známe, že ani lepiace a plníace hmoty, používané pri výrobe panelových systémov, nebývajú zdraviu prospešné. V minulosti používané formaldehydové preparáty sa ukázali ako zdravotne silne škodlivé.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje toto technické riešenie, ktoré spočíva v tom, že tradičný drevený systém pozostávajúci zo stavebnej konštrukcie je tvorený najmenej z nosnej drevenej vrstvy, dištančných elementov, najmenej jednej funkčnej vrstvy, ktoráje tvorená zmesou pilín a soli (NaCl) a najmenej jednej uzatváracej vrstvy. Nosná vrstvaje výhodne tvorená zrubovými hranolmi. Funkčná vrstva zabezpečuje okrem izolačných vlastnosti aj ochrannú funkciu proti škodcom a prispieva k vytvoreniu zdraviu prospešného prostredia s iónmi soli. Je zrejmé, že uvedený stavebný systém môže byť doplnený o tepelnoizolačné materiály na zabezpečenie požadovaných tepelnoizolačných vlastností steny zhotovenej podľa tohto systému. Vonkajšie môžu byť upravené známou povrchovou vonkajšou vrstvou a vnútorné plochy patričnými vnútornými povrchmi, ktoré spĺňajú požiadavku priepustnosti.Na zabezpečenie maximálnej stability celého stavebného systému je tento možné doplniť o vertikálne sťahovacie elementy. Tieto je možné výhodne ukotviť V základovej doske stavby a tým dosiahnut maximálnu stabilitu systému. Takto upravený drevený stavebný systém potom nemá neidentiñkovateľné zvuky známe z drevených stavieb.Veľkou výhodou je, že uzatváraciu drevenú vrstvu prakticky nie je potrebné upravovat proti škodcom,nakoľko túto úpravu zabezpečuje soľ, ktoráje obsiahnutá vo funkčnej vrstve a ktorá nie je zdraviu škodlívá.Nosnú vrstvuje možné samozrejme pokryť funkčnou vrstvou pozostávajúcou z pilín a soli z oboch strán a potom nieje potrebné chemicky ošetrovat tento stavebný systém vôbec. Týmje zabezpečený zdravotne neškodný stavebný systém, pretože drevo na jeho stavbu nie je potrebné upravovať chemicky, čím sa vylúčia prípadné nepriaznivé vplyvy na ľudský organizmus.Uvedený drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami má oproti tradičným známym dreveným stavebným systémom niekoľko výhod. Najdôležitejšou výhodou je vytvorenie zdraviu prospešného prostredia. Uzatváracia vrstva tvorená drevenou vrstvou je dýchajúca vrstva, ktorá prepúšťa ióny soli a minerálnych látok do prostredia. Tým sa vytvorí V obývacom prostredi ovzdušie podobné ovzdušiu pri mori, pripadne v soľnej jaskyni, samozrejme V nižšej koncentrácii, čo aj podľa odborníkov má blahodarný účinok na dýchacie cesty. Podľa lekárov - špecialistov mikročastíce soli pôsobia nielen na pokožku. Ich vdychovanie zlepšuje funkcie slizníc, upokojuje zápaly a opuchy a výrazne vylepšuje bunkovú imunitu, J ód, ktorý má výrazné vazodilatačné schopnosti, pôsobí i na zmierňovanie bolesti, zlepšuje prekrvenie orgánov. Zlepšuje sa tiež látková výmena i spaľovanie tukov. Pobyt V soľnej jaskyni je účinný pri ochoreniach dýcha 10cích ciest, astme, zápaloch krku a nosohltanu, chronickej nádche, chrípke, angíne, ochoreniach tráviaceho traktu. V jaskyníach vybudovaných zo soli z Mŕtveho mora boli zaznamenané vynikajúce výsledky pri výskyte kožných ochorení - alergia, psoriáza, atopický ekzém a iné. Rovnako blahodarný efekt bol zistený pri neurózach a psychickom strese, vyčerpanosti, depresiách, chorobách krvného obehu, ischémii a vysokom krvnom tlaku. Pobyt v soľnej jaskyni z pravej morskej solijednoznačne patrí k pozitivam, ktorýmije možné rozšíriť škálu liečebných prostriedkov bez najmenšieho rizika pre organizmus. Liečebné kúry teda s plnou zodpovednosťou odporúčajú prední odborníci z radov pneumológov, alergiológov, pediatrov, kožných a iných lekárov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlene pomocou obrázkov, kde na obr. č. l je drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami zobrazený v základnom zostavení pozostávajúci z nosnej drevenej vrstvy, dištančných elementov, vrstvy soli a uzatváracej drevenej vrstvy.Na obr. č. 2 je drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami zobrazený v zostavení pozostávajúci z nosnej drevenej vrstvy, dištančných elementov, vrstvy soli a uzatváracej drevenej vrstvy, pričom vonkajšia plocha je vybavená tepelnou izoláciou a vonkajšou povrchovou vrstvou.Na obr. č. 3 je drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami zobrazený v zostavení pozostávajúci z nosnej drevenej vrstvy, dištančných elementov, vrstvy soli a uzatváracej drevenej vrstvy, pričom aj vonkajšia plocha nosnej vrstvy je vybavená vrstvou soli a uzatvorená uzatváracou vrstvou, ktoráje tvorená dreveným latovaním a tepelnou izoláciou a vonkajšou povrchovou vrstvou - omietkou.Na obr. č. 4 je drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami zobrazený v zostavení pozostávajúci z nosnej drevenej vrstvy, ktorá pozostáva z hrazdenej konštrukcie. Ostatné vrstvy pozostávajú z dištančných elementov, vrstvy soli a uzatváracej drevenej vrstvy, pričom aj vonkajšia plocha nosnej vrstvy je vybavená vrstvou soli a uzatvorená uzatváracou vrstvou, ktorá je tvorená dreveným latovaním a tepelnou izoláciou a vonkajšou povrchovou vrstvou - omietkou.Technické riešenie podľa obr. 1 je tvorené z nosnej drevenej vrstvy l, ktorá pozostáva zo zrubových hranolov, dištančných elementov g, tvorených drevenými latami, funkčnej vrstvy ě tvorenej zmesou pilín a soli a uzatváracej vrstvy 4, ktorá pozostáva z drevených dosiek s perodrážkou (palubkami).Technické riešenie podľa obr, 2 je tvorené z nosnej drevenej vrstvy l, ktorá pozostáva zo zrubových hranolov, dištančných elementov 2, tvorených drevenými latami, funkčnej vrstvy 3 tvorenej zmesou pilín a soli a uzatváracej vrstvy 4, ktorá pozostáva z drevených dosiek s perodrážkou (palubkami). Vonkajšia plocha nosnej vrstvy L je uzatvorená uzatváracou vrstvou 4, ktorá pozostáva z tepelnej izolácie 5 a vonkajšej povrchovej vrstvy Q.Technické riešenie podľa obr. 3 je tvorené z nosnej drevenej vrstvy l, ktorá pozostáva zo zrubových hranolov, dištančných elementov g, tvorených drevenými latami, funkčnej vrstvy i tvorenej zmesou pilín a soli a uzatváracej vrstvy 4, ktorá pozostáva z drevených dosiek s perodrážkou (palubkami). Aj vonkajšia plocha nosnej drevenej vrstvy Lje pokrytá dištančnými elementmi g a funkčnej vrstvy g tvorenej zmesou pilín a soli aje uzatvorená uzatváracou vrstvou 4, ktorá pozostáva z drevených dosiek s perodrážkou g (palubkami) a vonkajšia plocha uzatváracej vrstvy 4 pozostáva z tepelnej izolácie j a vonkajšej povrchovej vrstvy Q.Technické riešenie podľa obr. 4 je tvorené z nosnej drevenej vrstvy l, ktorá pozostáva z hrazdenej konštrukcie uzatvorenej drevenými doskami, dištančných elementov z, tvorených drevenými latami, funkčnej vrstvy 1 tvorenej zmesou pilín a soli a uzatváracej drevenej vrstvy 4, ktorá pozostáva z drevených dosiek s perodrážkou Q (palubkami). Vnútro hrazdenej konštrukcie je vyplnené tepelnou izoláciou 5. Aj vonkajšia plocha nosnej drevenej vrstvy i je pokrytá dištančnými elementmi z a funkčnou vrstvou ž, ktoráje tvorená zmesou pilín a soli aje uzatvorená uzatváracou vrstvou 4, ktorá pozostáva z drevených dosiek s perodrážkou Q (palubkami) a vonkajšia plocha uzatváracej vrstvy 4 pozostáva z tepelnej izolácie 5 a vonkajšej povrchovej vrstvy Q.Technicke riešenie podľa obr. 5 je tvorené z nosnej drevenej vrstvy j, ktorá pozostáva zo zrubových hranolov, dištančných elementov g, tvorených drevenými latami, funkčnej vrstvy 3 tvorenej zmesou pilín a soli a uzatváracej vrstvy 4, ktorá pozostáva z drevených dosiek s perodrážkou (palubkami). Aj vonkajšia plocha nosnej drevenej vrstvy i je pokrytá dištančnými elementmi z a funkčnou vrstvou 3, ktorá je tvorená zmesou pilín a soli a je uzatvorená uzatváracou vrstvou 4, ktorá pozostáva z drevených dosiek s perodrážkou (palubkami). Drevený stavebný systém je na každom konci priečne vertikálne stiahnutý dvojicou sťahovacích elementov 7.Drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami je možné využiť najmä pri výstavbe rodinných domov a stredísk relaxačnej starostlivosti.1. Drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami pozostávajúci zo stavebnej konštrukcie, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , žeje tvorený najmenej zjednej nosnej drevenej vrstvy (l),dištančných elementov (2), najmenej z jednej funkčnej vrstvy (3), ktorá je tvorená zmesou pilín a soli a najmenej jednej uzatváracej vrstvy (4).2. Drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vnútorná plocha nosnej drevenej vrstvy (l)je vybavená dištančnými elementmi(2) a funkčnou vrstvou (3), ktorá je tvorená zmesou pilín a soli a vnútorná uzatváracia vrstva (4) je tvorená drevenými doskami (4. l).3. Drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vonkajšia uzatváracia vrstva (4) je tvorená tepelnou izoláciou (5) a vonkaj šou povrchovou vrstvou (6).4. Drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vonkajšia plocha nosnej drevenej vrstvy (l)je vybavená dištančnými elementmi (2) a funkčnou vrstvou (3), ktoráje tvorená zmesou pilín a soli a vonkajšia uzatváracia vrstva (4) je tvorená drevenými doskami (4.1).5. Drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vonkajšia uzatváracia vrstva (4)je tvorená drevenými doskami (4.1) a tepelnou izoláciou (5) a vonkajšou povrchovou vrstvou (6).6. Drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečebnými účinkami podľa nároku l až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nosná vrstva (l)je vybavená najmenej jedným priečnym sťahovacím elementom (7).

MPK / Značky

MPK: E04B 2/42, E04C 2/10, E04B 2/70, E04B 1/10

Značky: prospešnými, liečivými, stavebný, účinkami, systém, zdraviu, dřevěný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u6074-dreveny-stavebny-system-so-zdraviu-prospesnymi-liecivymi-ucinkami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Drevený stavebný systém so zdraviu prospešnými liečivými účinkami</a>

Podobne patenty